Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen

1,030 views

Published on

PLE: Personal Learning Environment, Teemu Valtonen

 • Be the first to comment

PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen

 1. 1. Personal Learning Environment (PLE)Teemu ValtonenTeemu.valtonen@uef.fi
 2. 2. PLE: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää oman oppimisympäristönsä • Itseohjautuva ja yhteisöllinen oppiminen • Opiskelutapojen ja opiskelutaitojen kehittäminen • Formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen
 3. 3. Opetusteknologian kehitysvaiheita 1990… 2000… 2010… Verkko- Sosiaalinen PLE oppimisympäristöt media Opettajan rooli korostuu Opiskelijan rooli korostuu
 4. 4. Otollinen aika PLE-ympäristöille? •Mobiiliteknologiat •Sosiaalinen media •Nettisukupolvi
 5. 5. Social software Sharing resources Collaborative working Detailed profiles Contents made by students Collaborative IndividualCommunication ”Open” working Unique Avatars Unique interfaces Feedback Possiblity to choose the software usedValtonen, 2011
 6. 6. Nettisukupolvi?• Kuvamuisti• Telepatia• Total RecallSanier, 2010
 7. 7. PLE: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää oman oppimisympäristönsä • Itseohjautuva ja yhteisöllinen oppiminen • Opiskelutapojen ja opiskelutaitojen esille tuominen • Formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen
 8. 8. Itseohjautuva oppiminen• Kognitiiviset oppimisen strategiat – Erilaisia tapoja asioiden käsittelyyn • Harjoittelu, muistiinpanot, yhteenvedot• Meta-kognitiiviset strategiat – Tietoisuus kognitiivisista prosesseista – hallinta • Osaamisen arviointi, opiskelun suunnittelu, opiskelu menetelmien arviointi ja kyseenalaistaminen• Resurssien hallinta strategiat – Taito säädellä ajankäyttöä, ympäristöä ja resursseja vastaamaan oppimisen tavoitteitaPintrich, P. 1999
 9. 9. Yhteisöllisen oppimisen mekanismejaja lähtökohtia:Tuodaan esille opiskelijoiden yksilölliset tulkinnat ja käsitykset • Ohjaa havaintojen tulkintaa ja oppimista • Tuo esille osaamisen ja tiedonaukotLuodaan ja ratkaistaan tiedollisia ristiriitoja • Ristiriita opiskelijan tulkintojen ja uusien havaintojenvälillä • Ristiriitojen ratkaisu väline tulkintojen muokkaamiseenTyöskennellään käsitteillä • Kasvamista alan yhteisöön, sisäistää alan olennaisia käsitteitä ja ajattelumalleja – kognitiivinen tukiTyöskentely opiskelijan kehitysvyöhykkeellä • Opiskelijan nykyisen osaamistason ja hänelle mahdollisen potentiaalisen kehitystason väli
 10. 10. Millaisia opiskelustrategioita opiskelijat käyttävät?Miksi yhteisöllisiä menetelmiä käytetään?PLE:n myötä asiat tietoiseen käsittelyyn
 11. 11. Informaali oppiminen• Koululaitoksen ulkopuolella – Ilman opetussuunnitelmia – Ilman muodollista arviointia• Tyypillisesti itseohjautuvaa ja tutkiskelevaa• Keskeisenä tekijänä yhteiset intressit Boekaerts, 1999; Schugurensky, 2000. 7.6.2012 11
 12. 12. Millaisia PLE-ympäristöjä teillä onkäytössä? 12
 13. 13. PLE-ympäristöihin liittyviä näkökulmiatutkimuskirjallisuuden puolelta 7.6.2012 13
 14. 14. PLE – oppimisympäristöjen osa-alueita• Välineitä Downesin ja Attwellin ajatuksia mukaillen: – Profiilin hallintaan – Materiaalien editointiin ja julkaisemiseen – Välineet materiaalien keräämiseen – Välineet oppimisen ohjaamiseen – Mahdollisuus yhdistää PLE erilaisiin ulkoisiin palveluihin – Välineet yhteisötyöhön ja vuorovaikutukseen – Välineet ajanhallintaan
 15. 15. PLE:t verkostoina• PLE:t päällekkäisinä ympäristöinä muodostaen verkoston – Opiskelijan toimet, ajattelu, ideointi tulevat jaetuksi ja näkyviksi – PLEs “are aggregated by students, using their own personal RSS reader or some similar application. From there, it is remixed and repurposed with the students own individual application in mind, the finished product being fed forward to become fodder for some other students reading and use.” Downes (2005)
 16. 16. Vuorovaikutus PLE1• Epäsuora vuorovaikutus – Avoin ympäristö PLE2 PLE3 – RSS-syötteet – Tagit – avainsanat PLE4 PTE? PLEn
 17. 17. PLE-mallin käyttöönotto vaiheittain:1. Henkilökohtainen tiedon hallinta – Opiskelijoita rohkaistaan sosiaalisen median käyttöön – Opiskelijat asettavat omia tavoitteitaan2. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus – Opiskelijoita rohkaistaan vuorovaikutteisten elementtien toteutukseen – Hyödynnetään opiskelijatovereita sekä ulkopuolisia tahoja3. Tiedon hallinnointi ja tuottaminen – Opiskelijoita rohkaistaan tiedon yhdistelyyn ja syntetisointiin – Oman osaamisen arviointi ja reflektio – Hyödynnetään edellisiä vaihteitaDabbagh & Kitsantas, 2012 7.6.2012 17
 18. 18. Kokemuksia PLE-ympäristöjenkäyttöönotostaPeLE-projekti 2008-2011Savonia-amkSavon ammatti- ja aikuisopisto 7.6.2012 18
 19. 19. Opiskelijan näkökulma:•Vuorovaikutteisuus haastavaa•Aikaisempien oppimisympäristöjen vaikutus näkyy•Opettajan roolissa korostuu oppimisen asiantuntijuus – Opiskelijoilla ei ole pedagogista osaamista – Työskentelytapojen syyt epäselviä•TVT-sovellusten käyttö opiskeluun vaatii tukea ja ”hoksaamista”
 20. 20. Opiskelijoiden aktivointi• Keskustelu eri opiskelumenetelmien tavoitteista• Hopsien konkretisoimista - tavoitteet• Opiskelijat mukaan suunnittelemaan: – Tavoitteita – Työskentelytapoja – Osaamisen esilletuomista – Vuorovaikutusta• Opiskelijoille tehtävinä – PLE ympäristönsä arviointi• ”Puolivalmiit” ja helposti käyttöön otettavat sovellukset, puolivalmiita verkostot?• ”Rajapinta” PLE-ympäristöjen ja opettajan työn välillä? 7.6.2012 24
 21. 21. III,3. III,2. III,1. II,5. II,4. II,3. II,2. II,1. I,5. I,4.historia kirjall- fysiikka englanti musiikki biologia isuus …
 22. 22. Oppiminen eri verkostoissa
 23. 23. Kevyttä kesälukemista lomapäivien iloksi:• Attwell, G. (2007). The personal learning environment – the future of learning? eLearning Papers, 2(1), 1–8.• Dabbagh, N. & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1), 3-8.• Downes, S. (2005). E-learning 2.0. eLearn Magazine. October 16.• Valtonen, T., Hacklin, S., Dillon, P., Vesisenaho, M., Kukkonen, J. & Hietanen, A. (2012). Perspectives on personal learning environments held by vocational students. Computers & Education. 58(2), 732-739 7.6.2012 27

×