Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Environment natural disasters_floods

135 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Environment natural disasters_floods

  1. 1. Az áradások romboló erejeAz árvizek óriási károkat okozhatnak – bár e károk részben Az árvíz a legpusztítóbb természeti katasztrófák közéelháríthatók. A fejlődő országokban általában nem tartozik. 2010-ben az árvizek 180 millió embert érintettekfordítanak elég erőforrást a megelőző intézkedésekre és a Pakisztánban, Kínában és Európa egyes részein, óriásiveszély tudatosítására, így az árvizek sokszor emberéletet is áldozatokat követelve mind anyagi, mind emberéletkövetelnek. A fejlett világban az árvizek többnyire anyagi tekintetében.károkat okoznak, a kockázattudatosság javítása azonban ittis segítene a veszteségek minimalizálásában. „Sokan nincsenek tisztában a természeti csapások valódi kockázataival, így gyakranA víz bolygónk egyik legértékesebb erőforrása. Nem csak az óvintézkedések sem elégségesek.”italként fogyasztjuk, hanem főzéshez, tisztálkodáshoz és Clement B. Booth, az Allianz SEtakarításhoz is használjuk. Az emberi test 70 százalékát víz igazgatóságának tagja.alkotja és folyadék nélkül csak pár napig maradnánkéletben. Azonban ugyanaz az anyag, amellyel reggel Alig van olyan hely a Földön, amely teljes mértékben védettleöblítjük fogkefénket, nagy és kontrollálatlan tömegben az árvizektől. Mégis, csak kevés ingatlantulajdonos kötautókat, épületeket söpörhet el, sérülést okozhat, sőt biztosítást árvízkárra. Akik nem rendelkeznek biztosítással,emberéletet is követelhet. Ilyenkor az éltető anyag saját forrásból kénytelenek állni a veszteségek és alátványosan mutatja meg pusztító erejét – heves esőzések, helyreállítási költségek túlnyomó részét – hiszen nemviharok és áradások formájában. minden állam képes megfelelő segítséget nyújtani polgárainak szükség idején.Az elmúlt évtized legnagyobb árvizeinek listája jól mutatja, hogy az áradások különösen súlyos következményekkel járnak azokban az országokban, ahol nemmegfelelőek a megelőző intézkedések.
  2. 2. Képek: Allianz Hungária A hosszan tartó esőzések nyomán 2010 májusában Magyarország óriási árvízkárokat szenvedett el. A kárigények gyors és rugalmas helyszíni és telefonos kezeléséhez, a kétszeresére, háromszorosára nőtt esetszám megfelelő értékeléséhez az Allianz Hungária minden elérhető kárszakértőt csatasorba állított. A call centerben és a terepen folyamatosan dolgoztak a kollégák, hogy segíthessenek a károsult ügyfeleknek. „Csak kevesen élnek olyan területen, ahol egyáltalán nem lehet meghatározni a jövőbeni események kockázati köthető biztosítás természeti csapások veszélye és árvíz költségeit, ami szintén a biztosíthatóság bővítését szolgálja. ellen” – mondta el Clement B. Booth, az Allianz SE igazgatóságának tagja. „Csakhogy azok, akik nem A katasztrófakutatási szakértők mindent tudnak az közvetlenül folyó-vagy tengerparton laknak, gyakran nem árvizekről. Az áradások három csoportját különböztetik meg: veszik eléggé komolyan a veszélyt vagy biztonságérzetük A folyami árvizeket a sok csapadék következtében a folyókon cserbenhagyja őket. Amikor a katasztrófa bekövetkezik, kialakuló magas vízállás okozza. A hirtelen áradások bárhol sokszor már túl késő.” előfordulhatnak, ahol rövid időn belül óriási mennyiségű csapadék esik. És végül a viharos áradások, amelyek A világ egyik legnagyobb vagyon-és balesetbiztosítójaként tengerparti településeket sújtanak, amikor az óceán feletti az Allianz összetett modelleket használ a kockázatok és a alacsony nyomású levegő erős szelet okoz, és árhullámokat várható károk lehető legpontosabb becslésére, továbbá sodornak a szárazföld felé. Ez utóbbi kategóriába tartoznak a gyorsan és egyszerűen nyújt segítséget árvizek esetén. Az hurrikánok. A Katrina hurrikán 2005-ös New Orleans-i Allianznál több tucat matematikus, meteorológus és pusztítása óta az egész világ tisztában van azzal, hogy kockázatelemző tevékenykedik kockázatkezelési, milyen katasztrofálisak lehetnek a trópusi viharok a part katasztrófa-modellezési és veszteségkutatási területen. menti régiók számára. Ha figyelembe vesszük, hogy egy Emellett az Allianznál világszerte mintegy 150.000 kolléga köbméternyi víz súlya megegyezik egy kisebb dolgozik ügyfélszolgálati, vagy kárszakértői munkakörben. személyautóéval, azonnal egyértelművé válik az áradások Ezen felül ott vannak az ügynökök vagy alkuszok, akik romboló ereje. gyakorta az ügyfél első kapcsolattartó partnerei a katasztrófa bekövetkeztekor. „Nagyon kevés olyan terület van, amely egyáltalán nem biztosítható árvíz ellen.” Markus Stowasser és Korbinian Breinl az Allianz SE Korbinian Breinl, Katasztrófakutatás és Viszontbiztosító katasztrófa-kutatási és fejlesztési fejlesztés, Allianz SE Viszontbiztosító csapatának tagjai. Komplex modelleket dolgoznak ki az árvizekkel kapcsolatban, amelyek segítségével pontosabban A 2010-es lengyelországi árvizek több méter magasságban öntöttek el házakat Fotó: Allianz LengyelországFotó: Allianz Lengyelország
  3. 3. 2009 novemberében az észak-angliai Cumbria megyében48 óra alatt több eső esett, mint általában egy egészhónapban szokott. Az eredmény: több mint 1000 sérültépület, több száz, fedél nélkül maradt ember, tönkrementutak és hidak, több mint 2500 tonnányi eltakarításra várótörmelék és sár. A károk értéke meghaladta a 300 millióeurót, ennek mintegy kétharmadára volt biztosítás – köztüka tömítéseket gyártó, 400 embert foglalkoztató nemzetközivállalat, a James Walker Group (JWG) eszközeire is.November 19-én le kellett állítani a termelést a JWG-nél,mivel az üzem derékmagasságig vízben állt. Volt azonbankatasztrófatervük, amelynek betartása segített megelőzni anagyobb kárt, például minden elektromos berendezést máridejekorán kikapcsoltak, és a legfontosabb termelőberendezéseket biztonságos, magas állványzatra helyezték.Mindössze két nappal a katasztrófa után a JWG már ki tudtaszállítani az árvíz előtt legyártott alkatrészeket, és egy héttelkésőbb a termelés is újraindult, bár az árvíz előttikibocsátási szintet csak fél évvel később érték el.Az Allianz Global Vállalati és Szakirányú üzletágának(Allianz Global Corporate & Specialty, AGCS) alkalmazottaifontos partnerek voltak a helyreállítási munka során. MartinHenson, az AGCS Szárazföldi Kárrendezés vezetője mindeztígy kommentálta: „Minden nagyobb káresemény lehetőségarra, hogy bizonyítsuk ügyfélközpontúságunkat.Kárfelmérőink a lehető leghamarabb a helyszínen voltak,ami az adott helyzetben kritikus fontosságú volt.” „Egy biztosító reagálása komoly árvíz esetén megmutatja, hogy mennyire érti és mennyire van tisztában az ügyfél kockázataival.” Martin Henson, Szárazföldi Kárrendezés, Allianz Global Vállalati és Szakirányú üzletágStuart Pyper, a JWG pénzügyi kontrollere pozitívan tekintvissza az együttműködésre. „Kezdettől fogva láttuk, hogy azAllianz legfőbb gondja az volt, hogy segítsen nekünk alehető leghamarabb visszaállítani az üzem normálisműködését. A cash-flow problémák elkerülése érdekébenők kérdezték meg, hogy van-e szükségünk pénzre és nemnekünk kellett kilincselni érte. Amint megállapodtunk azösszegekben, az előleget gyorsan folyósították.”Az elmúlt 40 évben a természeti katasztrófák miattibiztosítási kárigények összege megsokszorozódott. Avilágszinten mért összeg a hetvenes években még ötmilliárd dollár körüli volt, ám 2010-ben elérte a 40 milliárddollárt és továbbra is emelkedő tendenciát követ.Az Allianz szakértői által használt éghajlati modellekmegerősítik azt az egyszerű feltételezést, hogy a magasabb
  4. 4. globális hőmérséklet a párolgás révén több vizet juttat a Breinl és Stowasser további okokat is említ az elmúltlégkörbe, megnövelve ezzel a csapadék valószínűségét. A évtizedek megnövekedett kárigényei kapcsán. „Egyreszimulációk szerint az évszázad végére a biztosítási igények többen költöznek nagy kockázatú területekre, ahol aztánszáma Németországban valószínűleg megduplázódik. Ezek biztosítást kötnek a nagyobb értékekre. Nehéza modellek azonban jelentős bizonytalanságokat különválasztani a tisztán fizikai tényezőket – pl. hogyhordoznak. valóban több a csapadék – a társadalmi-gazdasági tényezőktől” – mondta el Markus Stowasser.Mégis, hiba lenne a klímaváltozás számlájára írni az árvízikatasztrófák növekvő gyakoriságát. A globális felmelegedés Mindkét kolléga a globalizációt látja a természetimellett számos egyéb tényező is növeli az árvízveszélyt, katasztrófák aránytalanul növekvő gyakorisága mögött. „Makülönösen a folyók mentén. Az útépítések értékes már sokkal szorosabbak a globális kapcsolatok. Húsz-vízelvezető területeket zárnak el, vagyis egyre több víz harminc évvel ezelőtt nem is tudtunk arról, ha egy másikáramlik közvetlenül a folyókba. Az intenzív mezőgazdasági kontinensen árvíz volt. A globalizált média könnyen azt aműveléssel járó talajtömörítés és tereprendezés tovább benyomást kelti, hogy az árvizek gyakorisága a valóságosnálsúlyosbítja a problémát. nagyobb mértékben növekszik” – fejtette ki Korbinian Breinl.Korábban a folyószabályozás a hajózást szolgálta. Eltűntek ahosszú kanyarulatok, így mind a folyási sebesség, mind a Nagyobb kockázattudatosságra van szükség, különösen avízállás megnőtt. Az exkluzív folyó-és tengerparti lakópark- fejlődő országokban. A legtöbben nem tudják, hogy azprojektek eredményeként eltűnnek az egyébként oly’ emelkedő talajvíz és a túlterhelt csatornarendszer afontos természetes árterületek. Bár a gátak közvetlen biztonságosnak hitt épületekben is kárt tehet.környezetük számára védelmet nyújtanak, valójában csak a A jobb kockázatértékelés és a károk minimalizálásafolyó lejjebb fekvő szakaszára tolják a problémát, ahol a érdekében az Allianz világszerte számos külső partnerrelkárok még súlyosabbak lehetnek. közösen dolgoz ki kockázati modelleket az egyes régiókra. Az Allianz Katasztrófakutatási és fejlesztési csoport és a JBA „Nehéz különválasztani a tisztán fizikai Consulting az Indiai piacra készített kockázati modellt. A tényezőket – pl. hogy valóban több a modell a legnagyobb indiai városokra, Mumbaira, csapadék – a társadalmi-gazdasági Kalkuttára és Új-Delhire vonatkozóan szimulál árvízi tényezőktől.” helyzetet. Ezekben a városokban az éves csapadék 75 Markus Stowasser, Allianz SE százaléka a monszun-évszakban esik, 24 óra alatt akár 1000 Viszontbiztosító milliméter is, ami több mint amennyi Münchenben vagy New Yorkban egy egész év során hullik. Ez az első árvízkockázati modell, amely Indiára készült.
  5. 5. A folyamatosan javuló kockázati modelleknek politikusoknak folyamatosan fel kell hívniuk a közvéleményköszönhetően a biztosítók nagyobb pontossággal tudják figyelmét a hatékony kockázat-megelőzés fontosságára.kezelni portfolióikat, s ezzel saját pénzügyi stabilitásukat isnövelik. Emellett a kockázati modellek segítenek Clement B. Booth, az Allianz SE igazgatóságának tagjameghatározni, hogy hol és milyen áron nyújtható biztosítás. Markus Stowasser, Katasztrófakutatás és fejlesztés, Allianz SEEz végső soron a biztosítható vagyonelemek körét és a Viszontbiztosítóbiztosíthatóság mértékét növeli – s e tényezők egyaránt Korbinian Breinl, Katasztrófakutatás és fejlesztés, Allianz SE Viszontbiztosítóelőnyösek ügyfeleink számára. Az árvíz elleni biztosítás Martin Henson, Szárazföldi Üzletág, Allianz Global Vállalati ésazonban nem minden. A biztosítóknak, a médiának és a Szakirányú Biztosítások
  6. 6. Ne érje felkészületlenül: Tippek árvíz esetére Árvizek mindig is lesznek – hatásuk súlyos, olykor rendkívüli is lehet. A megfelelő katasztrófa-elhárítási terv nagymértékben csökkentheti az árvíz következményeit. Tippek vállalkozások számára „Számunkra fontos, hogy gyorsan cselekedjünk, amikor ügyfeleink segítségre szorulnak. Az áradás után azonnal 1. lépés – Elemezzék a kockázatokat! kárszakértőket küldtünk a térségbe az egész Gondolják át az árvízkockázatot a(z új) telephelyen. Ha az országból, hogy a helyszínen segítsenek árvízveszélyes területen található, kérjenek árvízkockázat-elemzést a ügyfeleinknek.” folyó korábbi adataira épülő modell alapján. Vegyék figyelembe, hogy villámárvíz ott is előfordulhat, ahol egyébként az árvízkockázat Severin Moser, vezérigazgató, Allianz Versicherungs- nem nyilvánvaló. AG a 2010-es szászországi árvizek kapcsán. 2. lépés – Készüljenek fel az árvízre! Tippek ingatlantulajdonosok részére Készítsenek vészhelyzeti tervet árvíz esetére. Gyakorolják be az ott leírt teendőket. Gondoskodjanak róla, hogy alkalmazottaik megfelelő képzést kapjanak az árvízi védekezéssel kapcsolatban. Legyen felkészült! • Mérje fel a kockázatokat; Tegyenek óvintézkedéseket, pl. gondoskodjanak az alábbiakról: • Készítsen vészhelyzeti tervet családja és vagyontárgyai • Megfelelő szigetelésről (minden falat szigeteljenek vízbetörések kimenekítésére; ellen); • Eszközök megfelelő elhelyezéséről; • Tartsa biztosítási dokumentumait és a kapcsolattartók • Közművezetékek (gáz, elektromos kábelek) védelméről; elérhetőségét száraz, biztonságos helyen; • Hordozható generátorokról, amelyek ideiglenesen elláthatják • Állítson össze „árvízi csomagot”, amelyben legyen energiával a telephelyet; zseblámpa, elsősegélydoboz, meleg ruha, takaró és víz. • Szivattyúkról, amelyekkel eltávolítható a víz a pincékből. Amikor az árvíz megérkezik: 3. lépés – Ha megérkezik az áradás • Kövesse az árvízhelyzetre vonatkozó aktuális információkat • Jelöljenek ki személyeket, akik megfelelő felhatalmazással a helyi rádióban vagy az interneten; rendelkeznek a vészhelyzeti terv végrehajtatására; • Vigye autóját biztonságos területre. Soha ne indítsa be a • Figyeljék a folyó vízszintjét; gépkocsit, ha az vízben áll vagy állt; • A dolgozók segítségével szervezzék meg az eszközök elszállítását • Ha biztonságosan megtehető, vigye ingóságait a felsőbb a veszélyzónából; szintekre; • Védjék a legfontosabb eszközöket pl. védőfólia alkalmazásával. • Készüljön a közművezeték (gáz, villany, víz) főkapcsolójának elzárására; • Készítsen elő homokzsákokat; • Figyelje a hatóságoktól érkező tanácsokat és tartsa be az ingatlan elhagyására vonatkozó utasításokat; • Amennyiben mentőcsapatra kell várnia, kerülje el a folyópartokat. Az elöntött utcákon veszélyes hordalékotKiadó: sodorhat az ár;Allianz SE, Németország, 80802 München, Königstraße 28 • Amennyiben valamilyen tulajdonában kár keletkezett, aFelelős szerkesztő: lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba biztosítójával. JelöljeKaterina Piro, Allianz SE, Csoportkommunikáció meg a vízszintet és vezessen nyilvántartást minden kárról.Főszerkesztő:Katharina MauerSzerkesztői csapat:Korbinian Breinl, Martin Henson, Michael Neißendorfer, Katerina Piro, Contacts:Annika Schünemann, Markus Stowasser Katerina Piro Christiane Merkel Allianz SE Csoportkommunikáció Allianz Re Kommunikációs vezetőLinkek: Katerina.Piro@allianz.com Christiane.Merkel@allian.com +49 89 3800 16048 +49 89 3800 18195www.allianz.com www.agcs.allianz.comwww.knowledge.allianz.com www.emdat.bewww.allianzre.com
  7. 7. A fentiekre az alábbi jogi nyilatkozat vonatkozik.Figyelmeztetés a kijelentésekkel kapcsolatban: A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni várakozásokra hivatkozhatnak, amelyek a vezetés aktuálisvéleményét és feltételezéseit tükrözik, de ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat is tartalmazhatnak. Utóbbiak nyomán a valós eredmények, teljesítmények vagyesemények jelentősen eltérhetnek az itt foglaltaktól. A szövegösszefüggés alapján egyértelmű esetek mellett jövőbeni várakozásnak minősül minden olyan kijelentés, amelyfeltételes módot vagy a várakozásra, tervre, szándékra, lehetőségre, folytatásra utaló igét használ. A tényleges eredmények, teljesítmények vagy események jelentős eltérését ahivatkozott kijelentésektől egyebek mellet az alábbiak okozhatják: (i) általános gazdasági feltételek, ezen belül kiemelten azok, amelyek az Allianz Csoport alaptevékenységét éspiacait érintik; (ii) a pénzügyi piacok teljesítménye, beleértve a feltörekvő piacok teljesítményét, a volatilitást, likviditást és hiteleseményeket is; (iii) a biztosított káreseményekgyakorisága és súlyossága, beleértve a természeti csapásokból eredő károkat és a kárköltségek alakulását is; (iv) halandósági és halálozási szintek és trendek; (v) perzisztenciaszintek; (vi) hitelvisszafizetési késedelmek mértéke; (vii) kamatlábak; (viii) devizaárfolyamok, közte az euro/U.S. dollár árfolyam; (ix) verseny mértékének változásai; (x)szabályozók változása, beleértve a monetáris konvergenciát és az EMU-t is; (xi) központi bankok és/vagy külföldi kormányok politikájának változásai; (xii) felvásárlások, vállalatiintegráció hatása; (xiii) átszervezési intézkedések és (xiv) általános versenytényezők, minden esetben lokális, regionális, országos és/vagy globális szinten. E tényezők közül többnagyobb valószínűséggel fordul elő terrorcselekmény közvetett vagy közvetlen következményeként. A vállalat nem vállal frissítési kötelezettséget, felelősséget egyetlen jövőrevonatkozó kijelentés és a jelen dokumentumban közölt információ kapcsán sem.

×