FUAS, tulevaisuuden ammattikorkeakouluyhteistyötä nykyisyydessä - Antti Kauppi

1,029 views

Published on

FUAS, tulevaisuuden ammattikorkeakouluyhteistyötä nykyisyydessä, Antti Kauppi, projektijohtaja

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FUAS, tulevaisuuden ammattikorkeakouluyhteistyötä nykyisyydessä - Antti Kauppi

 1. 1. 1 FUAS – tulevaisuuden ammattikorkeakouluyhteistyötä nykyisyydessä Antti Kauppi 17.8.20128/14/2012
 2. 2. 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulu- kokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 Henkilöstöä 1.700 HAMK LAMK Liikevaihto n. 140 M€ TKI-volyymi n. 23 M€ LAUREA 11 laatu- ja huippuyksikköpalkintoa Kumppanina mm. Metropolia amk Yhteydet mm. Aalto-yliopistoon8/14/2012
 3. 3. 3 FUAS – liittouman vaiheet 1. Liittouman muodostaminen  FUAS – kumppanuussopimus 2008  Metropolian irtoaminen projektikumppaniksi  FUAS – perustamissopimus 2010 2. Yhteistoiminnan ja luottamuspääoman synnyttäminen  Laaja hankeyhteistyö ja työryhmätyöskentely 3. Aidon strategisen liittouman muodostaminen  FUAS – liittoumasopimus 20128/14/2012
 4. 4. 2020 Tahtotila: Kansainvälisesti Strateginen ohjaus 2012 arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistäKeskeinen tavoite: kilpailuasemaa vahvistava itsenäisten- FUAS-ohjausmalli (FUAS 2013->) korkeakoulujen liittouma,Toimenpiteet: joka tarjoaa-FUASin yhteiset neuvottelut OKM:n kanssa (ohjausryhmä ja toimialallaan kaikkirehtori-vararehtoriryhmä) metropolialueen-FUASin toiminnallisen ohjauksen mallin rakentaminen ja elinkeinoelämän jahyväksyminen (ohjausryhmä ja rehtori-vararehtoriryhmä) väestön tarvitsemat-FUAS-liittoumastrategian toteutussuunnitelman osallistava korkeakouluopetus-laatiminen ja hyväksyminen (rehtori-vararehtoriryhmä) , tutkimus- sekä- hallitusten ja johdon kehittämisseminaari Lapissa (Laurea) aluekehityspalvelut-Strategisten mittarien seuranta ja kehittäminen, yhtenäinentietotuotanto (tietotuotantoryhmä)-Yhteisen laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen PDCA-mallin ja liittoumastrategian pohjalle (laadunvarmistusryhmä)
 5. 5. 5 FUASin omistus- ja hallintomalli8/14/2012
 6. 6. 66 Johtaminen ja toiminnanohjaus Liittoumahallitus Esittelijä Rehtorikollegio toiminnanjohtaja Vastuu LAMK HAMK Laurea Strategiset TKI Koulutusvastuut Ohjaus ja järjestelmät ohjausryhmät (pj. LAMK) (pj. Laurea) (pj. HAMK) Osaamisen painoalat Virtuaali- Osaamisen johtaminen Painoalaryhmät (4) Opiskelijan hyvinvointi kampus Hyvinvoinnin turvaaminen Viestintä YAMK Laadunvarmistus Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys AIKO Tietotuotanto Ympäristö ja energiatehokkuus Kirjasto/tietopalvelu Teknologia ja yrittäjyys Tekniikka KV Kielet ja Kokonaisarkkitehtuuri R&D Services viestintä IT8/14/2012 8/14/2012
 7. 7. Strategiset ohjausryhmät TKI-ryhmä (hankevastuu LAMK) Koulutusryhmä (hankevastuu HAMK) Ohjaus ja järjestelmät –ryhmä (hankevastuu Laurea) Ryhmät suunnittelevat ja johtavat strategisten osa-alueiden operatiivisen toiminnan (esim. Curriculum Review, Research Review, Governance Review) Ryhmät vastaavat FUASin strategisten hankkeiden operatiivisesta johtamisesta Ryhmät päättävät operatiivisen tason asioista vararehtorien toimivallan puitteissa ja johtavat työryhmien toimintaa FUAS-työryhmät raportoivat strategisille ohjausryhmille
 8. 8. 8 KOULUTUKSEN STRATEGISEN OHJAUSRYHMÄN (KoSO) TOIMINTA FUAS STRATEGIA JÄSENKORKEA -KOULUN FUAS KOULUTUSPROSESSIT: KOULUTUKSEN KOULUTUKSEN KOULUTUSRAKENNE: KÄRKIHANKKEET KEHITTÄMINEN KOORDINOINTI KOULUTUSVASTUUT JA KEHITTÄMINEN FUAS KEHITYKSEN SUUNNASSA Johtaa ja arvioi yhdessä LINKITTÄÄ OHJAUSRYHMÄ OHJAUS & TKI-TOIMINTA LINKITTÄÄ Tiedottaa ja tekee esityksiä JÄRJESTELMÄT REHTORIKOLLEGIOgust 14, 2012 8/14/2012
 9. 9. Painopistealueittain muodostettujen työryhmien tehtävät (koulutus & TKI) FUASin liittoumastrategian linjausten toteuttaminen FUAS-profiilin terävöittäminen painopistealueella  Pedagogisten innovaatioiden kehittäminen ja levittäminen  Moniammatillisen yhteistyön edistäminen ja monialaisten oppimismahdollisuuksien avaaminen ja hyödyntäminen  Koulutuksen ja TKIn integroiminen, uusien koulutus- ja TKI- kokonaisuuksien ideoiminen, suunnittelu ja toteuttaminen  Kansainvälisten ja kotimaisten työelämä- ja innovaatioverkostojen hyödyntäminen FUAS koulutusvastuun ja TKI-hankkeiden toteuttaminen painopistealueilla Koulutusryhmien ja TKI-kärkikonsortioiden vetäjät muodostavat työparin, joka tiiviillä yhteistyöllään varmistaa koulutuksen ja TKIn integroitumisen painopistealueella
 10. 10. 2020 Tahtotila: Kansainvälisesti Koulutusta koskevat arvostettu, Helsingin laajan ratkaisut 2012 metropolialueen kansainvälistäKeskeinen tavoite: kilpailuasemaa- FUAS-opintotarjonnan ja opiskelijaliikkuvuuden vahvistava itsenäistenlisääminen korkeakoulujen liittouma,Toimenpiteet: joka tarjoaa-Koulutusohjelmien ja koulutusvolyymien yhteiset suunnitteluperiaatteet toimialallaan(Koulutusryhmä, koulutustyöryhmät) kaikki-FUAS-liikkuvuus 2012-2013 (Rakenteet-osahanke, koulutustyöryhmät) metropolialueen-FUAS-kesäopinnot 2012 (Kesäamk-hanke, koulutustyöryhmät) elinkeinoelämän ja-FUAS Graduate School (YAMK-kärkihanke) väestön tarvitsemat-Vieraskielisen koulutuksen kehittäminen (kv- ja kielet&viestintä-ryhmien korkeakouluopetus-,kärkihankkeet) tutkimus- sekä-Aikuiskoulutus (AIKO-työryhmä, koulutustyöryhmät, AIKOKO–hanke) aluekehityspalvelut-Tuotteiden kehittäminen koulutusvientiin (Kovike-hanke)-Läpäisyn ja tutkintotehokkuuden parantaminen (Läpäisy-osahanke)-Koulutusohjelmien profilointi (Koulutusryhmä, koulutustyöryhmät,kärkihankkeet: YAMK, aikuiskoulutus)-Virtuaalikampuksen suunnittelu ja pilottien käynnistäminen(Virtuaalikampusryhmä)-Curriculum Review:n toteuttaminen (CR-projektiryhmä)
 11. 11. 2020 Tahtotila: Kansainvälisesti TKI-ratkaisut 2012 arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistäKeskeinen tavoite: kilpailuasemaa- FUAS-innovaatiokeskittymät ja kärkikonsortiot toimivat aktiivisesti vahvistava itsenäistenFUAS-painoaloilla ja ensimmäiset kansainväliset FUAS-hankkeet korkeakoulujen liittouma,ovat saaneet rahoituksen joka tarjoaa toimialallaanToimenpiteet: kaikki-FUAS-innovaatiokeskittymien ja kärkikonsortioiden työn metropolialueenaktivointi, innostaminen, toteuttaminen ja tukeminen (TKI- elinkeinoelämän jaryhmä, konsortioryhmät) väestön tarvitsemat-Yhteisten FUAS-TKI-palveluiden suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen korkeakouluopetus-,(TKI-ryhmä, Veijo Ilmavirta) tutkimus- sekä-Oppimiseen integroidun TKI-toiminnan ja siihen kytkeytyvien aluekehityspalvelutpedagogisten innovaatioiden kehittäminen (Koulutusryhmä, TKI-ryhmä, koulutustyöryhmät, konsortioryhmät)-Kansainvälisten verkostojen mobilisoiminen strategistenliittoumapartnereiden kanssa yhteistyössä (TKI-ryhmä, konsortioryhmät)-Aluekehitystä palvelevien ja innovaatiojärjestelmän pohjarakennettauusivien toimintamallien kehittäminen (TKI-ryhmä)-Research review:n toteuttaminen (laaturyhmä & TKI-ryhmä)
 12. 12. 2020 Tahtotila: Kansainvälisesti Yhteisiä palveluja koskevat arvostettu, Helsingin laajan ratkaisut 2012 metropolialueen kansainvälistä kilpailuasemaaKeskeinen tavoite: vahvistava itsenäisten korkeakoulujen- FUAS-liittouman yhteisten sähköisten palveluiden liittouma,suunnittelu ja toteutuksen käynnistyminen joka tarjoaa toimialallaanToimenpiteet: kaikki- Kokonaissuunnitelman tekeminen sähköisten palvelujen kehittämiseksi metropolialueenFUAS:issa kokonaisarkkitehtuurimallia hyödyntäen. (Yhteiset palvelut – elinkeinoelämän jaryhmä, uusi perustettava sähköisten palvelujen työryhmä) väestön tarvitsemat-Virtuaalikampuksen suunnittelu ja toteutuksen käynnistyminen korkeakouluopetus-(Virtuaalikampusryhmä) , tutkimus- sekä-TKI-ulottuvuuden toteuttaminen käytännössä toimimalla TIVIT-ICT SHOKin aluekehityspalveluttestialustana-Opiskelijahallintojärjestelmien yhdistäminen (FUAS-Winha & TIPTOP –projekti)- Kv-toiminnan kehittäminen ristiinarvioinnin pohjalta (kv-työryhmä)- Yhteistyön tiivistäminen henkilöstön kehittämisessä – FUAS Akatemianperustan rakentaminen (osaamisen johtamisen työryhmä)
 13. 13. 2020 Tahtotila: Kansainvälisesti arvostettu, Viestintä 2012 Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistäKeskeinen tavoite: kilpailuasemaa-OKM ja muut sidosryhmät luottavat ja sitoutuvat FUAS- vahvistava itsenäisten korkeakoulujenliittoumaan ja suuri yleisö tunnistaa FUAS-liittouman liittouma, joka tarjoaa toimialallaanToimenpiteet: kaikki-FUAS-liittouman portaali (www.fuas.fi) kiinnostavana, ajan tasalla metropolialueenolevana ja kohderyhmät tavoittavana viestintäkanavana elinkeinoelämän ja-FUASin näkyvyyden lisääminen FUAS-amkien omassa väestön tarvitsematviestinnässä - Member of FUAS (Viestintäryhmä, FUAS-amkien korkeakouluopetus-,viestinnästä vastaavat henkilöt) tutkimus- sekä-Osallistava viestintä verkossa (verkkokysely, Facebook, Twitter) aluekehityspalvelut-FUAS-lehti (ensimmäinen 2/2012, 2 krt/v)-Newsletter (8 krt/v)-Mediatiedotteet ja mediainfot-Tilaisuudet ja tapahtumat (mm. liittoumakorkeakouluseminaari,Studia 2012, tapahtuma elinkeinoelämälle)
 14. 14. FUAS Strategiset hankkeet 2013-2014 FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – TKI-toiminta  Oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen osaksi innovaatiokeskittymiä ja alueellista innovaatioekosysteemiä  TKI-toiminnan ja yrittäjyyden yhteisen palvelurakenteen muotoilu ja eheyttäminen FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – Koulutusvastuut  Liikkuvuuden mahdollistavat rakenteet  FUAS Graduate School  FUAS Aikuiskoulutus  FUAS Virtuaalikampus FUAS-toimintarakenteen kehittäminen – Ohjaus ja järjestelmät  Toiminnanohjaus, järjestelmät ja palvelut  Governance review  Competence ShareNet  Strateginen viestintä

×