วิเคราะหสิ่งทื่ตองการ  วิเคราะหผลลัพธ                            คือกระบวนการหรือขั้นตอนที...
มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2)

428 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2)

 1. 1. วิเคราะหสิ่งทื่ตองการ วิเคราะหผลลัพธ คือกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใชในการแกปญหา เลือกเครื่องมือแกปญหา เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา การเลือกเครื่องมือและ ออกแบบขั้นตอนวิเคราะหทรัพยากร วิเคราะหตัวแปร ออกแบบขั้นตอนการปฏิบีติงาน การดําเนินการแกปญหาการตรวจสอบและปรับปรุง เขาใจงาย มีความแมนยํา การตรวจสอบโดยผูใชจริง การถายทอดความคิดในการแกปญหาดวยอัลกอริทึม มีขั้นตอนหลักและยอย การตรวจสอบและปรับปรุงโดยผูออกแบบ

×