Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Directrices migratorias

1,432 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Directrices migratorias

 1. 1. Directrices Migratorias Roberto Brenlla [email_address]
 2. 2. www.tegnix.com Directrices Migratorias <ul><li>Programa comunitario IDA </li></ul><ul><li>Obxectivos das Directrices IDA </li></ul><ul><li>Recomendacións xerais </li></ul><ul><li>Redeseño </li></ul><ul><li>Servizos e Estándares Abertos </li></ul><ul><li>Reflexión Técnica </li></ul><ul><li>Reflexión Económica </li></ul><ul><li>O novo contorno de escritorio </li></ul><ul><li>Metodoloxía </li></ul><ul><li>Migración </li></ul><ul><li>Aspectos sociais </li></ul><ul><li>Facelo doado </li></ul><ul><li>Fontes </li></ul>
 3. 3. www.tegnix.com Programa comunitario IDA <ul><li>IDA é o acrónimo Intercambio de Datos entre Administracións, hoxe coñecida como IDABC ( Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens ) </li></ul><ul><li>Grupo de expertos do sector público de Alemaña, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Malta, Países Baixos, Suecia e Turquía. </li></ul><ul><li>http://europa.eu.int/idabc/ inclúe máis información coma análise de custes, actualizacións, Observatorio Open Source ... </li></ul>
 4. 4. www.tegnix.com Obxectivos das Directrices IDA <ul><li>Axudar a quen administra sistemas a decidir se se debe migrar a FLOSS ( Free Libre Open Source Software ): </li></ul><ul><li>Explicar con linguaxe técnica sinxela como facelo </li></ul><ul><li>Validar as directrices: proceso de migración a FLOSS feito polo Tribunal de Contas de Schwerin ( lander alemán) </li></ul><ul><li>Elaborar recomendacións prácticas </li></ul>
 5. 5. www.tegnix.com Recomendacións xerais R azóns para migrar => DAFO
 6. 6. www.tegnix.com Recomendacións xerais A segurarse o apoio activo para o cambio (persoal TIC e usuarios)
 7. 7. www.tegnix.com Recomendacións xerais Defensor(a) do Cambio (cargo de alta responsabilidade) mínimo 1 interlocutor(a) en cada sede
 8. 8. www.tegnix.com Recomendacións xerais Experiencias e relacións coa comunidade FLOSS
 9. 9. www.tegnix.com Recomendacións xerais Comezar por sistemas non-críticos e transparentes
 10. 10. www.tegnix.com Recomendacións xerais Garantir que cada fase da migración é factible
 11. 11. www.tegnix.com Recomendacións xerais Aproveitarmos dun redeseño das infraestruturas TIC
 12. 12. www.tegnix.com Definir Servizos <ul><ul><li>Control de Acceso </li></ul></ul><ul><ul><li>Autenticación </li></ul></ul><ul><ul><li>Arquivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Correo-e </li></ul></ul><ul><ul><li>Contidos </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensaxería </li></ul></ul><ul><ul><li>Axenda-Traballo colaborativo </li></ul></ul>
 13. 13. www.tegnix.com Definir Protocolos <ul><ul><li>Control de Acceso </li></ul></ul><ul><ul><li>802.1x </li></ul></ul><ul><ul><li>Autenticación </li></ul></ul><ul><ul><li>LDAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Arquivos </li></ul></ul><ul><ul><li>SMB/NFS </li></ul></ul><ul><ul><li>Correo-e </li></ul></ul><ul><ul><li>IMAP/SMTP </li></ul></ul><ul><ul><li>Contidos </li></ul></ul><ul><ul><li>HTTP </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensaxería </li></ul></ul><ul><ul><li>XMPP </li></ul></ul><ul><ul><li>Axenda-Traballo colaborativo </li></ul></ul><ul><ul><li>WEBDAV </li></ul></ul><ul><ul><li>SIP, H323, </li></ul></ul><ul><ul><li>IAX2,JINGLE </li></ul></ul>
 14. 14. www.tegnix.com Servidores Libres <ul><ul><li>OpenSSH (Secure Shell) é a principal ferramenta dun administrador </li></ul></ul><ul><ul><li>GNU/Linux </li></ul></ul><ul><ul><li>Extranet => OpenBravo, Tiny ERP... </li></ul></ul><ul><ul><li>Rede INTERNA </li></ul></ul><ul><ul><li>Rede EXTERNA </li></ul></ul><ul><ul><li>Autenticación => OpenLDAP, NIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Ficheiros => Samba, NFS </li></ul></ul><ul><ul><li>Intranet => Apache, PostgreSQL </li></ul></ul><ul><ul><li>LAMP => Apache, MySQL, Python, PHP... </li></ul></ul><ul><ul><li>CMS => Joomla!, Drupal, WordPress... </li></ul></ul><ul><ul><li>Correo-e => Postfix, Sendmail... </li></ul></ul><ul><ul><li>CRMS => eGW, Kolab... </li></ul></ul><ul><ul><li>Novos servizos => vantaxes competitivas </li></ul></ul>
 15. 15. www.tegnix.com <ul><ul><li>Reflexión técnica en cifras : </li></ul></ul><ul><ul><li>No top 500 de novembro de 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>376 empregan GNU/Linux </li></ul></ul>+75 %
 16. 16. www.tegnix.com Reflexión económica <ul><li>Modelo de Negocio Tradicional </li></ul><ul><li>Modelo de Negocio Libre </li></ul>
 17. 17. www.tegnix.com O novo contorno de escritorio <ul><li>Alta probabilidade de acadar un contorno heteroxéneo (C/P) </li></ul><ul><li>Hetereoxenidade até entre apps equivalentes </li></ul><ul><li>Manter presente: </li></ul><ul><li>Liberdade do fornecedor </li></ul><ul><li>Estandarización </li></ul><ul><li>Calidade </li></ul><ul><li>Custes </li></ul><ul><li>Formación </li></ul>Migración como Formación NTIC
 18. 18. www.tegnix.com Metodoloxía <ul><li>Concretar o Proxecto. Recompilar datos: inventario, necesidades... </li></ul><ul><li>-> Escenarios </li></ul><ul><li>Descrición do contorno inicial </li></ul><ul><li>Descrición do contorno final (mesmo detalle) </li></ul><ul><li>COMO chegar ao contorno final </li></ul>Contorno Final Contorno Inicial
 19. 19. www.tegnix.com Metodoloxía <ul><li>Xustificación da Migración: </li></ul><ul><li>Incluir o seu Custe asociado (M/P e L/P) </li></ul><ul><li>Vantaxes competitivas </li></ul><ul><li>Mellora da posición tecnolóxica </li></ul><ul><li>Legalización do Sw </li></ul><ul><li>etc </li></ul><ul><li>Probas piloto. Análise posterior. Adaptación do proxecto. </li></ul><ul><li>Execución do Plan. </li></ul><ul><li>Seguimento da realidade en relación co Plan. Adaptación. </li></ul>
 20. 20. www.tegnix.com Migración, aspectos xerais (I) <ul><li>SEN regras estritas: cada proxecto ten os seus requerimentos </li></ul><ul><li>Todas esixen un correcta Planificación => Datas </li></ul><ul><li>Similar a outras menos temidas: NT a Windows 2003, formatos ... </li></ul>
 21. 21. www.tegnix.com Migración, resumindo <ul><li>Crear grupo de traballo capacitado e apoiado </li></ul><ul><li>Formación (técnica e de escritorio), consultores ... => Custe Inicial </li></ul><ul><li>Redeseño da Estrutura </li></ul><ul><li>Entender o FLOSS </li></ul><ul><li>Inventariar Sw e Hw </li></ul><ul><li>Analizar os fluxos de datos </li></ul><ul><li>Requerimentos de Seguridade </li></ul><ul><li>Implicar ao persoal </li></ul><ul><li>Proxecto Piloto a pequena escala </li></ul><ul><li>Decidir a velocidade da migración => Formación NTIC </li></ul><ul><li>Migración por grupos </li></ul><ul><li>Supervisión: escoitar ao persoal </li></ul>
 22. 22. www.tegnix.com Aspectos sociais <ul><li>Consultar a todo o persoal (intranet con foro de opinións...) </li></ul><ul><li>Localización de documentación, escritorios, apps... => Custe </li></ul><ul><li>Medo ao descoñecido </li></ul><ul><li>Costumes e Inercias </li></ul><ul><li>Dpto Técnico pode temer perda de poder e control (formación) </li></ul>
 23. 23. www.tegnix.com Facelo doado e sinxelo <ul><li>Migrar antes servidores cós escritorios </li></ul><ul><li>Instalar apps nos contornos actuais: OOo, Firefox, Thunderbird... </li></ul><ul><li>Ollar adiante (exemplos): </li></ul><ul><li>Desenvolvementos web para calquera navegador </li></ul><ul><li>Evitar empregar macros e scripts </li></ul><ul><li>Empregar arquivos con formatos estándares (PDF, XML...) </li></ul><ul><li>Formatos de mínimo común denominador (Word'97...) </li></ul><ul><li>etc </li></ul>
 24. 24. www.tegnix.com Fontes da documentación <ul><li>“Directrices IDA de migración a software de fuentes abiertas”: </li></ul><ul><li>http://www.csi.map.es/csi/pdf/Directrices_IDA_OSS_ESv1_r.pdf </li></ul><ul><li>http://www.csi.map.es/csi/pdf/Directrices_IDA_OSS_ESv1_r.sxw </li></ul><ul><li>(formato OOo-1.0, editable) </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5101 </li></ul><ul><li>para o IDABC Work Programme 2005 – 2009 </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452 Open Source Observatory </li></ul><ul><li>Experiencia propia de C.T.I. TEGNIX, S.L. </li></ul>
 25. 25. A humanidade está condenada a ser libre Jean Paul Sartre Licenza Recoñecemento-Non comercial-Compartir baixo a mesma licenza. 2.5 España de Creative Commons. www.tegnix.com

×