Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proje Yönetimi Temelleri

1,137 views

Published on

PMI metodolojisi ile proje yönetimine yaklaşımın anlatıldığı bu sunum PMP sınavına hazırlık için işinize yarayabilir.

Published in: Business

Proje Yönetimi Temelleri

 1. 1. Proje Yönetimi Temelleri Bayram Karagöz PMP, ITIL Expert, PSM-I
 2. 2. Tanışalım
 3. 3. Konular •Genel Kavramlar • Organizasyonun Etkileri ve Proje Yaşam Döngüsü • Proje Yönetim Süreçleri • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 4. 4. Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR
 5. 5. Neden?
 6. 6. www.pmi.org PMI (Project Management Institute) http://www.pmi.org.tr/
 7. 7. PMP (Project Management Professional) •Proje Yönetimi Uzmanı Sertifikası 5thTop Paying Certifications (Global Knowledge) 723.000 2.200
 8. 8. PMP Olabilmek için • 35 saat PMP eğitimi • 4,500 saat Proje Yönetimi (~3 yıl) • 200 çoktan seçmeli soru • 4 saat • Sınav başarı kriteri : %61 • Türkçe Dil Desteği • Sınavı Ücreti : 555 $
 9. 9. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) •Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu
 10. 10. Proje Nedir? Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen sınırlı süreli bir girişimdir.
 11. 11. Proje vs. OperasyonProje • Sınırlı süreli • Aşamalı Olgunlaşma • Benzersiz • Belirsizlik var • Geçmiş tecrübe az veya yok Operasyon • Sürekli • Sıradan (prosedür, talimat) • Daha önce yapılmış • Genellikle herşey tanımlı • Geçmiş tecrübe var
 12. 12. Proje Yönetimi Nedir? Proje ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.
 13. 13. Proje Yöneticisinin Hayatından Bir Gün.. •Ürün gereksinimlerin toplamak •Paydaş beklentilerini yönetmek •Paydaşlar arasında iletişimin kurulması, korunması ve yürütülmesi •Paydaşların teslimatı oluşturmaya yönlendirilmesi •Projenin birbiri ile çekişen kısıtlarının dengelenmesi
 14. 14. Proje Kısıtlarının Yönetimi
 15. 15. İyi bir proje yöneticisi olabilmek için.. •Proje Yönetimi Hakkında Bilgi Birikimi •Performans •Kişisel yetenekler
 16. 16. Proje Yönetim Ofisi (PYO) Projeyle ilgili yönetişim süreçlerini standartlaştıran ve kaynak, metodoloji, araç ve tekniklerin paylaşılmasını kolaylaştıran bir yönetim yapısıdır. Destekleyici Kontrolcü Yol Gösterici
 17. 17. Aşamalı Olgunlaşma
 18. 18. İş Değeri • Kurumun bütün yapısı düşünülerek elde edilen değerdir. • Ölçülen ve ölçülemeyen değerler toplamıdır. • Ölçülen: Parasal değer, tesisler, mal varlığı, cihazlar • Ölçülemeyen: Şirket imajı, marka bilinirliği, gelecek vaadetmesi
 19. 19. Portföy Program Proje İş Değeri
 20. 20. Bölüm 2 ORGANİZASYONUN ETKİLERİ VE PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
 21. 21. Fonksiyonel Organizasyon
 22. 22. Zayıf Matris Organizasyon
 23. 23. Dengeli Matris Organizasyon
 24. 24. Güçlü Matris Organizasyon
 25. 25. Proje Bazlı Organizasyon
 26. 26. Organizasyon Yapılarının Projeler Üzerindeki Etkisi
 27. 27. Organizasyonel Süreç Varlıkları Süreçler & Prosedürler Alınan Dersler Tarihsel Bilgi Kurumsal Bilgi Tabanı Proje Dosyaları Süreç Dokümanları
 28. 28. Çevresel işletme Faktörleri Organizasyon Kültürü İnsanlar Proje Yönetimi Bilgi Sistemleri Altyapı Standartlar Risk Töleransı Politikalar Pazar koşulları
 29. 29. Proje Paydaşları
 30. 30. Proje Ekibi Sponsor
 31. 31. Proje Yaşam Döngüsü
 32. 32. Tipik Maliyet ve Personel Düzeyleri
 33. 33. Proje Süresine Bağlı Olarak Etkilerin Değişmesi
 34. 34. Fazlar Arası ilişkiler İç İçe Geçme İlişkisi Sıralı İlişki
 35. 35. Öngörücü-Plan Güdümlü Yaklaşımlar
 36. 36. Uyarlanabilir ve Değişim Güdümlü Yaklaşımlar (Agile Çevik Yaklaşımlar)
 37. 37. Bölüm 3 PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ
 38. 38. Proje Yönetim Süreç Grupları
 39. 39. Başlatma Süreç Grubu Projeyi Ne Başlatır? •Pazardaki Talep • Stratejik Fırsat • Sosyal Gereksinim • Çevre Koruma Hususları • Müşterilerin Talebi • Teknolojik İlerleme • Yasal Zorunluluklar
 40. 40. •Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması •Proje Onayının Alınması •Genel Kapsamın Tanımlanması •Mali Kaynakların Tahsis Edilmesi •Paydaşların Belirlenmesi •Proje Yöneticisinin Atanması •Büyük Projelerin Fazlara Bölünmesi Başlatma Süreç Grubu
 41. 41. Planlama Süreçleri Grubu • Proje Belgelerinin Geliştirilmesi • Proje Yönetim Planının Oluşturulması • Aşağıdaki kısıtların tüm yönleriyle incelenmesi • Kapsam • Süre • Maliyetler • Kalite • İletişimler • İK • Riskler • Tedarikler • Paydaş Katılımları
 42. 42. Yürütme Süreçleri Grubu •İcraatler •Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi •Performans verilerinin toplanması
 43. 43. İzleme ve Kontrol Süreçleri Grubu •İlerleyiş ve Performansı İzleme ve Ölçme •Gözden Geçirme •Düzenleme •Değişikliklerin Kontrolü •Plandan Sapmaların Belirlenmesi
 44. 44. Kapanış Süreçleri Grubu • Müşteri veya Sponsordan Onay Alınması • Proje Sonrası Gözden Geçirme • Alınan Derslerin Belgelenmesi • Güncellemelerin Organizasyonel Süreç Varlıklarına Uygulanması • Proje Belgelerinin Proje Yönetimi Bilgi Sistemine arşivlenmesi • Tedarik Faaliyetlerinin Sonlandırılması • Proje Kaynaklarının Serbest Bırakılması
 45. 45. Bilgi Alanları • Proje Entegrasyon Yönetimi • Proje Kapsam Yönetimi • Proje Zaman Yönetimi • Proje Maliyet Yönetimi • Proje Kalite Yönetimi • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi • Proje İletişim Yönetimi • Proje Risk Yönetimi • Proje Tedarik Yönetimi • Proje Paydaş Yönetimi İşi Halletmek Doğru İşi Yapmak İşi Zamanında Halletmek Bütçeye Dikkat Etmek İşi Doğru Yapmak Ekibi Bir Araya Getirmek Mesajı Ulaştırmak Öngörülemeyeni Planlama Biraz Yardım Almak Herkesi İlgide Tutmak
 46. 46. Bilgi Alanları Proje Yönetimi Süreç Grupları Başlangıç Planlama Yürütme İzleme ve Kontrol Kapanış 4 Entegrasyon Yönetimi 4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 4.2 Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi 4.3 Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi 4.4 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü 4.5 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 4.6 Projenin ya da Fazın Kapatılması 5 Kapsam Yönetimi 5.1 Kapsam Yönetiminin Planlanması 5.2 Gereksinimlerin Toplanması 5.3 Kapsamın Tanımlanması 5.4 İş Kırılım Yapısının (iKY) Oluşturulması 5.5 Kapsamın Onaylanması 5.6 Kapsamın Kontrolü 6 Zaman Yönetimi 6.1 Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması 6.2 Aktivitelerin Tanımlanması 6.3 Aktivitelerin Sıralanması 6.4 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi 6.5 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 6.6 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 6.7 Zaman Çizelgesinin Kontrolü 7 Maliyet Yönetimi 7.1 Maliyet Yönetiminin Planlanması 7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.3 Bütçenin Belirlenmesi 7.4 Maliyetlerin Kontrolü 8 Kalite Yönetimi 8.1 Kalite Yönetiminin Planlanması 8.2 Kalite Güvencesinin Sağlanması 8.3 Kalitenin Kontrolü 9 İK Yönetimi 9.1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması 9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi 9.4 Proje Ekibinin Yönetilmesi 10 İletişim Yönetimi 10.1 İletişim Yönetiminin Planlanması 10.2 İletişimin Yönetilmesi 10.3 İletişimin Kontrolü 11 Risk Yönetimi 11.1 Risk Yönetiminin Planlanması 11.2 Risklerin Tanımlanması 11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması 11.4 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması 11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması 11.6 Risklerin Kontrolü 12 Tedarik Yönetimi 12.1 Tedarik Yönetiminin Planlanması 12.2 Tedariklerin Yürütülmesi 12.3 Tedariklerin Kontrolü 12.4 Tedariklerin Kapanışı 13 Paydaş Yönetimi 13.1 Paydaşların Belirlenmesi 13.2 Paydaş Yönetiminin Planlanması 13.3 Paydaş Katılımının Yönetilmesi 13.4 Paydaş Katılımının Kontrolü
 47. 47. Bölüm 4 PROJE ENTEGRASYON YÖNETiMi «İşi Halletmek»
 48. 48. Proje Entegrasyon Yönetimi Süreçleri •Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi •Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi •Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi •Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü •Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi •Projenin ya da Fazın Kapatılması
 49. 49. Bir Sürecin Anatomisi
 50. 50. Proje Başlatma Belgesi •Projenin Varlığını Teyit Eder •Kaynak Atama için Proje Yöneticisine Yetki Sağlar •Proje Yöneticisi resmi olarak atanır ve duyurulur •Proje ürünü/hizmeti tanımlar •Projenin hedeflediği iş gereksinimini tarifler •Sponsor Onaylar
 51. 51. Proje Başlatma Belgesi Neleri İçerir? • Projenin amacı ya da gerekçeleri • Ölçülebilir proje hedefleri ve ilgili başarı kriterleri • Üst düzey gereksinimler • Üst düzey riskler • Özet kilometre taşları zaman çizelgesi • Özet bütçe • Paydaş listesi • Atanan proje yöneticisi, sorumluluk ve yetki seviyesi • Sponsorun adı ve yetkileri
 52. 52. Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 53. 53. Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi Proje Yönetimi Planı Proje Başlatma Belgesi
 54. 54. Proje Yönetimi Planı vs. Proje Belgeleri
 55. 55. Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Yönetimi Planı Teslimatlar Çalışma Performans Verileri
 56. 56. Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü Değişiklik Talepleri Çalışma Performans Raporları
 57. 57. Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Onaylanmış Değişiklik Talepleri
 58. 58. Projenin ya da Fazın Kapatılması Son ÜrünKabul Edilen Teslimatlar
 59. 59. Bölüm 5 PROJE KAPSAM YÖNETİMİ «Doğru İşi Yapmak»
 60. 60. Proje Kapsamı vs. Ürün Kapsamı •Ürün Kapsamı ekibinizin ve sizin ortaya çıkardığı ürünün veya servisin özellikleri, bileşenleri ve fonksiyonlarıyla ilgilidir. •Proje Kapsamı projeyi gerçekleştirmek için yapılan tüm işlerle ilgilidir. •Kapsam Kayması ekibe fazladan iş yükü bindiren kontrol edilemeyen değişikliklerdir.
 61. 61. Proje Kapsam Yönetimi Süreçleri •Proje Kapsam Yönetiminin Planlanması •Gereksinimlerin Toplanması •Kapsamın Tanımlanması •İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması •Kapsamın Kontrolü •Kapsamın Onaylanması
 62. 62. Proje Kapsam Yönetiminin Planlanması Kapsam Yönetim Planı
 63. 63. Gereksinimlerin Toplanması
 64. 64. Gereksinim Dokümantasyonu Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
 65. 65. Grup Halinde Karar Alma Teknikleri •Oybirliği •Mutlak (Salt) Çoğunluk •Nispi Çoğunluk •Diktatörlük
 66. 66. Grup Yaratıcılık Teknikleri Zihin Haritaları
 67. 67. Grup Yaratıcılık Teknikleri Delphi Tekniği •Sorular ortaya sorulur •Kimlik belli olmadan cevaplar toplanıp değerlendirilir •Tekrar cevaplar toplanıp gereksinim listesi netleştirilir.
 68. 68. Kapsamın Tanımlanması
 69. 69. Proje Başlatma Belgesi vs. Proje Kapsam Bildirimi
 70. 70. İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
 71. 71. Proje Kapsam Bildirimi İKY SözlüğüİKY Kapsam Temel Çizgisi
 72. 72. İş Kırılım Yapısı (İKY) Nedir? Çalışma Paketleri
 73. 73. İKY Sözlüğü •Her bir çalışma paketinin detayını içerir.
 74. 74. Kapsam Neden Değişir? İyi Değişiklik Kötü Değişiklik • Kapsam Kayması •Altın Kaplama
 75. 75. Varyans Analizi • Kapsamın Kontrolü Aracı
 76. 76. Kapsamın Doğrulanması Kabul Edilen TeslimatlarTeslimatlar
 77. 77. Bölüm 6 PROJE ZAMAN YÖNETİMİ «İşi Zamanında Halletmek»
 78. 78. Proje Zaman Yönetimi Süreçleri •Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması •Aktivitelerin Tanımlanması •Aktivitelerin Sıralanması •Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi •Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi •Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi •Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 79. 79. Aktivitelerin Tanımlanması Aktivite Listesi Aktivite Özellikleri Kilometre Taşı Listesi
 80. 80. Yaklaşan Dalga Planlaması •İşe devam ederken ayrıntılar netleştikçe planlama yapmak •Aşamalı Olgunlaşma Modeli
 81. 81. Aktivitelerin Sıralanması Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
 82. 82. Proje Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
 83. 83. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 84. 84. Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Aktivite Süre Tahminleri
 85. 85. Üç Nokta Tahmini (PERT Tekniği)
 86. 86. Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi • Herşeyi biraraya getirelim.. Proje Zaman Çizelgesi
 87. 87. Proje Zaman Çizelgesi Sunumları
 88. 88. Kritik Yol Metodu • Kritik Yol, herhangi biri gecikirse bütün projeyi geciktirecek aktiviteler dizisidir. • Kritik Yol, en uzun süreye sahip olandır. • Kritik yolu bilmek bize nasıl yardımcı olur?
 89. 89. Kritik Zincir Yöntemi
 90. 90. Zaman Çizelgesi Sıkıştırma Yöntemleri •Kaynak Yükleme (Crashing) •Eş Zamanlı Çalışma (Fast Tracking)
 91. 91. Bölüm 7 PROJE MALİYET YÖNETİMİ «Bütçeye Dikkat Etmek»
 92. 92. Proje Maliyet Yönetimi Süreçleri •Maliyet Yönetiminin Planlanması •Maliyetlerin Tahmin Edilmesi •Bütçenin Belirlenmesi •Maliyetlerin Kontrolü
 93. 93. Maliyet Yönetiminin Planlanması
 94. 94. Terimler Yaşam Döngüsü Maliyeti •Ürün yaşam döngüsü maliyeti •Proje+Operasyon Maliyeti Değer Analizi •Değer Mühendisliği •Aynı işi daha ucuza yapmanın yolu
 95. 95. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 96. 96. Maliyet Tipleri •Değişken Maliyetler •Sabit Maliyetler •Doğrudan Maliyetler •Dolaylı Maliyetler
 97. 97. Tahmin Seviyeleri •Yaklaşık Tahmin (Kaba Tahmin) -%25 ile +%75 •Bütçe Tahmini -%10 ile +%25 •Kesin Tahmin -%5 ile +%10
 98. 98. Kullanılan Araçlar • Örneksel Tahmin (Yukarıdan Aşağıya Tahmin) • Aşağıdan Yukarıya Tahmin • Parametrik Tahmin • Üç nokta tahminleme • Uzman Görüşü • Proje Yönetimi Tahmin Yazılımı • Yedek Analizi • Kalitenin Maliyeti
 99. 99. Bütçenin Belirlenmesi
 100. 100. Proje Bütçesi Bileşenleri
 101. 101. Maliyetlerin Kontrolü
 102. 102. Maliyetlerin Kontrolü Araçları • Kazanılmış Değer Yöntemi • Tamamlama için Gerekli Performans Endeksi • Zaman Çizelgesi Performans Endeksi • Zaman Çizelgesi Varyansı • Maliyet Performans Endeksi • Maliyet Varyansı • Planlanan Bütçe • Planlanmış Değer
 103. 103. Kazanılmış Değer Yöntemi Örnek: 300 kitap basma projemiz var. 300 kitap basımının 300 TL ’a mal olacağı ve 3 gün süreceği tahmin edilmiştir • Birinci günü sonunda, 100 kitap basılmış olmalı • 100 kitap için de 100 TL harcamamız gerekiyordu. Fakat bugün itibariyle, • 85 kitap basılmıştır. • 90 TL de harcanmıştır. Böylece, işin %85’i tamamlanmış ve 85 TL yerine 90 TL harcanmıştır.
 104. 104. Kazanılmış Değer Yöntemi - Tanımlar • PD = 100 TL - Planlanmış Değer (PD): Çizelgelenmiş çalışmalara tahsis edilen onaylanmış bütçe. • GM= 90 TL - Gerçekleşen Maliyet (GM): Fiilen gerçekleşen çalışmaların • kaydedilen toplam maliyetleridir • KD= 85 TL - Kazanılmış Değer (KD): Tamamlanan işlerin bütçelenen • maliyeti • PB= 300 TL - Planlanan Bütçe (PB): Proje için toplam planlanmış değer.
 105. 105. Kazanılmış Değer Yöntemi - Formüller • MV= KD – GM MV: Maliyet Varyansı (<0 ise bütçenin üzerindeyiz) • MV = - 5 TL Planlanandan 5 TL daha pahalı olmuş • MPE= KD / GM MPE: Maliyet Performansı Endeksi (<1 ise bütçenin üzerindeyiz) • MPE = 0.94 %94 maliyet performansı ile çalışıyoruz • ZÇV = KD – PD ZÇV: Zaman Çizelgesi Varyansı (<0 ise zamanın gerisindeyiz) • ZÇV= - 15 TL 15 TL değerinde zaman programının gerisindeyiz. • ZÇPE = KD/ PD ZÇPE: Zaman Çizelgesi Performans Endeksi (<1 ise zamanın gerisindeyiz) • ZÇPE = 0.85 Planlanan Zaman programının %85’indeyiz
 106. 106. Bölüm 8 PROJE KALİTE YÖNETİMİ «İşi Doğru Yapmak»
 107. 107. Proje Kalite Yönetimi Süreçleri •Kalite Yönetiminin Planlanması •Kalite Güvencesinin Sağlanması •Kalitenin Kontrolü
 108. 108. Kalite Nedir? • Ürününüzün ve projenizin gereksinimleri ne kadar yakından karşıladığının ölçümüdür. • Müşteri Memnuniyeti • Kullanılmaya Elverişlilik • Gereksinimlere Uygunluk
 109. 109. Terimler •Altın Kaplama •Denetim yoluyla Önleme •Sürekli Gelişim (Kaizen) •Marjinal Fayda Analizi •Kalitenin Sorumlusu
 110. 110. Düşük Kalitenin Etkileri •Artan Maliyetler •Düşük Fayda •Düşük Moral •Azalan Müşteri Memnuniyeti •Yüksek Risk •Tekrar Çalışma •Zaman Çizelgesi Gecikmeleri
 111. 111. Kalite Yönetiminin Planlanması
 112. 112. Kalitenin Maliyeti
 113. 113. Kalitenin Kontrolü • Kusurların bulunup düzeltilmesi
 114. 114. 7 Temel Kalite Aracı
 115. 115. Kontrol Grafikleri – 7 Nokta Kuralı
 116. 116. Pareto Şeması
 117. 117. Sebep-Sonuç Şeması – Balık Kılçığı Şeması Ishikawa Diagramı
 118. 118. Kalite Güvencesinin Sağlanması • Çalışma şeklinin izlenip iyileştirilmesi
 119. 119. Kalite Yönetimi ve Kontrol Araçları
 120. 120. Bölüm 9 PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ «Ekibi bir araya getirmek»
 121. 121. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri •İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması •Proje Ekibinin Oluşturulması •Proje Ekibinin Geliştirilmesi •Proje Ekibinin Yönetilmesi
 122. 122. İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması
 123. 123. Organizasyon Şemaları
 124. 124. RACI veya SODB Matrisi Responsible Sorumlu Accountable Onaylayıcı Consult Danışılan Inform Bilgilendirilen
 125. 125. Kaynak Histogramı
 126. 126. Takdir ve Ödüllendirme • Sıkça teşekkür edin • Performansı ödüllendirin • Terfi veya iş seçme imkanı verin • Yöneticisini bilgilendirin • Kritik bir iş bittiğinde kutlayın • Eğitim ayarlayın • İstemedikleri işleri vermeyin • Ayrılmak isteyenleri projede tutmayın
 127. 127. «İnsanlara ne yapılacağını söylemekten ziyade önerilerini sorarsanız daha destekleyici olurlar»
 128. 128. Paydaşların Belirlenmesi Proje Ekibinin Oluşturulması Nihai Proje Ekibinin Oluşturulması
 129. 129. Proje Ekibinin Oluşturulması • Ekibi biraraya getirin ve birlikte hareket etmelerini sağlayın • Matris organizasyon zorlukları
 130. 130. Çok Kriterli Karar Analizi • Müsaitlik • Maliyet • Deneyim • Kabiliyet • Bilgi • Beceriler • Tutum • Uluslararası Faktörler ( konum, zaman, iletişim )
 131. 131. Halo Effect
 132. 132. Ekibin Gelişim Aşamaları (Tuckman Teorisi) •Oluşum •Karmaşa •Düzenleme •Performans •Çözülme
 133. 133. Proje Ekibinin Geliştirilmesi • Motive edin ve yönetin.
 134. 134. Temel Kurallar • Fikir ayrılıkları nasıl çözülmeli • Toplantıda söze girme yöntemi • Toplantıda uzun konuşmaları engelleme • İşe veya toplantıya geç kalma durumu • Projeyle alakalı kimin VP ile görüşebileceği • Durum güncellemelerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı • İletişimde dürüstlük
 135. 135. Kişilerarasi iletişim Becerileri •Liderlik •Ekip Kurma •Motivasyon •İletişim •Etkileme •Karar alma •Siyasi ve kültürel farkındalık •Müzakere •Güven oluşturma •Çatışma yönetimi •Koçluk
 136. 136. Proje Ekibinin Yönetilmesi
 137. 137. 5 Güç Türü •Uzmanlık Gücü •Ödüllendirme Gücü •Pozisyon Gücü •Karizmatik Güç/Benzeşim Gücü •Ceza Gücü
 138. 138. Motivasyon Teknikleri •Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi •McGregor’un X ve Y Teorisi •Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Teorisi Kendini Gerçekleştirme Saygı İhtiyacı Ait Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik İhtiyaçlar
 139. 139. Çatışmanın Nedenleri •Zaman Çizelgeleri •Öncelikler •Kaynaklar •Teknik Fikirler •Maliyet •Kişilikler
 140. 140. Çatışma Çözme Teknikleri •Yüzleşme •Uzlaşma •İşbirliği •Yatıştırma (Uyum Sağlama) •Zorlama •Geri Çekilme (Kaçınma)
 141. 141. Bölüm 10 PROJE İLETiŞiM YÖNETİMİ «Mesajı Ulaştırmak»
 142. 142. Proje İletişim Yönetimi Süreçleri •İletişim Yönetiminin Planlanması •İletişimin Yönetilmesi •İletişimin Kontrolü
 143. 143. Temel İletişim Modeli • Proje yöneticisinin işinin %90 ‘ı iletişimdir.
 144. 144. İletişimin Yönetilmesi • İletişim Yönetimi herkesin doğru zamanda doğru mesajı almasını sağlar
 145. 145. İletişim Metotları •Resmi Yazılı •Gayrıresmi Yazılı •Resmi Sözlü •Gayrıresmi Sözlü
 146. 146. İletişim Kanalları Sayısı Hesabı
 147. 147. Bölüm 11 PROJE RİSK YÖNETİMİ Öngörülmeyeni Planlama
 148. 148. Proje Risk Yönetimi Süreçleri •Risk Yönetiminin Planlanması •Risklerin Tanımlanması •Niteliksel Risk Analizinin Yapılması •Niceliksel Risk Analizinin Yapılması •Risk Yanıtlarının Planlanması •Risklerin Kontrolü
 149. 149. Risk Nedir? •Projenizi etkileyebilecek herhangi bir belirsiz olay ya da durumdur. •Bütün riskler olumsuz değildir.
 150. 150. Risk Kırılım Yapısı
 151. 151. Risk Listesi
 152. 152. Nitel Risk Analizi Her bir riski öncelik sırasına koymanıza ve olasılık/etkisini anlamanıza yardımcı olur.
 153. 153. Nicel Risk Analizi
 154. 154. Riskin Nasıl Üstesinden Gelirsiniz? Kaçınma Azaltma Devir Kabul Etme
 155. 155. Bölüm 12 PROJE TEDARİK YÖNETİMİ «Biraz Yardım Almak»
 156. 156. Proje Tedarik Yönetimi Süreçleri •Tedarik Yönetiminin Planlanması •Tedariklerin Yürütülmesi •Tedariklerin Kontrolü •Tedariklerin Kapanışı
 157. 157. Tedarik Yönetiminin Planlanması
 158. 158. Sözleşme Türleri •Sabit Fiyatlı •Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı •Maliyet Artı Sabit Fiyatlı •Maliyet Artı Ödül •Maliyet Artı Teşvik Ücretli •Süre ve Malzeme Alıcı Satıcı
 159. 159. Tedariklerin Yürütülmesi
 160. 160. Tedariklerin Kontrolü
 161. 161. Tedariklerin Kapanışı
 162. 162. Bölüm 13 PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ «Herkesin katılımını sağla»
 163. 163. Proje Paydaş Yönetimi Süreçleri •Paydaşların Belirlenmesi •Paydaş Yönetiminin Planlanması •Paydaş Katılımının Yönetilmesi •Paydaş Katılımının Kontrolü
 164. 164. Paydaş Yönetimi Adımları •Paydaşları belirle •Paydaş gereksinimleri ve beklentilerini topla •Paydaşların projeye ilgi ve etki seviyelerini belirle •Paydaşları nasıl yöneteceğini planla •Onlarla nasıl iletişim kuracağını planla •Beklentileri, ilgi ve etki seviyelerini yönet •Onlarla iletişim kur •İletişimi ve katılımlarını kontrol et
 165. 165. Paydaşların Belirlenmesi
 166. 166. Güç-Çıkar Tablosu
 167. 167. Analitik Teknikler Paydaş Katılımını Değerlendirme Matrisi
 168. 168. Scan & Save

×