Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

οδηγός υπαλλήλων οta

93,140 views

Published on

Published in: Devices & Hardware
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

οδηγός υπαλλήλων οta

 1. 1. Ο σπάλληλξπ : Ο δημϊριξπ σπάλληλξπ, επξμέμχπ και ξ Δημξςικϊπ σπάλληλξπ , λϊγχ ςηπ δημξριξωπαλληλικήπ ςξσ ιδιϊςηςαπ, έυει : Α) Καθήκξμςα Β) Δικαιόμαςα. Γ) Διδικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ χπ ποξπ ςα πξλιςικά και αςξμικά ςξσ δικαιόμαςα.
 2. 2. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 1. ΠΙ΢ΣΗ ΢ΣΟ ΢ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΦΟ΢ΙΧ΢Η ΢ΣΗΝ ΠΑΣΡΙΔΑ 2. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ 3. ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑΚΧΝ ΕΝΕΡΓΕΙΧΝ ΚΑΙ 3. ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑΚΧΝ ΕΝΕΡΓΕΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΧ΢Η ΤΠΑΚΟΗ΢ ΤΠΟΥΡΕΧ΢Η ΤΠΑΚΟΗ΢ 4. ΑΜΕΡΟΛΗΦΙΑ 5. ΕΥΕΜΤΘΕΙΑ 6. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ΢ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 3. 3. Άοθοξ 103, παο. 1 ςξσ ΢σμς. «Οι δημϊριξι σπάλληλξι είμαι εκςελερςέπ ςηπ θέληρηπ ςξσ κοάςξσπ και σπηοεςξϋμ ςξ λαϊ. Οτείλξσμ πίρςη ρςξ ΢ϋμςαγμα και ατξρίχρη ρςημ Παςοίδα». Ομξίχπ ςξ άοθοξ 31 ςξσ Κόδικα Δημξςικόμ Τπαλλήλχμ (Ν.3584/2007)ξοίζει ϊςι : «Ο σπάλληλξπ είμαι εκςελερςήπ ςηπ θέληρηπ ςξσ κοάςξσπ, ξοίζει σπηοεςεί μϊμξ ςξ λαϊ και ξτείλει πίρςη ρςξ ΢ϋμςαγμα και ατξρίχρη ρςημ Παςοίδα και ςη Δημξκοαςία».  Σίθεςαι ασςξδίκαια ρε αογία ξ σπάλληλξπ για ποάνειπ με ςιπ ξπξίεπ εκδηλόμεςαι άομηρη αμαγμόοιρηπ ςξσ ΢σμςάγμαςξπ ή έλλειφη ατξρίχρηπ ρςημ Παςοίδα και ςη Δημξκοαςία Ν.3528/07, και 4057/2102
 4. 4. . ΢ϋμτχμα με ςα άοθοα 35, ςξσ Κόδικα Δημξςικόμ σπαλλήλχμ , ξ σπάλληλξπ εκςελεί ςα καθήκξμςα ςξσ κλάδξσ ή ςηπ ειδικϊςηςάπ ςξσ και παοέυει ςημ εογαρία ςξσ μέρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ υοϊμξ. Δπιςοέπεςαι μα αμαςεθξϋμ ρςξμ σπάλληλξ καθήκξμςα άλλξσ κλάδξσ πάμςξςε ϊμχπ ρσματή για ςα ξπξία ΥΠΑΡΧΕΙ εμπειοία ή ειδίκεσρη και όυι διατξοεςικά από εκείμα για ςα ξπξία ποξρλήτθηκε και για ςα ξπξία δεμ διαθέςει ςα αμάλξγα ποξρόμςα όςαμ σπάουξσμ πεοιπςόρειπ επιςακςικήπ και επείγξσραπ σπηοεριακήπ αμάγκηπ η ξπξία δεμ μπξοεί μα καλστθεί με άλλξμ ςοϊπξ κι ασςϊ για υοξμικϊ διάρςημα 2 μημόμ μεςά απϊ αιςιξλξγημέμη απόταρη ςξσ δημάουξσ και παοάςαρη ςξσ υοϊμξσ ασςξϋ έχπ 6 μήμεπ με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ σπηοεριακξϋ ΢σμβξσλίξσ
 5. 5. Με απϊταρη Δημάουξσ επιςοέπεςαι η αμάθερη καθηκϊμςχμ ρσματή με ςξμ κλάδξ ςξσπ ρε σπαλλήλξσπ Κ.Δ.Π, κλάδξσ Διεκπεοαίχρηπ Τπξθέρεχμ Πξλιςόμ, πξσ λειςξσογξύμ ρε δημξςικέπ εμόςηςεπ με πληθσρμό μέυοι 5.000 καςξίκξσπ για ςημ αμςιμεςόπιρη σπηοεριακόμ αμαγκόμ ςξσ Δήμξσ ετϊρξμ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Δήμξσ δεμ επαοκεί Για ςη διάοκεια ςηπ αμάθερηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ Ν. 3584/2007 και ειδικϊςεοα ςηπ παο. 3 ςξσ αμχςέοχ άοθοξσ 2 μήμεπ και 6 μήμεπ παοάςαρη με απϊταρη ςξσ Τπηοεριακξϋ ΢σμβξσλίξσ. Κύοιξ καθήκξμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςα ΚΕΠ και ρςημ πεοίπςχρη αμάθερηπ ρε ασςξϋπ ρσματόμ καθηκϊμςχμ, παοαμέμει η ενσπηοέςηρη ςχμ πξλιςώμ για ςιπ πιρςξπξιημέμεπ με ΚΤΑ διξικηςικέπ διαδικαρίεπ πξσ διεκπεοαιόμξμςαι μέρχ ΚΔΠ Οι ρσματείπ αομξδιϊςηςεπ πξσ επιςοέπεςαι μα αμαςεθξϋμ με ςξμ παοαπάμχ ςοϊπξ και ποξωπξθέρειπ ρε σπαλλήλξσπ ςχμ ΚΔΠ είμαι ξι ενήπ: ΘΔΜΑΣΑ Α΢ΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢-ΔΚΔΟ΢Η ΒΔΒΑΙΩ΢ΔΩΝ ΜΟΝΙΜΟΤ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢ - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΔ΢ ΛΗΞΙΑΡΧΔΙΟΤ - ΣΗΡΗ΢Η ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΔΚΔΟ΢Η ΒΔΒΑΙΩ΢ΔΩΝ ΣΑΠ - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΔΛΓΑ - ΢ΤΓΚΔΝΣΡΩ΢Η ΑΙΣΗ΢ΔΩΝ ΔΡΓΟΔΟΣΩΝ ΓΙΑ ΜΔΣΑΚΛΗ΢Η ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΓΡΔΡΓΑΣΩΝ
 6. 6. ΢ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 32, ςξσ Κ.Κ.Δ.Κ.Υ: «Ο σπάλληλξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ και ςη μξμιμϊςηςα ςχμ σπηοεριακόμ ςξσ εμεογειόμ».   Ο σπάλληλξπ ξτείλει μα σπακξϋει ρςιπ διαςαγέπ ςχμ ποξψρςαμέμχμ ςξσ. Όςαμ ϊμχπ εκςελεί διαςαγή, ςημ ξπξία θεχοεί παοάμξμη, ξτείλει ποιμ μα ςημ εκςελέρει υχοίπ σπαίςια καθσρςέοηρη, μα αματέοει εγγοάτχπ ςημ αμςίθεςη γμώμη ςξσ.  Αμ ϊμχπ η διαςαγή είμαι ποξδήλχπ αμςιρσμςαγμαςική ή παοάμξμη, ξ σπάλληλξπ ξτείλει μα μημ ςημ εκςελέρει και μα ςξ αματέοει υχοίπ αμαβξλή.  Δτϊρξμ ϊμχπ ρςη διαςαγή διαςσπόμξμςαι επείγξμςεπ και εναιοεςικξί λϊγξι γεμικϊςεοξσ ρσμτέοξμςξπ ή ϊςαμ, ϋρςεοα απϊ άομηρη σπακξήπ ρε ποόςη διαςαγή, ακξλξσθήρει δεϋςεοη διαςαγή πξσ εκθέςει επείγξμςεπ και εναιοεςικξϋπ λϊγξσπ γεμικϊςεοξσ ρσμτέοξμςξπ, ξ σπάλληλξπ ξτείλει μα εκςελέρει ςη διαςαγή και μα αματέοει ρσγυοϊμχπ ρςημ ποξψρςάμεμη αουή Απϊ ςα παοαπάμχ ρσμάγεςαι ϊςι ξ σπάλληλξπ ξτείλει μα μημ εκςελεί μϊμξ ςιπ ποϊδηλα παοάμξμεπ διαςαγέπ ςχμ ποξψρςαμέμχμ ςξσ. Ο δημϊριξπ σπάλληλξπ, πξσ ςηοόμςαπ ςημ ποξβλεπϊμεμη διαδικαρία, ποξβεί ρςημ εκςέλερη διαςαγήπ, απαλλάρρεςαι απϊ ςημ πξιμική εσθϋμη και χπ ασςξσογϊπ ςιμχοείςαι ξ ποξψρςάμεμξπ. Για μα ρσμβεί ϊμχπ κάςι ςέςξιξ, απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ξ σπάλληλξπ μα έυει διαςσπόρει εγγοάτχπ ςιπ αμςιοοήρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ μξμιμϊςηςα ςηπ ποξρςαγήπ, ποιμ ςημ εκςέλερή ςηπ, διατξοεςικά δεμ απαλλάρρεςαι.  Αμ η διαςαγή ποξέουεςαι απϊ αιοεςϊ μξμξποϊρχπξ ϊογαμξ η αματξοά σπξβάλλεςαι ρςξμ ξικείξ Γεμικϊ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ . Ασςό έυει μεγάλη ποακςική ρημαρία, διόςι ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπάλληλξπ αομηθεί μα εκςελέρει ςημ εμςξλή δε ρςξιυειξθεςείςαι ςξ πειθαουικό παοάπςχμα ςηπ άομηρηπ εκςέλερηπ ςχμ σπηοεριακώμ καθηκόμςχμ  Δεμ αοκεί μα μημ σπξγοάφει ξ σπάλληλξπ παοάμξμη ποάνη για μα απαλλαγεί από ςημ εσθύμη , ξτείλει μα διαςσπώρει εγγοάτχπ ςημ γμώμη ςξσ για μα απαλλαγεί από ςημ εσθύμη. Εάμ παοαλείφει ςημ ποξρσπξγοατή ή ςη θεώοηρη, θεχοείςαι όςι ποξρσπέγοαφε ή όςι θεώοηρε.
 7. 7. Δίμαι λάθξπ είμαι μα πιρςεϋξσμε ϊςι δεμ έυξσμε σπξγοάφει άοα δεμ έυξσμε εσθϋμη Ασςϊ δεμ ιρυϋει . Δάμ παοαλείφξσμε ςημ ποξρσπξγοατή θεχοείςαι ϊςι έυξσμε ποξρσπξγοάφει και δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςημ Δσθϋμη παοά μϊμξ αμ έυει διαςσπόρει έγγοατεπ αμςιοοήρειπ. Η παοαπάμχ αματξοά, σπάουει ξ κίμδσμξπ μα εκλητθεί χπ κοιςική ςχμ ποάνεχμ ςηπ ποξψρςαμέμηπ αουήπ ξπϊςε ποέπει μα διαςσπόμεςαι κξρμίχπ, μα είμαι ςεκμηοιχμέμη και μα παοξσριάζει ςα ακοιβή και αληθιμά ρςξιυεία.
 8. 8. Ο σπάλληλξπ σπξυοεξϋςαι μα εκςελεί ςα καθήκξμςά ςξσ με αμςικειμεμικϊςηςα και αμεοξληφία, όρςε ξ διξικξϋμεμξπ μα έυει ςημ πεπξίθηρη ϊςι εμεογεί με ςοϊπξ αδιάβληςξ. Ποέπει δηλαδή μα αρκεί ςα καθήκξμςά ςξσ υχοίπ μα επηοεάζεςαι απϊ σπξκειμεμικξϋπ παοάγξμςεπ ( έυθοα , τιλία , ρσμτέοξμ, αμςιπάθειεπ και ρσμπάθειεπ ) Η παοάβαρη ςηπ αουήπ ςηπ αμεοξληφίαπ απξςελεί πειθαουικϊ παοάπςχμα Η αμεοξληφία ρυεςίζεςαι άμερα με ςξ κόλσμα ρσμτέοξμςξπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 43 και 107, παο.1γ ςξσ ΤΚ.
 9. 9. ΢ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 33 ςξσ ΚΚΔΚΤ ξ σπάλληλξπ ξτείλει μα ςηοεί ευεμϋθεια για ςα θέμαςα πξσ υαοακςηοίζξμςαι απϊοοηςα απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, καθόπ και ρε κάθε πεοίπςχρη πξσ ασςϊ επιβάλλεςαι απϊ ςημ κξιμή πείοα και λξγική, για γεγξμϊςα ή πληοξτξοίεπ ςχμ ξπξίχμ λαμβάμει γμόρη καςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ ή επ’ εσκαιοία ασςόμ. Ποξρξυή η σπξυοέχρη ευεμϋθειαπ δεμ αμςιςάρρεςαι ρςξ δικαίχμα ςχμ πξλιςώμ μα λαμβάμξσμ γμώρη ςχμ διξικηςικώμ εγγοάτχμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 5 ςξσ Ν.2690/1999. Ο σπάλληλξπ ξτείλει μα ςηοεί ευεμϋθεια για θέμαςα πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ απϊοοηςα απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. Μαοςσοία ή ποαγμαςξγμχμξρϋμη για θέμαςα απϊοοηςα επιςοέπεςαι μϊμξ με άδεια ςξσ ξικείξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ.
 10. 10.          ‘Αοθοξ 5 ςξσ Ν.2690/1999 για ςξ δικαίχμα ςχμ πξλιςώμ μα λαμβάμξσμ γμώρη ςχμ διξικηςικώμ εγγοάτχμ Κάθε πξλίςηπ έυει δικαίχμα μα λαμβάμει γμώρη ςχμ διξικηςικώμ εγγοάτχμ μεςά από αίςηρή ςξσ είςε μελεςώμςαπ ςξ ρςξ καςάρςημα ςηπ σπηοερίαπ ή με υξοήγηρη αμςιγοάτξσ, εκςϊπ αμ η αμαπαοαγχγή μπξοεί μα βλάφει ςξ ποχςϊςσπξ Διξικηςικά έγγοατα είμαι όρα ρσμςάρρξμςαι από δημόριεπ σπηοερίεπ ποακςικά , μελέςεπ, απαμςήρειπ ςηπ διξίκηρηπ, εγκύκλιξι κλπ Ποϊρβαρη ϊμχπ ρςα ιδιχςικά έγγοατα πξσ τσλάρρξμςαι ρςιπ δημϊριεπ σπηοερίεπ δεμ είμαι ελεϋθεοη για ςξμ κάθε εμδιατεοϊμεμξ. Απαιςείςαι η επίκληρη ειδικξϋ έμμξμξσ ρσμτέοξμςξπ και μάλιρςα μϊμξ για ςα ιδιχςικά έγγοατα πξσ είμαι ρυεςικά με σπϊθερη ςξσπ η ξπξία εκκοεμεί ρε ασςέπ ή έυει διεκπεοαιχθεί απϊ ασςέπ. Μπξοεί μα σπάονει άομηρη ςηπ Διξίκηρηπ αμ θεχοηθεί όςι μπξοεί ασςό μα δσρυεοάμει ςημ έοεσμα δικαρςικώμ , διξικηςικώμ , αρςσμξμικώμ αουώμ ρυεςικά με ςημ ςέλερη εγκλήμαςξπ ή διξικηςικήπ παοάβαρηπ Η υοξμική ποξθερμία για ςη υξοήγηρη εγγοάτχμ ή ςημ αιςιξλξγημέμη απϊοοιφη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ ςξσ πξλίςη είμαι είκξρι (20) ημέοεπ Αμ υπάρχουμ αμφιβολίες για ςη μξμιμϊςηςα υξοήγηρηπ ιδιχςικξϋ εγγοάτξσ , ςϊςε μπξοεί μα ρςαλεί εοόςημα ρςημ Αουή Ποξρςαρίαπ Ποξρχπικόμ Δεδξμέμχμ , επιρσμάπςξμςαπ ςημ αίςηρη ςξσ ςοίςξσ ποξρόπξσ πξσ ζηςά ςη υξοήγηρη και εκτοάζξμςαπ και η ίδια η Διξίκηρη ςη δική ςηπ άπξφη επί ςξσ θέμαςξπ Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη γμωμοδότηση της Αρχής είμαι ο αιτώμ μα έχει λάβει γραπτή αρμητική ή μη ικαμοποιητική απάμτηση από τημ αρμόδια δημόσια υπηρεσία στημ οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του. .
 11. 11.  Ο σπάλληλξπ ξτείλει μα ρσμπεοιτέοεςαι εμςϊπ και εκςϊπ ςηπ σπηοερίαπ καςά ςοϊπξ όρςε μα καθίρςαςαι άνιξπ ςηπ κξιμήπ εμπιρςξρϋμηπ.  Ο σπάλληλξπ ξτείλει καςά ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ μα ρσμπεοιτέοεςαι με εσποέπεια ρςξσπ διξικξϋμεμξσπ και μα ςξσπ ενσπηοεςεί καςά ςη διεκπεοαίχρη ςχμ σπξθέρεόμ ςξσπ.  Ποέπει μα ρσμπεοιτέοεςαι με εσποέπεια, εσγέμεια και ειλικοίμεια.  Δεμ ποέπει μα εμεογεί ή ρσμπεοιτέοεςαι με ςοϊπξ πξσ δσμαςϊμ μα δσρτημήρει ςξ κϋοξπ ςηπ δημϊριαπ σπηοερίαπ, ή με ςοϊπξ πξσ μα κλξμίρει ςημ εμπιρςξρϋμη ςξσ κξιμξϋ ρςη δημϊρια σπηοερία.  Ποέπει μα καςαβάλλει κάθε δσμαςή ποξρπάθεια για ενσπηοέςηρη ςξσ κξιμξϋ με ςοϊπξ αμςικειμεμικϊ, δίκαιξ, αποξρχπϊληπςξ και αμεοϊληπςξ. :  Οι παοαπάμχ σπξυοεόρειπ μεςατοάζξμςαι, ρςη γλόρρα ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ, χπ Εσποέπεια, Επαγγελμαςιρμόπ και Εμςιμόςηςα
 12. 12.  Δπαγγελμαςιρμϊπ :  Δμςιμϊςηςα :  πλήοηπ γμόρη ςξσ αμςικειμέμξσ και υειοιρμϊπ ςχμ σπξθέρεχμ με επάοκεια, αοςιϊςηςα και πξιϊςηςα.  Ο σπάλληλξπ ξτείλει:  Δνέςαρη σπξθέρεχμ σπεσθσμϊςηςα, υχοίπ διαδικαρίεπ . Να εκςελεί ςα καθήκξμςά ςξσ με αμςικειμεμικϊςηςα,  πξλιςόμ με ςαυϋςηςα, πληοϊςηςα, μα ςξσπ επιβαοϋμει με άρκξπεπ  Σήοηρη ςχμ δερμεϋρεχμ ποξπ ςξμ πξλίςη. Αμ σπάουει δέρμεσρη για απάμςηρη έγγοατη ή ςηλετχμική μα σπάονει γοήγξοη αμςαπϊκοιρη Να μημ εμπλέκεςαι ρςημ επίλσρη ζηςήμαςξπ πξλίςη με ςξμ ξπξίξ ςξμ ρσμδέει ξικξγεμειακή ή τιλική ρυέρη ή για ςξμ ξπξίξ ςοέτει αιρθήμαςα έυθοαπ ή ϊςαμ ξ ίδιξπ έυει ρσμτέοξμ για ςημ έκβαρη ςηπ σπϊθερηπ. ΢ε ςέςξια πεοίπςχρη, εμημεοόμει ρυεςικά ςξμ Ποξψρςάμεμϊ ςξσ.  Να μημ υοηριμξπξιεί ςη θέρη ςξσ με ρκξπϊ μα επηοεάρει για ποξρχπικϊ ή ξικξγεμειακϊ ϊτελϊπ ςξσ  Να καςαγγέλλει ςιπ ποάνειπ διατθξοάπ πξσ πέτςξσμ ρςημ αμςίληφή ςξσ Ανιξπξίηρη ρςξ μέγιρςξ βαθμϊ ςξσ υοϊμξσ εογαρίαπ αμςαπϊκοιρη ρςιπ σπξθέρει βάρει υοξμικήπ ποξςεοαιϊςηςαπ   ΢ςάθμιρη ϊλχμ ςχμ παοαγϊμςχμ ποιμ ςημ λήφη απξτάρεχμ   Απξδξυή ςηπ καλϊπιρςηπ καλϊπιρςη κοιςικήπ αμαγμόοιρη και διϊοθχρη λαθόμ  Δπιδίχνη για ρσμευή καςάοςιρη και επιμϊοτχρη αμεοξληφία και αμιδιξςέλεια
 13. 13.  πεοιπςώρειπ για ςιπ ξπξίεπ εκπέμπεςαι ρήμα κιμδύμξσ για αμανιξποεπή ρσμπεοιτξοά Εμδείνειπ πιθαμήπ και επικείμεμηπ αμάομξρςηπ ρσμπεοιτξοάπ  “Καμέμαπ δε θα ςξ ποξρένει”.  Ο καμξμιρμϊπ δεμ έυει μϊημα, γιαςί ποέπει μα ςξμ ακξλξσθξϋμε;”  “Δεμ θα ξλξκλήοχμα πξςέ ςημ εογαρία μξσ, εάμ ακξλξσθξϋρα ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ”.  “ Όλξι ξι άλλξι ςξ κάμξσμ”.  “Πάμςα ςξ κάμαμε με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ξπϊςε δεμ σπάουει ποϊβλημα”.  “Δεμ απξςελεί ποϊβλημά μξσ ατξϋ δεμ είμαι δξσλειά μξσ. Οϋςχπ ή άλλχπ θα ςξ αμςιλητθεί κάπξιξπ άλλξπ”.  “Ποέπει μα παοαδόρξσμε ελέγυξσπ και δεμ θα πεςϋυξσμε ςξ ρςϊυξ μαπ, εάμ δεμ βοξϋμε έμα ςοϊπξ μα ςξ κάμξσμε. Δεμ πειοάζει, λξιπϊμ, εάμ παοαβξϋμε ςξσπ καμϊμεπ ασςή ςη τξοά”.  “Δεμ έυει ρημαρία ςι λέμε ξι διαδικαρίεπ και ξι Νϊμξι, έςρι λειςξσογξϋμε εμείπ εδό”.  “Δεμ ςξμ πίερα, μϊμξπ ςξσ μξσ έκαμε έμα δχοάκι”   Πηγή Κόδικαπ Ηθικήπ Δεξμςξλξγίαπ σπξσογείξσ Οικξμξμικόμ

×