Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Portfolio nastavnika

 1. 1. Портфолио Анђелка Танчић – Радосављевић школски библиотекар Наставничко веће у ОШ “Ратко Митровић” Нови Београд, 03.04.2015.
 2. 2. «Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, осликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» Биљана Лајовић, ЗУОВ
 3. 3. Креирање професионалног портфолија један је од најважнијих корака за праћење развоја професионалних способности наставника, али и свих учесника у васпитно-образовном процесу.
 4. 4. • Приказујемо шта знамо да урадимо, како радимо; • Чувамо и пратимо најважније резултате свог рада; • Организујемо и анализирамо свој рад; • Пратимо развој личних компетенција и напредак; • Информишемо заинтересоване о резултатима свог рада - будућег послодавца, директора, комисију за доделу награде, школску управу, просветног саветника, колеге...
 5. 5. • Чувамо најважније примере из своје праксе за које мислимо да су вредни презентације; • Процењујемо се; • Планирамо своје стручно усавршавање и напредовање у звања; Најважније! Сами документујемо свој професионални развој и не зависимо само од оцене других.
 6. 6. • Портфолио је проширење радне биографије и треба га саставити у складу са радним местом, тренутним или жељеним. • Истакните у чему сте најбољи и докажите своју стручност у одређеној области. • Ако желите други посао, покажите индивидуалност и све што вас издваја од осталих кандидата.
 7. 7. •Направите засебне одељке за различите теме да би читаоци лакше пронашли шта их занима. •Примери које укључујете у портфолио треба да илуструју ставове из професионалне филозофије.
 8. 8. Насловна страна Садржај Радна биографија Лична професионална филозофија Професионални развој Процена Прилози
 9. 9. • На насловној страни треба да се налазе основни подаци о власнику портфолија: име, презиме, контакт... • У садржају је кратак преглед портфолија и омогућава лакше сналажење у њему. • Радна биографија садржи кључне податке о аутору, преглед његовог образовања, радног искуства и постигнућа.
 10. 10. Лична професионална филозофија је есеј у ком износимо личне ставове: • о послу којим се бавимо, образовању, каријери... • о учењу, стилу подучавања, активностима... • о вези између учења и вештина подучавања, • о сарадњи са колегама, родитељима... Писање о томе може да помогне да разјаснимо своја уверења или откријемо недоследности, а онда подстакнемо лични и професио- нални развој и променимо или допунимо циљеве развоја.
 11. 11. • Пишите у садашњем времену у првом лицу једнине јер то даје лични печат писању. • Избегавајте стручне термине јер језик текста треба да буде разумљив и онима који нису стручњаци. • Користите глаголе верујем, желим, очекујем, подржавам, помажем, планирам, посвећен сам, сарађујем... Примери: На моју филозофију подучавања утицало је... Људи који су ме инспирисали су... Најважнија лекција коју сам научила је...
 12. 12. Шта учење и подучавање мени значе? Зашто подучавам тако како подучавам? Шта ученици могу да очекују од мене? Који метод рада најчешће користим? Шта желим да ученици науче? Како креирам добру атмосферу на часу? Како се припремам за час? Шта за мене значи “целоживотно учење”? Да ли уводим иновације у свој рад? Да ли ме нека област рада посебно интересује? Шта би требало да променим у свом раду? Како подстичем ученике на рад? Да ли ми је посао задовољство? Како доприносим целокупном раду школе?
 13. 13. Примери: Верујем да ученици најбоље уче кад читају, разговарају о прочитаном, проналазе важне информације... Желим да моји ученици науче да уче, да разумеју оно што читају и да умеју да кажу свој став о томе што су прочитали/чули/видели...
 14. 14. . Примери: Подучавање треба да буде забавно за ученике и не треба да буде само давање одговора, него треба да допринесе да ученици наставе да постављају питања... Верујем да ученике треба подстицати на развијање читалачке писмености као основе за боље разумевање садржаја свих наставних предмета...
 15. 15. Примери: Посвећена сам сталном испитивању нових начина за побољшање учења... Прилагођавам методе подучавања тако да им помогнем у учењу и личном развоју... Помажем ученицима да науче да уче, да користе различите изворе информација и да критички промишљају о њима...
 16. 16. које постављам себи: • Подстицање читања из задовољства и забаве; • Развијање критичког мишљења; ... које постављам ученицима: • Вештине и знања које ће ученици стећи у раду са мном и активностима које организујем; ...
 17. 17. Увођење нових метода рада ради побољшања учења; Креирање добре атмосфере за учење; Подстицање целоживотног учења у школи; Промоција рада школе; Планирање и реализација наставних и ваннаставних активности.
 18. 18. Самопроцена ефеката рада • Како знам да су ученици научили оно чему их подучавам и на који начин то проверавам? • Шта ученици очекују од мене? Спољашња процена • Како су моје подучавање проценили ученици и колеге, саветници, екстерна евалуација током последњих година? • Ученици су предложили... • Колеге су предложиле... • Директор је... • Тим за екстерну евалуацију је...
 19. 19. •Планови, припреме за час, •ученички радови, •анализе рада одељења, •вредновање ученичких радова, •тестови, анкете, упитници, анализа и писане повратне информације ученицима, •анализа одговора родитеља, •прикази стручних радова, •идеје за наредно планирање, •препоруке и савети колега, •фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима, •записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима, часовима, •сопствене рефлексије, дневнички записи. Опипљиви докази, конкретна сведочанства која приказују, потврђују, илуструју и документују ваше наводе.
 20. 20. Форма Папирнати или електронски? Најбоље је имати обе варијанте са различитим материјалом.
 21. 21. • Фасцикле су физички оквир у који се радови одлажу. • Разврстане су уз помоћ натписа или боја и величина или на други начин.
 22. 22. • Скуп података и радова у дигиталној форми. • Сва ваша постигнућа, идеје, остварења и дешавања која желите да сачувате и прикажете јавно. Треба да га попуњавате систематично и у континуитету јер представља хронолошки низ активности у вашем раду.
 23. 23. • Доступност са било ког места, рачунара или телефона; • Могућност исправке и додавања информација; • Могућност постављања линкова; • Могућност штампања и слања имејлом; • Прилагођавања изгледа; • Публиковање. Вештине: Систематизација документације; Коришћење рачунара.
 24. 24. За израду презентације користила сам материјал са стручног скупа “Лични план професионалног развоја и портфолио” одржан у ОШ “Дринка Павловић” у априлу 2013. године. И на крају...

×