Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Signature Not                                                       ...
29412           ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ντρώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται μέσω του δια−  ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)                     29413προβλήματα που αντιμετωπίζει, ή προ...
29414          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθη−    ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)                  29415αλλά και από άλλους φορείς, του δημόσιου...
29416          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)νων δημοτικών διαδικτυακών τόπων και προστίθεται    ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)                   29417υποχρεωτική ακόμα και αν ο δήμος δεν έ...
29418          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.11 Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για  ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)                   29419προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και...
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

2,940 views

Published on

ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΦΕΚ 2147/2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.29 08:36:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 29411 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2147 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. Το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α΄/22−9−2010) «Εθνική Υπο− δομή Γεωχωρικών πληροφοριών − Εναρμόνιση με ση με ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλεςΑνάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός διαδικτυακών τόπων. .................................................................. 1 Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομο− και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)». γενή ΝΤΕΜΤΣΕΝΚΟ (DEMCHENKO) ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ 9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1378/9−6−2011 γνώμη (OLEKSANDRA) του ΠΕΤΡΟ και της ΜΑΡΙΓΙΑ. ....... 2 της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10. Δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολο− γισμό, αποφασίζουμε:Αριθμ. οικ. 40055 (1) Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών Άρθρο 1 διαδικτυακών τόπων. Γενικές αρχές Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Κάθε Δήμος διαθέτει επίσημο διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες και υπη− Έχοντας υπόψη: ρεσίες στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 9/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση αυτό:της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά α) συντάσσεται ενημερωτικό περιεχόμενο, που προ−όργανα άγει τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης και ενημε− 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διά− ρώνει τον πολίτη για το έργο, τις δραστηριότητες καισπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και πρωτοβουλίες του Δήμου, τις κοινωνικές παροχές, τιςΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτε− παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λπ. καιρικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−κής Διακυβέρνησης…». β) σχεδιάζονται και αναπτύσσονται κατάλληλες εφαρ− 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Διο− μογές λογισμικού, που επιτρέπουν ιδίως την επικοινωνίαρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ− με τις υπηρεσίες του Δήμου, την υποβολή αναφορών,πουργών». δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόμενα με 4. Το N. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10−4−1997) «Προστασία το Δήμο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη συμμετοχή σετου ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω− διαβουλεύσεις και διαγωνισμούς καθώς και την παροχήπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που μειώνουντο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α΄/28−6−2006). το διοικητικό βάρος των συναλλαγών και προάγουν την 5. Το άρθρο 6 του N. 3448/2006 (ΦEK 57/A’/15−3−2006) οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.«Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 2. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ορ−τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου θότητα, την καταλληλότητα, την πληρότητα, την αυθε−Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». ντικότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριακών 6. Το άρθρο 71 παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6− δεδομένων που δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο− του τόπου. Παράλληλα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικόκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». και διοικητικό μέτρο για την αποτροπή μη εξουσιοδο− 7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) «Ενίσχυση της τημένης πρόσβασης και αλλοίωσης, τόσο του περιεχο−διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και μένου, όσο και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίαςπράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι− και πρόσβασης στις παρεχόμενες από τον διαδικτυακόκητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» του τόπο υπηρεσίες, όπως και για την προστασία τωνκαι άλλες διατάξεις». δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν συγκε−
 2. 2. 29412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ντρώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται μέσω του δια− 3. Η δομή ενός τυπικού δημοτικού διαδικτυακού τόπουδικτυακού του τόπου. περιλαμβάνει τις κάτωθι διακριτές ενότητες: 3. Κάθε πληροφορία η οποία αναρτάται στον διαδι− α) Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες ενη−κτυακό τόπο και σχετίζεται με οποιαδήποτε κανονιστική μέρωσης – πληροφόρησης (ιστοσελίδες μονόδρομηςπράξη (Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφα− επικοινωνίας − πρώτου επιπέδου), μέσω των οποίων οση, Απόφαση κ.λπ.) θα πρέπει να συνοδεύεται είτε με επισκέπτης έχει πρόσβαση στα δημοσιευόμενα πλη−ανάρτηση των σχετικών κειμένων, είτε με συνδέσμους ροφοριακά δεδομένα. Στην ενότητα αυτή διακρίνονται(links) προς αυτά. Ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να επι− ευκρινώς οι ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίεςκαιροποιεί τόσο τα αναρτώμενα ενημερωτικά κείμενα, αρμοδιότητας του Δήμου, για την ακρίβεια και ορθότη−όσο και τα νομικά κείμενα τεκμηρίωσης, κάθε φορά που τα των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος,συντελούνται αλλαγές, ώστε αυτά να αποτελούν όχι από τις ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες πουμόνο αξιόπιστο εργαλείο ενημέρωσης του πολίτη αλλά προέρχονται από τρίτους φορείς και οι οποίες δημοσι−και εσωτερικό εργαλείο υποστήριξης της λειτουργίας εύονται i) με την άδεια του ιδιοκτήτη των πληροφοριώντου Δήμου. και ii) με κάθε επιφύλαξη του Δήμου επί της ορθότητας, 4. Ο σχεδιασμός των διαδικτυακών τόπων καθώς και ακρίβειας και πληρότητας αυτών. Βασικές πληροφορίεςτων παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει που παρέχονται σε αυτή την ενότητα είναι:να είναι φιλικός προς το χρήστη, να ενισχύει την ισό− • το λογότυπο και η πλήρης επίσημη επωνυμία τουτητα στην πρόσβαση της πληροφορίας και να τηρεί τις φορέαπροδιαγραφές προσβασιμότητας ατόμων με αναπη− • οργανόγραμμα των υπηρεσιών του φορέαρίες του οργανισμού W3C. • σύντομη παρουσίαση του φορέα 5. Οι παρεχόμενες από τον διαδικτυακό τόπο ηλε− • πληροφορίες για την ηγεσία/ διοίκηση του φορέα • νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του φορέα καικτρονικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές του την άσκηση των αρμοδιοτήτων τουΕλληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρε− • πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο φο−σιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Τυχόν δημοσίευση και ρέας και τον τρόπο παροχής τουςδιάθεση γεωχωρικών πληροφοριακών δεδομένων θα • νέα και ανακοινώσειςπρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές διαλει− • όροι και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακούτουργικότητας, που δημοσιεύονται στο www.geodata. τόπουgov.gr καθώς και τις προδιαγραφές του Ν. 3882/2010 • συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται σχετικά με τιςκαι της Οδηγίας INSPIRE. Ειδικότερα τα δημοσιευόμενα υπηρεσίες του φορέα και τις απαντήσεις τους (FAQs)περιεχόμενα θα πρέπει να μπορούν να παρέχονται και • σύνδεσμοι (links) ανακατεύθυνσης σε δημόσιους δι−μέσω προγραμματιστικής διεπαφής – API, ως SOAP WEB αδικτυακούς τόπους με σχετικό περιεχόμενοServices και REST−ful Web Services. β) Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες αμφί− Άρθρο 2 δρομης επικοινωνίας (δευτέρου επιπέδου), μέσω των Δομή και περιεχόμενο διαδικτυακού τόπου οποίων ο επισκέπτης μπορεί να αποστείλει πληροφορί− ες στον φορέα, όπως π.χ. να υποβάλει αίτηση εγγραφής 1. Το πληροφοριακό περιεχόμενο του διαδικτυακού σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να υποβάλει ερωτήσεις ήτόπου επιλέγεται με κριτήριο τη διαφάνεια της διοικη− παράπονα, να συμμετάσχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις,τικής δράσης του φορέα και την ενημέρωση του δημότη να δηλώσει στον φορέα στοιχεία σχετικά με την αστικήγια τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις πρωτο− και δημοτική του κατάσταση, να αναζητήσει πληροφο−βουλίας, τα έργα, τις συνεργασίες και λοιπές δράσεις ρίες ή παρεχόμενες υπηρεσίες με τη βοήθεια μηχανι−αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή εκπαιδευτικού σμών αναζήτησης ή κατάλληλα σχεδιασμένων φορμώνχαρακτήρα. Παράλληλα παρέχει έγκυρη ενημέρωση για επικοινωνίας κ.λπ. Για την ολοκλήρωση των υπηρεσιώντις αρμοδιότητες του Δήμου, τις παρεχόμενες από αυ− αυτών, δηλαδή την παραλαβή του πιστοποιητικού, τηςτόν υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, βεβαίωσης, της παροχής κλπ. απαιτείται μετάβαση τουτους δικαιούχους των διοικητικών παροχών, τους όρους ενδιαφερομένου στα γραφεία εξυπηρέτησης του φο−και προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών, καθώς ρέα.και το θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ασκούνται οι Ειδικότερα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαβούλευ−αναφερόμενες αρμοδιότητες. σης και συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 2. Η δομή ενός διαδικτυακού τόπου και ο τρόπος που • Δυνατότητα υποβολής πρότασης του πολίτη για τηοργανώνεται το δημοσιευόμενο περιεχόμενο επηρεά− βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.ζουν άμεσα τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του. • Δυνατότητα ηλεκτρονικού σχολιασμού της ατζένταςΟ συνηθέστερος τύπος δομής είναι η ιεραρχική, δηλαδή της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίουσύστημα καταλόγων − υποκαταλόγων με τη μορφή και λοιπών αποφασιστικών οργάνων.δέντρου, ο δε προτιμώμενος τρόπος ανάπτυξης του • Φόρμες επικοινωνίας και εσωτερικής δρομολόγησηςπεριεχομένου είναι κατά πλάτος. Ιδιαίτερα επιθυμητές μηνυμάτων.για την ανάπτυξη του περιεχομένου είναι οι τεχνικές • Υπηρεσία υλοποιημένη με φόρμα, στην οποία ο εν−τύπου “bread crumbing”, οι οποίες επιτρέπουν στον επι− διαφερόμενος πολίτης μπορεί να υποβάλει ένα αίτημασκέπτη αφ’ ενός μεν να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε παροχής υπηρεσίας και να παραλάβει την απάντηση σεποιό σημείο της δομής του διαδικτυακού τόπου βρί− εύλογο χρονικό διάστημα με επίσκεψή του στις Υπη−σκεται, αφ’ ετέρου δε να μπορεί να μεταβεί άμεσα (με ρεσίες του Δήμου.ένα “κλικ”) σε οποιοδήποτε άλλο υπερκείμενο κατάλογο • Επιγραμμική (online) Υπηρεσία Υποβολής Παραπό−περιεχομένου. νων, μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να αναφέρει
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29413προβλήματα που αντιμετωπίζει, ή προβλήματα των πόμενης στην πλατφόρμα geodata.gov.gr. διαδικασίαςοποίων η λύση θα συνδράμει στη βελτίωση της ποιό− λήψης εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.τητας διαβίωσης για όλους π.χ. κακοτεχνίες δρόμων, ελ− ε. Στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου θα πρέπει ναλιπής φωτισμός, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, υπάρχει υπερσύνδεση προς τη σελίδα ειδικού σκοπούαπομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, παράνομη του Δήμου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (π.χ. για το Δήμουπαίθρια διαφήμιση, οχλούσες παράνομες δραστηρι− Ορεστιάδας http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosorestiadas), ήότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου ενσωμάτωση ενός RSS feed (π.χ. http://sites.diavgeia.gov.κ.ά. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα gr/dimosorestiadas/rss). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σεστον πολίτη να μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας εικονίδιο (banner),υλοποίησης του αιτήματός του καταχωρίζοντας κάποιον που να εκτρέπει προς τον ως άνω αναφερόμενο ειδικόκωδικό αριθμό εγγραφής στην υπηρεσία και τον αριθμό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης αποφάσεων. Στη σελίδατου αιτήματός του. «diavgeia.gov.gr/tools» του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» γ) Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες παρο− αναφέρονται όλα τα χρήσιμα εργαλεία και ψηφιακέςχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τρίτου υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπόεπιπέδου), μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα αυτό.πρόσβασης σε υπηρεσίες που παρέχονται και ολοκλη− Ενδεικτική ανάπτυξη περιεχομένου ενός τυπικού δη−ρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται μοτικού διαδικτυακού τόπου παρουσιάζεται στο Παράρ−η μετάβαση του ενδιαφερομένου στα γραφεία εξυπη− τημα Α΄ της παρούσας.ρέτησης του φορέα, όπως παροχή πιστοποιητικών, βε− Άρθρο 3βαιώσεων, διοικητικών εγγράφων, κοινωνικών παροχών, Ονοματοδοσίαυποβολή υποχρεωτικών για το δημότη δηλώσεων καιλήψη έγκυρης απόδειξης υποβολής κ.λπ. 1. Οι διαδικτυακοί τόποι των Δήμων φέρουν ονόματα δ) Την ενότητα για ανάρτηση και παρουσίαση γεωχω− χώρου (domain names) που ακολουθούν τον «Κανονισμόρικών πληροφοριών. Στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domainαναρτώνται γεωχωρικά δεδομένα που αναπτύσσονται Names) με κατάληξη .gr ή gov.gr» της ΕΕΤΤ, όπως ισχύεικαι παρέχονται ελεύθερα στο πλαίσιο της δράσης (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76, ΦΕΚ 717/Β/27−5−2005) και είναι«geodata.gov.gr», καθώς και οποιαδήποτε άλλα χωρικά σύμφωνα με τις επίσημες ονομασίες των Δήμων όπωςδεδομένα έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, σύμφωνα με αναφέρονται στο σχέδιο ‘Καλλικράτης’.τους ορισμούς του ν. 3882/2010. Η ανάρτηση επιθυμητής 2. Τα Ονόματα Χώρου των Δήμων πρέπει να είναι σεγεωγραφικής πληροφορίας που ήδη υπάρχει, π.χ. Γενικά ονομαστική πτώση και σε πεζή άτονη μορφή με λατινι−Πολεοδομικά Σχέδια κ.ά., είναι βασικό συστατικό του κούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοί−δικτυακού τόπου ενός Δήμου. Επίσης, μέσω της ίδιας χησης που ορίζονται στο Παράρτημα Λ του Κανονισμούπλατφόρμας (geodata.gov.gr) είναι δυνατή η διόρθωση της ΕΕΤΤ.και επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων που αφο− 3. Κατά τη διαδικασία επιλογής ονομάτων χώρου, οιρούν κάθε Δήμο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάρτηση Δήμοι μπορούν να αποδώσουν το όνομα του φορέα μεόλων των νόμων και λοιπών κανονιστικών κειμένων τις κάτωθι επιλογές:που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πληροφορίες • Απόδοση ονόματος φορέα με χαρακτήρες του λα−(πχ αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για χωροθέτηση τινικού αλφαβήτου (transliteration) (π.χ. dimoselefsinas.Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, αποφάσεις καθορισμού gr).ρυμοτομικών ζωνών κ.λπ.). Ειδικότερα για την ανάρτηση • Χρήση του συνθετικού “cityof” που φανερώνει τηγεωχωρικών πληροφοριών προτείνονται τα εξής: φύση του φορέα (π.χ. cityofelefsina.gr). • Ανάρτηση γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτει ο 4. Εάν η επίσημη ονομασία ενός φορέα Δήμου περι−Δήμος ευκρινώς στην κεντρική ιστοσελίδα για μεταφόρ− λαμβάνει κάποιο συνθετικό όπως ‘νέο’, ‘παλαιό’, ‘μικρό’,τωση (π.χ. θέσεις δημοτικών κτιρίων, γενικά πολεοδομι− ‘μεγάλο’, ‘άγιος’ σε οποιοδήποτε γένος, το συνθετικόκά σχέδια, σημεία ενδιαφέροντος κ.λπ.). Τα γεωχωρικά αυτό διατηρείται στο όνομα χώρου και δεν διαχωρίζεταιδεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα προς κάθε πολίτη. από το υπόλοιπο όνομα με κάποιον ειδικό χαρακτήρα • Αποστολή των γεωχωρικών δεδομένων και μετα− (π.χ. ‘−’, ‘_’)δεδομένων που ο Δήμος έχει προμηθευτεί μέσω έργου 5. Διαδικτυακοί τόποι Δήμων, οι οποίοι φέρουν ονό−που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ− ματα χώρου που αποκλίνουν από τους παραπάνω κα−μα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 2.4) στον Οργα− νόνες, θα πρέπει σταδιακά να μεταπέσουν σε ονόματανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας που πληρούν τους κανόνες αυτούς. Η μετάπτωση των(Ο.Κ.Χ.Ε.) και τη δράση geodata.gov.gr (info@geodata. ονομάτων μπορεί να γίνεται κατά την ανανέωση τουgov.gr). Η διάθεση των εν λόγω δεδομένων είναι υπο− ονόματος χώρου, πριν από τη λήξη ισχύος του, σε συ−χρεωτική, σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης νεννόηση με τον καταχωρητή του ονόματος χώρου.των αντίστοιχων έργων. Κατά τη μετάπτωση των ονομάτων συνιστάται οι δήμοι • Ενσωμάτωση διαδικτυακών χαρτών του geodata.gov. να αιτούνται ονόματα χώρου 2ου επιπέδου (.gov.gr).gr σε ειδική θέση στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου, για Άρθρο 4την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες σχετικά Συνένωση διαδικτυακών τόπωνμε τη θέση των δημοτικών κτιρίων. πρώην Καποδιστριακών Δήμων • Έλεγχος και διόρθωση της θέσης των σημείων εν−διαφέροντος (π.χ. σχολεία, ΚΕΠ, δημοτικά κτίρια κ.λπ.) 1. Κάθε Δήμος μεριμνά για τη μεταφορά και ενοποί−που περιλαμβάνονται στο geodata.gov.gr, και ανήκουν ηση σε ένα, ενιαίο διαδικτυακό τόπο, που φιλοξενείταιστη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, μέσω της προβλε− σε ένα web server, όλων των διαδικτυακών τόπων των
 4. 4. 29414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθη− ιστοσελίδα. Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ορ−καν με αυτόν και τυχόν εξακολουθούν να λειτουργούν θότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνέπειακάτω από ονομασία χώρου των πρώην Καποδιστριακών του περιεχομένου, καθώς και για την επικαιροποίησήΟΤΑ Α΄ βαθμού. Η ενοποίηση αυτή γίνεται μετά από του, κάθε φορά που κάποιο πληροφοριακό δεδομένοκατάλληλη επεξεργασία όλων των πληροφοριακών δε− που περιλαμβάνεται σ’ αυτό διαφοροποιείται με τηνδομένων και υπηρεσιών που ήσαν ή εξακολουθούν να πάροδο του χρόνου. Ο ρόλος του Ιδιοκτήτη Περιεχομέ−είναι διαθέσιμα από τους διαδικτυακούς τόπους των νου μπορεί να ασκείται από οργανικές μονάδες ή απόΚαποδιστριακών ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ενσωμάτωση αυτών καθορισμένα στελέχη του φορέα.στην ενιαία δομή του διαδικτυακού τόπου του Δήμου. β) Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου, ο οποίος παραλαμβάνειΗ ως άνω επεξεργασία αφορά κυρίως: από τον Ιδιοκτήτη το προς δημοσίευση περιεχόμενο, • στην ενοποίηση των πληροφοριακών δεδομένων σε το ελέγχει ως προς τη συμβατότητά του με τις γενι−επίπεδο Δήμου (data integration), κές αρχές δημοσίευσης περιεχομένου του άρθρου 1 • στην απαλοιφή της πλεονάζουσας πληροφορίας της παρούσας, τα γενικά εκδοτικά πρότυπα του διαδι−(data redundancy), κτυακού χώρου, που ο ίδιος έχει καθορίσει, καθώς και • στην επαλήθευση, επιβεβαίωση και κατά περίπτωση τους ειδικότερους στόχους και πολιτικές δημοσιότητας,διόρθωση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των πλη− ενημέρωσης, πληροφόρησης και παροχής ηλεκτρονικώνροφοριακών δεδομένων, ώστε να καταστούν ακριβή και υπηρεσιών του φορέα και το παραδίδει προς δημοσίευ−συνεπή (data consistency), ση στον Τεχνικό Υπεύθυνο, μαζί με τις σχετικές οδηγίες • στη διασφάλιση της ομοιογένειας ως προς το εικα− για τη θέση, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητά τουστικό ύφος, τη γλώσσα, το περιεχόμενο και τη λειτουρ− στον διαδικτυακό τόπο. Επίσης είναι υπεύθυνος για τηνγικότητα των λοιπών ιστοσελίδων του διαδικτυακού απόκτηση όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων διανοη−τόπου. τικής (πνευματικής) και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς 2. Κάθε Δήμος, μετά την ως άνω ενοποίηση των δι− και για τη διασφάλιση της τήρησης των ορισμών τουαδικτυακών τόπων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που συνενώ− νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικούθηκαν με αυτόν με το σχέδιο “Καλλικράτης”, μεριμνά χαρακτήρα επί του περιεχομένου και των δεδομένωνγια την κατάργηση και αποδέσμευση των ονομάτων που αποθηκεύονται και διατίθενται από το Διαδικτυακόχώρου των διαδικτυακών τόπων των καταργηθέντων τόπο του Δήμου. Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου είναι επί−ΟΤΑ Α΄ βαθμού. σης υπεύθυνος για την τήρηση μητρώου αδειών για όλο 3. Σε περίπτωση που διαδικτυακός τόπος ΟΤΑ Α΄ το περιεχόμενο, δεδομένα και λογισμικό που τηρείταιβαθμού έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδο− από το Δήμο. Ο ρόλος αυτός μπορεί να ανατίθεται σετούμενων δράσεων και πρέπει να διατηρηθεί για ορι− προϊστάμενο τεχνικής ή διοικητικής οργανικής μονάδαςσμένο χρονικό διάστημα, τότε δεν καταργείται, αλλά του φορέα. Για διακριτές ενότητες του διαδικτυακούπαραμένει σε λειτουργία για χρονικό διάστημα ίσο προς τόπου είναι δυνατό να ορίζονται αντίστοιχοι ρόλοι.το συμβατικά επιβαλλόμενο, αφού υποστεί τις αναγκαί− γ) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος, ο οποίος παραλαμβάνει σεες παρεμβάσεις προσαρμογής στη νέα Αρχιτεκτονι− ηλεκτρονική μορφή το προς δημοσίευση περιεχόμε−κή της Αυτοδιοίκησης που καθορίστηκε με το σχέδιο νο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες για τη θέση και‘‘Καλλικράτης”. Τέτοιες προσαρμογές αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητά του στο διαδικτυακό τόπο καιστη μετονομασία του φορέα (από Δήμο σε Δημοτική μεριμνά για την ανάρτησή του σε συγκεκριμένη θέσηΕνότητα), στα νέα συλλογικά όργανα και τις ασκούμε− και ιστοσελίδα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος τηρεί ηλεκτρο−νες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, τις παρεχόμενες νικό αρχείο καταχωρήσεων (log file) στο διαδικτυακόυπηρεσίες κ.λπ. Οι κατά τα ανωτέρω διατηρούμενοι τόπο, καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησηςδιαδικτυακοί τόποι διασυνδέονται υποχρεωτικά με τον και λήψης αντιγράφων εφεδρείας, ικανό να επαναφέρεικεντρικό διαδικτυακό τόπο της έδρας του Δήμου μέσω το πλήρες και ακριβές περιεχόμενο του διαδικτυακούκατάλληλων διασυνδέσεων (links) που δημιουργούνται τόπου σε οποιαδήποτε προγενέστερη χρονική στιγμή. Οστο διαδικτυακό τόπο του τελευταίου. ρόλος του Τεχνικού Υπευθύνου μπορεί να ανατίθεται σε Άρθρο 5 στέλεχος της μονάδας Πληροφορικής του φορέα, ή σε Διαχείριση περιεχομένου εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο ή εταιρεία πληροφορικής, επί τη βάσει Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθορισμέ− 1. Η παραγωγή, επεξεργασία και διαχείριση του πε− νου Επιπέδου (Service Level Agreement − SLA).ριεχομένου ενός δημοτικού διαδικτυακού τόπου, είτε Οι ως άνω ρόλοι και διαδικασία είναι ενδεικτικοί καιπρόκειται για πληροφοριακά δεδομένα σε μορφή απλού μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ποιοτικήκειμένου ή υπερ−κειμένου, είτε πρόκειται για παρεχό− και ποσοτική επάρκεια του φορέα, καθώς και τις δυνα−μενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποτελεί αποκλειστική τότητες της τεχνολογικής υποδομής του φορέα.ευθύνη του φορέα. Η ευθύνη αυτή δεν διαχέεται απρό−σωπα στο φορέα, αλλά ανατίθεται σε συγκεκριμένα Άρθρο 6πρόσωπα, που κατέχουν συγκεκριμένους ρόλους και Μεταδεδομένααρμοδιότητες στο φορέα, βάσει γραπτώς καθορισμένης Το σύνολο των πληροφοριακών δεδομένων και πα−διαδικασίας. ρεχόμενων υπηρεσιών από κάθε δημοτικό διαδικτυακό 2. Βασικοί ρόλοι στην παραγωγή και διαχείριση πε− τόπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα, πουριεχομένου είναι: καθιστούν τα δημοσιευόμενα πληροφοριακά δεδομένα α) Ο Ιδιοκτήτης Περιεχομένου (συγγραφέας) του πε− και τις παρεχόμενες υπηρεσίες επαναχρησιμοποιήσιμαριεχομένου, ο οποίος προετοιμάζει ή τροποποιεί το και αξιοποιήσιμα κατά τρόπο που δεν είχε αρχικά προ−πληροφοριακό υλικό που δημοσιεύεται σε συγκεκριμένη βλεφθεί, όχι μόνο από τον ίδιο το φορέα – ιδιοκτήτη,
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29415αλλά και από άλλους φορείς, του δημόσιου ή του ιδιω− αποδοτικού και προηγμένου διοικητικά και τεχνολογικάτικού Τομέα, που έχουν έννομο συμφέρον ή ενδιαφέρον οργανωτικού συστήματος, κατά τα αντίστοιχα ευρω−να το πράξουν, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος παϊκά πρότυπα.επί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου όρου χρήσης, ρητά 2. Για τους ως άνω λόγους κάθε Δήμος πρέπει νααναφερόμενου στον διαδικτυακό τόπο, υπέρ του ιδιο− αναπτύσσει και να παρέχει μέσω του διαδικτυακού τουκτήτη. Ο Δήμος οφείλει να αποκτά όλα τα δικαιώματα τόπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον πρώτουδιανοητικής ιδιοκτησίας επί των μεταδεδομένων που επιπέδου, κατά το άρθρο 2, παρ. 3α της παρούσας, γιαδιατίθενται από το διαδικτυακό τόπο. Τα μεταδεδομέ− το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και συναλλα−να θα διατίθενται με την Ελληνική έκδοση των αδειών γών του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. ΕπίσηςCreative Commons, Αναφορά 3.0. Τα μεταδεδομένα αυτά σχεδιάζει και αναπτύσσει όσο το δυνατόν μεγαλύτεροθα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών δεύ−αντίστοιχες προδιαγραφές του Πλαισίου Διαλειτουρ− τερου ή/και τρίτου επιπέδου κατά το άρθρο 2, παρ. 3βγικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, και 3γ της παρούσας, ανάλογα με την τεχνολογική τουκαθώς και να μπορούν να εξαχθούν σε μορφή Extensible υποδομή και την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια τουMarkup Language (XML). στελεχιακού του δυναμικού. Άρθρο 7 3. Για κάθε μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρώ− Προσβασιμότητα και διάθεση περιεχομένου του επιπέδου θα πρέπει να αναφέρονται: η ονομασία και δεδομένων της παρεχόμενης υπηρεσίας, η αρμόδια διοικητική μο− νάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν, η διαδικα− 1. Κάθε δημοτικός διαδικτυακός τόπος πρέπει να απευ− σία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οθύνεται στο ευρύτερο δυνατό κοινό και να υιοθετεί εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης και το κόστος τηςτεχνικές προβολής που εξασφαλίζουν την πρόσβαση συναλλαγής (εφ’ όσον υφίσταται).σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 4. Για κάθε μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 2. Η πρόσβαση στους δημοτικούς διαδικτυακούς τό− συναλλαγές δεύτερου επιπέδου θα πρέπει επιπλέον τωνπους πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ανεξάρτητη της ως άνω αναφερομένων στοιχείων να διατίθενται κατάλ−υποδομής που διαθέτει ο χρήστης. Το περιεχόμενο των ληλα σχεδιασμένες φόρμες επικοινωνίας και υποβολήςδημοτικών διαδικτυακών τόπων αναπτύσσεται με τέτοιο στοιχείων, οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, οι όροιτρόπο ώστε να μην απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου χρήσης της υπηρεσίας και ο τρόπος ολοκλήρωσης τηςφυλλομετρητή Ιστού και είναι προσβάσιμο τουλάχιστον διαδικασίας και παραλαβής του αποτελέσματός της.με Internet Explorer (έκδοση 6 ή νεότερη) και Mozilla 5. Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγέςFirefox (έκδοση 1.5 ή νεότερη). Επίσης προτείνεται να τρίτου επιπέδου θα πρέπει επιπλέον των ως άνω ανα−αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσι− φερομένων στοιχείων να υποστηρίζεται κατάλληλαμο από εναλλακτικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα σχεδιασμένο σύστημα εγγραφής, ταυτοποίησης καικαι PDAs. αυθεντικοποίησης του χρήστη, το οποίο θα πρέπει να 3. Για το σύνολο των πληροφοριών και των δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τουπου περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα Ελληνικού Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, καθώςπρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες και του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικώνχρήσης και περαιτέρω διάθεσης ή το σύνολο των δικαι− Συναλλαγών.ωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με 6. Ο Δήμος λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό και δι−την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδο− οικητικό μέτρο για την ασφάλεια και την προστασίαμένων προσωπικού χαρακτήρα διατίθενται σε αυτόματα προσωπικών δεδομένων, των χρηστών ηλεκτρονικώνεπεξεργάσιμη μορφή, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς και υπηρεσιών τρίτου επιπέδου, που παρέχονται μέσω τουσυνοδεύονται από τα απαραίτητα μεταδεδομένα με την διαδικτυακού του τόπου.Ελληνική άδεια Creative Commons, Aναφορά ΠαρόμοιαΔιανομή 3.0. Άρθρο 9 4. Για τους παραπάνω σκοπούς οι δημοτικοί διαδικτυ− Πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπωνακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο 1. Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου“Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)”, έκδοση Εσωτερικών, αναπτύσσει και λειτουργεί σύστημα πιστο−1.0 ή νεότερη, του οργανισμού W3C, τουλάχιστον στο ποίησης των δημοτικών διαδικτυακών τόπων, οι οποίοιεπίπεδο «Α». πληρούν τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας. Άρθρο 8 Μέσω του συστήματος αυτού επιδιώκεται: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες α) η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας, η ομοιομορφία 1. Βασικός στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσι−σε τοπικό επίπεδο είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ών,Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από β) η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά στηντους φορείς της Αυτοδιοίκησης, για την παροχή στον ανάπτυξη και υποστήριξη των ηλεκτρονικών συναλλα−πολίτη και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών γών και υπηρεσιών καιυψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Το Διαδίκτυο γ) η υποβοήθηση των τεχνολογικά ασθενέστερων Δή−αποτελεί σημαντικό μέσο για τη γρήγορη, αποτελε− μων να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο του διαδικτυακούσματική και υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του τους τόπου, να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του καιπολίτη και η αξιοποίησή του από τις δημοτικές Αρχές να αναπτύξουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.συμβάλλει σημαντικά στην καταξίωσή του φορέα στο 2. Στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερι−κοινωνικό και οικονομικό του περιβάλλον ως σύγχρονου, κών, (ypes.gr) αναρτάται κατάλογος των πιστοποιημέ−
 6. 6. 29416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)νων δημοτικών διαδικτυακών τόπων και προστίθεται 2.2.1: Σύνθεση Δημοτικών Συμβουλίουσύνδεσμος διασύνδεσης με κάθε ένα εξ αυτών. 2.2.1.1: Ιστορικό σύνθεσης παλαιών ΔΣ 2.2.2: Προσκλήσεις ΔΣ - 2.2.3: Αποφάσεις ΔΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 2.3: Τοπικά Συμβούλια ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 2.3.1 Τοπικό Συμβούλιο Α ΔΗΜΟΥ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 2.3.1.1: Αποφάσεις 2.3.1.2: Νέα κ.λπ. 0: Ο Δήμος με μια ματιά (Ενότητα που αφορά τους 2.3.1.3: Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Τοπικού Συμβου−Ιστορικά – Γεωγραφικά – Πολιτιστικά – Τουριστικό πε− λίουριεχόμενο) 2.3.1.4: Αρμοδιότητες 0.1: Ιστορικά στοιχεία 2.4: Οικονομική Επιτροπή 0.1.1: Μετασχηματισμός Διοικητικής Δομής της γεω− 2.5: Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςγραφικής έκτασης που περικλείει ο Δήμος 2.6: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άνω των 0.1.2 Ιστορικά στοιχεία ιδιαίτερων Δημοτικών Ενοτή− 10.000)των Παραδείγματα: 0.2: Πληροφοριακά στοιχεία (Προτεινόμενες κατηγο− 2.6.1: Δυνατότητα διαβούλευσης σχεδίου εισήγησηςρίες περιεχομένου για την ταξινόμηση υπηρεσιών) δημάρχου στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 0.2.1: Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 2.6.2: Δυνατότητα σχολιασμού πρακτικών που έχουν 0.2.2: Αξιοθέατα αναρτηθεί. 0.2.3: Χώροι Λατρείας 2.6.3: Δυνατότητα υποβολής πρότασης του Δημότη 0.2.4: Κοινωφελείς υπηρεσίες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 0.2.7: Υπηρεσίες Υγείας − Φαρμακεία Δήμων 0.2.8: Ασφάλεια 2.7: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 0.2.9: Λαϊκές (για άνω των 20.000) 0.2.10: Κυκλοφορία − Στάθμευση − Μεταφορές 2.8: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 0.2.11: Αθλητισμός 2.9: Σχολικές Επιτροπές 0.2.12: Πολιτισμός 2.9.1: Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 0.2.13: Χρήμα – Τράπεζες 2.9.2: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 0.2.14: Χρήσιμες Διευθύνσεις και Τηλέφωνα 0.3: Εκδηλώσεις − Φεστιβάλ 3: Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας (να διαρθρωθεί 0.4: Αξιοθέατα με βάση τον επικαιροποιημένο ΟΕΥ με τις αρμοδιότη− 0.5: Συγκοινωνίες τες και τη σύσταση του κάθε τμήματος. Να υπάρχουν 0.5.1: Άφιξη Αναχώρηση τα σχετικά κανονιστικά κείμενα) 0.5.2: Δημόσια Συγκοινωνία 3.1: Δομή − Διάρθρωση 3.1.1: Δήμαρχος 0.5.3: Ταξί 3.1.1.1: Γραφείο Δημάρχου 0.5.4: Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 3.1.1.2: Γραφείο Τύπου 0.5.5: Οδικά δίκτυα 3.1.1.3: Γραφείο Ε.Ε. και Κοινοτικών Προγραμμάτων 0.5.6: Λιμάνια 3.1.1.4: Γραφείο Ειδικών συμβούλων συνεργατών 0.6: Διαμονή 3.1.1.5: Νομική Υπηρεσία Δημάρχου 0.7: Ενημέρωση 3.1.2: Αντιδήμαρχοι Ενότητα στην οποία μπορεί να παρέχεται Ενημέρω− 3.1.2.1: Αντιδήμαρχος Καθαριότηταςση σχετικά με τις δράσεις του Δήμου, ανακοινώσεις, 3.1.2.2: Αντιδήμαρχος Β΄ κλπΔελτία Τύπου 3.1.3: Γενικός Γραμματέας 0.8: Διαφάνεια − Έργα …………………………………….....................… 0.8.1 Όλες οι Αποφάσεις και Πράξεις που αναρτώνται * Συμπλήρωση με βάση το Οργανόγραμμα του “Καλ−υποχρεωτικά μέσω του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». λικράτη” 0.8.2. Διασύνδεση με τον δικτυακό τόπο του προγράμ− ………………ματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τον Δήμο. 3.1.4: Φορείς (π.χ. Δημοτική Βιβλιοθήκη) 0.8.3 Κατάλογος ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έρ− 3.2: Επικοινωνία − Τύποςγων. 3.2.1: Επικοινωνία 1: Επιχειρήσεις (Ενότητα που αφορά τις Επιχειρή− 3.2.2: Ευρετήριοσεις) 3.2.3: Ενημέρωση 1.1: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 3.3: Σύνδεσμοι − Αναφορές 1.2: Πληροφορίες για επιχειρήσεις 3.3.1: Σύνδεσμοι δήμου 1.3: Χρήμα − Τράπεζες ……………………………….............…….. 1.4: Ενημέρωση 4: Αρμοδιότητες – Υπηρεσίες προς τους Πολίτες (συ− 1.5: Διαγωνισμοί (* Σχετικοί σύνδεσμοι αναρτήσεων ντάσσεται με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτωναπό τον δικτυακό τόπο του Δήμου για το πρόγραμμα N. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114/30.6.2006 και τον Ν. 3852/2010ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010 Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) 2: Διοικητικές Δομές Εδώ αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες. Αναλυτική 2.1: Ο Δήμαρχος περιγραφή των αρμοδιοτήτων παρατίθεται στο ΠΑ− 2.2: Δημοτικό Συμβούλιο ΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Η ύπαρξη αναλυτικής περιγραφής είναι
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29417υποχρεωτική ακόμα και αν ο δήμος δεν έχει μεριμνήσει 1.8 Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προ−για την εκτέλεση της κάποιας αρμοδιότητας. Στην πε− γράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχώνρίπτωση αυτή στο πεδίο “Υπάρχουσα κατάσταση” θα τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών του−πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “υπό κατασκευή−ενημέρω− ρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλωνση” Σε κάθε αρμοδιότητα της αναλυτικής περιγραφής εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα: 1.9 Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης • Υπάρχουσα κατάσταση: Στην οποία θα αναφέρεται λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή καιπως αντιμετωπίζει ο Δήμος της συγκεκριμένη αρμοδι− συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.ότητα και τι σχετικές αποφάσεις έχει πάρει. 1.10 Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση • Υπεύθυνο Πρόσωπο ή υπεύθυνο Τμήμα: Στοιχεία του δημοτικών και κοινοτικών αγορών.φορέα ή ατόμου που είναι υπεύθυνο για την διεκπε− 1.11 Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθη−ραίωση της αρμοδιότητας. Τηλέφωνο, e−mail, στοιχεία κευτικών χώρων υγρών καυσίμων.φυσικής παρουσίας. 1.12 Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της • Σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, • Σχετική νομοθεσία. συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών • Υπερσύνδεσμος (link) στην αντίστοιχη υπηρεσία στο κτιρίων.οργανόγραμμα. 1.13 Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δα− • Υπερσύνδεσμος (link) προς αντίστοιχη ηλεκτρονική σών.υπηρεσία (Προαιρετικά) 1.14 Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και Οι βασικές κατηγορίες: κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, 4.1: Ανάπτυξη καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων 4.2: Περιβάλλον που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο. 4.3: Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των 2. ΠεριβάλλονΠόλεων και των Οικισμών 2.1 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ− 4.4: Απασχόληση στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 4.5: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 4.6: Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός και ευρωπαϊκών πολιτικών. 4.7: Πολιτική Προστασία 2.2 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 4.8: Λοιπές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, σε η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτωντοπικό επίπεδο από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 4.9: Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε− 5: Διαδημοτικές Συνεργασίες (αν υπάρχουν) ριφέρειά τους. 2.3 Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 6: Προγραμματικές Συμβάσεις (αν υπάρχουν) εργαστηρίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 2.4 Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 1. Ανάπτυξη διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού 1.1 Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικώντοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρωνπηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων απόκαθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετικήσχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την νομοθεσία.κείμενη νομοθεσία. 2.5 Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 1.2 Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, γιακαι διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές πουμε την κείμενη νομοθεσία. έχουν δασικό χαρακτήρα. 1.3 Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων 2.6 Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητι− 2.7 Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτωνκών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 2.8 Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά− 1.4 Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνι− πλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σεκών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτούβιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίαςπολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού. αποβλήτων. 1.5 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ− 2.9 Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−ξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. πλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε 1.6 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτούκαι τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας 1.7 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχεί− αποβλήτων.ριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, 2.10 Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργίαόπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντι− κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμόπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 8. 8. 29418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.11 Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για 2.26 Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβε−την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές στικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεωνάδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιό− καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρ−τητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων πωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, νομοθεσία, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμώνυπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους,του παρόντος. καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού 2.12 Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, από τους δήμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τωντων υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελε− υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονταιτών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητι− επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετρα−κής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών γωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελείστοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους ηαδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμόπαραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου(ΦΕΚ 80 Α΄). 433 του Ποινικού Κώδικα. 2.13 Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο 2.27 Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκει−έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλι− 2.14 Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμ− σμού σκυροδέματος.μάτων διαμορφωμένης κατάστασης. 2.28 Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προ− 2.15 Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που κειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντωνπροορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και τσιμέντου.αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής. 2.29 Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουρ− 2.16 Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών γίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδη−Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.. ρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 2.17 Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. 3 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πό− 2.18 Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές λεων και των ΟικισμώνΑκτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ− 3.1 Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικώνλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως 2.19 Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονω− η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτωνμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλε−όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα κτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργίασε έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπώνή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄). 3.2 Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας 2.20 Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοί−περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και κων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄). εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται 2.21 Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για 3.3 Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμε−γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλι− τάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης,εργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων,αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλι− 3.4 Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζο−ευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δε− δρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλο−ξαμενών από οποιοδήποτε υλικό. φορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2.22 Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συνα− και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυ−φών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο σμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,χαρακτήρα. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2.23 Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο 3.5 Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουρ−έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.. γίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, 2.24 Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδά− για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, πουφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετικήΚ.Β.Π.Ν.. νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή 2.25 Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργα− 3.6 Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισί−σίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, ων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσ−λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μο− διορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής καινάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκα− προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων,τάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο τηςδιαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοι− κείμενης νομοθεσίας.χο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια 3.7 Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργίακατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέ−αριθμ. 29 του παρόντος νόμου. ματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των
 9. 9. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29419προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώ− σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία 129 Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στουςμε τις αρμόδιες αρχές. παραβάτες. 3.8 Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋπο− 3.21 Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λει−θέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, τουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφώνεπιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώςδικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολι− και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.τιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την 3.22 Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού γιααισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμη−της πόλης. θευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η 3.9 Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουρ− τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπήςγίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονι− 3.23 Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεωνστικών διατάξεων της διοίκησης. και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών 3.10 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και υπεραστικών γραμμών.της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των 3.24 Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθ−δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομι− μευσης σε συγκεκριμένους χώρους.κός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που 3.25 Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μο−λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχο− τοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουνρύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος 3.26 Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού τωναπό τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα ΤΑΞΙ.για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, 3.27 Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφο−σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ρείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερο− 3.11 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστα− λογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.σία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως 3.28 Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και ηο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέ−στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών σποτων σκύλων.που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία 3.29 Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης τηςστις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατώv.μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίν− 3.30 Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδορο−δυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και σφαγείς.υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα 3.31 Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θε−από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ώρησή τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγόςζωή και την περιουσία των κατοίκων. κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση 3.12 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία αδειών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των 3.32 Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργειαοικισμών. ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα 3.13 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 3.33 Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τε− 3.14 Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση χνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτο−πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων. σικλετών και μοτοποδηλάτων. 3.15 Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης 3.34 Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδι−του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου. κού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων. 3.16 Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και 3.35 Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεσηη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμαν− αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουρ−σης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού γίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μο−δικτύου του δήμου. τοσικλετών. 3.17 Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορεί− 3.36 Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συ−ων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μο−του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο τοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφώνκαθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεωνστεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπερα− και ηλεκτρολογικών ελέγχων.στικών γραμμών. 3.37 Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία 3.18 Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παρο− συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεσηχής συγκοινωνιακού έργου. Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η πα− 3.19 Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην ρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχουεγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστή− Καυσαερίων.ρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγ− 3.38 Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ−γελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α. συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων. 3.20 Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατα− 3.39 Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επι−σκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

×