Successfully reported this slideshow.

Vjetar i energija vjetra

2,360 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vjetar i energija vjetra

  1. 1. Vjetar i energija vjetra By: Ivana Copak 7.razred
  2. 2. Što je vjetar??? Vjetar je vodoravno strujanje zraka. U povijesti se iskorištavao prvenstveno za razvitak pomorstva, a njime i geografije te pogon vjetrenjača. Danas se pažnja usmjerava na energiju vjetra kao na jedan od mogućih alternativnih ekoloških izvora energije.
  3. 3. Nastanak vjetra Nastanak vjetra složen je proces. Kako sunce neravnomjerno grije Zemlju, polovi primaju manje sunčeve energije nego ekvator te kopno se brže hladi od mora. Takvo zagrijavanje tjera globalni atmosferski sustav prijenosa topline sa površine Zemlje prema stratosferi, koja se ponaša kao virtualni strop.
  4. 4. Energija vjetra… Vjetar je bogat,obnovljiv, lako dostupan i čist izvor energije. Pomoću vjetroelektrana pretvaramo je u korisni oblik energije tj. električne energije U klasičnim vjetrenjačama energiju vjetra koristimo za mljevenje žitarica ili pumpanje vode. Energija vjetra je ustvari oblik sunčeve energije.
  5. 5. Vjetroelektrane Vjetroagregat je rotirajući stroj koji pretvara kinetičku energiju vjetra u mehaničku, a zatim preko električnih generatora u električnu energiju. Vjetroelektrana je obnovljivi izvor električne energije pokretan kinetičkom enegijom vjetra. Vjetroelektrana je niz smještenih vjetroagregata
  6. 6. Ruža vjetrova Učešća pojedinih smjerova i prosječnih ili maksimalnih brzina vjetra u tim smjerovima prikazuje tzv. ruža vjetrova s naznačenim stranama svijeta prema slici. Određuje točan smjer puhanja vjetra.

×