Advertisement

мат энгийн бутархай

Mar. 23, 2012
Advertisement

мат энгийн бутархай

  1. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 11 жилийн сургуулийн бага ангийн багш Б.Тунгалаг
  2. Сэдэв: Энгийн Зорилго: Энгийн бутархай ба бутархай холимог тооны тухай мэдлэгээ бататгах, чадвар болгох Зорилт Холимог тооны бүхэл бутархай, ХИЧЭЭЛ: хэсгийг ялгаж, тайлбарлаж сурах МАТЕМАТИК Засагдах бутархайг холимог тоо болгох Бутархайг унших, бичих, жиших Сэтгэн бодох үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
  3. Т А Р Й А
  4. Зөв бутархай Засагдах бутархай Холимог тоо
  5. 7алимыг 4 хүүхэд яаж тэнцүү хувааж авах вэ? 7 талхыг 8 хүнд яаж тэнцүү хуваах вэ?
  6. Хүртвэр нь их, Хүртвэр нь бага хуваарь хуваар нь бага нь их бутархайг бутархайг зөв засагдах бутархай бутархай гэнэ, гэнэ. Хүртвэр Бүхэл ба хуваарь бутархай зүйлийг хамтад нь хоёр ижил илэрхийлж бол 1 байгаа энгийн бүхэл бутархайг болно. холимог тоо гэнэ.
  7. ДАРААХ БУТАРХАЙГ ЖИШЭЭРЭЙ. 
  8. Гэрийн даалгавар Энгийн бутархайн тухай мэдлэгээ бататгах, амьдралд зөв хэрэглэх, хэвшүүлэх Дараах бодлогыг бодоорой. 5ширхэг тортыг 3 хүүхэд яаж тэнцүү хувааж авах вэ?
Advertisement