Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby On Rails

2,770 views

Published on

Introdución á programación con Ruby on Rails nas I Xornadas de Programación Web en Software Libre de Ousli

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Ruby On Rails

 1. 1. Ruby on Rails Tomás Vilariño Fidalgo Enrique Estévez Fernández
 2. 2. Contidos Ruby Ruby 1 Ruby on Rails 2
 3. 3. I wanted a scripting language that was more powerful than Perl, and more object-oriented than Python. They are focusing on machines. But in fact we need to focus on humans, on how humans care about doing proramming or operating the application of the machines. We are the masters. They are the slaves. Don't underestimate the human factor. Even though we are in front of computers, they are media. We are working for human, with human. You want to enjoy life, don't you? If you get your job done quickly and your job is fun, that's good, isn't it? That's the purpose of life, partly. Your life is better.
 4. 4. Ruby Linguaxe de scripting verdadeiramente orientado a obxectos, dinamicamente tipado, moi flexible e co mellor doutras linguaxes como, Smalltalk, Perl, Python, Ada, Lisp, Eiffel. Foi creado no Xapón no ano 1993 por Yukihiro “Matz” Matsumoto. Conta con diversidade de paquetes: XML, RSS, WEBrick, Web service, PDF, fios, integración con SO, execución de código python, funcións de rede, gráficos, ... ¿Que é Ruby?
 5. 5. Ruby Basado na linguaxe natural Open Source Soporta reflexión e metaprogramación Facilmente extensible Completo Documentación empotrada Orientado a Obxectos Dinámico Sintaxe limpia Simple Interpretado Características de Ruby
 6. 6. Ruby http://tryruby.hobix.com/ Shell Interactivo Try Ruby irb Comezar ri e ihelp rdoc Consulta documentación Documentación empotrada Axuda interactiva de referencia Manuais Videotutoriais Documentación na web Libros www.ruby-lang.org Programando www.ruby-doc.org ... Para aprender Ruby ...
 7. 7. Ruby Ruby 1.8.6 Lanzase ao público, Nace Ruby Ruby 0.9.5 1993 Marzo de 2007 1995 1997 2000 2003 Ruby 1.1 Ruby 1.6.1 Ruby 1.8 Evolución de Ruby
 8. 8. menos persoas Máis menos Productivo tempo Mellor Máis Producto Rápido menos erros menos presuposto menos mantemento Máis Creatividade menos còdigo
 9. 9. Ruby on Rails “Ruby on Rails é un framework de desenvolvemento web, Open Source, optimizado para a felicidade do programador e a productividade, que fai que escribir aplicacións web sexa realmente sinxelo e rápido.” Definición de Rails
 10. 10. Ruby on Rails RoR é un framework de desenvolvemento áxil para a web. Está escrito en Ruby e basado en patróns de deseño. Escrito polo danés David Heinemeier Hansson (37signals). Extraído (en principio) da aplicación Basecamp na que traballaba. Fomenta as boas prácticas de deseño e implementación. ¿Que é Rails?
 11. 11. Ruby on Rails Don´t Repeat Yourself DRY (Once and Only Once) Convention Over Configuration COC Desarrollo Uso de Patróns de Deseño Web MVC, ACIVE RECORD, ... Axil Filosofía de Rails
 12. 12. Ruby on Rails “Rails is a full-stack, open-source web framework in Ruby for writing real-world applications with joy and less code than most frameworks spend doing XML sit-ups” [Definición publicada en script.aculo.us] Din na web de Rails
 13. 13. Ruby on Rails “Ruby on Rails é un avance na reducción de barreiras de entrada á programación. Potentes aplicacións web que antes poderían tardar semanas ou meses en ser desarrolladas poden ser creadas en cuestión de días.” [Tim O'Reilly, Fundador de O'Reilly Media] Din na web de Rails
 14. 14. Ruby on Rails - ActiveRecord Capa de persistencia de datos - ActionPack Capa de aplicación Full-Stack - ActionPack Capa de vista Framework Capa de mail - ActionMailer Capa de Web Services - ActionWebService full-stack framework
 15. 15. Nota: extraída de
 16. 16. Nota: extraída de Ruby on Rails Estructura de directorios
 17. 17. Ruby on Rails Xullo de 2004 Rails Decembro de 2005 0.5.0 Rails Rails 1.2.2 1.0.0 Xaneiro de 2007 Rails 1.1.0 Rails Febreiro de 2007 1.2.0 Marzo de 2006 Evolución de Rails
 18. 18. Ruby on Rails http://www.rubyonrails.org.es/ http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails http://www.railes.net/ http://2006.conferenciarails.org/ http://www.the-cocktail.com/ http://www.ruby-lang.org/es/ http://sobrerailes.com/ http://rubyforge.org/ http://rails.homelinux.org/ http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby http://ruby.org.es/ http://pickaxe.ruby.org.es/ http://tryruby.hobix.com/ (1)Diapositivas extraídas da presentación Ruby on Rails Referencias e notas realizada por Agustín Cuenca(ASP Gems) e Luis Villa(The Cocktail) na Conferencia Rails Hispana 2006.

×