Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Från 2 till 25 leads/månad

En presentation av resultatet från att Genero skapade en ny hemsida åt hundmatstillverkaren Musch. Ökning av besökare 360 %. Från 2 till 25 leads/månad endast från hemsidans formulär....

 • Login to see the comments

Från 2 till 25 leads/månad

 1. 1. Från 2 till 25 leads/månadcasemusch.fi<br />Rasmus Östman<br />27.1.2011<br />Rasmus.ostman@genero.fi<br />www.genero.fi<br />
 2. 2. Muschär en litenhundmatstillverkarepåvägupp, likasom vi är en litennystartadbyrå. Vi ärbådaiunderlägepåmarknaden men kämparossupp mot toppen. Därförärmusch en perfektkundföross.<br />
 3. 3. Nya musch.fi lanserades under hösten 2010.Målet var att få fler besökare, göra dem till kunder samt generera ökad varumärkeskännedom.<br />
 4. 4. Besökare till sidan ökat med 360%<br />
 5. 5. Besökarnas beteende<br />Avvisningsfrekvens, dvs. besökare som direkt lämnar sidan har minskat från 34 % till 22 %.<br />Genomsnittlig tid på hemsidan har ökat från 2:31 min till 3:42 min. <br />Sidor / besök ökat med ca. 50 % från 3.37 till 6.97.<br />
 6. 6. Förfrågningar ökat från 1-2/mån totalt till 25/månad enbart från kontaktformuläret<br />
 7. 7. Besökare från olika källor<br />246 %<br />525 %<br />237 %<br />5100 %<br />
 8. 8. Googlingar på ”brandet”<br />
 9. 9. Obs! detta case är enbart i startskedet……<br />
 10. 10. Tack<br />

×