SER COMPETENTS EN LLENGÜES<br />UNITAT 3<br />
OBJECTIUS<br /><ul><li>1. Conéixer l’organització general del sistema educatiu valencià i el marc legal pel que fa a les l...
2. Conéixer i aplicar les orientacions contingudes al MECR, així com els instruments que se'n deriven en la mateixa acció ...
1. INTRODUCCIÓ
2. INTENCIONS DEL CURRÍCULUM VALENCIÀ EN REFERÈNCIA A LES LLENGÜES.
2.1. VALENCIÀ I CASTELLÀ, LLENGUA I LITERATURA
2.2. LLENGUA ESTRANGERA
3. APORTACIONS DEL CONSELL D’EUROPA A L’APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES: MARC EUROPEU I PORTFOLIO
3.1. EL CONSELL D’EUROPA
3.2. EL MARC EUROPEU DE LES LLENGÜES
3.2.1. QUÈ ÉS EL MARC EUROPEU
3.2.2. ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA
3.2.3. DESTRESES I DESCRIPTORS D’AUTOAVALUACIÓ
3.2.4. ENFOCAMENT ADOPTAT I COMPETÈNCIES
3.3. EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
3.3.1. QUÈ ÉS EL PORTFOLIO
3.3.2. FINALITATS, ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL PEL
3.3.3. EL PORTFOLIO ELECTRÒNIC (PEL)
4. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
4.1. CONTRIBUCIÓ DE LES LLENGÜES A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
4.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES. TIPOLOGIA
4.3. EL TREBALL PER TASQUES
5. ACTIVITATS
6. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS DIDÀCTICS</li></li></ul><li>introducció<br /><ul><li>Les recomanacions del Consell d’Europa per...
Amb la necessitat d’adequar o actualitzar la didàctica docent als temes referits, documents com ara
el Marc europeu per a les llengües,
el Portfolio europeu
i les programacions per competències, passen a ser coneixements i pràctiques indefugibles per als professionals de les aules.
Intentarem parlar de tot i integrar en la mesura possible els avantatges que suposa la seua aplicació tant per als aprenen...
La finalitat del Consell d'Europa és defensar els drets humans i les democràcies parlamentàries, així com potenciar la ide...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat 3. ser competents en llengües

2,101 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Unitat 3. ser competents en llengües

 1. 1. SER COMPETENTS EN LLENGÜES<br />UNITAT 3<br />
 2. 2. OBJECTIUS<br /><ul><li>1. Conéixer l’organització general del sistema educatiu valencià i el marc legal pel que fa a les llengües, amb una atenció especial als programes d'educació plurilingüe, així com els documents de planificació de centre.
 3. 3. 2. Conéixer i aplicar les orientacions contingudes al MECR, així com els instruments que se'n deriven en la mateixa acció educativa, d'acord amb l'aprenentatge de llengües en el marc legal, especialment els currículums que organitzen el sistema educatiu valencià.</li></li></ul><li>CONTINGUTS<br /><ul><li>0. QÜESTIONARI INICIAL I TASCA
 4. 4. 1. INTRODUCCIÓ
 5. 5. 2. INTENCIONS DEL CURRÍCULUM VALENCIÀ EN REFERÈNCIA A LES LLENGÜES.
 6. 6. 2.1. VALENCIÀ I CASTELLÀ, LLENGUA I LITERATURA
 7. 7. 2.2. LLENGUA ESTRANGERA
 8. 8. 3. APORTACIONS DEL CONSELL D’EUROPA A L’APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES: MARC EUROPEU I PORTFOLIO
 9. 9. 3.1. EL CONSELL D’EUROPA
 10. 10. 3.2. EL MARC EUROPEU DE LES LLENGÜES
 11. 11. 3.2.1. QUÈ ÉS EL MARC EUROPEU
 12. 12. 3.2.2. ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA
 13. 13. 3.2.3. DESTRESES I DESCRIPTORS D’AUTOAVALUACIÓ
 14. 14. 3.2.4. ENFOCAMENT ADOPTAT I COMPETÈNCIES
 15. 15. 3.3. EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
 16. 16. 3.3.1. QUÈ ÉS EL PORTFOLIO
 17. 17. 3.3.2. FINALITATS, ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL PEL
 18. 18. 3.3.3. EL PORTFOLIO ELECTRÒNIC (PEL)
 19. 19. 4. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 20. 20. 4.1. CONTRIBUCIÓ DE LES LLENGÜES A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 21. 21. 4.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES. TIPOLOGIA
 22. 22. 4.3. EL TREBALL PER TASQUES
 23. 23. 5. ACTIVITATS
 24. 24. 6. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS DIDÀCTICS</li></li></ul><li>introducció<br /><ul><li>Les recomanacions del Consell d’Europa per a una nova conscienciació i impuls de l’aprenentatge de llengües, la inclusió de les Competències bàsiques en els currículums per a les etapes d’ensenyaments bàsics i la necessitat del treball per tasques, són els tres eixos que tractem en aquesta unitat.
 25. 25. Amb la necessitat d’adequar o actualitzar la didàctica docent als temes referits, documents com ara
 26. 26. el Marc europeu per a les llengües,
 27. 27. el Portfolio europeu
 28. 28. i les programacions per competències, passen a ser coneixements i pràctiques indefugibles per als professionals de les aules.
 29. 29. Intentarem parlar de tot i integrar en la mesura possible els avantatges que suposa la seua aplicació tant per als aprenents de llengua com també per als ensenyants.</li></li></ul><li>El consell d’europa<br />És el responsable de promoure el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, aprendre, ensenyar, avaluar. (MERC)<br />El Consell d’Europa és l’Organització internacional que es crea l'any 1949, amb seu a Estrasburg.<br />Pot ser-ne membre qualsevol estat europeu que accepte els principis de la llei i que garantisca els drets humans fonamentals i la llibertat dels ciutadans. <br />EL CONSELL D'EUROPA NO ÉS LA UNIÓ EUROPEA. Són dues organitzacions internacionals diferents tot i que molts dels seus membres siguen comuns i que totes dues organitzacions tinguen acords permanents entre elles.<br />
 30. 30. La finalitat del Consell d'Europa és defensar els drets humans i les democràcies parlamentàries, així com potenciar la identitat europea entre tots els ciutadans d'Europa.<br />MÉS INFORMACIÓ: http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_d%27Europa<br />WEB DEL CONSELL D’EUROPA: <br />http://www.coe.int/<br />
 31. 31. 3.2 EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA. QUÈ ÉS?<br /><ul><li>És un document elaborat pel Consell d'Europa que proporciona les bases comunes necessàries per a l'elaboració de programes de llengua, també d'orientacions curriculars, d'exàmens, de llibres de text, etc., per a tot Europa.
 32. 32. Descriu d'una manera exhaustiva el que han d'aprendre a fer els aprenents de llengua a fi d’utilitzar-la per a la comunicació, com també els coneixements i les habilitats que han de desenvolupar per tal de ser capaços d'actuar de manera efectiva.
 33. 33. Inclou el context cultural en què s'utilitza la llengua i defineix els nivells de proficiència que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l'aprenentatge i durant tota la vida.</li></li></ul><li>
 34. 34. ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL MARC<br /><ul><li>Capítol 1 Finalitats, objectius i funcions del Marc.
 35. 35. Capítol 2 Enfocament adoptat. Estratègies dels aprenents per a activar les competències...
 36. 36. Capítol 3 Nivells comuns de referència.
 37. 37. Capítol 4 Categories per a la descripció de l'ús de la llengua i de l'usuari.
 38. 38. Capítol 5 Categorització de les competències generals i comunicatives.
 39. 39. Capítol 6 Processos d'ensenyament/aprenentatge de llengües.
 40. 40. Capítol 7 El treball per tasques.
 41. 41. Capítol 8 Implicació de la diversificació lingüística en el disseny curricular.
 42. 42. Capítol 9 Propòsits de l'avaluació. Tipus d'avaluacions.
 43. 43. Bibliografia general.
 44. 44. Annexos
 45. 45. Anàlisi de descriptors. Un projecte concret, el projecte suís. El projecte DIALANG.
 46. 46. Capacitats associades als nivells de l'Associació ALTE.</li></li></ul><li>3.2.2 NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA del MARC EUROPEU<br />
 47. 47. Equivalències entre els nivells del marc i certificacions de les proves<br />
 48. 48.
 49. 49. 3.3 EL PORTFOLIO EUROPEU DE LLENGÜES<br /><ul><li>El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal, promogut pel Consell d'Europa, on la persona que aprén o ha aprés diverses llengües -dins o fora del sistema educatiu pot enregistrar les seues experiències d'aprenentatge de llengües i les seues experiències amb altres cultures.
 50. 50. L'ús del Portfolio d'una banda comporta una metodologia basada en l'enfocament comunicatiu de l'ensenyament/aprenentatge de les llengües, i d'altra banda fomenta la reflexió i l'autoavaluació.
 51. 51. El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un projecte desenrotllat i pilotat pel Departament de Política Lingüística del Consell d'Europa des de 1998 fins a l'any 2000. Aquest projecte en va ser proposat de forma general per a tot Europa durant la realització de l'Any Europeu de les Llengües, 2001.
 52. 52. El PEL està estretament relacionat amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar i avaluar (MECR).</li></li></ul><li>El Portfolio permet:<br /><ul><li>􀂃 Reflectir el que el titular sap fer en cada una de les llengües que coneix.
 53. 53. 􀂃 Enregistrar les experiències pròpies d'aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar sobre elles.
 54. 54. 􀂃 Anotar els avanços que cada persona realitza en l'aprenentatge de llengües i marcar-se noves metes.
 55. 55. 􀂃 Reconéixer com i quan s'aprén.
 56. 56. 􀂃 Participar de forma activa i conscient en els aprenentatges.
 57. 57. 􀂃 Orientar la motivació, augmentar l'autoestima i potenciar el desenrotllament d'estratègies d'aprenentatge.
 58. 58. El PEL està concebut per a donar suport als quatre objectius polítics del Consell d'Europa:
 59. 59. preservar la diversitat lingüística,
 60. 60. promoure la tolerància lingüística i cultural,
 61. 61. fomentar el plurilingüisme
 62. 62. i assegurar l'educació democràtica de la ciutadania.</li></li></ul><li>3.3.2 FINALITATS, ESTRUCTURA i FUNCIONS DEL PEL<br />Per a què serveix el PEL?<br />􀂃 Per a millorar l'aprenentatge d'idiomes i la capacitat d'autoavaluació.<br />􀂃 Per a animar les persones a aprendre llengües durant tota la vida.<br />􀂃 Per a facilitar la mobilitat en Europa, per mitjà d'una descripció clara i reconeixedora de les competències lingüístiques.<br />􀂃 Per a afavorir l'enteniment i la tolerància entre els ciutadans d'Europa, per mitjà del coneixement d'altres llengües i cultures.<br />
 63. 63. 3.3.3 EL PORTFOLIO ELECTRÒNIC (ePEL )<br />a) El Passaport de Llengües<br />És el resum de les competències adquirides en les diferents llengües, resum que es defineix en termes de capacitats i atenent les indicacions del MECR.<br />􀂃 Registra qualificacions formals.<br />􀂃 Descriu les competències lingüístiques i les experiències lingüístiques i interculturals més significatives.<br />􀂃 Inclou informació sobre competències parcials i específiques.<br />
 64. 64. CATALÀ / VALENCIÀ<br />
 65. 65.
 66. 66. EL PASSAPORT PER ALS ALUMNES<br />
 67. 67. 4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES<br />Són aquelles competències que ha d’haver assolit un jove o una jove, en acabar l’ensenyament obligatori, per aconseguir la seua realització com a persona, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de portar a terme un aprenentatge permanent al llarg de la vida. <br />Són bàsiques perquè són útils a la totalitat de la població, independentment del sexe, de la condició sociocultural i de l’entorn<br />
 68. 68. La incorporació de competències bàsiques al currículum permet focalitzar aquells aprenentatges considerats imprescindibles, des d’un plantejament integrador i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits. <br />Passem del “saber” al “saber per a actuar”. D’ací el seu caràcter bàsic o essencial. Les competències bàsiques marquen, com a referent, el nivell de consecució de les capacitats de l’individu en cada etapa educativa.<br />
 69. 69. L’AVALUACIÓ<br />Avaluar per competències implica avaluar-ne l’aplicació sempre en situacions i en contextos reals, amb objectius i intencions aplicables fora de l’entorn acadèmic. Avaluar competències és avaluar processos en la resolució de situacions problema. <br />Totes les accions dirigides a recaptar informació sobre les dificultats i la capacitat en relació amb unes competències determinades, han de partir de situacions problema.<br />
 70. 70. EXEMPLE D’EXERCICI DE CCBB<br />
 71. 71. Exercicis Competències Bàsiques<br />1. Enumera els pobles que comprenen la Comarca del Comtat:<br />2. Quina és la capital de la Comarca del Comtat?<br />3. Digues com aniries d’Alacant fins a Muro?<br />4. Quines valls pots trobar en aquesta comarca?<br />5. Com s’anomena el pantà que hi ha en aquesta comarca?<br />6. D’on venen les seues aigües?<br />7. Has visitat algun poble d’aquesta comarca?<br />8. Quina fira important hi ha en aquesta comarca?<br />
 72. 72. RECURSOS<br />
 73. 73.
 74. 74. IVITRA. INSTITUT VIRTUAL INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓ<br />
 75. 75. LA UEM<br />
 76. 76. Preguntes oral juliol 2009<br />Comenta en quin sentit es pot dir que el domini sobre la neologia i la terminologia és fonamental per a la supervivència d’una llengua en el món.<br />Fes una valoració de l’afirmació següent: “El professorat d’àrees lingüístiques treballa els registres estàndard, literari i col·loquial en les seues classes. El professorat d’àrees no lingüístiques és una ajuda imprescindible per completar el ventall de registres de la llengua, sobretot els registres més formals, el cientificotècnic. Tots, per tant, som professors de llengua”.<br />Comenta aquest enunciat: “Els TILC són una eina fonamental per adquirir llengües”.<br />
 77. 77. Un cas real PER REFLEXIONAR<br />Al 2008 un professor imparteix el curs intensiu del PFLT (Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat No Universitari), on un dels alumnes trau l’apte. Al curs 2009-2010 professor i alumne es troben i canvien els papers (alumne-professor) en un curs denominat WEB 2.0.<br />L’IES té un PNL on la llengua vehicular ha de ser el valencià. I aquest professor tot i tenir la capacitació no ho fa, amb la reflexió per part de la coordinador de TIC que li ho fa saber.<br />Com se soluciona el problema? Quina cara se li queda al qui era el seu professor? Com ho farà quan estiga a un Programa Bilingüe?<br />

×