Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aanpak Bezuinigingen OV

730 views

Published on

presentation held for PT users and experts following a € 140 million budget cut on Dutch urban public transport (Dutch version)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aanpak Bezuinigingen OV

 1. 1. Het roer om: aanpak bezuinigingen OV<br />OV-congres PROV<br />
 2. 2. Oplossingsrichtingen<br />
 3. 3. De opgave<br />20% bezuinigen<br />Wat is het doel van het OV?<br />Economische functie?<br />Sociale functie?<br />Zorg voor duidelijke keuzes<br />
 4. 4. Bezuinigingen van vroeger<br />Los Angeles<br />Had een sneltramnet van >800 km<br />Tussen 1954 en 1963 volledig opgeheven<br />Stad nooit hersteld van opheffing <br />Worstelt met grote congestieproblemen<br />
 5. 5. Tram Leiden - Den Haag<br />Interlokale lijn opgeheven in 1961<br />Geheel volgens de mode van toen: bussen leken goedkoper, flexibeler en moderner<br />
 6. 6. Tram Den Haag - Delft<br />Tram bleef behouden door slimme modernisering:<br />Inzet kleiner, goedkoper en moderner materieel (PCC-trams)<br />Inzet eenmanswagens<br />
 7. 7. Aanbod = vraag<br />Aanbod per inwoner<br />
 8. 8. Organisatie<br />Verschillende alternatieven mogelijk voor Nederlandse situatie<br />Scandinavisch model<br />Alles in één hand houden, wel aanbesteding<br />Zwitsers model<br />Verschillende maatschappijen, geen aanbesteding, wel centrale aansturing<br />Engels model<br />Volledige vrije marktwerking<br />Frans model<br />Gemeentelijke vervoersbedrijven<br />
 9. 9. Financiering<br />Versement transport (baatbelasting)<br />Ontstaan in Frankrijk<br />Bedrijven betalen per werknemer een belasting per dag<br />OV infrastructuur en exploitatie uit betaald<br />Inkomsten uit andere richtingen<br />Verhogen parkeertarieven<br />Tariefdifferentiatie<br />Lagere tarieven in daluren (voordeelurenabonnement)<br />Verschillende tarieven voor verschillend OV<br />
 10. 10. Kies voor een netwerk<br />Keuze bij bezuinigen: bot snijden, of het hele netwerk optimaliseren<br />Uitgangspunten goed netwerk, naar voorbeeld Zwitserland:<br />Perfecte overstaprelaties<br />Van overal naar overal<br />Hoge gemiddelde snelheid<br />
 11. 11. Netwerk <br />Visgraatmodel, ook in de stad<br />Van<br />Naar<br />
 12. 12. Vergroten halteafstand<br />Nu elke 300-400 meter een bushalte in stedelijk gebied<br />Breng dat naar +- elke 500 meter<br />Resultaat: sneller OV<br />Aantrekkelijker OV voor reiziger<br />Minder voertuigen nodig<br />
 13. 13.
 14. 14. Resultaten<br />Gemiddelde snelheid neemt toe met +-12% => directe besparing exploitatiekosten*<br />Door hogere snelheid => meer passagiers => hogere opbrengst<br />Hogere kostendekkingsgraad<br />*Bron: Onderzoek Ruben Janssen<br />
 15. 15. Andere optimalisaties<br />Aanleg vrije banen<br />Beïnvloeding verkeerslichten<br />Slimme overstapmogelijkheden<br />Dus geen buslijnen die tussen twee<br /> metrostations in passeren<br />50km/h wegen i.p.v. 30 km/h wegen =><br />50% besparing<br />
 16. 16. Combi budget OV – WMO-vervoer<br />Buurtbus <br />Toegankelijkheid OV (verhoogde perrons, lagevloermaterieel)<br />Zet in op voor- en natransport<br />Lopen en fietsen<br />Maar ook de ‘nieuwe taxi’<br />
 17. 17. De nieuwe taxi<br />Deeltaxisysteem, hoge gemiddelde bezetting<br />Vervoer tegen goedkoop tarief binnen bepaalde straal<br />Op belangrijke OV-haltes een taxi gegarandeerd<br />Straathoek-straathoekvervoer<br />Oproepbaar op vaste punten<br />Hip en aantrekkelijk<br />Extra kosten voor extra service<br />Koppeling ICT-systemen<br />
 18. 18. Hierdoor:<br />Goedkope exploitatie<br />Hoge opbrengsten per uur<br />Milieuvriendelijk<br />Maximale efficiency<br />
 19. 19. Conclusie<br />Bepaal het doel van het OV<br />Niet zomaar snijden en tarieven verhogen, maar doe dat met beleid<br />Veel mogelijkheden om OV-budget doelmatiger in te zetten<br />Prijsdifferentiatie, andere financiering en versemant transport voor meer inkomsten<br />Neem gehele netwerk als uitgangspunt<br />Kijk naar flexibele systemen<br />

×