Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Globalisaatio, kulttuuri ja oppiminen        Johanna Sitomaniemi-San   Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedeku...
2Tutkimusryhmä EDGE:Kasvatus, Moninaisuus, Globalisaatio & Etiikka•  Prof. Vanessa de Oliveira (Andreotti)•  Tutkimusa...
3Esityksen pääkohdat• Globalisaatio ja globaali kasvatus• Käsitys    tiedosta ja sen rakentumisesta    kulttuurisi...
4GlobalisaatioÄärimmäinen kapitalismi, voimistunut kansainvälinenmuuttoliike, ekologinen hauraus, teknologinenverkostoitum...
5Kuvittele maissipelto...10.5.2012  Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
610.5.2012  Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
710.5.2012  Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
8 (Andreotti, 2011, 222)10.5.2012  Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
9                                         TIEDON TUOTTAMISEN           ...
10 Oppiminen on ‘olemassa olevan’               Oppiminen on merkityksen tiedon siirtämistä tai      ...
11Yhteiskunnassa tulee vallita koherentti,           Yhteiskunta on kompleksinen, moninainennormatiivinen järjes...
12  Mitä ihmiset ajattelevat toisista                 Miten ihmiset ajattelevat             ...
13              Toisen ymmärtäminen omasta              viitekehyksestä käsin         ...
14Opettajan dispositiot                      opettajaksi opiskelevien kirjoittamana1. Itse-refleksiiv...
1510.5.2012  Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Globalisaatio, kulttuuri ja oppiminen. Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmia - Johanna Sitomaniemi-San

1,474 views

Published on

Globalisaatio, kulttuuri ja oppiminen. Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmia, Johanna Sitomaniemi-San, Oulun yliopisto

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Globalisaatio, kulttuuri ja oppiminen. Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmia - Johanna Sitomaniemi-San

 1. 1. Globalisaatio, kulttuuri ja oppiminen Johanna Sitomaniemi-San Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta johanna.san@oulu.fi
 2. 2. 2Tutkimusryhmä EDGE:Kasvatus, Moninaisuus, Globalisaatio & Etiikka• Prof. Vanessa de Oliveira (Andreotti)• Tutkimusalueita: globaali/interkulttuurinen kasvatus, globaali kansalaisuus, globaali etiikka, kieli ja kulttuuri, kriittinen & post-kriittinen pedagogiikka• Verkostot: Postkoloniaalinen tutkimus (AERA), Globaali etiikka korkeakoulutuksessa (WERA)• Koulutusohjelmat – Interkulttuurinen opettajankoulutus – Kansainvälinen maisteriohjelma Education & Globalisation• Oma tutkimus: suomalainen akateeminen opettajankoulutus, opettajuus, vaikean tiedon oppiminen, kriittinen kosmopolitanismi10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 3. 3. 3Esityksen pääkohdat• Globalisaatio ja globaali kasvatus• Käsitys  tiedosta ja sen rakentumisesta  kulttuurisista eroista  oppimisesta kulttuurien rajapinnoilla• Kasvattajan/opettajan näkökulma: Entä sitten?10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 4. 4. 4GlobalisaatioÄärimmäinen kapitalismi, voimistunut kansainvälinenmuuttoliike, ekologinen hauraus, teknologinenverkostoituminen, kulttuurinen hybriditeetti, poliittisenvallan uudelleen järjestyminen(Todd, 2009)Globaali kasvatuksen pyrkimyksenä on laajentaa mahdollisuuksiayhteiseloon yhteiskunnassa, joka on•KOMPLEKSINEN/MONIMUTKAINEN•MONINAINEN/MONIMUOTOINEN•EPÄVARMA•EPÄTASA-ARVOINEN10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 5. 5. 5Kuvittele maissipelto...10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 6. 6. 610.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 7. 7. 710.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 8. 8. 8 (Andreotti, 2011, 222)10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 9. 9. 9 TIEDON TUOTTAMISEN PROSESSI: TIETO ON SUBSTANTIIVI TIETO ON VERBI HISTORIALLINEN SOSIAALINEN KULTTUURINEN POLIITTINEN EETTINEN KOMPLEKSINEN MUUTTUVA Tieto sisältönä Tieto prosessina • Tieto voidaan ’löytää’ • Tieto on sosiaalinen konstruktio • Tieto on staattista ja passiivista • Tieto on aktiivista, tieto ’tekee • Tieto on kokoelma faktoja asioita’ • Tieto kehittyy varastoimalla • Tieto on kokoelma toisiinsa liittyviä ideoita • Tieto kehittyy uusiutuakseen(Gilbert, 2005)10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 10. 10. 10 Oppiminen on ‘olemassa olevan’ Oppiminen on merkityksen tiedon siirtämistä tai ‘neuvottelua’ ja tiedon ‘luomista’ ’rakentamista’. (säikeiden yhteen punomista tiettyä tarkoitusta varten). Vastaukset ovat joko oikeita tai Vastaukset ovat aina vääriä riippumatta kontekstista. vaillinaisia/osittaisia, tilapäisiä ja kontekstista riippuvaisia.10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 11. 11. 11Yhteiskunnassa tulee vallita koherentti, Yhteiskunta on kompleksinen, moninainennormatiivinen järjestys. Tästä johtuu ja alati muuttuva: käsitykset todellisuudestavarmuuden, konsensuksen ja harmonian ja ihanteista rakentuvat eri tavalla eritavoittelu (yksi linssi). yhteisöissä (useita linssejä).Yksimielisyys (erimielisyyksien Yksimielisyys on toivottavaa joissakinpoistaminen) on ainoa toivottava konteksteissa, mutta toisissa ei. Kyky elääkeskustelun lopputulos. Konfliktit erimielisyyden tilassa ja oppia(näkökulmien yhteentörmäykset) on erimielisyydestä on keskeinenratkaistava. ’kompetenssi’, joka edellyttää konfliktin hahmottamisen oppimismahdollisuutena.10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 12. 12. 12 Mitä ihmiset ajattelevat toisista Miten ihmiset ajattelevat itsestään suhteessa toisiin Kulttuuristen rajojen ylittäminen10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 13. 13. 13 Toisen ymmärtäminen omasta viitekehyksestä käsin Maailmojen sulauttaminen omaan maailmaan: näkökulmien yhteensulauttaminen, ’olemme kaikki samanlaisia’ Avoimuus ja avautuminen maailmalle ja sille, mitä Kulttuuristen maailma opettaa rajojen ylittäminen Kotonaan oleminen monimuotoisessa ja määrittelemättömässä maailmassa: maailmankuvan laajentuminenOman kodin mukana kuljettaminenOman maailman näkeminen kaikkien muidenkinmaailmana: yksi totuus (Biesta, Andreotti & Ahenakew, 2012)10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 14. 14. 14Opettajan dispositiot opettajaksi opiskelevien kirjoittamana1. Itse-refleksiivisyys: sitoutuminen kriittiseen analyysiin kollektiivisesti muotoutuneista merkityksistä – olemme itse osallisia ongelmiin/kysymyksiin, joita yritämme purkaa.2. Avoin/globaali ajattelu: kestävyyden ja sietokyvyn kehittäminen uusien mahdollisten maailmojen luomiselle yhdessä muiden kanssa3. Kriittinen historiallinen muisti: historiallisten kipujen parantaminen, menneestä oppiminen, eri virheiden tekeminen tulevaisuudessa4. Itsensä kanssa sinut oleminen: opettelu elämään epävarmuuden, kompleksisuuden, monimuotoisuuden ja sovittamattomien ristiriitojen kanssa5. Nöyryys: suojakeinona sille, että ajattelisimme johtavamme ihmiskuntaa6. Vastavuoroisuus ja vieraanvaraisuus: kyky luoda solidaarisia suhteita myös niihin, joiden kanssa olemme eri mieltä7. Poikkeava/luova ajattelu & ajattelullinen autonomia: avoimen keskustelun ylläpitäminen meille, muille ja tuleville sukupolville(de Oliveira, Castillo, Kokkinen, Huuskonen, Määttä, Pelimanni, Väliahde, 2012)10.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education
 15. 15. 1510.5.2012 Johanna Sitomaniemi-San / Faculty of Education

×