ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

1,755 views

Published on

Texto del método "A Greek Boy at home", de W.H.D. Rouse, para aprender griego antiguo.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

 1. 1. ΑΚΡΟΠΟΛΙ΢ Texto basado en el método de W.H.D. Rouse, Ana Mª Ovando A Greek Boy at home.
 2. 2. φαίνεται καὶ ἐνθένδε ἡ πόλις ἡ τῶν Ἀθηναίων · λέγω δὲ τὴν ἀκρόπολιν ·
 3. 3. ἡ γὰρ ἀκρόπολις πέτρα ἐστὶν ἐν μέσῃ τῇ πόλει, καὶ ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως ναοί εἰσι πολλοί, τῆς τ΄ Ἀθήνης καῖ τῶν ἄλλων θεῶν.
 4. 4. 1 Partenón 12 Altar de Atenea 2 Antiguo templo de Atenea 13 Santuario de Zeus Poliada 3 Erecteión ( Ἐρέχθειον) 14 Santuario de Pandión 4 Estatua de Atenea Promaco 15 Odeón de Herodes Ático 5 Propileos 16 Stoa de Eumenes 6 Templo de Atenea Niké 17 Santuario de Asclepio 7 Eleusinion 18 Teatro de Dioniso 8 Santuario de Artemisa Brauronia 19 Odeón de Pericles 9 Calcoteca 20 Témenos de Dioniso 10 Pandroseión 21 Aglaureión 11 Arreforión
 5. 5. ἦν μὲν τὸ πάλαι δῶμα βασιλικὸν ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως · νῦν δὲ δημοκρατίας οὔσης ἐπαύσατο μὲν βασιλικὸν ὄν τὸ δῶμα, οὐκέτι μὲν οὖν ἔστι δῶμα · ἀλλὰ ναοὶ ἔνεισιν ἀντὶ τούτου. Μέγαρον 1. πρόδομος - vestíbulo 2. ναός - naos 3. ζηῦλοι - columnas.
 6. 6. ἔστι μὲν ναὸς τῆς Ἀθήνης μέγιστος καὶ κάλλιστος, ἔστι δὲ τῆς Νίκης, εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλων θεῶν, ὧν τὰ ὀνόματα διηγήσομαι ὕστερον, ὅταν μάθῃς κάλλιον τὴν ἡμετέραν γλῶτταν. οὐ γὰρ ῥᾴδιον διηγεῖσθαι τῷ μὴ ἔχοντι ἐπιστήμην.
 7. 7. περιέχει δὲ τὴν ἀκρόπολιν τείχη, ἅπερ μετὰ σπουδῆς ᾠκοδόμησαν εὐθὺς μετὰ τὰ Μηδικὰ ·
 8. 8. ἴδοις δ' ἄν ἐν μέσοις τοῖς τείχεσιν καὶ ἐρείπια ἀρχαίων ναῶν καὶ στήλας τῶν ἀποθανόντων. ὕψος δ' ἔχει τὰ τείχη πήχεις μάλιστα τριάκοντα.
 9. 9. ᾠκοδομήθη δὲ τὰ τείχη ὧδε. ὁ μὲν Ξέρξης ἀπῆλθεν μετὰ τῶν Μήδων, αἱ δ' Ἀθῆναι κατεκάησαν καὶ ἡ ἀκρόπολις ·
 10. 10. συνεβούλευε δ' ὁ Θεμιστoκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις οἰκοδομεῖν ὡς τάχιστα τὰ τείχη, τά τε τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὰ τῆς ἀκροπόλεως.
 11. 11. ἀλλὰ ἐφθόνουν τοῖς Ἀθηναίοις οἱ Λακεδαιμόνιοι, καὶ ἐφοβοῦντο μὴ αὐξάνωνται λίαν αἱ Ἀθῆναι · ὥστε ἐκέλευον μὴ οἰκοδομεῖν.
 12. 12. ὁ Θεμιστοκλῆς οὖν ἦλθε πρέσβυς εἰς ΢πάρτην, τρίτος αὐτός, μετὰ ἄλλων πρέσβεων δυοῖν, κελεύσας τοὺς Ἀθηναίους ὡς τάχιστα οἰκοδομεῖν.
 13. 13. καὶ ἐν ᾧ διέτριβε χρόνον ἐν ΢πάρτῃ, ἤγγειλέ τις τοῖς Λακεδαιμονίοις οἰκοδομεῖν ἔτι τοὺς ἐν ταῖς Ἀθηναῖς.
 14. 14. πρὸς ταῦθ' ὁ Θεμιστοκλῆς οὐκ ἔφη οἰκοδομεῖν · ἐκέλευε δ', εἰ μὴ πιστεύοιεν, πέμπειν πρέσβεις καῖ αὐτούς.
 15. 15. ἔπεμψαν οὖν οἱ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις Ἀθήναζε · καὶ ὡς τάχιστα ἐφίκοντο, φανερῶς ἤδη ἔλεγεν ὁ Θεμιστοκλῆς ἀληθῆ εἶναι τὰ λεγόμενα, καὶ οἰκοδομηθῆναι ἤδη τὰ τείχη.
 16. 16. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μὴ οἱ ἑαυτῶν πρέσβεις πάθωσι τι, ἀνάγκῃ ἀφίεσαν τοὺς Ἀθηναίους πρέσβεις.
 17. 17. διὰ ταῦτα ἐχρῶντο οἱ Ἀθηναῖοι καὶ στήλαις καὶ ἐρειπίοις, κατὰ σπουδὴν οἰκοδομοῦντες.
 18. 18. Crédito de las imágenes ajenas, publicadas bajo licencia CC: Wi k i m e d i a Israel Hurtado

×