Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Menestyksen	  pelinrakentajat	  Lukiolaisten	  näkemyksiä	  työelämästä,	  yri6äjyydestä	  ja	  taloudesta	         ...
Suomen	  Lukiolaisten	  Lii6o	  ry	  •  Peruste6u	  vuonna	  1985	  •  Edustaa	  kaikkia	  Suomen	  100	  000	  lukiolaist...
Lukiolaistutkimusten	  sarja	             2011–2012	  •  Lukio	  2.0	  (heinäkuu	  2011)	  •  Lukioon	  vai	  e...
Menestyksen	  pelinrakentajat	  -­‐           tutkimuksen	  lähtökohta	  •  Usein	  kuultuja	  väi6eitä:	  	   ...
Tutkimuksen	  toteutus	  •  E-­‐lomakekysely	  aikavälillä	  14.9.−3.10.2011.	  •  Kyselyyn	  vastasi	  3439	  Suomessa	  ...
Työelämä	  
Lukiolaisilla	  on	  ikäänsä	  nähden	                               hyvin	  työkokemusta	  Mi...
Kaupan	  ala	  suurin	  työllistäjä	  	  Minkä	  alan	  työkokemusta	  sinulla	  on?	  Voit	  valita	  useamman	  alan.	  ...
Työelämään	  suhtaudutaan	  myönteisesH	  
Paranne6avaakin	  työelämässä	  löydetään	  
Usko	  työelämässä	                            menestymiseen	  vahvaa	  Miten	  uskot	  menestyvä...
Lukiolaisten	  myönteistä	                                                 ...
Koulutus	  ja	  kyvyt	  sekä	  asenne	                    ja	  persoona	  ratkaisevat	  Kuinka	  paljon	...
Työuralta	  toivotaan	  yhtäältä	                         turvallisuu6a,	  toisaalta	        ...
Yksityinen	  sektori	  kiinnostaa	                               eniten	  Mille	  seuraavista	...
AsiantunHjatehtävät	  vetoavat	  Millaisissa	  työtehtävissä	  haluaisit	  mieluiten	  nähdä	  itsesi	  tulevaisuudessa?	 ...
Yri6äjyys    	  
Yri6äjyys	  on	  realisHnen	                            uravaihtoehto	  Mikä	  seuraavista	  kuv...
Yri6äjyyskasvatusta	  toivotaan	                              lisää	  lukioon	  Mitä	  mieltä	...
Tietoa	  työntekijän	  oikeuksista	  ja	                                          ...
Yliopisto	  suurimman	  osan	                      tähtäimessä	  Vastasit,	  e:ä	  >edät,	  mihin	  ai...
Opinto-­‐	  ja	  uravalintoja	                au6avia	  seikkoja	  	  Korkeakoulujen	  opetukseen	  tutustumi...
Talous   	  
Harva	  kulu6aa	  enemmän	  kuin	                             100	  euroa	  kuussa	  Paljonko	 ...
Säästämistä	  pidetään	  tärkeänä	  Kuinka	  tärkeänä	  pidät	  tulevaisuuden	  varalle	  säästämistä	  nykyisessä	  elämä...
Rahaa	  jää	  myös	  säästöön	  Paljonko	  sinulla	  on	  säästöjä	  tällä	  hetkellä?	       Ei	  lainkaan	      ...
Lainaa	  vain	  ani	  harvalla,	                 pikavippejä	  kriHsoidaan	  	  Minulla	  on	  lainaa	    ...
Oman	  talouden	  hallintaa	  voitaisiin	                             ope6aa	  enemmän	  lukios...
Oman	  talouden	  tulevaisuus	                      nähdään	  kansantalouden	              ...
Eurosta	  halutaan	  pitää	  kiinni	  Tulisiko	  Suomen	  luopua	  eurosta	  valuu:ana?	                  ...
Iso	  kiitos!	     www.lukio.fi	         	    Facebook:	  Lukio.fi	   Twi6er:	  Lukiolaiset	         	  jo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lukiolaisten näkemyksiä työelämästä ja yrittäjyydestä - Joonas Mikkilä

399 views

Published on

Lukiolaisten näkemyksiä työelämästä ja yrittäjyydestä, Joonas Mikkilä, Suomen Lukiolaisten Liitto

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lukiolaisten näkemyksiä työelämästä ja yrittäjyydestä - Joonas Mikkilä

 1. 1. Menestyksen  pelinrakentajat  Lukiolaisten  näkemyksiä  työelämästä,  yri6äjyydestä  ja  taloudesta   Joonas  Mikkilä,  edunvalvonta-­‐asiamies     Otavan  opisto   11.5.2012  
 2. 2. Suomen  Lukiolaisten  Lii6o  ry  •  Peruste6u  vuonna  1985  •  Edustaa  kaikkia  Suomen  100  000  lukiolaista,  joista  liiton   jäseniä  noin  puolet  •  Lukiolaisten  oma  edunvalvonta-­‐,  harraste-­‐  ja  palvelujärjestö  •  PoliiGsesH  ja  uskonnollisesH  sitoutumaton    •  Lii6okokous  valitsee  liitolle  hallituksen  vuodeksi  kerrallaan  •  10  toimihenkilön  keskustoimisto  Itä-­‐Pasilassa  •  Jakautuu  alueellisesH  10  piirijärjestöön,  jäsenjärjestönä  FIBS  
 3. 3. Lukiolaistutkimusten  sarja   2011–2012  •  Lukio  2.0  (heinäkuu  2011)  •  Lukioon  vai  ei?  –  Toisen  polven  maahanmuu6ajanuorten   koulutusvalinnat  (lokakuu  2011)  •  Menestyksen  pelinrakentajat  –  lukiolaisten  näkemyksiä   työelämästä,  yri6äjyydestä  ja  taloudesta  (Studia-­‐messut   2011)  •  Lukiolaisten  hyvinvoinHtutkimus  (maaliskuu  2012)  •  Lukiolaisten  arvot  ja  asenteet  (kesä  2012)  •  Lukiokoulutuksen  järjestämiskäytännöt  (syksy  2012)    
 4. 4. Menestyksen  pelinrakentajat  -­‐ tutkimuksen  lähtökohta  •  Usein  kuultuja  väi6eitä:     •  ”Nuoret  suhtautuvat  työelämään  negaHivisesH  ja   pelokkaasH.”   •  ”Yri6äjyys  ei  nuoria  kiinnosta.”   •  ”Nuorten  taloudenhallinta  on  retuperällä  ja   pikavipit  paukkuvat.”   à  Pitävätkö  paikkansa  lukiolaisnuorten  kohdalla?   à  Menestyksen  pelinrakentajat  -­‐tutkimus  
 5. 5. Tutkimuksen  toteutus  •  E-­‐lomakekysely  aikavälillä  14.9.−3.10.2011.  •  Kyselyyn  vastasi  3439  Suomessa  opiskelevaa  päivälukiolaista  •  Tulosten  Hlastollinen  virhemarginaali  on  95  prosenHn  luo6amusvälillä  ±   1,7  %-­‐yksikköä  •  ToteuteGin  yhteistyössä  T-­‐Median  kanssa    •  Vuosikurssi  N,  %      1.  vuosikurssi      157,        5  %      2.  vuosikurssi      1244,  38  %      3.–4.  vuosikurssi      1838,    57  %  •  Sukupuoli  N,  %  painote6u      Mies          829,    44  %      Nainen          2446,  56  %  
 6. 6. Työelämä  
 7. 7. Lukiolaisilla  on  ikäänsä  nähden   hyvin  työkokemusta  Millaista  työkokemusta  sinulla  on?  Voit  valita  useamman  vaihtoehdon.    Kesätyö   83    Lukio-­‐opintojen  ohella  tehty  työ   31    Vapaaehtoistyö   27    Ei  mitään  työkokemusta   10   0%   25%   50%   75%   100%  
 8. 8. Kaupan  ala  suurin  työllistäjä    Minkä  alan  työkokemusta  sinulla  on?  Voit  valita  useamman  alan.    Kaupan  ala  (kaupat  ja  kioskit)   37   48    Jokin  muu,  mikä   25   22    Puutarhatyöt   22   19    Rakennusala   20   3    Toimistotyö   18   16    Teollisuus   13   4    Maatalousala   12   8    LehHen  tai  posHnjako   12   10    Siivousala   12   22    Lastenhoito   12   45    Ravintola-­‐ala   11   21    MyynHtyö  (esim.  puhelinmyynH)   10   12    IT-­‐ala  (esim.  koHsivujen  teko)   10   1    Järjestöala  (esim.  feissari)   6   miehet   4    Hoiva-­‐ala  (sairaalat,  vanhainkodit  ym.)   5   naiset   14   0%   10%   20%   30%   40%   50%   %  vastaajista  valinnut  vaihtoehdon  
 9. 9. Työelämään  suhtaudutaan  myönteisesH  
 10. 10. Paranne6avaakin  työelämässä  löydetään  
 11. 11. Usko  työelämässä   menestymiseen  vahvaa  Miten  uskot  menestyväsi  työelämässä  verra:una  vanhempiisi?   Uskon  menestyväni  työelämässä  huonommin  kuin  omat   vanhempani   Uskon  menestyväni  työelämässä  suunnilleen  yhtä  hyvin   SUKUPUOLI   kuin  omat  vanhempani   Nainen  (n=2444)   4   66   30   Uskon  menestyväni  työelämässä  paremmin  kuin  omat   vanhempani   Mies  (n=828)   4   51   45   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=123)   1   49   50   9,0-­‐9,5  (n=574)   2   60   39   8,5-­‐8,9  (n=717)   2   59   39   8,0-­‐8,4  (n=860)   3   61   36   7,5-­‐7,9  (n=657)   5   60   34   7,0-­‐7,4  (n=332)   7   64   29   alle  7,0  (n=152)   10   55   35   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 12. 12. Lukiolaisten  myönteistä   työelämäkäsitystä  tukee  perheen  ja   sukulaisten  posiHivinen   100   asennoituminen  työelämään     VAIKUTTAA  VÄHÄN,  ANTAA   VAIKUTTAA  PALJON,  ANTAA   HYVÄN  KUVAN   HYVÄN  KUVAN  %  vastaa  lähteen  antaneen  myönteisen  kuvan  työelämästä   95   Perhe  ja  sukulaiset   Koulu  ja  ope6ajat   90   Omat  työkokemukset   Ystävät   85   Työvoima-­‐viranomaiset   80   75   70   Media  (TV,  Internet,  radio,   65   lehdet)   VAIKUTTAA  VÄHÄN,  ANTAA  HUONON   VAIKUTTAA  PALJON,  ANTAA  HUONON   60   KUVAN   KUVAN   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   %  vastaa  lähteen  vaiku:aneen  paljon  työelämästä  saatuun  kuvaan  
 13. 13. Koulutus  ja  kyvyt  sekä  asenne   ja  persoona  ratkaisevat  Kuinka  paljon  uskot,  e:ä  nämä  tekijät  vaiku:avat  yksilön  mahdollisuuksiin  menestyä  suomalaisessa  työelämässä?   Eri6äin  paljon   Koulutus  ja  kyvyt   71   27   1   0   Melko  paljon   Asenne  ja  persoona   72   26   2   0   Melko  vähän   KontakHt  ja  verkostot   35   47   14   1   2   Eri6äin  vähän   Asuinpaikka   10   45   35   9   1   En  osaa  sanoa   Etninen  tausta  ja  kansallisuus   8   39   40   10   3   Ulkonäkö   4   30   46   17   3   Varallisuus   4   25   52   15   3   Sukupuoli   3   22   52   21   2   Vanhempien  asema  työelämässä   3   20   46   28   2   Vanhempien  koulutustausta   3   20   42   34   2   Seksuaalinen  suuntautuminen   3   16   44   33   5   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 14. 14. Työuralta  toivotaan  yhtäältä   turvallisuu6a,  toisaalta   vaihtelevuu6a  Tiheä  viidakko,  joka  mahdollistaa  oman  polkunsa  raivaamisen  ja   25  %   itsenäisen  aseman   24  %   Saaristoinen  meri,  joka  mahdollistaa  ankkuripaikan  sujuvan   21  %   vaihtamisen  ja  erilaisiin  ympäristöihin  tutustumisen   31  %   20  %   Nopeakulkuinen  moo6oriHe,  jossa  rii6ää  vauhHa  ja  kilpailua   10  %   18  %   Hämärä  labyrinG,  josta  osa  löytää  sankareina  ulos   3  %   Mikä  kuvaa  tulevaisuuden   9  %   työuria?   AuHomaa,  jossa  vain  harvoille  on  keitaita   1  %   Millaisen  työuran  toivoisit   itsellesi?   7  %   Mutkaton  raide,  joka  takaa  vakaan  ja  turvallisen  matkaamisen   32  %   0  %   5  %   10  %   15  %   20  %   25  %   30  %   35  %   %  vastaajista  valitsee  vastausvaihtoehdon  
 15. 15. Yksityinen  sektori  kiinnostaa   eniten  Mille  seuraavista  työelämän  sektoreista  työllistyisit  mieluiten?   Oma  yritys   Kaikki  vastaajat  (n=3423)   12   55   25   8   Yksityinen  sektori  (liike-­‐elämä,  yritykset)   SUKUPUOLI   Nainen  (n=2440)   9   53   28   9   Julkinen  sektori  (kunta,  valHo)   Mies  (n=820)   15   58   20   6   VUOSIKURSSI   1.  vuosikurssi  (n=163)   10   51   30   9   2.  vuosikurssi  (n=1297)   12   53   26   9   3.-­‐4.  vuosikurssi  (n=1927)   12   57   23   7   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=123)   8   58   23   11   9,0-­‐9,5  (n=573)   9   59   23   10   8,5-­‐8,9  (n=714)   11   58   24   7   8,0-­‐8,4  (n=857)   11   55   25   8   7,5-­‐7,9  (n=654)   13   55   25   7   7,0-­‐7,4  (n=333)   16   52   26   7   alle  7,0  (n=150)   18   43   32   7   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 16. 16. AsiantunHjatehtävät  vetoavat  Millaisissa  työtehtävissä  haluaisit  mieluiten  nähdä  itsesi  tulevaisuudessa?  Valitse  yksi.   Johtotehtävät   AsiantunHjatehtävät   SUKUPUOLI   Nainen  (n=2437)   25   45   30   Suori6avan  tason   tehtävät   Mies  (n=818)   33   40   27   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=123)   25   59   16   9,0-­‐9,5  (n=573)   25   49   25   8,5-­‐8,9  (n=712)   30   47   23   8,0-­‐8,4  (n=857)   29   42   29   7,5-­‐7,9  (n=651)   29   36   35   7,0-­‐7,4  (n=332)   28   37   35   alle  7,0  (n=150)   31   31   38   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 17. 17. Yri6äjyys  
 18. 18. Yri6äjyys  on  realisHnen   uravaihtoehto  Mikä  seuraavista  kuvaa  omaa  suhde:asi  yri:äjyyteen?  Valitse  yksi.   Yri6äjyys  on  ensisijainen  uravaihtoehtoni   Voisin  harkita  ryhtyväni  yri6äjäksi   En  ryhtyisi  yri6äjäksi  missään  olosuhteissa   Kaikki  vastaajat  (n=3421)   4   77   19   SUKUPUOLI   Nainen  (n=2442)   2   74   24   Mies  (n=817)   6   80   14   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 19. 19. Yri6äjyyskasvatusta  toivotaan   lisää  lukioon  Mitä  mieltä  olet  seuraavista  lukion  yri:äjyyskasvatusta  koskevista  väi:ämistä?   Täysin  samaa  mieltä   Jokseenkin  samaa  mieltä   Jokseenkin  eri  mieltä   Täysin  eri  mieltä   En  osaa  sanoa   Yri6äjyydestä  tulee  järjestää  vapaaehtoinen  kurssi   53   39   4  1   3   Yri6äjyyskasvatusta  on  tehtävä  yhteistyössä  paikallisten  yri6äjien   25   54   9   2   11   kanssa   Yri6äjyyskasvatusta  tulee  lisätä  lukiossa   18   50   21   4   7   Yri6äjyys  on  useita  oppiaineita  sivuava  aihekokonaisuus,  jonka  opetus   7   47   27   7   12   tulee  sisälly6ää  myös  niiden  yhteyteen   Yri6äjyyskasvatus  ei  ole  lukion  tehtävä   6   26   43   17   8   Lukio  antaa  jo  hyvät  perusHedot  yri6äjyydestä  ja  yri6äjäksi   3   23   43   24   7   ryhtymisestä   Yri6äjyydestä  tulee  järjestää  pakollinen  kurssi   4   16   36   39   4   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 20. 20. Tietoa  työntekijän  oikeuksista  ja   velvollisuuksista  sekä  työnhausta   toivotaan  lisää  lukio-­‐opetukseen   80   Pidetään  tärkeänä,  ei  toteudu  opetuksessa   Pidetään  tärkeänä,  toteutuu  opetuksessa   70   Oma-­‐aloi6eisuus  Miten  tärkeänä  pidät  seuraavia  työelämä>etoja  ja  -­‐taitoja?     60   Ryhmätyöskentely   Tiedonhankinnan  ja  -­‐soveltamisen   (%  vastaa  "Eri:äin  tärkeänä")   50   Tieto  työntekijän  oikeuksista  ja   Paineensietokyky   taidot   velvollisuuksista   Työnhakuun  lii6yvät  Hedot  ja  taidot   Itsenäinen  työskentely   40   Esiintymis-­‐  ja  viesHntätaidot   Luovuus   Järjestelmällisyys   30   ProjekHnhallinta   KriiGsyys   Tietotekninen  osaaminen   20   Yri6äjyyteen  lii6yvät  taidot   Kilpailullisuus   10   Pidetään  vähemmän  tärkeänä,  ei  toteudu   Pidetään  vähemmän  tärkeänä,  toteutuu   opetuksessa   opetuksessa   0   20   30   40   50   60   70   80   90   100   Kuinka  hyvin  seuraavien  >etojen  ja  taitojen  ope:aminen  toteutuu  lukio-­‐opetuksessa?    (%  vastaa  "Eri:äin/melko  hyvin")  
 21. 21. Yliopisto  suurimman  osan   tähtäimessä  Vastasit,  e:ä  >edät,  mihin  aiot  hakeutua  lukion  jälkeen.  Onko  jokin  seuraavista  ensisijainen  vaihtoehtosi?   AmmaGkorkeakoulu   Yliopisto  tai  korkeakoulu   AmmaGopisto   Töiden  etsiminen   Jokin  muu,  mikä   Kaikki  vastaajat  (n=1733)   17   76   2  3   1   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=67)   2   97   1   9,0-­‐9,5  (n=303)   4   93   1   0   2   8,5-­‐8,9  (n=373)   10   87   1   0   2   8,0-­‐8,4  (n=430)   14   79   2   4   1   7,5-­‐7,9  (n=354)   28   63   3   5   1   7,0-­‐7,4  (n=139)   36   50   7   7   alle  7,0  (n=61)   42   40   12   3  3   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 22. 22. Opinto-­‐  ja  uravalintoja   au6avia  seikkoja    Korkeakoulujen  opetukseen  tutustuminen  (”viikko   38   yliopistolla  tai  amkissa”)    Opinto-­‐ohjaajan  antama  henkilökohtainen  ja  jo   34  ensimmäisenä  lukiovuonna  alkava  jatko-­‐opinto-­‐  ja    Opetuksessa  annetut  esimerkit  oppiaineiden   32   yhteyksistä  työelämään  ja  jatko-­‐opintoihin    Työelämän  tarjoamiin  vaihtoehtoihin   28   tutustuminen  (työpaikkavierailut  ja  lukiossa    Jatko-­‐opintoihin  ja  työelämään  siirtyneiden  vinkit   22    Työelämän  kanssa  toteutetut  ja  lukio-­‐opintoihin   16   sisällyte6ävät  yhteisprojekHt    Urapsykologipalveluiden  lii6äminen  osaksi  lukion   16   opintojen  ohjausta    Korkeakoulujen  kanssa  toteutetut  ja  lukio-­‐ 11   opintoihin  sisällyte6ävät  yhteisprojekHt   0%   25%   50%  
 23. 23. Talous  
 24. 24. Harva  kulu6aa  enemmän  kuin   100  euroa  kuussa  Paljonko  käytät  keskimäärin  kuukausi:ain  rahaa?   0-­‐50  euroa   51-­‐100  euroa   101-­‐200  euroa   201-­‐500  euroa   Yli  500  euroa   Kaikki  vastaajat  (n=2978)   35   42   18   5   1   VANHEMPIEN  TULOTASO  Vanhempani  tulevat  eri6äin  hyvin  toimeen  (n=505)   30   42   21   6   1   Vanhempani  tulevat  hyvin  toimeen  (n=1608)   36   42   17   4  1   Vanhempani  tulevat  kohtalaisesH  toimeen  (n=751)   36   41   18   5   0   Vanhempani  tulevat  heikosH  toimeen  (n=101)   37   33   26   4   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 25. 25. Säästämistä  pidetään  tärkeänä  Kuinka  tärkeänä  pidät  tulevaisuuden  varalle  säästämistä  nykyisessä  elämän>lanteessasi?   Eri6äin  tärkeänä   Kaikki  vastaajat  (n=3404)   39   43   16   2   Melko  tärkeänä   SUKUPUOLI   Vain  vähän  tärkeänä   En  lainkaan  tärkeänä   Nainen  (n=2437)   44   41   13   1   Mies  (n=807)   32   45   20   4   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 26. 26. Rahaa  jää  myös  säästöön  Paljonko  sinulla  on  säästöjä  tällä  hetkellä?   Ei  lainkaan   Alle  500  euroa   500-­‐1000  euroa   Yli  1000  euroa   Kaikki  vastaajat  (n=3402)   11   25   18   46   VANHEMPIEN  TULOTASO   Vanhempani  tulevat  eri6äin  hyvin  toimeen  (n=579)   6   15   17   62   Vanhempani  tulevat  hyvin  toimeen  (n=1788)   10   25   19   47   Vanhempani  tulevat  kohtalaisesH  toimeen  (n=889)   15   32   18   35   Vanhempani  tulevat  heikosH  toimeen  (n=133)   27   26   18   29   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 27. 27. Lainaa  vain  ani  harvalla,   pikavippejä  kriHsoidaan    Minulla  on  lainaa   Kaikki  vastaajat  (n=3395)   3   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=123)   0   9,0-­‐9,5  (n=572)   1   8,5-­‐8,9  (n=705)   2   8,0-­‐8,4  (n=852)   3   7,5-­‐7,9  (n=644)   4   7,0-­‐7,4  (n=329)   3   alle  7,0  (n=151)   7   0%   2%   4%   6%   8%  
 28. 28. Oman  talouden  hallintaa  voitaisiin   ope6aa  enemmän  lukiossa   Kyllä,  täysin  rii6ävät  Hedot   Kyllä,  melko  rii6ävät  Hedot   Asiaa  on  käsitelty,  mu6a  puu6eellisesH   Asiaa  ei  ole  käsitelty  lainkaan   gOletko  saanut  peruskoulusta  ja  lukiosta  rii:ävät  >edot  oman   7   35   43   14   talouden  hallintaan  lii:yvistä  asioista?  lOletko  saanut  peruskoulusta  ja  lukiosta  rii:ävät  >edot  val>on-­‐  ja   10   52   34   4   maailmantalouteen  lii:yvistä  asioista?   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 29. 29. Oman  talouden  tulevaisuus   nähdään  kansantalouden   tulevaisuu6a  valoisampana   Eri6äin  hyvänä   Kohtalaisen  hyvänä   Kohtalaisen  heikkona   Eri6äin  heikkona   En  osaa  sanoa   Millaisena  näet  oman  taloudellisen  tulevaisuutesi?   10   71   10   1   8  Millaisena  näet  Suomen  taloudellisen  tulevaisuuden?   1   47   30   4   18   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 30. 30. Eurosta  halutaan  pitää  kiinni  Tulisiko  Suomen  luopua  eurosta  valuu:ana?   Kaikki  vastaajat  (n=3404)   10   62   27   Kyllä   Ei   SUKUPUOLI   En  osaa  sanoa   Nainen  (n=2435)   7   62   31   Mies  (n=811)   14   62   23   VUOSIKURSSI   1.  vuosikurssi  (n=158)   15   53   33   2.  vuosikurssi  (n=1293)   11   63   26   3.-­‐4.  vuosikurssi  (n=1917)   9   62   28   KESKIARVO  LUKIOSSA   yli  9,5  (n=123)   3   70   27   9,0-­‐9,5  (n=573)   8   69   23   8,5-­‐8,9  (n=708)   9   64   27   8,0-­‐8,4  (n=851)   11   60   29   7,5-­‐7,9  (n=650)   12   60   28   7,0-­‐7,4  (n=330)   13   60   27   alle  7,0  (n=150)   15   49   36   0  %   25  %   50  %   75  %   100  %  
 31. 31. Iso  kiitos!   www.lukio.fi     Facebook:  Lukio.fi   Twi6er:  Lukiolaiset    joonas.mikkila@lukio.fi   045  129  6791  

×