Portfolio nastavnika

Портфолио
Анђелка Танчић – Радосављевић
школски библиотекар
Наставничко веће у ОШ “Ратко Митровић”
Нови Београд, 03.04.2015.
«Портфолио је, по
одређеном критеријуму,
брижљиво организована и
развијена збирка
разноврсних материјала
која даје слику о томе шта
наставник, васпитач или
стручни сарадник зна и
може да уради, осликава
његова постигнућа,
професионално искуство,
ставове и размишљања.»
Биљана Лајовић, ЗУОВ
Креирање професионалног портфолија један је
од најважнијих корака за праћење развоја
професионалних способности наставника, али и
свих учесника у васпитно-образовном процесу.
• Приказујемо шта знамо да урадимо, како радимо;
• Чувамо и пратимо најважније резултате свог рада;
• Организујемо и анализирамо свој рад;
• Пратимо развој личних компетенција и напредак;
• Информишемо заинтересоване о резултатима свог
рада - будућег послодавца, директора, комисију за
доделу награде, школску управу, просветног
саветника, колеге...
• Чувамо најважније примере из своје праксе за
које мислимо да су вредни презентације;
• Процењујемо се;
• Планирамо своје стручно усавршавање и
напредовање у звања;
Најважније!
Сами документујемо свој професионални развој и
не зависимо само од оцене других.
• Портфолио је проширење
радне биографије и треба
га саставити у складу са
радним местом, тренутним
или жељеним.
• Истакните у чему сте
најбољи и докажите своју
стручност у одређеној
области.
• Ако желите други посао,
покажите индивидуалност
и све што вас издваја од
осталих кандидата.
•Направите засебне одељке за различите теме да би
читаоци лакше пронашли шта их занима.
•Примери које укључујете у портфолио треба да
илуструју ставове из професионалне филозофије.
Насловна страна
Садржај
Радна биографија
Лична професионална филозофија
Професионални развој
Процена
Прилози
• На насловној страни треба да се налазе основни
подаци о власнику портфолија: име, презиме,
контакт...
• У садржају је кратак преглед портфолија и
омогућава лакше сналажење у њему.
• Радна биографија
садржи кључне податке
о аутору, преглед
његовог образовања,
радног искуства и
постигнућа.
Лична професионална филозофија је есеј у ком
износимо личне ставове:
• о послу којим се бавимо, образовању, каријери...
• о учењу, стилу подучавања, активностима...
• о вези између учења и вештина подучавања,
• о сарадњи са колегама, родитељима...
Писање о томе може да помогне
да разјаснимо своја уверења или
откријемо недоследности, а онда
подстакнемо лични и професио-
нални развој и променимо или
допунимо циљеве развоја.
• Пишите у садашњем времену у првом лицу једнине
јер то даје лични печат писању.
• Избегавајте стручне термине јер језик текста треба
да буде разумљив и онима који нису стручњаци.
• Користите глаголе верујем, желим, очекујем,
подржавам, помажем, планирам, посвећен сам,
сарађујем...
Примери:
На моју филозофију подучавања
утицало је...
Људи који су ме инспирисали су...
Најважнија лекција коју сам
научила је...
Шта учење и подучавање мени значе?
Зашто подучавам тако како подучавам?
Шта ученици могу да очекују од мене?
Који метод рада најчешће користим?
Шта желим да ученици науче?
Како креирам добру атмосферу на часу?
Како се припремам за час?
Шта за мене значи “целоживотно учење”?
Да ли уводим иновације у свој рад?
Да ли ме нека област рада посебно
интересује?
Шта би требало да променим у свом раду?
Како подстичем ученике на рад?
Да ли ми је посао задовољство?
Како доприносим целокупном раду школе?
Примери:
Верујем да ученици најбоље уче
кад читају, разговарају о
прочитаном, проналазе важне
информације...
Желим да моји ученици науче да
уче, да разумеју оно што читају и
да умеју да кажу свој став о томе
што су прочитали/чули/видели...
.
Примери:
Подучавање треба да буде забавно
за ученике и не треба да буде само
давање одговора, него треба да
допринесе да ученици наставе да
постављају питања...
Верујем да ученике треба
подстицати на развијање
читалачке писмености као основе
за боље разумевање садржаја свих
наставних предмета...
Примери:
Посвећена сам сталном испитивању
нових начина за побољшање учења...
Прилагођавам методе подучавања
тако да им помогнем у учењу и
личном развоју...
Помажем ученицима да науче да
уче, да користе различите изворе
информација и да критички
промишљају о њима...
које постављам себи:
• Подстицање читања из
задовољства и забаве;
• Развијање критичког мишљења;
...
које постављам ученицима:
• Вештине и знања које ће
ученици стећи у раду са мном
и активностима које организујем;
...
Увођење нових метода рада ради побољшања учења;
Креирање добре атмосфере за учење;
Подстицање целоживотног
учења у школи;
Промоција рада школе;
Планирање и реализација наставних и ваннаставних
активности.
Самопроцена ефеката рада
• Како знам да су ученици
научили оно чему их подучавам
и на који начин то проверавам?
• Шта ученици очекују од мене?
Спољашња процена
• Како су моје подучавање
проценили ученици и колеге,
саветници, екстерна евалуација
током последњих година?
• Ученици су предложили...
• Колеге су предложиле...
• Директор је...
• Тим за екстерну евалуацију је...
•Планови, припреме за час,
•ученички радови,
•анализе рада одељења,
•вредновање ученичких радова,
•тестови, анкете, упитници, анализа и
писане повратне информације ученицима,
•анализа одговора родитеља,
•прикази стручних радова,
•идеје за наредно планирање,
•препоруке и савети колега,
•фотографије, снимци, аудио-записи са
коментарима,
•записници, белешке
колега, директора, стручних сарадника и
других који су присуствовали
активностима, часовима,
•сопствене рефлексије, дневнички записи.
Опипљиви докази, конкретна сведочанства која
приказују, потврђују, илуструју и документују ваше наводе.
Форма
Папирнати или електронски?
Најбоље је имати обе варијанте са различитим
материјалом.
• Фасцикле су физички
оквир у који се радови
одлажу.
• Разврстане су уз помоћ
натписа или боја и
величина или на други
начин.
• Скуп података и радова
у дигиталној форми.
• Сва ваша постигнућа,
идеје, остварења и
дешавања која желите
да сачувате и прикажете
јавно.
Треба да га попуњавате систематично и у континуитету
јер представља хронолошки низ активности у вашем
раду.
• Доступност са било ког места, рачунара или
телефона;
• Могућност исправке и додавања информација;
• Могућност постављања линкова;
• Могућност штампања и слања имејлом;
• Прилагођавања изгледа;
• Публиковање.
Вештине:
Систематизација документације;
Коришћење рачунара.
За израду презентације
користила сам
материјал са стручног
скупа “Лични план
професионалног
развоја и портфолио”
одржан у ОШ “Дринка
Павловић” у априлу
2013. године.
И на крају...
1 of 24

Recommended

portfolio učenika by
portfolio učenikaportfolio učenika
portfolio učenikaJelena Dešić
3.6K views15 slides
Napredovanje ucenika u toku godine i by
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine iGordana Janevska
93.4K views27 slides
Portfolio by
PortfolioPortfolio
PortfolioVera Milićević
34.9K views21 slides
Blumova taksonomija u ocenjivanju by
Blumova taksonomija u ocenjivanjuBlumova taksonomija u ocenjivanju
Blumova taksonomija u ocenjivanjuDanijeline Pametnice
12.3K views2 slides
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци by
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задациСабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задациMilica Vasiljevic
36.3K views7 slides
Primer sveske deo by
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deoAkademija Filipovic
26K views10 slides

More Related Content

What's hot

Evaluacija časa by
Evaluacija časaEvaluacija časa
Evaluacija časaZorana Galic
8.2K views3 slides
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike by
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeBiljana Radović
37.6K views10 slides
Prirucnik muzicko 1. razred by
Prirucnik muzicko 1. razredPrirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razredAlmira Kamberović Cickusic
33.2K views68 slides
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp by
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppPrirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppSuzana64
8.5K views32 slides
Vrste reči i služba reči u rečenici by
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciИвана Ћуковић
125.4K views7 slides

What's hot(20)

Testovi znanja - podsetnik za nastavnike by Biljana Radović
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Biljana Radović37.6K views
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp by Suzana64
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppPrirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Suzana648.5K views
Formativno ocenjivanje by Verica Arula
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula30.1K views
Rečenice by milijana1
RečeniceRečenice
Rečenice
milijana17.1K views
Zagadjivanje vode by Ena Horvat
Zagadjivanje vodeZagadjivanje vode
Zagadjivanje vode
Ena Horvat61.5K views
Vežba geografska širina i dužina by ljubicadj1
Vežba geografska širina i dužinaVežba geografska širina i dužina
Vežba geografska širina i dužina
ljubicadj17.5K views
Prilozi i-predlozi by Flekica87
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
Flekica8727.9K views
Kontrolni zadaci - matematika 1 by Milica Vujović
Kontrolni zadaci - matematika 1Kontrolni zadaci - matematika 1
Kontrolni zadaci - matematika 1
Milica Vujović32.2K views

Similar to Portfolio nastavnika

Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 by
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Razvionica
1.4K views166 slides
Portfolio zaposlenog by
Portfolio zaposlenogPortfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenogZorana Galic
33.9K views12 slides
Презентација Зигфрид Кифер by
Презентација Зигфрид КиферПрезентација Зигфрид Кифер
Презентација Зигфрид КиферRazvionica
421 views29 slides
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf by
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
21 views8 slides
Nastava i ucenje preduzetnistva by
Nastava i ucenje preduzetnistvaNastava i ucenje preduzetnistva
Nastava i ucenje preduzetnistvaSlavica Dimovska
367 views16 slides

Similar to Portfolio nastavnika(20)

Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 by Razvionica
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica1.4K views
Portfolio zaposlenog by Zorana Galic
Portfolio zaposlenogPortfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenog
Zorana Galic33.9K views
Презентација Зигфрид Кифер by Razvionica
Презентација Зигфрид КиферПрезентација Зигфрид Кифер
Презентација Зигфрид Кифер
Razvionica421 views
132 standardi nastavnika-cir by rim2504
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
rim2504131 views
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић by Razvionica
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићРазвионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
Razvionica1.7K views
Pedagog i menadžment unapređenja rada škole by Jelena Bošnjak
Pedagog i menadžment unapređenja rada školePedagog i menadžment unapređenja rada škole
Pedagog i menadžment unapređenja rada škole
Jelena Bošnjak269 views

More from Библиотека ОШ Ратко Митровић

Recently uploaded

ICK6-L10.pptx by
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 views9 slides
ICK6-L3.pptx by
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 views5 slides
09. -10. WHILE PETLJA.pptx by
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
14 views12 slides
ICK6-L6.pptx by
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
6 views3 slides
ICK6-L1.pptx by
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
7 views7 slides
11.-16. NIZOVI.pptx by
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
13 views16 slides

Portfolio nastavnika

 • 1. Портфолио Анђелка Танчић – Радосављевић школски библиотекар Наставничко веће у ОШ “Ратко Митровић” Нови Београд, 03.04.2015.
 • 2. «Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, осликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» Биљана Лајовић, ЗУОВ
 • 3. Креирање професионалног портфолија један је од најважнијих корака за праћење развоја професионалних способности наставника, али и свих учесника у васпитно-образовном процесу.
 • 4. • Приказујемо шта знамо да урадимо, како радимо; • Чувамо и пратимо најважније резултате свог рада; • Организујемо и анализирамо свој рад; • Пратимо развој личних компетенција и напредак; • Информишемо заинтересоване о резултатима свог рада - будућег послодавца, директора, комисију за доделу награде, школску управу, просветног саветника, колеге...
 • 5. • Чувамо најважније примере из своје праксе за које мислимо да су вредни презентације; • Процењујемо се; • Планирамо своје стручно усавршавање и напредовање у звања; Најважније! Сами документујемо свој професионални развој и не зависимо само од оцене других.
 • 6. • Портфолио је проширење радне биографије и треба га саставити у складу са радним местом, тренутним или жељеним. • Истакните у чему сте најбољи и докажите своју стручност у одређеној области. • Ако желите други посао, покажите индивидуалност и све што вас издваја од осталих кандидата.
 • 7. •Направите засебне одељке за различите теме да би читаоци лакше пронашли шта их занима. •Примери које укључујете у портфолио треба да илуструју ставове из професионалне филозофије.
 • 8. Насловна страна Садржај Радна биографија Лична професионална филозофија Професионални развој Процена Прилози
 • 9. • На насловној страни треба да се налазе основни подаци о власнику портфолија: име, презиме, контакт... • У садржају је кратак преглед портфолија и омогућава лакше сналажење у њему. • Радна биографија садржи кључне податке о аутору, преглед његовог образовања, радног искуства и постигнућа.
 • 10. Лична професионална филозофија је есеј у ком износимо личне ставове: • о послу којим се бавимо, образовању, каријери... • о учењу, стилу подучавања, активностима... • о вези између учења и вештина подучавања, • о сарадњи са колегама, родитељима... Писање о томе може да помогне да разјаснимо своја уверења или откријемо недоследности, а онда подстакнемо лични и професио- нални развој и променимо или допунимо циљеве развоја.
 • 11. • Пишите у садашњем времену у првом лицу једнине јер то даје лични печат писању. • Избегавајте стручне термине јер језик текста треба да буде разумљив и онима који нису стручњаци. • Користите глаголе верујем, желим, очекујем, подржавам, помажем, планирам, посвећен сам, сарађујем... Примери: На моју филозофију подучавања утицало је... Људи који су ме инспирисали су... Најважнија лекција коју сам научила је...
 • 12. Шта учење и подучавање мени значе? Зашто подучавам тако како подучавам? Шта ученици могу да очекују од мене? Који метод рада најчешће користим? Шта желим да ученици науче? Како креирам добру атмосферу на часу? Како се припремам за час? Шта за мене значи “целоживотно учење”? Да ли уводим иновације у свој рад? Да ли ме нека област рада посебно интересује? Шта би требало да променим у свом раду? Како подстичем ученике на рад? Да ли ми је посао задовољство? Како доприносим целокупном раду школе?
 • 13. Примери: Верујем да ученици најбоље уче кад читају, разговарају о прочитаном, проналазе важне информације... Желим да моји ученици науче да уче, да разумеју оно што читају и да умеју да кажу свој став о томе што су прочитали/чули/видели...
 • 14. . Примери: Подучавање треба да буде забавно за ученике и не треба да буде само давање одговора, него треба да допринесе да ученици наставе да постављају питања... Верујем да ученике треба подстицати на развијање читалачке писмености као основе за боље разумевање садржаја свих наставних предмета...
 • 15. Примери: Посвећена сам сталном испитивању нових начина за побољшање учења... Прилагођавам методе подучавања тако да им помогнем у учењу и личном развоју... Помажем ученицима да науче да уче, да користе различите изворе информација и да критички промишљају о њима...
 • 16. које постављам себи: • Подстицање читања из задовољства и забаве; • Развијање критичког мишљења; ... које постављам ученицима: • Вештине и знања које ће ученици стећи у раду са мном и активностима које организујем; ...
 • 17. Увођење нових метода рада ради побољшања учења; Креирање добре атмосфере за учење; Подстицање целоживотног учења у школи; Промоција рада школе; Планирање и реализација наставних и ваннаставних активности.
 • 18. Самопроцена ефеката рада • Како знам да су ученици научили оно чему их подучавам и на који начин то проверавам? • Шта ученици очекују од мене? Спољашња процена • Како су моје подучавање проценили ученици и колеге, саветници, екстерна евалуација током последњих година? • Ученици су предложили... • Колеге су предложиле... • Директор је... • Тим за екстерну евалуацију је...
 • 19. •Планови, припреме за час, •ученички радови, •анализе рада одељења, •вредновање ученичких радова, •тестови, анкете, упитници, анализа и писане повратне информације ученицима, •анализа одговора родитеља, •прикази стручних радова, •идеје за наредно планирање, •препоруке и савети колега, •фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима, •записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима, часовима, •сопствене рефлексије, дневнички записи. Опипљиви докази, конкретна сведочанства која приказују, потврђују, илуструју и документују ваше наводе.
 • 20. Форма Папирнати или електронски? Најбоље је имати обе варијанте са различитим материјалом.
 • 21. • Фасцикле су физички оквир у који се радови одлажу. • Разврстане су уз помоћ натписа или боја и величина или на други начин.
 • 22. • Скуп података и радова у дигиталној форми. • Сва ваша постигнућа, идеје, остварења и дешавања која желите да сачувате и прикажете јавно. Треба да га попуњавате систематично и у континуитету јер представља хронолошки низ активности у вашем раду.
 • 23. • Доступност са било ког места, рачунара или телефона; • Могућност исправке и додавања информација; • Могућност постављања линкова; • Могућност штампања и слања имејлом; • Прилагођавања изгледа; • Публиковање. Вештине: Систематизација документације; Коришћење рачунара.
 • 24. За израду презентације користила сам материјал са стручног скупа “Лични план професионалног развоја и портфолио” одржан у ОШ “Дринка Павловић” у априлу 2013. године. И на крају...