SlideShare a Scribd company logo
CURS DE FORMACIÓ TÈCNICA B
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
b. Els idiomes són codis homogenis i estables. FALS. No són codis uniformes perquè la varietat lingüística es dóna en totes les llengües, fins i tot la variant personal. Totes les llengües tenen variants dialectals i en totes les llengües existeixen diferents registres. A més totes les llengües evolucionen amb el temps. c. Existeixen varietats dialectals intrínsecament més adequades que altres. FALS . La variació dialectal és un fet universal. No hi ha cap llengua uniforme. Totes presenten diferències associades a grups de persones o a situacions d’ús concretes. Idiolecte (dialecte personal). Hi ha tantes maneres de parlar com individus. En tota la seua extensió territorial els idiomes tenen varietats dialectals en més o menys grau, segons diferents factors històrics, geogràfics... Una llengua és el conjunt de tots els seus dialectes. Segons Tuson “un dialecte no és una desgràcia i no és motiu per al complex d’inferioritat fer-lo servir, perquè la llengua comuna és la coincidència emocional dels dialectes” (Mal de llengües, pàg. 72 i 73) d. La utilització de la paraula “merda” o la paraula “excrement” depenen principalment de la procedència geogràfica dels parlants. FALS.  Les dos corresponen a l’estàndard, però la primera correspon al registre col·loquial i la segona al culte. Intrínsecament: Pertanyent a la naturalesa essencial, a la construcció íntima d'una cosa.
e. Un bon usuari de la llengua és aquell que sap adequar el seu discurs al nivell social, acadèmic i professional de l’interlocutor. VERTADER . No és més culte aquell que parla en estil elevat a tot el món sinó aquell que sap adequar el seu registre a les característiques de l’interlocutor. f. La característica que defineix els registres és el fet que estiguen escrits. FALS . Podem utilitzar tots els registres tant a nivell escrit com a nivell oral. Una conferència utilitza el registre formal i una carta pot ser escrita de manera informal. g. El registre col·loquial no té gens de formalitat. FALS . Es pot parlar amb correcció dins un nivell col·loquial, sense arribar a ser vulgar. Per exemple les paraulotes, o expressions com ara, *quidrar (cridar), *crompar (comprar)... acostarien el nostre registre a la vulgaritat. Exemple de registres: - Aina té un coma etílic agut (llenguatge científic) - Aina té una borratxera molt forta (llenguatge familiar) - Aina té una merda com un piano (llenguatge vulgar) h. Una llengua és considerada com a tal perquè és usada per un nombre elevat de persones i s’oposa al dialecte, que és usat per poques persones. FALS . No és el nombre de parlants el que distingeix llengua i dialecte. Podem trobar llengües amb un nombre reduït de parlants com el danés (cinc milions) o el suec (nou milions) i alguns dialectes tenen molts parlants, per exemple el dialecte americà de l’anglés. Una llengua és el conjunt de tots els seus dialectes. El fet de tindre un nombre considerable de parlants no fa necessàriament més important una llengua.
h. L’estàndard actua com a cohesionador i identificador de la comunitat lingüística. VERTADER . L’estàndard és una varietat conscientment codificada que actua com a cohesionadora de la comunitat lingüística i que és molt útil en la comunicació entre diferents varietats dialectals.
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
[object Object]
 
[object Object],[object Object]
ACTA DEL PROTOCOL NOTARIAL DEL NOTARI JAUME ARACIL 1495.
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
 
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],QUÈ ÉS L’ESTÀNDARD? La varietat estàndard, abans anomenada literària o comuna, de caràcter supradialectal i referencial, es caracteritza per la seua notable uniformitat. Pot definir-se com la varietat codificada d’una llengua que serveix per a les necessitats comunicatives (especialment culturals i intel·lectuals) d’una comunitat lingüística moderna
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],QUIN PAPER TÉ L’ESTÀNDARD?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Activitat 5 En grups de 3 o 4 companys, analitzeu la presència de varietats lingüístiques en el vostre centre de treball i exposeu al grup de classe les vostres conclusions. a) Com s’integra aqueixa variació lingüística en l’ensenyament? b) Quin registre o model de llengua empra el professorat a l’aula? c) Cal tenir un estàndard de referència? Quines serien les característiques bàsiques de l’estàndard oral i de l’escrit? Cal reflexionar sobre les varietats lingüístiques a l’aula, especialment sobre el model de llengua oral que el professorat empra, de vegades molt allunyat del registre escrit dels llibres de text i altres materials curriculars.
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Sóc nascut/a a ............................................................................................................ Visc a ............................................................... a la comarca de ................................. Treballe a la població de/d’.............................................. a la comarca de ...................... 1. Tinc com a llengua familiar o habitual el .............................................................. 2. A mon pare, a ma mare i als meus germans i germanes els parle en ....................... 3. Als meus fills i als fills dels meus amics els parle en ............................................... 4. En les tertúlies i relacions amb els amics parle habitualment en .............................. 5. Quan vaig al metge li explique el que em passa en ................................................ 6. Quan pregunte o demane alguna cosa a persones desconegudes ho faig en .............. 7. Als bars, restaurants, botigues, grans magatzems m’expresse en ............................ 8. Quan vaig a l’Administració per a sol·licitar o per a reclamar alguna cosa, em dirigisc a la funcionària o al funcionari en .............................................................................. 9. Si estiguera declarant davant d’un jutge m’expressaria en ...................................... 10. Si m’he d’adreçar a un policia per renovar-me el DNI em dirigisc a ell en .................. 11. Em para la Guàrdia Civil en carretera. En quina llengua li conteste........................... 12. M’he comprat una casa. Al notari, li indicaré que me l’escripture en ..........................
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tasca final Reflexiona sobre la presència a les nostres aules d’alumnat de diversa procedència sociocultural i lingüística. Redacta un text sobre la importància i el benefici mutu de la integració de les llengües i les cultures de l’alumnat a l’aula.

More Related Content

Viewers also liked

Sociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 esoSociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 esojoanpol
 
Conflicte lingüístic
Conflicte lingüísticConflicte lingüístic
Conflicte lingüísticSílvia Montals
 
Llengües en contacte
Llengües en contacteLlengües en contacte
Llengües en contactemmaso
 
Sociolinguística t iv 2n bat.
Sociolinguística t iv 2n bat.Sociolinguística t iv 2n bat.
Sociolinguística t iv 2n bat.pmlluesma
 
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiaConflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiammaso
 
Bateria de qüestions sociolingüístiques
Bateria de qüestions sociolingüístiquesBateria de qüestions sociolingüístiques
Bateria de qüestions sociolingüístiquesmarclia
 
La sociolingüística
La sociolingüísticaLa sociolingüística
La sociolingüísticamonica
 
Sociolinguistica 1
Sociolinguistica 1Sociolinguistica 1
Sociolinguistica 1leonardito24
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroemparvidal
 
Sociolingüística
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüísticajoanpol
 
Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.mfdcat
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticamanules
 
La variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaLa variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaMaies Llorca
 
Variació lingüística
Variació lingüísticaVariació lingüística
Variació lingüísticaMVidalArtigues
 
Llengua i societat
Llengua i societatLlengua i societat
Llengua i societatannaasiscar
 
Situació actual del Català
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del CatalàJordi Pipó
 

Viewers also liked (20)

Sociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 esoSociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 eso
 
Conflicte lingüístic
Conflicte lingüísticConflicte lingüístic
Conflicte lingüístic
 
Bilingüisme i diglòssia
Bilingüisme i diglòssiaBilingüisme i diglòssia
Bilingüisme i diglòssia
 
Llengües en contacte
Llengües en contacteLlengües en contacte
Llengües en contacte
 
Llengües en contacte
Llengües en contacteLlengües en contacte
Llengües en contacte
 
Sociolinguística t iv 2n bat.
Sociolinguística t iv 2n bat.Sociolinguística t iv 2n bat.
Sociolinguística t iv 2n bat.
 
UNIT: SOCIOLINGÜÍSTICA
UNIT: SOCIOLINGÜÍSTICAUNIT: SOCIOLINGÜÍSTICA
UNIT: SOCIOLINGÜÍSTICA
 
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiaConflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
 
Bateria de qüestions sociolingüístiques
Bateria de qüestions sociolingüístiquesBateria de qüestions sociolingüístiques
Bateria de qüestions sociolingüístiques
 
La sociolingüística
La sociolingüísticaLa sociolingüística
La sociolingüística
 
Sociolinguistica 1
Sociolinguistica 1Sociolinguistica 1
Sociolinguistica 1
 
Sociolingüística
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüística
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
 
Sociolingüística
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüística
 
Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
 
La variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaLa variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalana
 
Variació lingüística
Variació lingüísticaVariació lingüística
Variació lingüística
 
Llengua i societat
Llengua i societatLlengua i societat
Llengua i societat
 
Situació actual del Català
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
 

Similar to Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal

Sociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatxanvi
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticaAnna Gascón
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroemparvidal
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticamanules
 
Tema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaitraver
 
Solucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingjoanpol
 
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresUnitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresvalencia8
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaDolors Taulats
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticalaiapuces
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticalaiapuces
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticalaiapuces
 
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a BatxilleratDossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a Batxilleratmasocias
 
BilingüIsme
BilingüIsmeBilingüIsme
BilingüIsmealbert
 
Biliui
BiliuiBiliui
Biliuialbert
 
El contacte de llengües
El contacte de llengüesEl contacte de llengües
El contacte de llengüesJordi Chiner
 
Les llengües del món
Les llengües del mónLes llengües del món
Les llengües del móntorrascat
 
Codi escrit i oral
Codi escrit i oralCodi escrit i oral
Codi escrit i oralNuria Franch
 

Similar to Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal (20)

Sociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitat
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
 
Tema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguistica
 
Solucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat socioling
 
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresUnitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
 
Sociolinguistica
SociolinguisticaSociolinguistica
Sociolinguistica
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalana
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Dret a parlar
Dret a parlarDret a parlar
Dret a parlar
 
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a BatxilleratDossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat
 
BilingüIsme
BilingüIsmeBilingüIsme
BilingüIsme
 
Biliui
BiliuiBiliui
Biliui
 
El contacte de llengües
El contacte de llengüesEl contacte de llengües
El contacte de llengües
 
Les llengües del món
Les llengües del mónLes llengües del món
Les llengües del món
 
Codi escrit i oral
Codi escrit i oralCodi escrit i oral
Codi escrit i oral
 

More from Nombre Apellidos

CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015Nombre Apellidos
 
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESEXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESNombre Apellidos
 
Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Nombre Apellidos
 
31. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 199831. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 1998Nombre Apellidos
 
Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Nombre Apellidos
 
29 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 199829 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 1998Nombre Apellidos
 
Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Nombre Apellidos
 
28.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 199828.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 1998Nombre Apellidos
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitNombre Apellidos
 
Pronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisPronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisNombre Apellidos
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
 
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeUnitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeNombre Apellidos
 
Unitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesUnitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesNombre Apellidos
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesNombre Apellidos
 
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011Nombre Apellidos
 

More from Nombre Apellidos (20)

Memoràndum 2015
Memoràndum 2015Memoràndum 2015
Memoràndum 2015
 
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015
 
Criteris correccio mitja
Criteris correccio mitjaCriteris correccio mitja
Criteris correccio mitja
 
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLESEXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
EXPLICACIÓ DELS PRONOMS FEBLES
 
Els festers de l'any
Els festers de l'anyEls festers de l'any
Els festers de l'any
 
Directors himne de festes
Directors himne de festesDirectors himne de festes
Directors himne de festes
 
Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.Informe histórico de las fiestas de m y c.
Informe histórico de las fiestas de m y c.
 
31. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 199831. kamaroninfo desembre 1998
31. kamaroninfo desembre 1998
 
Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998Kamaroninfo 30 novembre 1998
Kamaroninfo 30 novembre 1998
 
29 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 199829 kamaroninfo octubre 1998
29 kamaroninfo octubre 1998
 
Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998Kam. 28 agost setembre 1998
Kam. 28 agost setembre 1998
 
Santa cecilia 2012
Santa cecilia 2012Santa cecilia 2012
Santa cecilia 2012
 
28.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 199828.kam. núm. 28 ag set 1998
28.kam. núm. 28 ag set 1998
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
 
Pronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicisPronoms febles amb exercicis
Pronoms febles amb exercicis
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
 
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüeUnitat 4. els plans d'educació bilingüe
Unitat 4. els plans d'educació bilingüe
 
Unitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesUnitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengües
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
 
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011
 

Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal

 • 1. CURS DE FORMACIÓ TÈCNICA B
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. b. Els idiomes són codis homogenis i estables. FALS. No són codis uniformes perquè la varietat lingüística es dóna en totes les llengües, fins i tot la variant personal. Totes les llengües tenen variants dialectals i en totes les llengües existeixen diferents registres. A més totes les llengües evolucionen amb el temps. c. Existeixen varietats dialectals intrínsecament més adequades que altres. FALS . La variació dialectal és un fet universal. No hi ha cap llengua uniforme. Totes presenten diferències associades a grups de persones o a situacions d’ús concretes. Idiolecte (dialecte personal). Hi ha tantes maneres de parlar com individus. En tota la seua extensió territorial els idiomes tenen varietats dialectals en més o menys grau, segons diferents factors històrics, geogràfics... Una llengua és el conjunt de tots els seus dialectes. Segons Tuson “un dialecte no és una desgràcia i no és motiu per al complex d’inferioritat fer-lo servir, perquè la llengua comuna és la coincidència emocional dels dialectes” (Mal de llengües, pàg. 72 i 73) d. La utilització de la paraula “merda” o la paraula “excrement” depenen principalment de la procedència geogràfica dels parlants. FALS. Les dos corresponen a l’estàndard, però la primera correspon al registre col·loquial i la segona al culte. Intrínsecament: Pertanyent a la naturalesa essencial, a la construcció íntima d'una cosa.
 • 6. e. Un bon usuari de la llengua és aquell que sap adequar el seu discurs al nivell social, acadèmic i professional de l’interlocutor. VERTADER . No és més culte aquell que parla en estil elevat a tot el món sinó aquell que sap adequar el seu registre a les característiques de l’interlocutor. f. La característica que defineix els registres és el fet que estiguen escrits. FALS . Podem utilitzar tots els registres tant a nivell escrit com a nivell oral. Una conferència utilitza el registre formal i una carta pot ser escrita de manera informal. g. El registre col·loquial no té gens de formalitat. FALS . Es pot parlar amb correcció dins un nivell col·loquial, sense arribar a ser vulgar. Per exemple les paraulotes, o expressions com ara, *quidrar (cridar), *crompar (comprar)... acostarien el nostre registre a la vulgaritat. Exemple de registres: - Aina té un coma etílic agut (llenguatge científic) - Aina té una borratxera molt forta (llenguatge familiar) - Aina té una merda com un piano (llenguatge vulgar) h. Una llengua és considerada com a tal perquè és usada per un nombre elevat de persones i s’oposa al dialecte, que és usat per poques persones. FALS . No és el nombre de parlants el que distingeix llengua i dialecte. Podem trobar llengües amb un nombre reduït de parlants com el danés (cinc milions) o el suec (nou milions) i alguns dialectes tenen molts parlants, per exemple el dialecte americà de l’anglés. Una llengua és el conjunt de tots els seus dialectes. El fet de tindre un nombre considerable de parlants no fa necessàriament més important una llengua.
 • 7. h. L’estàndard actua com a cohesionador i identificador de la comunitat lingüística. VERTADER . L’estàndard és una varietat conscientment codificada que actua com a cohesionadora de la comunitat lingüística i que és molt útil en la comunicació entre diferents varietats dialectals.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.  
 • 13.  
 • 14.
 • 15.  
 • 16.
 • 17. ACTA DEL PROTOCOL NOTARIAL DEL NOTARI JAUME ARACIL 1495.
 • 18.
 • 19.
 • 20.  
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.  
 • 28.  
 • 29.
 • 30.  
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.  
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51. Activitat 5 En grups de 3 o 4 companys, analitzeu la presència de varietats lingüístiques en el vostre centre de treball i exposeu al grup de classe les vostres conclusions. a) Com s’integra aqueixa variació lingüística en l’ensenyament? b) Quin registre o model de llengua empra el professorat a l’aula? c) Cal tenir un estàndard de referència? Quines serien les característiques bàsiques de l’estàndard oral i de l’escrit? Cal reflexionar sobre les varietats lingüístiques a l’aula, especialment sobre el model de llengua oral que el professorat empra, de vegades molt allunyat del registre escrit dels llibres de text i altres materials curriculars.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.  
 • 60.
 • 61.  
 • 62.  
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.  
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.  
 • 76. Sóc nascut/a a ............................................................................................................ Visc a ............................................................... a la comarca de ................................. Treballe a la població de/d’.............................................. a la comarca de ...................... 1. Tinc com a llengua familiar o habitual el .............................................................. 2. A mon pare, a ma mare i als meus germans i germanes els parle en ....................... 3. Als meus fills i als fills dels meus amics els parle en ............................................... 4. En les tertúlies i relacions amb els amics parle habitualment en .............................. 5. Quan vaig al metge li explique el que em passa en ................................................ 6. Quan pregunte o demane alguna cosa a persones desconegudes ho faig en .............. 7. Als bars, restaurants, botigues, grans magatzems m’expresse en ............................ 8. Quan vaig a l’Administració per a sol·licitar o per a reclamar alguna cosa, em dirigisc a la funcionària o al funcionari en .............................................................................. 9. Si estiguera declarant davant d’un jutge m’expressaria en ...................................... 10. Si m’he d’adreçar a un policia per renovar-me el DNI em dirigisc a ell en .................. 11. Em para la Guàrdia Civil en carretera. En quina llengua li conteste........................... 12. M’he comprat una casa. Al notari, li indicaré que me l’escripture en ..........................
 • 77.
 • 78.
 • 79.  
 • 80.  
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86. Tasca final Reflexiona sobre la presència a les nostres aules d’alumnat de diversa procedència sociocultural i lingüística. Redacta un text sobre la importància i el benefici mutu de la integració de les llengües i les cultures de l’alumnat a l’aula.

Editor's Notes

 1. EXPLICAR AMB ALTRES EXEMPLES QUE ÉS LA NORMA
 2. CANCELLERIA REIAL: BUSCAR DEFINICIÓ.