Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130408 løft

422 views

Published on

Introduksjon til LØFT i teamutvikling.

Basert på Gro Johnsrud Langslets sine bøker om LØFT

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130408 løft

 1. 1. LØFT iteamutvikling Løsningsfokusert tilnærming Runar Oudmayer April 2013
 2. 2.  Løsningsfokusert tilnærming er en måte ◦ å tenke på og arbeide med forandring og problemløsning som gir raskt effekt. Løft kartlegger ikke-problem eller hva partene gjør riktig når problemet er løst.Hvorfor se etter løsninger? Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 2
 3. 3.  Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om. Det finnes både Problem og Ikke-problem Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg. Språk skaper virkeligheter Små endringer skaper større endringer Langslet, s. 38Trossetningene Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 3
 4. 4.  Endring er uungåelig og stabilitet en illusjon De saken gjelder vet best Langslet, s. 38Trossetningene Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 4
 5. 5.  De er ◦ Små ◦ Realistiske ◦ Konkrete ◦ Viktige De beskriver ◦ Relasjoner ◦ Nærvær av noe, ikke fravær ◦ Begynnelsen på noe, ikke slutten ◦ prosesserGjenntegn ved gode mål Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 5
 6. 6.  Hypotetiske spørsmål ◦ Forestille seg Unntaksspørsmål ◦ Når har du sett at målene var nådd eller mindre (fortid eller nåtid).Nyttige spørsmålstyper Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 6
 7. 7.  Mirakelspørsmål ◦ Tenk deg at du går hjem i kveld og legger deg til å sove. Mens du sover, skjer det et mirakel som gjør at problemene som bringer deg hit er løst. Fordi du sover, vet du ikke at mirakelet har skjedd. Men med en gang du våkner i morgen tidlig, er du overbevist om at det har skjedd et mirakel. Hva vil være det aller første tegnene på det? Hvordan vil du merke det? Hva ville være annerledes? Hvordan ville kollegene dine skjønne det uten at du sa et ord? Langslet, s. 45Spørsmålstyper Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 7
 8. 8.  Unntaksspørsmål ◦ Når var problemet mindre eller kanskje helt borte? ◦ Når skjedde sist en flik av mirakelet? ◦ Kan du huske siste gangen du var i nærheten av å nå målet ditt eller gjorde noe av det du ønsker deg? ◦ Hva var annerledes da? ◦ Hvem gjorde hva forskjellig? ◦ Hva gjorde du annerledes når du merket at andre oppførte seg mindre problematisk? Hvordan merket andre det? ◦ Når andre merket at du gjorde dette forskjellig, hva gjorde de da? Langslet, s. 46Spørsmålstyper Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 8
 9. 9.  Skalaspørsmål ◦ På en skala fra 0 til 10, hvor 0 står for et arbeidsmijø som ikke oppfyller noen av de ønsker (drømmer) og 10 hovr alle dine ønsker er oppfyllt, hvor vil du plassere deg i dag? ◦ Hvorfor plasserer du deg på det tallet du valgte? ◦ Hvor på skalaen må dere for at det det skal være «godt nok»? ◦ Hva vil være tegn på «godt nok»? Hva er annerledes da? ◦ Hvor langt tror dere det er realistisk å komme? Osv. Langslet, s. 47Spørsmålstyper Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 9
 10. 10.  Mestringsspørsmål ◦ Når situasjonen er så håpløs, hvordan klarer du å komme deg gjennom dagen? ◦ Hvordan vet du hva som er lurt for deg å gjøre for å komme deg gjennom dagen? Hvor fikk du ideen fra? ◦ Hva forteller dette om dine kvaliteter og egenskaper? ◦ Kan du komme på noe annet som nylig har skjedd som viser disse kvalitetene? ◦ Har noen rundt deg lagt merke til og verdsatt disse kvalitetene? ◦ Hva ville du bli i stand til å gjøre (mer av eller annerledes) hvis enda flere la merke til dette?Spørsmålstyper Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 10
 11. 11. Problemfokusert Løsningsfokusert Hva ønsker vi? Hva er Hvordan skal vi vite problemene? at problemene er løst? Hva skjer allerede av det som vi Hva er årsaken til ønsker? Når er problemene? problemene mindre eller borte?Sentral forskjeller mellomproblemfokus og løsningsfokus Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 11
 12. 12. Problemfokusert Løsningsfokusert Hvorfor får vi Hvorfor får vi ikke dette til? til det vi får til? Hva er blitt Hva er blitt bedre (på tross verre? av at noe er blitt verre)Sentral forskjeller mellomproblemfokus og løsningsfokus Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 12
 13. 13. Problemfokusert Løsningsfokusert Hvorfor er det Hvorfor er det blitt verre? blitt bedre? Hvordan har vi klart å skape Hvem har skylden forbedringene? for forverringen? Hvem har gjort hva av klokt? Osv.Sentral forskjeller mellomproblemfokus og løsningsfokus Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 13
 14. 14.  Det eneste du trenger å undersøke er hva som kjennetegner løsningsmønsteret Og nøklene til løsningDu behøver ikke finne ut av hvaproblemene består i. Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 14
 15. 15.  Nysgjerrigheten på å lete fram løsninger «på baksiden av problemene» styrer det man velger å gjøre (og ikke gjøre)Let frem løsninger bakenfor Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 15
 16. 16.  Få tak i historien La den gjerne bli lang og utførlig En fortelling vil som regel være problemorientertUndersøk historiene på«baksiden» Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 16
 17. 17.  Forsøk å få beskrevet drømmen som om den allerede er løstLet etter drømmen i ethvertproblem Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 17
 18. 18.  Let etter steder hvor problemene er mindre eller borte.Når er problemene mindre ellerborte? Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 18
 19. 19.  Fokus på det som virker er sentralt i LØFT Husk: Vi får mer av det vi snakker om.Velg å holde fokus på det duønsker mer av Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 19
 20. 20.  Ikke alle ledergrupper fungerer godt Personlige interesser Manglende lojalitet For lite fag Ansvarsområder Lite konstruktive møter Detaljorientering RelasjonsproblemerLØFT i teamutvikling Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 20
 21. 21.  La alle få sette ord på det problemet de synes er viktigst å få løst. La alle beskrive disse problemene når de er løst.Problemer til drømmer Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 21
 22. 22.  Hvilke gevinster vil det få for deres arbeidssituasjon når disse løsningene er oppnådd? ◦ Hvordan vil det påvirke deg selv som leder? ◦ Dine drømmer ◦ Følelser og dagliglivKonsekvenser av at drømmene bliroppfyllt Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 22
 23. 23.  Finn ut hvem som har tro på løsning. Hvorfor tror de at de skal greie det?Tro på løsning Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 23
 24. 24.  Hva finnes av erfaring, ferdigheter og kompetanse i gruppa? Observasjon og refleksjon ◦ Å høre kolleger reflektere over ferdigheter og evner gjør noe med deg. ◦ Ved å sitte «utenfor» gruppa slipper du å respondere.Gruppas styrker og kvaliteter Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 24
 25. 25.  Let etter eksempler hvor medlemmene av gruppa faktisk opplever noe av det de ønsker. ◦ Bruk til på å reflektere over disse i sammen ◦ Hva ble gjort? ◦ Hvorfor er det viktig? ◦ Hva er det klokt å gjøre mer av? ◦ Osv.Unntak for problem Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 25
 26. 26.  Be alle beskrive hva som vil være det aller første tegnet eller hendelsen som i morgen vil indikere at gruppa beveger seg i riktig retning? ◦ Det er viktig at disse skrittene blir små nok. ◦ De må være overkommlige  Du møter kollegene med et smil  Alle forteller uoppfordret om noe de har fått til  Alle viser interesse for de andre kollegene  osvDe aller første tegn på endring Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 26
 27. 27.  Det kan f.eks settes av en halv dag til oppfølging Hjemmelekse kan ha vært ◦ Registrere tegn på ønsket fremskritt Noter og oppsummer for alleOppfølgingsmøte Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 27
 28. 28.  Forsøk å kartlegg hvilke motgang eller tilbakeslag dere kan forvente Hvordan er det klokt å takle disse?Forebygging av tilbakefall Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 28
 29. 29.  Johnsrud Langslet, G. (1999). LØFT: Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning (Vol. 1). Oslo: Gyldendal Akademisk. Johnsrud Langslet, G. (2002). LØFT for ledere: Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer (Vol. 1). Oslo: Gyldendal Akademisk. Oudmayer, R. (n.d.). Introduksjon til LØFT - Del 1. Askim. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=kVAK5PmWUbQ Oudmayer, R. (n.d.). Introduksjon til LØFT - Del 2. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=6VBZiCNjoCs Oudmayer, R. (n.d.). Introduksjon til LØFT - Del 3. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=- O2kNCsEHF8Referanser Introduksjon til LØFT i 09.04.2013 teamutvikling 29

×