Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015

CARTA DEL MIG ANY DE LA FILÀ MARROCS DE XIXONA PER AL MIG ANY 2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CARTA FILÀ MARROCS DE XIXONA MIG ANY 2015

  1. 1. Xixona Febrer 2015 Benvolguts Marrocs: El 2015 ha entrat fort, amb un Nadal amb bon sabor de boca, 80.000€ repartits ens deixen eixe regust. Febrer entra amb l’adjectiu de fester. I com cada 5 anys, tenim el gust d’ostentar la CAPITANIA DE FESTES DEL BÀNDOL MORO. Però caldria recordar el 2014 amb la figura de dos Marrocs. Els joves tenen el seu paper fonamental en la filà, no cal dir que són el futur, garantia que la filada puga seguir avant. I així ho demostraren posant-li ganes Víctor i Moisés que ens representaren com a capitans de filà el 2014. Però com dèiem al primer paràgraf, estem en any de capitania. Estem treballant de valent perquè tots puguem gaudir d’aquesta capitania que estrenem. Tant la directiva dels Marrocs com les 22 capitanes posarem tot l’interés perquè siga del grat de tothom. Per això, no ens cansarem de repetir que una bona organització és sinònim de festa. Només us demanem que compliu amb els pagaments que significarà que comptem amb vosaltres, sí amb tu! Encara no entenem com tenim festers i festers que arriben a la kàbila i no han fet els seus corresponents ingressos en la data que correspon. La festa s’ha de pagar! Si paguem puntualment tindrem una millor idea dels Marrocs i de les Marroques que comptem per al MIG ANY. I això és fonamental si volem que ens quadren els comptes. Per favor, no ho oblideu. No ho deixeu per al darrer dia. Si teniu cap dubte podeu contactar mitjançant el facebook: MARROCS XIXONA o per correu electrònic: secretariafilamarrocs@gmail.com AMB TOT TENIM DUES NOVETATS PER ENGUANY: Volem facilitar el pagament per això, dimecres 25 i dijous 26 de febrer estarem a la kàbila amb dues finalitats: 1ª: Per si algú li ve millor pagar allà la quota del MIG ANY en efectiu. 2ª Dur el rebut del pagament del Mig Any i us donarem les polseres que expliquem al següent paràgraf. Us donarem unes polseres que us haureu de posar per indicar que heu fet l’ingrés. Tot aquell qui haja pagat disposarà d’una polsera que durà visible. Això no vol dir que el que no haja pogut fer l’ingrés no siga servit, o puga desfilar. Amb aquesta mesura pretenem tenir un major control. Recordem que duem quatre anys amb dèficits, i estem segurs que si controlem el pilar bàsic dels ingressos de qualsevol
  2. 2. filada, tindrem un millor control de les despeses. Que ningú faça cap doble interpretació. Volem provar-ho, a veure com ix la iniciativa. Podreu fer els pagaments en els llocs habituals: la Rural i la CAM. INGRÉS DE QUOTES:  Sabadell/CAM : N º de compte: 0081 1336 76 0001008403  CAIXA RURAL: N º de compte: 3082 1311 11 1404039420 A PAGAR:  Majors de 15 anys: 100 €  De 10 a 15 anys: 40 €  Menors de 10 anys: 0 €  Recordeu de posar el nom i els cognoms en l'ingrés per poder descomptar les quotes del Mig Any de les quotes COMPLETES en Festes. ACTES DEL MIG ANY 2015: Dia 28 de Febrer: MIG ANY. 10:00: ESMORZAR A LA KÀBILA. (embotits, creïlles a la rebolica, ous fregits, bajoques, és a dir, el que recomanen els dietistes quan tenim colesterol. 11:30: CERCAVILA PER PUJAR A LA PLAÇA PEL CARRERÓ DE LES MONGES. (Recordarem l’antiga kàbila que teníem en aquest indret). 12:00: DESFILADA DE LA FEDERACIÓ. (la Pobla del Duc acompanyarà els càrrecs federatius, delegats i capitans dels dols bàndols). TOT SEGUIT, DESFILADA DE TOTES LES FILADES. 14:30: ACOMPANYAMENT DE LA BANDA ALS MARROCS A DINAR! EL MENÚ ESTARÀ COMPOSAT DE CALDO AMB PILOTES, ARRÒS AMB CARN I GASPATXO DE PEIX. Cadascú que trie allò que més li apetisca. 19:00: DESFILADA DEL MIG ANY. Disfruteu, tingueu salut i Àrrua la Marroquia!!!!!
  3. 3. Jijona Febrero 2015 Estimados Marrocs: En 2015 ha entrado fuerte, con unas Navidades con buen sabor de boca, 80.000 € repartidos nos dejan ese sabor. Febrero entra con el adjetivo de festero. Y como cada 5 años, tenemos el gusto de ostentar la CAPITANIA DE FIESTAS DEL BANDO MORO. Pero habría que recordar en 2014 con la figura de dos Marrocs. Los jóvenes tienen su papel fundamental en la filà, no hace falta decir que son el futuro, garantía de que la filà pueda seguir adelante. Y así lo demostraron poniéndole ganas Víctor y Moisés que nos representaron como capitanes de filà en 2014. Pero como decíamos en el primer párrafo, estamos en año de capitanía. Estamos trabajando duro para que todos podamos disfrutar de esta capitanía que estrenamos. Tanto la directiva de los Marrocs como las 22 capitanas pondremos todo el empeño para que sea del agrado de todos. Por ello, no nos cansaremos de repetir que una buena organización es sinónimo de fiesta. Sólo os pedimos que cumpláis con los pagos que significará que contamos con vosotros, sí contigo! Todavía no entendemos como tenemos festeros y festeros que llegan a la Kábila y no han hecho sus correspondientes ingresos en la fecha que corresponde. La fiesta se tiene que pagar! No lo olvidemos y si cumplimos los recibos tendremos una mejor idea de los Marrocs y de las Marrocas que contamos para el MEDIO AÑO. Por favor, no lo olvidéis. No lo dejéis para el último día. Si tenéis alguna duda podéis contactar mediante el facebook: Marrocs XIXONA o por correo electrónico: secretariafilamarrocs@gmail.com CON TODO TENEMOS DOS NOVEDADES PARA ESTE AÑO: Queremos facilitar el pago para ello, miércoles 25 y jueves 26 de febrero estaremos en la Kábila con dos finalidades: 1º: Por si alguien le bien mejor pagar allí la cuota del MEDIO AÑO en efectivo. 2º Traer el recibo del pago del Medio Año y os daremos las pulseras que explicamos en el siguiente párrafo. Os daremos unas pulseras que deberéis poneros para indicar que habéis hecho el ingreso. Cualquiera que haya pagado dispondrá de una pulsera que llevará visible. Esto no quiere decir que el que no haya podido hacer el ingreso no sea servido, o pueda desfilar. Con esta medida pretendemos tener un mayor control. Recordemos que llevamos cuatro años con déficits, y estamos seguros de que si controlamos el pilar
  4. 4. básico de los ingresos de cualquier filada, tendremos un mejor controles de los gastos. Que nadie haga ninguna doble interpretación. Queremos probarlo, a ver cómo sale la iniciativa. Podréis hacer los pagos en los lugares habituales: la Rural y la CAM. INGRESO DE CUOTAS: Sabadell / CAM: Nº de cuenta: 0081 1336 76 0001008403 CAJA RURAL: Nº de cuenta: 3082 1311 11 1404039420 A PAGAR: Mayores de 15 años: 100 € De 10 a 15 años 40 € Menores de 10 años: 0 € Recordad poner el nombre y los apellidos en el ingreso para poder descontar las cuotas del Medio Año de las cuotas COMPLETAS en Fiestas. ACTOS DEL MEDIO AÑO 2015: Día 28 de Febrero: MEDIO AÑO. Como siempre haremos toda la Fiesta que podamos. 10:00: DESAYUNO EN LA Kabila. (embutidos, patatas a lo viejo, huevos fritos, judías verdes, es decir, lo que recomiendan los dietistas cuando tenemos colesterol), 11:30: PASACALLE POR SUBIR EN LA PLAZA POR CALLEJÓN DE LAS MONJAS. (Recordaremos la antigua Kabila que teníamos en este lugar). 12:00: DESFILE DE LA FEDERACIÓN. (La Pobla del Duc acompañará los cargos federativos, delegados y capitanes de los dos bandos). TODO SEGUIDO, DESFILE DE TODAS LAS FILADAS. 14:30: ACOMPAÑAMIENTO DE LA BANDA A LOS MARROCS! EL MENÚ ESTARÁ COMPUESTO POR CALDO AMB PILOTES, ARRÒS CON CARNE I GASPATXO DE PESCADO. Cadascú que elija lo que más le apetezca. 19:00: DESFILE DEL MEDIO AÑO. Disfrutad, tened salud y Árruaaa la Marroquía !!!!!

×