Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apostrof

2,530 views

Published on

EXPLICACIÓ DE L'APÒSTROF

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apostrof

  1. 1. REPÀS DE L’APÒSTROF S’APOSTROFA EL LA Davant vocal o h muda (l’ànec/ l’harmonia) Davant les xifres que comencen per vocal (l’1 d’abril / l’11a classificada) NO S’APOSTROFA EL LA - Davant i o u àtones: la intransigència, la unió... - Davant dels noms de lletra: la essa, la efa... - En casos de confusió: la ira (diferent de lira) la Haia (diferent de Laia, nom de xica) - Per convenció: la una (hora), la host - Davant de paraules comencen pel prefix de negació a-: la amofa, la asimetria Davant de i o u consonàntiques: el iot, la ionosfera... Davant de h aspirada: el hall 1. La preposició DE s’apostrofa amb les mateixes regles de l’article EL, per tant, no s’apostrofa davant de i o u consonàntiques i h aspirada. 2. Els estrangerismes que comencen per h aspirada perden aquest so quan s’adapten, per la qual cosa l’article i la preposició segueixen les normes generals d’apostrofació. Ex: l’hoquei, l’handicap, l’hàmster, l’haixix. 3. No s’apostrofen les sigles que es lletregen, però sí, d’acord amb les regles generals, aquelles que es lligen com qualsevol altra paraula: Ex: la EGB, l’ONU. REPÀS DE LA CONTRACCIÓL’aplec de l’article el o els amb les preposcions a, de i per i la partícula ca (“casa de”)dóna lloc a les contraccions.
  2. 2. a+el= al de+el=del per+el=pel ca+el=cal a+el=als de+els=dels per+els=pels ca+els=cals 1) La contracció es desfà si l’article es pot apostrofar a la paraula que ve a continuació. La regla de l’apòstrof pot més que la de la contracció. Ex: Anna és del barri, però viu a l’hort amb els seus iaios. 2) No farem la contracció quan l’article forma part d’una expressió escrita en cursiva, en negreta o entre cometes, però sí que apostrofarem. Els noms comercials que tinguen article reben el mateix tractament: Ex: La directora d’El Periòdico, l’empleat d’El Corte Inglès, etc.Per al proper dia: p. 58, exercicis 12 i 13. I l’exercici següent:Posa l’article determinat, la preposició i l’article determinat o la contracció correponentsen els buits de les frases següents: - M’agrada més ____ iogurt de pinya, però ____ infermera m’ha dit que no en tenen. - ____ estiu ____ passat vam estar ____ Xàbia _____ caseta ____ meus sogres. - ____enginyer estava molt preocupat ____ projecte ____ ajuntament. - Tinc ____ il·lusió de comprar-li ____ iot ____ estranger. Però no crec que ell me’l venga ____diners que li vaig oferir. - Acabe de vore ____ historial ____ malalt damunt ____ escriptori. - El reportatge és un tipus de text que pertany ____ àmbit públic, ja que ____ informació és ____ lector.

×