Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grundtvigilaisuus G-opistoissa tänään - Minna Vähämäki ja Maria Suoraniemi

694 views

Published on

Grundtvigilaisuus G-opistoissa tänään, Minna Vähämäki ja Maria Suoraniemi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grundtvigilaisuus G-opistoissa tänään - Minna Vähämäki ja Maria Suoraniemi

 1. 1. Kysely G-laatuopistojen henkilöstölle keväällä 2012 Maria Suoraniemi, Lahden kansanopisto Minna Vähämäki, Otavan Opisto
 2. 2.  8 poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta kansanopistoa: Haapavesi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kankaanpää, Länsi-Suomi, Lahti, Kymenlaakso, Otava N.F.S. Grundtvig (1783-1872): ◦ kansanopistoaatteen isä ◦ ”Koulu-Hauta uudistetaan Kasvi-kouluksi Elämää varten” ◦ kansanvalistus ◦ yhteisöllinen pedagogiikka ◦ inhimillinen kasvu ja sivistys
 3. 3.  KEHO: kansanopistojen tehtävän ja tarkoituksen määrittely; profiilin kirkastaminen; miksi, miten, kenelle? LAKE; OSAAVA: G-opistojen yhteinen laadun ja pedagogiikan kehittäminen Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää ◦ miten grundtvigilaisuus (G) toteutuu opistoissa ◦ miten eri henkilöstöryhmät toteuttavat sitä työssään ◦ miten G on esillä opistojen pedagogisessa keskustelussa ◦ miten G on esillä opistojen perehdyttämiskäytänteissä ◦ millaisia tavoitteita opistoilla on G-pedagogiikan tulevaisuuden suhteen
 4. 4. Vastaajia yhteensä 99 100 8% 8% rehtori/opisto n johto 77% 80 opettaja/suun 25% nittelija 60 % 59% tukipalveluhe 40 nkilöstö 23% 20 Jokin muu, mikä 0
 5. 5. 40 38% 35 30 27% 25 20% 15 11% 12% 11% 10 5 0 alle 1 vuotta 1-3 vuotta 3-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta
 6. 6. Miten hyvin arveletMinkä verran tiedät henkilökunnan tuntevangrundtvigilaisuudesta? / grundtvigilaisuutta?koko henkilöstö /rehtorit 50 40% 60 50% 40 50 38% 30 27% 24% 40 30% % 20 20 13% 10 7% 1% 10 0% 0% 0 0
 7. 7. 32% ei68%kyllä
 8. 8. 32% ei68%kyllä
 9. 9. 0% 12% 19% hyvin suuri merkitys melko suuri merkitys en osaa sanoa vähäinen merkitys31% ei lainkaan merkitystä 38%
 10. 10. 40 37% 35 30 27% 25 23% 20% 15 10% 10 5 2% 0 paljon melko jonkin vähän ei lainkaan paljon verran
 11. 11. 29% kyllä ei 71%
 12. 12. 23%ei 77% kyllä
 13. 13. Opettajat Rehtorit 23% kyllä 38% kyllä ei ei 63% 77%
 14. 14. Minulla on riittävästi mahdollisuuksiatoteuttaa opetusta grundtvigilaisessahengessä. Miksi ei? /opettajat 30% ei 70% kyllä
 15. 15. 60 55% 50 40 36% 30% 20 9% 10 0% 0% 0 paljon melko jonkin vähän en lainkaan paljon verran
 16. 16. Pitäisikö vapaan Oletko kiinnostunutsivistystyön opetustaviedä enemmän lisäämään verkko-verkkoon? opetusta omassa työssäsi? 23% kyllä 41% kyllä ei ei 59% 77%
 17. 17. Tarvitsetko koulutusta Tarvitsetko koulutustaverkkosisältöjen verkossa opettamiseen?/tuottamiseen?/opettajat opettajat 30% kyllä 32% kyllä ei ei 70% 68%
 18. 18. 100 88% 80 60% 40 20 13% 0% 0% 0% 0 paljon melko jonkin vähän en lainkaan paljon verran
 19. 19. Yhteystiedot: minna.vahamaki@otavanopisto.fi maria.suoraniemi@lahdenkansanopisto.fi

×