Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point ашиглах боломжуудаас

57,531 views

Published on

Power point ашиглах боломжуудаас

 1. 1. Power Point Хөдөлгөөнт танилцуулага хэрхэн бэлтгэх вэ?MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 1
 2. 2. MICROSOFT Power Point-ын тухай• MICROSOFT Power Point нь компьютер ашиглан үзүүлэн таниулах материал бэлдэхэд зориулагдсан MICROSOFT OFFICE програмын иж бүрдэлд багтдаг хэрэглээний програмын нэг.• MS PPT програмын ажлын хуудсыг Presentation гэж нэрлэх бөгөөд энэ нь Slide-уудаас тогтно.• Энэ програмын ажиллах зарчим нь MS Word болон MS excel програмуудтай адилхан тул зөвхөн энэхүү програмын Animations, Slide Show болон бусад аятайхан боломжуудыг ашиглан хэрхэн үзүүлэн бэлдэх талаар үзье. MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 2
 3. 3. АгуулгаИнгээд дараах гурван үе шаттайгаар MS PPTпрограмыг судалья.Нэг дүгээр шат: Шинээр Slide нэмэх, текст болонзураг, график оруулах, тэдгээрийг хэвжүүлэх.Хоѐр дугаар шат: текст, зураг графикт хөдөлгөөноруулах.Гуравдугаар шат: Slide -уудад хөдөлгөөн оруулах.(Үзүүлэнг PPT2010 дээр хийсэн тул PPT2007-аас боломжуудаараа арай илүү байж магад, энэтанилцуулагыг play хийж үзвэл илүү ойлгомжтой) MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 3
 4. 4. Нэг дүгээр шат: Шинээр Slide нэмэх, текст болон зураг, график оруулах, тэдгээрийг хэвжүүлэх. Шинээр Slide нэмэх: Шинээр слайд нэмэхэд Home цэснээс New Slide командыг сонгоно. Энэ үед дэлгэцэн дээр Slide - ийн еренхий бүдүүвч ямар байх талаар асуусан загварууд бүхий Executive гэсэн цонх гарч ирнэ (PPT 2007- дээр бол Office theme нэртэй). Эндээс тохирох загвар эсвэл хоосон Slide -ийг сонгоно.MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 4
 5. 5.  Design цэснээс танилцуулга хийх сэдэвтээ тохирсон загвараа сонгох бөгөөд аль болох нүдэнд хэт ачаалал өгхөөргүй загвар сонгох хэрэгтэй. Энэ хэсэгт таньд таалагдахааргүй загварууд байх, эсвэл хайж байгаа загвар чинь байхгүй бол Browes for Theme… хэсгээс өөр бэлдсэн бэлэн танилцуулагын Theme-ыг хуулж оруулах боломжтой. Өөрийн оруулсан Theme-ыг байнга ашиглах бол Save current Theme.. –ыг ашиглаарай.MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 5
 6. 6. Slide-ыг хэвжүүлэх Colors- Сонгож авсан Slide-ын загварын өнгийг өөрчилж болно. Fonts- Сонгож авсан слайдын загварын текстийн фонтыг өөрчилж болно Effects- Слайданд эффект оруулж болно. Background Styles- Слайданд үндсэн өнгийг өөрчлөх, зураг оруулж болно. Би дараах сонголтуудыг хийсэн. Нүдэнд зөөлөн харагдах слайданд дизайныг сонгож оруулав. Мөн Background Styles командыг ашиглаж лого бүхий зураг оруулж өөрчилсөн.MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 6
 7. 7.  Picture or texture fill-ийг сонгоод File… товчоор зургийн замыг зааж өгнө.  Transparency –аар дүрсийг тодруулж бүдэгрүүлж болно.  Зөвхөн тухайн хуудсан дээр зураг оруулах бол Close товч дарна.  Бүх slide-нд зураг оруулах бол Apply to All товч дарна.  Жишээг дараагийн slide дээр харуулав.Үүнээс гадна Net-ээс сүүлийнүеийн Themes –ийг PowerPointnew themes гээд search хийгээдашиглавал санаа авчихмаарзүйл зөндөө байдаг. MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 7
 8. 8. Менежментийн Мэдээллийн систем хичээл W1190 группMBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал Х.Отгонжаргал 2012/3/28 8
 9. 9. Хожр дугаар шат: текст, зураг графикт хөдөлгөөн оруулах. График оруулахдаа Insert цэснээс Chart командыг ашиглана. Графиктай ажиллах горим нь Word, Excel програмтай график оруулахтай ижилхэн юм. Мөн грацикыг өөрөө зураад тоглуулж болно. y100 8040 20 0 0 x 2010 2012MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 9
 10. 10. 1. Ижил дүрсүүдийг copy хийж хуулж тавина. 1 2. Дүрсүүдийг дээр дээрээс нь давхарлан жигд өрнө. 3. Animation цэснээс хөдөлнөөнийг сонгон тэмдэглэнэ. 4. Хөдөлгөөний чиглэлийг өөрчилөх бол Effect options хэсгээс сонголтоо хийнэ. 5. Баруун талд байрлах Animation Pane хэсгээс Play товч дарж дүрсийг тоголуулж шалгана 2 3MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 10
 11. 11. 1. Текст хөдөлгөөнд оруулахдаа оруулсан текстийг бүхэлд нь идвэхжүүлээд Animation цэснээс хөдөлгөөнийг сонгон тэмдэглэнэ. 4. Хөдөлгөөний чиглэлийг өөрчлөх бол Effect options хэсгээс сонголтоо хийнэ. 5. Баруун талд байрлах Animation Pane хэсгээс Play товч дарж текстийг тоглуулж шалгана.MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 11
 12. 12. Гуравдугаар шат: Slide -уудад хөдөлгөөн оруулах.Transitions энэ хэсгээс slide-уудаа бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулах боломжтой. Effect Options хэсгээс хөдөлгөөн хийх чиглэлийг өөрчилдөг, Sound-ын тусламжтайгаар дуу чимээ сонгож оруулах, Duration хэсгээс slide-ын хөдөлгөөний үргэлжлэх хугцааг сонгодог. MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 12
 13. 13. http://www.iconfinder.com энэ сайт янз бүрийн дүрс олход хялбар. Эндээс шууд хуулаад слайдруугаа оруулах боломжтой.MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 13
 14. 14. Бизнесийн сорилтууд Удирдлагын шийдэл Мэдээллийн Байгууллагын Бизнесийн системийн шийдэл шийдлүүд функц Технологийн шийдэлMBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 14
 15. 15. Таны бизнест амжилт хүсье!MBA хөтөлбөр W1190_Отгонжаргал 2012/3/28 15

×