คำนำ

220,481 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
220,481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำนำ

  1. 1. คำำนำำ รายงานเรื่อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มนี้จัดทำาขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อทำาเป็นเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ อีกด้วย โดยในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทม ึและสุดท้ายยังมีแผนผังความคิดสรุปประเด็นสำาคัญไว้ท้ายเล่ม รวมทั้งคำาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูที่ได้ศึกษาด้วย ้ ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้มาศึกษาเป็นอย่างดี และทางคณะผู้จัดทำาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้รายงานเล่มนีสำาเร็จมา ณ โอกาสนี้ด้วย ้ 15 มิถุนายน 2555 คณะ ผู้จัดทำา

×