Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenttiakvaario syksy09

372 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tenttiakvaario syksy09

  1. 1. Tenttiakvaario Outi Valkama ja Kristian Lindqvist
  2. 2. Mikä on tenttiakvaario? <ul><li>Tenttiakvaario on tila , jossa opiskelija voi tehdä tentin haluamanaan ajankohtana. </li></ul><ul><ul><li>Viikissä Tiedekirjastossa (2 konetta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Metsätieteiden talossa </li></ul></ul><ul><li>Tenttiakvaario on verkkopalvelu , jonka avulla </li></ul><ul><ul><li>Opettajat laativat tenttiakvaariotentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat ilmoittautuvat tenttiakvaariotenttiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat suorittavat tentin tenttiakvaariossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajat arvostelevat tentin. </li></ul></ul><ul><li>Opettajat voivat tarkistaa tenttitilanteen valvontakameroiden nauhoitteesta. </li></ul>
  3. 3. Tenttiakvaarion etuja <ul><li>Antaa opiskelijalle joustavuutta tenttiajan suhteen </li></ul><ul><ul><li>Pystyy vaikuttamaan opintojakson suoritusajankohtaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Auttaa työn ja opiskelun yhteensovittamisessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijapalautteen perusteella suositeltava toimintamalli </li></ul></ul><ul><li>Kirjoitetaan koneella </li></ul><ul><ul><li>Helpompi kirjoittaa ja muokata tekstiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Helpompi lukea ja arvostella </li></ul></ul><ul><li>Opettajan ei tarvitse valmistella tenttiä erikseen jokaista tenttipäivää varten </li></ul><ul><li>Soveltuu hyvin esimerkiksi: </li></ul><ul><ul><li>Kirjapakettien tenttimiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rästitenttien tekemiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihtoehtoiseksi suoritustavaksi </li></ul></ul>
  4. 4. Luo tentin kysymyksineen tenttijärjestelmään ja aktivoi tentin
  5. 5. Ilmoittautuu tenttiin
  6. 15. Tarkastaa tentin
  7. 21. Opiskelijapalaute 5.11.2009 <ul><li>Arvosana asteikolla 4-10 keskiarvo 8,3 </li></ul><ul><ul><li>Kiitettävä arvosana 9 -10 yht. 102 kpl </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä arvosana 8 yht. 38 kpl </li></ul></ul><ul><ul><li>Tyydyttävä arvosana 7 yht. 3 kpl </li></ul></ul><ul><ul><li>Heikko arvosana 5 - 6 yht. 6 kpl </li></ul></ul><ul><li>Palaute kerätty syksystä 2006 alkaen </li></ul>
  8. 22. Mitkä ovat tenttiakvaariotenttimisen hyödyt opiskelijan kannalta? <ul><li>” Hyödyt ovat suunnattomat, yksiselitteisesti. Ilman tätä mahdollisuutta, olisin saanut periodikäytännön takia 6op vähemmän. Toisin sanoen, en olisi voinut valmistautua muihin tentteihin aikataulusyistä. Loistavaa, että voi itse valita milloin tenttii.” </li></ul><ul><li>” Nopeus, kirjoittamisen helppous, sitomattomuus tenttikierroksiin ja oma relatiivinen rauha. Epäilen että akvaarion nopeuttaa opiskelua kun voi tehdä tentit omaan tahtiin jos tahtoa siihen löytyy.” </li></ul><ul><li>” Voi tulla tenttiin kun parhaiten sopii. Mutta tämä on kivaa. On helppo muokata lennossa omaa tekstiään ja on varmaan tarkastajallekin kivempi lukea koneella kirjoitettua. Mutta jos jotain laskuja olisi ollut, niin se ei olisi ollut hyvä.” </li></ul>

×