PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH         36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442              ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH           36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442            ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH                       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-631144...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH      36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                 ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH         36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442              ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH         36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442              ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH        36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442               ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH       36800 KAMPONG GAJAH   TEL/FAX: 05-6311442                ...
4.3 SISTEM MERIT PENGAWAS PSSBAB 5    PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH5.1 PERATURAN AM5.2 PERATURAN KHUSUS5.3 PERATURAN ...
PERATURAN-PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAANDisiplin1.  Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.2.  Pelajar ...
4.   Tidak dibenarkan membuat sampah dan mengotori perpustakaan  5.   Tidak dibenarkan membawa keluar buku atau bu...
3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari  penggunaan.4. Semua peminjaman...
1.7   Carta atau alat boleh dipinjam sebanyak dua buah setiap kali membuat pinjaman.1.8   Bahan yang dipirrjam tidak b...
Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru   PSS.Disipli...
18.  Catatkan butir-butir peminjam ke dalam Rekod Peminjam Buku Pelajar.PERINGATAN.•   Tempoh pinjaman sebuah buku ial...
BAB 6        PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS6.1 Pengurusan sistem fail PSS6.2 Rekod-Rekod Penggunaan, Pinjaman & Pe...
6.1 PENGURUSAN SISTEM FAILPENGERTIAN SISTEM FAILSatu proses mengklasifikasi, menyusun dan menyimpan semua surat, rekod mah...
1.    Fail berkulit nipis berwarna putih2.    Mudah disediakan dan disimpan3.    Murah dan mudah didapati4.  ...
15.  FAIL PEMBELIAN (SUWA)6.2 REKOD-REKOD PENGGUNAAN, PINJAMAN &  PEMULANGAN6.3  RANCANGAN TAHUNAN PSS6.4  LAPORAN ...
BAB 7           KOLEKSI BAHAN PSS7.1   Dasar Pemilihan Buku & Bukan Buku7.2  Prosedur koleksi Buku & Bukan ...
DASAR PEMILIHAN BAHANDasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan :A.   Panduan Am    1.  ...
-    Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara           Malaysia       - ...
Isi borang pemilihan/        *Semakan oleh S/Usaha     Kelulusan GuruGuru Kanan        Pesanan Buku / ...
PULANGKAN  BUKU/BAHAN KEPADA  PEMBEKALINVOISGuru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan ...
TANGGUNGJAWAB-   Setiausaha PSS-   Kerani PSS/Pengawas PSS/ Jawatankuasa Kerja PSS-   AJK KerjaSEMAKAN STOK-   ...
-   Isi dan maklumat   -    Tidak sesuai dari segi ejaannyadan perbendaharaan kata   -    fakta dan maklum...
8.1                PROSEDUR KEWANGANANGGARAN PUSAT SUMBER    Adalah penting bagi Guru Pusat Sumber men...
Anggaran bahan Pusat4.                       10%    Sumber   4.1   Kad Pinjaman   4.2  ...
•    Penyelaras    •    Bendahari PPS    •    Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan8.3 ANGGARAN PERBELANJAANBE...
BAB 9   ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER               SEKOLAH9.1    Pengurusan bahan secara berpusat9.2 ...
9.1    PENGURUSAN BAHAN SECARA BERPUSAT9.2    SISTEM PENGELASANSISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEYPENGERTIAN DAN TUJ...
2.  Sistem DDC/Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey.2.1 Bahagian UtamaSistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey ini mcmbahagika...
500  -     Sains Tulin510  -     Matematik520  -     Astronomi530  -     Fizik540  -     Kim...
2.3   Pembahagian Mengikut BentukPembahagian yang halus di bawah sesuatu nombor itu boleh dilakukan juga rnengikut bent...
1.  Tentukan perkara buku yang hendak dikelas itu dengan menimbangkan perkara-perkara   berikut;   l. l Karya itu ...
l.  Fiksyen, Buku-buku Mudah dan Cerita-cerita PendekTiada nombor bagi buku-buku fiksyen, termasuk cerita-cerita pendek ...
Volume 1      Mankind       Volume 2       Natural Historv       Volume 3       The Univer...
Menentukan Hak Milik                  1. Cop Hak Milik                  2. Merekodkan ...
 Untuk Buku -Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia    Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah)...
Tajuk Perkara :    Harga : RM      ISBN :     Pengkatalog :       Tarikh :    Catatan :     ...
Pengarang: Adnan Bin Omar          Judul :    Olahraga            Tarikh Pulang     Nama  ...
Pengarang: Adnan Bin Omar             796.4AD              00245               N ...
Contoh                              Kulit depan buku Nipis             796.4   ...
3.3  Pengarang   3.4  Judul Buku dan Edisi   3.5  Penerbit   3.6  Tahun   3.7  Harga   3.8  Cat...
5.  Kocek Buku dan Slip Tanda Pulangan.   Butiran yang perlu ada pada poket buku ialah:   5.1    No. Panggilan  ...
Cara Menulis di Poket Buku   i. Tuliskan No. Perolehan di sudut kiri sebelah atas.   ii. Tuliskan No, Panggilan di sud...
MAJALAH                 AKHBAR                 RISALAH                Car...
Majalah1. Catatkan penerirnaan majalah dalam Buku Rekod Perolehan. Majalah vang dilanggan perlu direkod  dalam ruang yang...
CARTA                   Cara Memproses Carta9.4.9 MEMPROSES CARTADefinisi:  Carta merupakan sejenis bah...
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah

826 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh fail kuasa gpm pkg kampong gajah

 1. 1. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANFail Kuasa GPM Kelompok -1-PKG Kampong Gajah 2013
 2. 2. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANBAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Tujuan 1.3 Isi Kandungan 1.4 Prosedur PindaanFail Kuasa GPM Kelompok -2-PKG Kampong Gajah 2013
 3. 3. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN1.1 PENDAHULUAN / DEFINISI "FAILKUASA"(AUTHORITY FILE) PUSAT SUMBER SEKOLAH Adalah merupakan catatan tugas yang dilaksanakan olehPenyelaras Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Temenggong Ahmad,Kundang Ulu, Ledang diwujudkan bertujuan untuk dijadikan panduan kepada guru yangterlibat dengan pengurusan Pusat Sumber Sekolah ini. Segala catatan dan peraturan yang dirancang oleh Jawatankuasa Pengurusan PusatSumber Sekolah hendaklah disahkan oleh Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolahsebelum difailkan. Semoga Fail kuasa ini dapat memberi panduan dan rujukan untuk guru-guruPenyelaras Pusat Sumber sekolah, terutama guru-guru Penyelaras yang baru dilantik.Pengetua dan juga guru-guru yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sertapelajar yang terlibat dengan pengurusan Pusat Sumber Sekolah ini.Sekian, terirna kasih.Salmi Haryati Bte Mat HussinGuru Perpustakaan Dan Media,Sekolah Menengah Tengku Temenggong Ahmad,Kundang Ulu, Ledang,Johor Darul Takzim.Fail Kuasa GPM Kelompok -3-PKG Kampong Gajah 2013
 4. 4. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN1.2 TUJUAN "FAILKUASA" ini diterbitkan dengan tujuan;a) Memudahkan tenaga pengajar sekolah ini, mengetahui bahan-bahan yang belum ada di PSS.b) Membolehkan tenaga pengajar sekolah ini membuat persediaan awal sebelum mengajar.c) Menggunakan bahan/alatan PSS di dalam usaha menjayakan pengajaran dan pembelajaran.d) Sebagai salah satu daripada langkah-langkah menggalakkan penggunaan PSS sekolah ini.e) Membolehkan tenaga pengajar menggunakan Pusat Sumber sebagai "Bahan Maklumat" dalam pengajaran mereka melalui Pusat Sumber.Pengwujudan PSS sekolah ini dirasakan begitu perlu memandangkan keadaanpersekitaran pelajar, ekonomi waris dan seumpamanya membolehkan murid mengatasisegala kekurangan dengan berada di PSS ini.Disebalik langkah penggunaan PSS "FAIL KUASA" ini juga dalam jangka masa yangpanjang bermatlamat:a) Meningkatkan mutu pengajaran tenaga pengajar sekolah.b) Meningkatkan prestasi pelajaran serta pencapaian akademik.c) Menjadikan PSS sebagai satu Agensi Maklumat Di Sekolah.Fail Kuasa GPM Kelompok -4-PKG Kampong Gajah 2013
 5. 5. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN1.3 ISI KANDUNGAN BAB PERKARA 1 Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah 2 Maklumat Pusat Sumber Sekolah 3 Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah 4 Pengawas Pusat Sumber Sekolah 5 Peraturan Pusat Sumber Sekolah 6 Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah 7 Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah 8 Kewangan Pusat Sumber Sekolah 9 Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah 10 Aktiviti Pusat Sumber Sekolah 11 Stok dan Inventori Pusat Sumber Sekolah 12 Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah 13 Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah 14 Automasi Pusat Sumber Sekolah 15 Progam Bacaan (NILAM)Fail Kuasa GPM Kelompok -5-PKG Kampong Gajah 2013
 6. 6. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN1.4 PROSEDUR PINDAAN Lampiran A KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI DALAM MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK KALI KE -______ YANG TELAH DIADAKAN PADA ________________________ Disediakan oleh, Disahkan oleh, ( ) ( ) Guru Perpustakaan dan Media Pengetua Tarikh: ……………….. Tarikh: …………….Fail Kuasa GPM Kelompok -6-PKG Kampong Gajah 2013
 7. 7. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN Lampiran B BORANG PINDAAN/POLISI FAIL KUASA PSS PINDAAN: Bil _____________ / Tahun : _______________ BAB : ______________________________________ Ceraian Bab Perkara Tarikh Tarikh Dikuatkuasa Dimansuh DASAR/POLISI ASAL PINDAAN / TAMBAHAN DASAR/POLISI KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK KALI KE ____/____YANG TELAH DIADAKAN PADA ________________________ Disediakan oleh, Disahkan oleh, ( ) ( ) Guru Perpustakaan dan Media Pengetua Tarikh: ……………….. Tarikh: …………….Fail Kuasa GPM Kelompok -7-PKG Kampong Gajah 2013
 8. 8. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANBAB 2 MAKLUMAT PUSAT SUMBER SEKOLAH2.1 Sejarah Penubuhan PSS2.2 Lokasi PSS ( Pelan )2.3 Visi PSS2.4 Misi PSS2.5 Piagam PSS2.6 Matlamat PSS2.7 Objektif PSS2.8 Fungsi dan peranan PSSFail Kuasa GPM Kelompok -8-PKG Kampong Gajah 2013
 9. 9. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN 2.1 SEJARAH PUSAT SUMBER SEKOLAH ....... Pusat Sumber Sekolah telah ditubuhkan pada ...... Kini ia dipindahkan ke bangunan baru mulai 2004. Sejak dari tarikh ini PSS sekolah ini telah mula menampakkan perkembangan yang positif mengikut kemampuan dan tenaga kerjanya. Dengan terbitnya "FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH ..................." ini menandakan satu lagi kejayaan PSS sekolah ini. Diharapkan dengan terbitnya Fail Kuasa ini dapat menjadi panduan dan pedoman bagi guru-guru, kakitangan serta orang persaorangan ketika berada di Bilik Pusat Surnber Sekolah ini. Pusat Sumbcr Sekolah ini memberikan perkhidmatan secara "Access terbuka (open- access) dan dengan ini adalah menjadi tanggungjawab bersama menyusun, mengemaskini, serta menjaga kebersihan bilik ini. Pusat Sumber Sekolah ini turut mengalu-alukan pandangan serta komen membina yang membawa ke arah perkhidmatan yang lebih berkesan. Sekiranya pengguna menghadapi sebarang masalah, kemusykilan, kesulitan atau pertanyaan sila hubungi Penyelaras Pusat Sumber. SELAMAT MENGGUNA. Sekian, terima kasih.2.2 PUSAT SUMBER Fail Kuasa GPM Kelompok -9- PKG Kampong Gajah 2013
 10. 10. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN SEKOLAH ...................................... PENGENALANPusat Sumber Sekolah ini terletak di paras empat Blok ___. PusatSurnber ini sepanjang 6 bay yang dibahagikan kepada: a) Bilik Tayang dan Stor BBM b) Bilik Pengurusan dan Pentadbiran. c) Bilik PerpustakaanA. BILIK TAYANG DAN STOR BBMl. Bilik ini beroperasi sebagai bilik Tayang dan bilik kerja/baik pulih dan tempat menyimpan bahan pengajaran dan pembelajaran.2. Memberikan perkhidmatan sumber bahan bantu mengajar kepada guru-guru (tenaga pengajar).3. Bahan dan alatan yang disimpan dibilik ini terdiri dari: 3.1 Carta- Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam, Kokurikulum, Sains dan Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni dan sebagainya. 3.2 Kit - Kit Permainan Dalam (Indoor Games) – Kit Pendidikan 3.3 Kad Bacaan - Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam.3.4 Bahan 3 Dimensi3.5 Bahan Pengajaran Matematik3.6 Peta3.7 Alatan Teknikal/Elektronik3.8 Glob3.9 Alatan sains, Cop-cop dll.b) BILIK PENGURUSAN DAN PENTADBIRANFail Kuasa GPM Kelompok - 10 -PKG Kampong Gajah 2013
 11. 11. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN 1. Bilik ini terletak di bahagian tengah bangunan Bilik Pusat Sumber ......................... 2. Bilik ini beroperasi sebagai tempat kaunter pinjaman dan pemulangan bahan seperti buku dan bahan BBM yang lain. 3. Bilik ini juga beroperasi sebagai tempat penyimpan segala data rekod dan fail yang berkaitan dengan organisasi Pusat Sumber ...................c) BILIK PERPUSTAKAAN 1. Bilik ini terletak di sebelah kiri bilik Pengurusan Pusat Sumber ................... 2. Di sini terdapat __________ buku dan bahan –bahan rujukan untuk warga ........................... . 3. Di dalam bilik ini juga terdapat tempat para pelanggan duduk untuk membaca dan mendapatkan sumber maklumat daripada pelbagai sumber media .2.2.1 LOKASI PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 11 -PKG Kampong Gajah 2013
 12. 12. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN2.3 VISI PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 12 -PKG Kampong Gajah 2013
 13. 13. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN PSS CEMERLANG 20102.4 MISI PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 13 -PKG Kampong Gajah 2013
 14. 14. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN Membina dan merealisasikan sistem pengurusan PSS cemerlang seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan2.5 PIAGAMFail Kuasa GPM Kelompok - 14 -PKG Kampong Gajah 2013
 15. 15. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN • Memastikan setiap murid dapat peluang meminjam dan membuat rujukan di pss dengan selesa dan sama rata. • Membina semangat kerja berpasukan dikalangan ajk dan pustakawan bagi melancarkan perjalanan urusan • Sentiasa memberi layanan yang mesra kepada setiap penggunaan tanpa mengira status • Sedia menerima segala teguran dan cadangan untuk mempertingkatkan mutu pengurusan2.6 MATLAMAT PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 15 -PKG Kampong Gajah 2013
 16. 16. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN Pusat sumber berfungsi untuk melaksanakan objektif sekolah melalui program yangberasaskan media dan juga teknologi pendidikan. Pusat sumber bermatlamat mencapai :1. Peningkatan mutu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat berjalan dengan lebih lancar dan bermalaia dengan terwujudnya bahan-bahan rujukan yang bermutu yang dapat diperolehi melalui pusat sumber .2. Pengurusan pinjaman bahan iaitu buku dan juga bukan buku kepada pelajar dan juga kakitangan sekolah.2.7Fail Kuasa GPM Kelompok - 16 -PKG Kampong Gajah 2013
 17. 17. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN OBJEKTIF PSS1. Meningkatkan mutu pengajaran - pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah .2. Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja.3. Memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematis.4. Membantu pelajar dan guru menghasil, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran-pembelajaran5. Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar6. Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.Fail Kuasa GPM Kelompok - 17 -PKG Kampong Gajah 2013
 18. 18. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN2.8 FUNGSI DAN PERANAN PUSAT SUMBER ,........ PSS .................... adalah pengembangan dari Perpustakaan ..............iaitu sebagai tempat penyimpanan segala koleksi bahan cetak dan multimedia. Pusat Sumber ..................... memberi tafsiran kepada peranannya yang lebih luas dengan pelbagai bahan secara keseluruhannya iaitu tempat rujukan segala maklumat yang diperlukan oleh pelajar , guru , staff dan semua warga ................... PSS .................... adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik oleh seorang Guru Perpustakaan Media yang dilantik oleh pihak sekolah dan dibantu oleh beberapa orang guru serta Pengawas Perpustakaan . PSS .................. menyediakan pelbagai sumber maklumat, perkhidmatan, juga ruang serta peluang kepada pelajar dan guru di sekolah ini untuk i memperkukuhkan lagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka supaya mereka dapat mempertingkatkan penguasaan kemahiran asas dan kemahiran maklumat pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayatFail Kuasa GPM Kelompok - 18 -PKG Kampong Gajah 2013
 19. 19. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN3. JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SMK / SK .................................... 3.1 Jawatankuasa Induk PSS :- a) struktur organisasi b) senarai tugas 3,2 Jawatankuasa Kerja PSS a) struktur organisasi b) senarai tugasFail Kuasa GPM Kelompok - 19 -PKG Kampong Gajah 2013
 20. 20. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN3.1(a) JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH SMK / SK PENGERUSI (PENGETUA) / ( GURU BESAR ) ......................................... YDP PIBG TIMBALAN PENGERUSI (PENOLONG KANAN ) ................................... NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2(PENOLONG KANAN HEM) (PENOLONG KANAN KoKu) ................................. ........................................ SETIAUSAHA (GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA) .......................................... PEN. SETIAUSAHA ................................ KETUA BIDANG/ KETUA PANITIA • PERPUSTAKAAN • BAHAN BANTU MENGAJAR • BANK SOALAN • PERKEMBANGAN STAF • KURIKULUM • NILAM • KO KURIKULUM • KOMPUTERFail Kuasa GPM Kelompok - 20 -PKG Kampong Gajah 2013
 21. 21. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN3.1(b) SENARAI TUGASSENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH1. Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.2. Menentukan sumber kewangan PSS.3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/ belajar.4. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja.5. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan- keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.1. PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI 1.1 Sebagai ketua pentadbir PSS 1.2 Mengenalpasti PSS akan berjalan dengan berkesan untuk mencapai objektif PSS. 1.3 Membentuk suatu dasar yang praktikal mengenai perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan PSS yang lain dalam kawasan yang sama dengan kerjasama PKG. 1.4 Merancang dan melaksanakan program untuk mendapatkan alat atau bahan media ( cetak dan bukan cetak ) dan kemudahan-kemudahan lain untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang bertambah. 1.5 Menyelaras kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat dan memerlukannya. 1.6 Mengadakan perbincangan dengan pegawai-pegawai Unit Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai Perkhidmatan Separa Pendidikan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Kurikulum Negeri, dan Pengetua sekolah yang berhampiran mengenai program PSS di sekolah. 1.7 Merancang belanjawan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama UTP, PKG dan jawatankuasa PSS. 1.8 Membuat penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.9 Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan Media baru dan yang kerap digunakan dengan kerjasama UTP dan PKG. 1.10 Menyediakan kemudahan membaiki dan mengendalikan alat-alatFail Kuasa GPM Kelompok - 21 -PKG Kampong Gajah 2013
 22. 22. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN pengajaran ( cetak dan bukan cetak ). 1.11 Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan semua guru, kakitangan dan semua murid menggunakan PSS dengan sepenuhnya untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.12 Menyebarkan konsep PSS, kepada semua kakitangan sekolah dan murid serta masyarakat tempatan.2. NAIB PENGERUSI 2.1. Bekerjasama dan membantu Pengerusi semasa ketiadaannya serta menjalankan tugas yang diagihkan. 2.2. Mengawasi setiap perjalanan PSS.3. KETUA BIDANG / KETUA PANITIA 3.1. Membantu Jawatankuasa Pentadbir PSS memilih dan mendapatkan alat/bahan pengajaran dan pembelajaran (cetak dan bukan cetak ) yang sesuai untuk kegunaan guru dan murid. 3.2. Membantu guru-guru merekacipta dan membuat alat / bahan pengajaran daripada bahan murah dan terbuang. 3.3. Membantu Jawatankuasa Pentadbir PSS menilai tentang keberkesanan alat/bahan media yang dibeli atau yang dihasilkan. 3.4 .Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.4. SETIAUSAHA 4.1 Mengambil dayausaha membentuk Jawatankuasa PSS, 4.2 Merancang, menyedia dan membentangkan program PSS kepada pihak pentadbiran seko lah. 4.3 Menjalankan kerja-kerja pengurusan PSS. 4.4 Merancang belanjawan PSS 4.5 Mengadakan dan mengemaskini buku stok alat/bahan dalam PSS.Fail Kuasa GPM Kelompok - 22 -PKG Kampong Gajah 2013
 23. 23. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN AHLI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SMK / SK.............. PENASIHAT (PENGETUA) ......................................... PENGERUSI (PENOLONG KANAN) ....................................................... NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 (PENOLONG KANAN HEM) (PENOLONG KANAN KoKu) ...................................... ...................................... SETIAUSAHA (GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA) ............................................... PEN. SETIAUSAHA ........................................PERPUSTAKAAN BBM/ BBB BILIK TAYANG KOMPUTER NILAM................................ ............................. .................. ...................... ........................ PENGAWAS PUSAT SUMBER .......................... Fail Kuasa GPM Kelompok - 23 - PKG Kampong Gajah 2013
 24. 24. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN3.2(b) SENARAI TUGASSENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAHMenyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakanMendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.1. PENGERUSI 1.1 Sebagai ketua pentadbir PSS 1.2 Mengenalpasti PSS akan berjalan dengan berkesan untuk mencapai objektif PSS. 1.3 Membentuk suatu dasar yang praktikal mengenai perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan PSS yang lain dalam kawasan yang sama dengan kerjasama PKG. 1.4 Merancang dan melaksanakan program untuk mendapatkan alat atau bahan media ( cetak dan bukan cetak ) dan kemudahan-kemudahan lain untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang bertambah. 1.5 Menyelaras kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat dan memerlukannya. 1.6 Mengadakan perbincangan dengan pegawai-pegawai Unit Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai Perkhidmatan Separa Pendidikan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Kurikulum Negeri, dan GPK 1 sekolah yang berhampiran mengenai program PSS di sekolah. 1.7 Merancang belanjawan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama UTP, PKG dan jawatankuasa PSS. 1.8 Membuat penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.10 Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan Media baru dan yang kerap digunakan dengan kerjasama UTP dan PKG. 1.10 Menyediakan kemudahan membaiki dan mengendalikan alat-alat pengajaran ( cetak dan bukan cetak ). 1.11 Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan semua guru, kakitangan dan semua murid menggunakan PSS dengan sepenuhnya untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.12 Menyebarkan konsep PSS, kepada semua kakitangan sekolah dan murid serta masyarakat tempatan.Fail Kuasa GPM Kelompok - 24 -PKG Kampong Gajah 2013
 25. 25. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN2. Naib Pengerusi 2.1. Bekerjasama dan membantu Pengerusi semasa ketiadaannya serta menjalankantugas yang diagihkan. 2.2. Mengawasi setiap perjalanan PSS.3. SETIAUSAHA1. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan2. Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS3. Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS4. Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS5. Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar6. Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun7. Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS8. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS9. Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS10. Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS11. Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS12. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.14. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS15. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan4.1 Pentadbiran:4.1.1 Mengambil dayausaha membentuk Jawatankuasa PSS,4.1.2 Merancang, menyedia dan membentangkan program PSS kepada pihak pentadbiran sekolah.4.1.3 Menjalankan kerja-kerja pengurusan PSS.4.1.4 Merancang belanjawan PSS4.1.5 Mengadakan dan mengemaskini buku stok alat/bahan dalam PSS.4.2 Pemilihan dan pemerolehan Alat / Bahan 4.2.1. Memperolehi dan menyemak bibliografi, katalog dari penerbit, pembekal atau punca-punca lain untuk mengetahui jenis jenis alat / bahan yang perlu dan boleh dibeli. 4.2.2. Dengan kerjasama semua guru, memilih dan memesan bahan-bahan cetak dan bukan cetak yang sesuai untuk PSS. 4.2.3. Merancang dan menjalankan latihan pengeluaran bahan untuk guru dan Pembantu PSS.Fail Kuasa GPM Kelompok - 25 -PKG Kampong Gajah 2013
 26. 26. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN 4.2.4. Dengan kerjasama semua guru, merancang dan membantu dalam kerja-kerja pengeluaran bahan yang sesuai untuk PSS4.3 PENYUSUNAN ALAT/ BAHAN : 4.3.1. Mengelaskan alat / bahan yang telah dibeli / diterima dari pembekal. 4.3.2. Mengkatalog alat / bahan tersebut. 4.3.3. Menyusun-atur alat / bahan supaya mudah dikesan oleh pengguna. 4.3.4. Dengan kerjasama semua jawatankuasa Pentadbir PSS, membuat kerja penjilidan bahan-bahan cetak. 4.3.5. Dengan kerjasama semua Pentadbir PSS, membuat kerja pemilihan dan baik pulih bahan-bahan yang rosak khususnya yang berbentuk cetakan. 4.3.6. Menyediakan senarai alat dan bahan yang baru diperolehi dari masa ke semasa untuk makluman semua kakitangan sekolah dan murid. 4.3.7. Dengan kerjasama semua guru, menyelia dan melatih murid -murid pembantu PSS untuk menguruskan Pusat Sumber. 4.3.8. Menyusun jadual waktu bertugas murid-murid Pembantu PSS.4.4 PENGGUNAAN 4.4.1. Membantu sekolah dalam menyediakan jadual waktu perpustakaan dalam waktu pembelajaran untuk semua kelas. 4.4.2. Dengan kerjasama Guru Audio Video, menyelaraskan Jadual waktu penggunaaan alat/ bahan bukan cetak seperti rancangan Radio Pendidikan, TV Pendidikan, bilik tayang dan penggunaa Karel. 4.4.3. Menyediakan peraturan penggunaan bilik-bilik sumber di sekolah. 4.4.4. Dengan kerjasama Jawatankuasa Pentadbir PSS, mengadakan orientasi dan mengajar kemahiran Pusat Sumber kepada murid-murid. 4.4.5 Dengan kerjasama Jawatankuasa Pentadbir PSS (guru tertentu), merancang dan menjalankan latihan penggunaan alat/bahan untuk semua guru dan Pembantu PSS. 4.4.6. Dengan kerjasama semua Jawatankuasa Pentadbir PSS menyediakan rekod dan menilai penggunaan Pusat Sumber oleh murid. 4.4.7. Menyediakan rekod dan menilai penggunaan alat / bahan oleh guru-guru dan kakitangan. 4.4.8. Dengan kerjasama Jawatankuasa Pentadbir PSS, merancang dan menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menggalakkan penggunaan Pusat Sumber seperti mengadakan pameran, peraduan, pertandingan, lawatan dan sebagainya. 4.4.9. Menyedia dan membentangkan laporan penilaian penggunaan PSS kepada pihak yang berkenaan. 4.4.10.Dengan kerjasama Jawatankuasa Pentadbir PSS merancang dan menjaga keceriaan bilik sumber untuk menjadikannya suatu tempat yang menarik untuk digunakan. 4.4.11.Menyelaraskan tugas-tugas penilaian dalam bidang yang berkaitan yang perlu dilakukan dari masa ke semasa oleh pihak-pihak yang berkaitan.Fail Kuasa GPM Kelompok - 26 -PKG Kampong Gajah 2013
 27. 27. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN 4.5.3. Mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan Pusat Sumber yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan , Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. 4.5.4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar yang berkaitan dengan Pusat Sumber.5.1 GURU PERPUSTAKAAN1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit- penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahunFail Kuasa GPM Kelompok - 27 -PKG Kampong Gajah 2013
 28. 28. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN6.GURU BBM7. GURU KOMPUTER8. GURU NILAM1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa.6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan- bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.13. Menyediakan Buku Catatan Penggunaan Bahan Media bagi mempastikan bahan yang dipinjam dan dikembalikan.14. Menyimpan rekod dan membuat penilaian tentang penggunaan alat / bahan media di sekolah . Penilaian ini perlu dibuat untuk mengetahui kekerapan penggunaan alat , bahan media serta menguji sejauh mana alat/bahan media itu benar-benar meningkatkan proses pengajaran dan pembelajran di bilik darjah.15. Menjaga dan membaikpulih alat / bhan media yang rosak dengan kerjasama PKG dan BTPN.16. Membuat perancangan bagi penghasilan alat / bahan serta melatih guruguru cara menggunakan alat / bahan media ( terutama alat tayang dan rakaman ) dengan kerjasama PKG dan BTPN17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan PengetuaFail Kuasa GPM Kelompok - 28 -PKG Kampong Gajah 2013
 29. 29. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANBAB 4 PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH4.1 Badan Pengawas PSS (struktur organisasi)4.2 Prosedur pemilihan Pengawas PSS:- (a) kriteria pemilihan (b) pakaian seragam (c) kehadiran (d) senarai tugas (e) senarai semak (f) borang kebenaran (g) surat pelantikan4.3 Sistem Merit Pengawas PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 29 -PKG Kampong Gajah 2013
 30. 30. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN4.1 Badan Pengawas PSS (Struktur Organisasi ) BADAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH 2013Pengerusi : Nur Atikah Binti Hj AbasNaib Pengerusi : Mohd Aniyail Bin HairuddinSetiausaha : Noor Illiyana Binti Mohd PaimanBendahari : Nur Shihah Binti IdrisBiro Keceriaan : Aishahtul Asyikin Bt Zaidin : Nurul Shahirah Bt Osman : Arina Amira Bt Mazlan : Azlin Syahirah Bt Adzmi : Mohd Taslim B Sabirun : Mohd Faijan B HasanBiro Kebersihan : Nor Hasmira Bt Hashim : Nurul Asikin Aidah Bt Ahmad Jamil : Logeswari A/P Parumal : Nor Adilah Binti Inal : Nur Qaidah Binti Mohd KamisBiro Bilik Tayang : Nor Hidayah Bt Abu : Nizaruddin B Md Hussin : Nor Farahzila Bt Ibrahim : Nor Shakirah Bt MustapaBiro Pinjaman Dan Pemulangan : Kokila A/P Paramasivan : Fatin Nadzirah Bt Ngariffin : Nor Jannah Bt Abd Rahim : Nuraziemah Bt Md SeninBiro Tugas-Tugas Khas : Shasha Shaziera Bt Mohd Suleiman : Nor Amira Bt Mohamed : Fatin Zulaikha Bt Hafifi : Tan Chia Sheng : Umi Nur Shazarith Bt Mohd MusaFail Kuasa GPM Kelompok - 30 -PKG Kampong Gajah 2013
 31. 31. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN4.2 PROSEDUR PEMILIHAN PENGAWAS PSS:-(a) KRITERIA PEMILIHAN • Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M) • Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. • Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.(b) PAKAIAN SERAGAM PSS Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.(c) KEHADIRAN (JADUAL BERTUGAS PENGAWAS PSS)WAKTU BERTUGAS SESI PAGI HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH ISNIN 10.30 - 10.50 a.m 1.10 - 3.30 p.m SELASA - KHAMIS 10.10 - 10.30 a.m 1.10 - 3.30 p.m JUMAAT 9.45 - 10.10 a.m 12.30 - 3.30 p.m SESI PETANG HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH ISNIN 10.30 - 1.00 p.m 3.35 - 3.55 p.m SELASA - KHAMIS 10.30 - 1.00 p.m 3.55 - 4.15 p.m JUMAAT 10.30 - 12.30 p.m 4.05 - 4.25 p.mFail Kuasa GPM Kelompok - 31 -PKG Kampong Gajah 2013
 32. 32. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN(C) SENARAI TUGAS BIDANG TUGAS SETIAP BIRO • Biro keceriaan • Membantu guru pusat sumber menceriakan pusat sumber • Membantu guru menjaga barang-barang perhiasan pusat sumber • Memberikan idea untuk menceriakan suasana bilik tayang • Biro kebersihan • Membantu guru menjaga kebersihan pusat sumber • Memastikan tiada sampah-sarap ditinggalkan dia atas meja, kerusi dan di atas lantai pusat sumber • Memastikan sampah di dalam bakul sampah pusat sumber dibuang dalam tong sampah • Biro bilik tayang • Memastikan bilik tayang sentiasa dalam keadaan yang tersusun dan kemas • Peralatan dalam bilik tayang diuruskan dengan baik dan mencukupi • Membantu guru-guru yang ingin menggunakan bilik tayang • Biro pinjaman dan pemulangan • Membantu pembantu pusat sumber menguruskan pinjaman pelajar • Menghantar surat amaran kepada pelajar yang lewat memulangkan buku • Memantau pengawas yang bertugas di pusat sumber • Biro tugas-tugas khas • Membantu guru pusat sumber mengangkut buku-buku, peralatan dan bahan-bahan bukan buku • Membantu biro-biro lain menjalankan tugasFail Kuasa GPM Kelompok - 32 -PKG Kampong Gajah 2013
 33. 33. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANTUGAS-TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER1 Membantu Jawatankuasa Pentadbir PSS dalam urusan klasifikasi, katalog, pinjaman clan pengedaran alat / bahan PSS.2. Membantu Jawatankuasa Pentadbir PSS dalam kerja-kerja membuat alat / bahan pengajaran.3. Membantu murid-murid menggunakan alat / bahan media terutama alat tayangan dan rakaman yang disediakan di sudut pembelajaran PSS.4. Membantu Guru Perpustakaan dalam kerja-kerja memproses buku baru, membaikpulih buku lama dan mengemaskinikan stok bahan cetak dan bukan cetak.5. Membantu Guru Media dan lain-lain, mengawas dan membaiki alat/ bahan media.6. Menyelia supaya bilik perpustakaan berjalan dengan terancang.7. Menjalankan aktiviti gotong royong dari semasa ke semasa demi untuk menjaga kebersihan bilik perpustakaan.8. Menjalankan projek keceriaan perpustakaan pada masa-masa yang ditentukan.9. Menjalankan aktiviti perpustakaan seperti yang dirancang10. Menghadiri mesyuarat AJK perpustakaan dan berkongsi buah fikiran demi kebaikan PSS.PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN).Pinjaman Buku Rak Terbuka1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam.2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :- - Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.Fail Kuasa GPM Kelompok - 33 -PKG Kampong Gajah 2013
 34. 34. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUAN3. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku.4. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam.5. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang).6. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas Tarikh Pulang (dibelakang buku).7. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar.8. Serahkan buku kepada si peminjam.9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam Rekod Peminjam Buku Pelajar.PERINGATAN.• Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.• Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS)• Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan)• Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu- satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.• Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap• Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayanPemulangan Buku Rak TerbukaPastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada Tarikh Pulang yang sepatutnyaJika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda)Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hariSetiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang samaJika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaanFail Kuasa GPM Kelompok - 34 -PKG Kampong Gajah 2013
 35. 35. PUSAT KEGIATAN GURU KAMPONG GAJAH 36800 KAMPONG GAJAH TEL/FAX: 05-6311442 EMAIL:pkg_kampong_gajah@moe.edu.my PERAK DARUL RIDZUANSURAT PELANTIKAN • Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSSFail Kuasa GPM Kelompok - 35 -PKG Kampong Gajah 2013
 36. 36. 4.3 SISTEM MERIT PENGAWAS PSSBAB 5 PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH5.1 PERATURAN AM5.2 PERATURAN KHUSUS5.3 PERATURAN PENGGUNAAN ALAT / RUANG (BILIK)5.4 PERATURAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN/ ALAT5.1 PERATURAN AMFAIL KUASA SMKSTTA Page 36
 37. 37. PERATURAN-PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAANDisiplin1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan.4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak- rak, pintu dan kaunter.6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran.8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.Bahan-bahan PerpustakaanPelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan.Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan.Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.Pakaian1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan.2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.Peringatan:Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.5.2 PERATURAN KHUSUS1 Masuk hendaklah melalui pintu masuk.2. Tidak dibenarkan membawa fail, beg atau benda-benda lain yang boleh diisikan buku.3. Tidak dibenarkan membuat bising samada dengan mulut atau dengan benda- benda lain kecuali untuk tayangan gambar atau Pendidikan Muzik.FAIL KUASA SMKSTTA Page 37
 38. 38. 4. Tidak dibenarkan membuat sampah dan mengotori perpustakaan 5. Tidak dibenarkan membawa keluar buku atau bukan buku tanpa kebenaran. 6. Membaca akhbar, majalah atau buku hendaklah diletakkan semula ke tempat asalnya dengan teratur bukan di tempat rahsia atau tujuan sendiri. 7. Tiap-tiap seorang murid boleh merninjam tiga buah buku sahaja selama seminggu. 8. Tidak dibenarkan menggunting gambar dan mengoyakkan bahagian buku atau lain-lain bahan bacaan. 10. Jangan merokok di dalam perpustakaan. 11. Jangan memanjat rak buku. 12. Buku-buku atau bahan-bahan lain tidak dibenarkan dibawa keluar tanpa kebenaran. Penyeludupan buku keluar dari perpustakaan adalah menjadi satu kesalahan. 13. Jika murid-murid terlewat memulangkan buku dalam 1 hari daripada tarikh pemulangan, maka murid tersebut dikenakan denda 20 sen. 14. Buku-buku yang hilang mestilah diganti mengikut harga sebenarnya.. 15. Jika sesiapa hendak menggunakan perpustakaan di luar waktu yang ditetapkan, mesti memberitahu guru perpustakaan terlebih dahulu. 16. Barang siapa masuk ke perpustakaan mestilah mencatatkan laporan vang telah disediakan di perpustakaan samada untuk mengambil alat atau sebagainya. 17. Kakitangan sekolah juga tertakluk kepada undang-undang perpustakaan. 18. Penyelaras Pusat Sumber berhak menambah atau meminda undang- undang yang tersebut di atas. 5.2.2 PERATURAN PENGGUNAAN PSS UNTUK GURU 1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual. 2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber. FAIL KUASA SMKSTTA Page 38
 39. 39. 3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan.4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS.5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.5.3 PERATURAN PENGGUNAAN ALAT/ RUANG (BILIK)5.3.1 BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR1.1 Bahan-hahan yang dipinjam hendaklah dicatatkan ke dalam Buku "REKOD PINJAMAN.1.2 Bahan-bahan vang dipinjam hendaklah diambil dan dipulangkan oleh "GURU” sendiri. ,1.3 Murid-muird tidak dibenarkan meminjam atau mengambil keluar bahan dari bilik ini.1.4 Ternpuh pinjaman adalah DUA hari.1.5 Tempuh pinjaman boleh dilanjutkan derrgan mambaharui tarikh pinjaman.1.6 Bahan-bahan yang dikembalikan hendaklah diletakkan di tempat asalnya.FAIL KUASA SMKSTTA Page 39
 40. 40. 1.7 Carta atau alat boleh dipinjam sebanyak dua buah setiap kali membuat pinjaman.1.8 Bahan yang dipirrjam tidak boleh dibawa puiang ke rumah kecuali dengan kebenaran.1.9 Tidak boleh makan atau minum di bilik ini.1.10 Kebersihan bilik ini adalah tanggungjawab semua guru.1.11 Jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan bahan, guru yang meminjam perlu memaklumkan kepada Guru Media.1.12 Untuk alatan Kokurikulum (Permainan Dalaman) hendaklah memastikan setiap set yang dikembalikan adalah lengkap.5.3.2 BILIK TAYANG3.1 Bilik Tayang ini di buka pada setiap hari kecuali hari Ahad dan cuti am.3.2 Penggunaan Bilik Tayang ini mestilah menggunakan jadual yang telah disediakan.3.3 Jika ingin rnemasuki Bilik Tayang ini di luar dari jadual, ianya perlu dibuat TEMPAHAN terlebih dahulu.3.4 Setiap penggunaan Bilik Tayang ini perlu dicatatkan ke dalam buku REKOD PENGGUNAAN yang disediakan.3.5 Alatan yang rosak semasa/sebelum digunakan hendaklah dilaporkan kepada penyelaras terlebih dahulu. Pastikan kerusi-kerusi tersusun dengan kemas clan bersih sebelum meninggalkannya. Guru harus memastikan suis atau punca kuasa elektrik, kipas dan lampu ditutup sebelum meninggalkannya.Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS.FAIL KUASA SMKSTTA Page 40
 41. 41. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS.Disiplin1. Murid tidak dibenarkan masuk tanpa guru2. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual.3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual.4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran guru.5. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.6. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.7. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan.Pakaian1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual.2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual.5.4 PERATURAN PINJAMAN & PEMULANGAN BAHAN / ALAT5.4.1 PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN).Pinjaman Buku Rak Terbuka10. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam.11. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :- - Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.12. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku.13. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam.14. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang).15. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas Tarikh Pulang (dibelakang buku).16. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar.17. Serahkan buku kepada si peminjam.FAIL KUASA SMKSTTA Page 41
 42. 42. 18. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam Rekod Peminjam Buku Pelajar.PERINGATAN.• Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.• Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS)• Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan)• Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.• Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap• Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayanPemulangan Buku Rak TerbukaPastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada Tarikh Pulang yang sepatutnyaJika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda)Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hariSetiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang samaJika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaanFAIL KUASA SMKSTTA Page 42
 43. 43. BAB 6 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS6.1 Pengurusan sistem fail PSS6.2 Rekod-Rekod Penggunaan, Pinjaman & Pemulangan6.3 Rancangan Tahunan PSS6.4 Laporan PSS (bulanan dan tahunan)6.5 Rancangan Pembangunan PSS6.6 DokumentasiFAIL KUASA SMKSTTA Page 43
 44. 44. 6.1 PENGURUSAN SISTEM FAILPENGERTIAN SISTEM FAILSatu proses mengklasifikasi, menyusun dan menyimpan semua surat, rekod mahupun maklumatKEPENTINGAN1. Sistem ini perlu supaya rekod dapat diperoleh dengan segera apabila dikehendaki2. Semua rekod dapat disimpan secara terurus dan sistematik.3.Sistem fail yang sistematikakan memudahkan pengurus atau pun pengganti mengambil alih tugas-tugas yang ditinggalkanSESEORANG PENGURUS MESTI TAHU : (a) teknik penyimpanan fail (b) rekod- rekod pentadbiran (c) sistem penyimpanan rekod yang patut diamalkan (d) peralatan yang patut diberi (e) personel yang menyelenggarakan failSISTEM FAIL DI SEKOLAHSemua sekolah ada sistem fail. Tetapi terdapat beberapa perbedaan :(a) cara mengelas tajuk besar dan pecahan tajuk(b) nombor fail untuk tajuk berbeda(c) kulit fail dan cara penulisan fail berbedaPRINSIP-PRINSIP SISTEM FAILFAIL KUASA SMKSTTA Page 44
 45. 45. 1. Fail berkulit nipis berwarna putih2. Mudah disediakan dan disimpan3. Murah dan mudah didapati4. Mudah diperluas dan dipakai berterusan - Jilid 1 dan seterusnya5. Beri tanda apabila dikeluarkan6. Pengedaran fail secara bersistemCIRI- CIRI SISTEM FAIL 1. Kepadatan - menggunakan ruang yang minima 2. Assesibiliti - mudah untuk dirujuk (Kertas Minit ) 3. Ekonomi - kos yang minima 4. Keanjalan - pembesaran ruang pada masa depan 5. Lokasi - diletakkan di tempat yang mudah diperoleh 6. Rujukan - kemudahan untuk mengesan silang dokumen lain yang berkaitan - rekod dapat dicari dengan berbagai- bagai tajuk 7. Retention - fail yang tidak aktif dapat dipindahkan (Sampul Kecil Kuning) 8. Klasifikasi - mudah untuk membuat rujukanPENGELASAN SISTEM FAIL TAJUK FAIL1 FAIL PEKELILING PSS2. FAIL PROGRAM PEMUAFAKATAN3. FAIL PROJEK KHAS4. FAIL SURAT – Surat daripada BTP, PSPN & PKG5. FAIL AUDIO VISUAL6. FAIL JAWATANKUASA HAPUS KIRA DAN PELUPUSAN7. FAIL JAWATANKUASA INDUK PSS8. FAIL JAWATANKUASA KERJA PSS9. FAIL JAWATANKUASA PEMILIHAN BAHAN10. FAIL JAWATANKUASA PENGAWAS PSS11. FAIL JAWATANKUASA UNIT-UNIT12. FAIL PEMBELIAN (SUMBER-SUMBER LAIN)13. FAIL SALINAN SIJIL INVOIS (PEMBELIAN PERALATAN DAN BAHAN)14. FAIL PEMBELIAN (Bantuan Perkapita Perpustakaan)FAIL KUASA SMKSTTA Page 45
 46. 46. 15. FAIL PEMBELIAN (SUWA)6.2 REKOD-REKOD PENGGUNAAN, PINJAMAN & PEMULANGAN6.3 RANCANGAN TAHUNAN PSS6.4 LAPORAN PSS (BULANAN DAN TAHUNAN6.5 RANCANGAN PEMBANGUNAN PSS6.6 DOKUMENTASIFAIL KUASA SMKSTTA Page 46
 47. 47. BAB 7 KOLEKSI BAHAN PSS7.1 Dasar Pemilihan Buku & Bukan Buku7.2 Prosedur koleksi Buku & Bukan Buku ( jenis, nisbah, bahasa dll )7.3 Proses Pemilihan dan Pemerolehan Bahan7.4 Kriteria Pemilihan dan Pemerolehan Bahan7.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan Koleksi PSS7.1 DASAR PEMILIHAN BAHAN BUKU & BUKAN BUKUFAIL KUASA SMKSTTA Page 47
 48. 48. DASAR PEMILIHAN BAHANDasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan :A. Panduan Am 1. Konsep 2. Keaslian/Ketulenan 3. Kesesuaian 4. Olahan 5. Memupuk minat 6. Organisasi Pengolahan 7. Aspek Teknikal 8. Aspek Khas 9. Faedahnya 10. HargaB. Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :- 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran 2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia 3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan - Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia - Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem. Pendidikan MalaysiaFAIL KUASA SMKSTTA Page 48
 49. 49. - Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia - Berita Buku Baru DBP - Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia 4. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah 5. Sukatan Pelajaran7.2 PROSEDUR PEMILIHAN KOLEKSI BUKU & BUKAN BUKU ( JENIS, NISBAH, BAHASA DAN SEBAGAINYA )7.3 PROSES PEMILIHAN DAN PEMEROLEHAN BAHAN Kaunselor GPK HemFAIL KUASA SMKSTTA Page 49
 50. 50. Isi borang pemilihan/ *Semakan oleh S/Usaha Kelulusan GuruGuru Kanan Pesanan Buku / PSS/ Besar/ PSS Bahan Guru Perpustakaan/ Guru Pengetua/ Media GPK1 Ketua Panitia * Untuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah/bilangan tambahan. 7.4 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN KOLEKSI PSS CARTA ALIRAN APABILA MENERIMA BAHAN/BUKU MENERIMA BUKU/BAHAN DARI PEMBEKAL SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BUKU/BAHAN YANG DITERIMA FAIL KUASA SMKSTTA TIDAK Page 50 ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU PERIKSA KEADAAN FIZIKAL REKODKAN BORANG TERCATAT DLM. SEPERTI YANG BUTIR-BUTIR BUKU DALAM BUKU/BAHAN ITU ADAKAH DALAM PESANAN TIDAK STOK/PEROLEHAN KEADAAN MEMUASKAN
 51. 51. PULANGKAN BUKU/BAHAN KEPADA PEMBEKALINVOISGuru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepaspenyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan.Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois.BUKU STOK- Buku Perolehan Buku- Buku Perolehan Bukan Buku- Buku (Kew. 315)ANALISIS- Setiausaha PSS akan dibantu oleh Guru Perpustakaan, Guru Media, AJK Kerja dan Kerani PSS untuk membuat analisa setiap tahun.- Analisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan Oktober hingga November.- Jenis aktiviti yang diperlukan mengikut kelasFAIL KUASA SMKSTTA Page 51
 52. 52. TANGGUNGJAWAB- Setiausaha PSS- Kerani PSS/Pengawas PSS/ Jawatankuasa Kerja PSS- AJK KerjaSEMAKAN STOK- Dilakukan setahun sekali- Pada bulan Oktober hingga November- Pengawas PSS, Setiausaha PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS / Jawatankuasa Kerja PSS.HAPUSKIRABahan-bahan hendaklah disemak dari masa kesemasa supaya sentiasa kemaskini dari segi pembekalanmaklumat. Mana-mana yang kurang sesuai haruslah dipilih dibuang.TUJUAN- Menjimatkan tempat- Memudahkan penggunaan- Menjjimatkan wang untuk membaikpulih- Mengelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan muridPILIH BUANG / PILIH SIMPAN- Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi- Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana mungkin lebih sesuai digunakan ketempat lainASPEK-ASPEK UNTUK PILIH BUANG- Bentuk fizikal - Kulitnya koyak, muka surat hilang, jilidannya tanggal, hurufnya luntur (carta lutsinar dll) tidak lengkap seperti set Ensiklopedia dan permainanFAIL KUASA SMKSTTA Page 52
 53. 53. - Isi dan maklumat - Tidak sesuai dari segi ejaannyadan perbendaharaan kata - fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan - maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif- Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki - membahayakan pengguna - tidak sesuai dan tidak berkesan- Bahan-bahan Tiruan - sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah- Aspek Teknikal - suara latar, muzik dan dialog ilustrasi tidak berkesan - teknik persembahan tidak sesuai - maklumat terlalu berkecamuk, terlalu kecil atau kaburBAB 8 KEWANGAN PSS8.1 Prosedur Kewangan8.2 Punca Kewangan8.3 Anggaran Perbelanjaan8.4 Laporan KewanganFAIL KUASA SMKSTTA Page 53
 54. 54. 8.1 PROSEDUR KEWANGANANGGARAN PUSAT SUMBER Adalah penting bagi Guru Pusat Sumber menyediakan Anggaran Tahunan Pusat Sumber.Anggaran ini boleh dirancang bersama-sama. Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber sekolah dandisahkan oleh Guru Besar. Dalam merancang pembelian bahan-bahan pusat sumber, pertimbangan mestilah diberikantentang bahan-bahan yang telah ada di PSS. Dengan itu dapatlah diketahui bahan-bahan yang perluatau patut ditambah jumlahnya.Anggaran tahunan bagi Pusat Sumber sekolah adalah seperti berikut;1. Anggaran untuk buku-1.1 buku; Fiksven Buku 20%1.2 Buku Bukan Fiksyen 20% 50%1.3 Buku Rujukan 10%Anggaran bahan bukan buku;2.1 Akhbar 20%2.2 Majalah 100% 10% 30% Tranparensi, kaset, filem slide, video serta lain-lain3. bahan yang berfaedah 10% kepada guru dan rnurid.FAIL KUASA SMKSTTA Page 54
 55. 55. Anggaran bahan Pusat4. 10% Sumber 4.1 Kad Pinjaman 4.2 Kad Buku dan Poket 4.3 Slip Pulangan 4.4 Pita baik pulih buku 4.5 Pen Tranperansi 4.6 Sticker untuk label 4.7 Gam dan lain-lain bahan yang diperlukan. 4.8 Buku Laporan Aktiviti 4.9 Buku Laporan Pinjaman 4.10 Buku Laporan Penyelaras Anggaran ini boleh diubah cnengikut keperiuan murid-muird dan guru-guru dan jugakeperluan pusat sumber.9.2 PUNCA KEWANGANPeruntukan kewangan diperoleh daripada :- • Wang Kerajaan • Bantuan Pusat Sumber Pendidikan • Wang SUWA • Sumbangan PIBG • Sumbangan individu/syarikat • Projek KhasButiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran).JENIS-JENIS TABUNG • Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :- - Jualan surat khabar/majalah - Jualan cenderamata PSS - Jualan Hari Kantin • Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.TANGGUNGJAWABFAIL KUASA SMKSTTA Page 55
 56. 56. • Penyelaras • Bendahari PPS • Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan8.3 ANGGARAN PERBELANJAANBELANJAWANAnggaran belanjawan perlu merujuk kepada Blue Print yang telah dihasilkan8.4 LAPORAN KEWANGANREKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN • Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah • Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSSFAIL KUASA SMKSTTA Page 56
 57. 57. BAB 9 ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH9.1 Pengurusan bahan secara berpusat9.2 Sistem Pengelasan9.3 Proses Teknik9.4 Pengkatalogan9.5 Lokasi Bahan9.6 Penyusunan BahanFAIL KUASA SMKSTTA Page 57
 58. 58. 9.1 PENGURUSAN BAHAN SECARA BERPUSAT9.2 SISTEM PENGELASANSISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEYPENGERTIAN DAN TUJUANl. Mengkelaskan buku bermakna meletakkan buku-buku itu secara berkumpulan supaya setiapkumpulan mengandungi, seberapa boleh,a) Semua buku mengenai sesuatu perkara tertentu, misalnya geologi;b) Semua buku, tidak kira perkaranya, yang ditulis dalam sesuatu bentuk tertentu, misalnya,puisi; atauc) Semua buku yang ada kena mengena dengan sesuatu masa tertentu, misalnya, Zaman Pertengahan .........2. Tujuan utama pengkelasan buku atau bahan-bahan di PSS ini dibuat untuk membolehkan pengguna mencari buku atau bahan yang diperlukan dengan mudahnya. Proses pengkelasan ini juga membolehkan para pengguna mengetahui apa jenis bahan yang ada di PSS mengenai topik-topik tertentu.Pusat Sumber Sekolah ini menggunakan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey ( Dewey Decimal Classification System – DDFAIL KUASA SMKSTTA Page 58
 59. 59. 2. Sistem DDC/Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey.2.1 Bahagian UtamaSistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey ini mcmbahagikan semua ilmu pengetahuan kepadasepuluh bahagian utama; sembilan bahagian mewakili sembilan bidang ilmu pengetahuan umum,dan satu bahagian untuk bahan-bahan yang terlalu umum seperti ensiklopedia, surat khabar danterbitan berkala. Setiap kelas dikenali dengan panggilan nombor siri ke seratus seperti berikut:000 Karya Am100 Falsafah200 Agama300 Sains Kemasyarakatan400 Bahasa500 Sains Tulin600 Teknologi700 Kesenian800 Kesusasteraan900 Geografi, Pengembaraan, Sejarah dan BiografBiasanya buku-buku fiksyen tidak diberi nombor pengkelasan. Jenis buku ini dikenali dengan huruf“F” sahaja. 2.2 Pembahagian Kecil Dari Bahagian Utama Setiap sepuluh bahagian utama dibahagikan lagi kepada pembahagian kecil seperti berikut; (contohnya 500 - Sains Tulin)FAIL KUASA SMKSTTA Page 59
 60. 60. 500 - Sains Tulin510 - Matematik520 - Astronomi530 - Fizik540 - Kimia550 - Sains Bumi560 - Kajifosil570 - Sains hayat580 - Sains tumbuhan590 - Sains haiwanSetiap bahagian kecil ini dapat dibahagikan lagi kepada pembahagian yang lebih kecil untukmenentukan perkara yang lebih khusus, misalnya;510 - Matematik (AM)511 - Kira-kira512 - Algebra513 - Geometri .514 - Trigonometri517 - Kalkulus519 - Matematik PerangkaanPembahagian kecil yang selanjutnya boleh dibuat dengan menggunakan angka perpuluhan.Contohnya; 599 - Mamalia (binatang) 02 Marsupial (seperti Kanggaroo) 72 Kuda, dan sebagainya .74 Kucing, anjing dan sebagainya(Untuk Pusat Sumber Sekolah Rendah, penggunaan angka perpuluhan ini boleh dihadkankepada satu tempat perpuluhan sahaja, tanpa mengira pembahagian yang halus itu).FAIL KUASA SMKSTTA Page 60
 61. 61. 2.3 Pembahagian Mengikut BentukPembahagian yang halus di bawah sesuatu nombor itu boleh dilakukan juga rnengikut bentuk buku/bahan itu ditulis; misalnya kamus, ensiklopedia dan buku panduan mengenai sesuatu topik. Nombor-nombor yang menunjukkan pembahagian bentuk itu adalah seperti berikut:02 - Buku Panduan03 - Kamus dan Ensiklopedia .04 - Esei dan Syarahan45 - Terbitan Berkala06 - Organisasi dan Persatuan07 - Mengajar dan belajar sesuatu perkara08 - Koleksi karya oleh beberapa orang pengarang09 - Sejarah bagi sesuatu perkara Contoh:500 Sains Tulen590 Sains haiwan598 Burung598.03 Ensiklopedia mengenai burung621 - Kejuruteraan621.09 - Sejarah Kejuruteraan821 - Buku Puisi oleh penyair821.08 - Koleksi puisi oleh beberapa orang penyair2.4 Pembahagian Mengikut Geografi900 - Sejarah950 - Asia (Benua)959 - Asia tenggara959.5 - Malaysia (negara tertentu di Asia Tenggara)959.51 - SingapuraCARA MENGKELASFAIL KUASA SMKSTTA Page 61
 62. 62. 1. Tentukan perkara buku yang hendak dikelas itu dengan menimbangkan perkara-perkara berikut; l. l Karya itu sendiri - judul kandungan, pendahuluan, ciri-ciri istimewa, teks, tajuk. (Jangan berdasarkan tajuknya sahaja kerana ini mungkin mengelirukan). 1.2 Maklumat dari punca lain, termasuk buku rujukan dan orang - orang yang pakar dalam peprkara itu.2. Piiih nombor Pengkelasan Dewey mengikut langkah demi langkah 2.1 Tentukan cara umum bidang atau kelas ilmu yang berkenaan. 2.2 Cari bahagian yang sesuai dalam kelas atau bidang itu. 2.3 Pilih nombor yang paling tepat dengan perkara buku itu.3. Jika lebih dari satu perkara atau aspek nuengenai sesuatu perkara dibincangkan dalam buku tersebut, pilih salah satu cara yang berikut; 3.1 Pilih satu nombor pengkelasan yang dapat merangkum semua aspek yang tersebut dalam buku itu. 3.2 Pilih perkara yang ditegaskan dalam buku itu seperti yang ternyata dari jumlah muka surat mengenai perkara itu, ataupun perkara yang paling sesuai dan yang mencerminkan tujuan penulisnya. 3.3 Jika dua perkara diberi penekanan yang sama, pilih perkara yang disebutkan terdahulu dalan jadual pengkelasan.Secara umumnya, letakkan sesebuah buku atau bahan di bawah nombor pengkelasan yang andafikirkan paling sesuai dan yang akan dicari oleh namai pengguna. Anda hendaklah mempunyaialasan kenapa sesebuah buku atau bahan itu dilctakkan pada nambor yang anda pilih.MENGKELASKAN BAHAN-BAHAN KHASFAIL KUASA SMKSTTA Page 62
 63. 63. l. Fiksyen, Buku-buku Mudah dan Cerita-cerita PendekTiada nombor bagi buku-buku fiksyen, termasuk cerita-cerita pendek dan buku-buku gambar mudahuntuk murid-murid sekolah rendah. Adalah lebih praktikal melabelkan bnku-buku ini dengan "F"sahaja dan ditambah dengan huruf awaIan pengarang. Buku-buku mudah boleh diberi tanda "BP"(Bacaan Permulaan) dan ditambah dengatt huruf awalan pengarang. Buku-buku ini eloklahdiasingkan dari buku-buku fiksyen dewasa bagi memudahkan kanak-kanak/murid-murid mencarinva.2. Buku-Buku RuyukanBiasanya buku-buku rujukan diletakkan di atas rak-rak tertentu. Buku -buku ini memerlukan simbolseperti "R" (bermakna rujukan) di atas nombor pengkelasannya seperti ensiklopedia, kamus dansebagainya. Contoh; R 030 COM3. Buku-buku BersiriBuku-buku bersiri patut diasingkan dan diletakkan di bawah nombor pengkelasan masing-masingmengikut isinya.4. RisalahBahan-bahan risalah boleh dikumpul dan diletakkan dalam kotak risalah mengikut tajuk perkaramasing-masing.5. Ensiklopedia AmEnsiklopedia terdiri dari beberapa jilid dan tiap-tiap jilid itu mempunyai judui yang tertentu, bolehdikelaskan di bawah satu nombor pengkelasan umum, iaitu `03U supaya semua jilid itu tidakdiasingkan. Contoh; Oxford Junior EcyclopediaFAIL KUASA SMKSTTA Page 63
 64. 64. Volume 1 Mankind Volume 2 Natural Historv Volume 3 The Universe Volume 4 Communication Volume 5 Great lives Volume 6 Farming and Fisheries(Tiap-tiap jilid diberikan nombor yang sama - "030" aaitu nombor untuk ensiklopedia am).9.3 PROSES TEKNIK9.3.1 CARTA ALIRAN PROSES TEKNIK Diterima, disemak, direkodkan dalam Buku StokFAIL KUASA SMKSTTA Page 64
 65. 65. Menentukan Hak Milik 1. Cop Hak Milik 2. Merekodkan No. Perolehan Menyediakan Kemudahan Penggunaan 1. Sediakan slip kerja 2. Sediakan kad katalog 3. Sediakan kad pinjaman 4. Sediakan kocek buku 5. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman 6. Tampalkan label pada buku 7. Tampalkan slip tarikh pulang Menentukan Tempat Letak Bahan 1. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey 2. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul 3. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai Promosi9.3.2 CONTOH COP HAK MILIK 7 cm PUSAT SUMBER SEKOLAH (Nama Sekolah) 5 cm NO. PEROLEHAN NO. PANGGILAN TARIKHFAIL KUASA SMKSTTA Page 65
 66. 66.  Untuk Buku -Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia  Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah):Buku Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 99 b). Halaman buku kurang 100 - m/s 9Buku Bukan Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 55 b). Halaman buku kurang 1000 - m/s 15  Untuk Bahan Bukan Buku -Cop pada tempat yang sesuai, atau cop pada kertas kosong dan tampal pada bahan, atau ditulis terus pada bahan.9.4 CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA9.4.1 Sediakan slip kerja Contoh: PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ……………………………… SLIP KERJA ( BUKU) No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas : Nama Pengarang : Judul Buku : Edisi : Tempat : Penerbit : Tahun : Bil. M/S : Ilus : Indeks : Siri : Saiz : cm Punca : Invois : Tarikh :FAIL KUASA SMKSTTA Page 66
 67. 67. Tajuk Perkara : Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh : Catatan : PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ……………………………….. SLIP KERJA (BAHAN BUKAN BUKU) No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas : Nama Pengarang : Judul: Tempat : Penerbit : Tahun : Penunjuk Media: Punca : Invois : Tarikh : Huraian Fizikal: Tajuk Perkara : Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh : Catatan : 10.39.4.2 Sediakan Kad Katalog (Ikut prosedur Bab II - Pengkatalogan)9.4.3 Sediakan Kad Pinjaman Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh : 796.4 ADN 00245FAIL KUASA SMKSTTA Page 67
 68. 68. Pengarang: Adnan Bin Omar Judul : Olahraga Tarikh Pulang Nama Kelas9.4.5 Sediakan Kocek Buku Contoh : 3 jarak 7 jarak 2 jarak 796.4AD 00245 2 jarak N No. Panggilan Adnan Bin Omar Nombor Olahraga Perolehan 10.4 10.3.5 Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad Pinjaman 796.4 00245 Kad Pinjaman ADNFAIL KUASA SMKSTTA Page 68
 69. 69. Pengarang: Adnan Bin Omar 796.4AD 00245 N Adnan Bin Omar Kocek Buku Olahraga9.4.6 Tampal Slip Tarikh Pulang TARIKH PULANG (DATE DUE) 14.4.19949.4.7 Labelkan Buku a. Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh: b. Buku Nipis - Label pada kulit depanFAIL KUASA SMKSTTA Page 69
 70. 70. Contoh Kulit depan buku Nipis 796.4 1.2 sm ADN 3.5 sm BUKU9.4.8 CARA-CARA MEMPROSES BUKU1. Cop Tanda Milik (Cop Pusat Sumber Sekolah),1.1. Cop di tengah bahagian dalam kulit hadapan.1.2. Cop pada muka surat rahsia (secret page of key page) di muka surat 5 atau 15 di sudut kanan sebelah bawah tanpa mengganggu grafik di muka surat tersebut.2. Tuliskan nombor perolehan di sudut kiri sebelah atas muka surat judul dan nombor pada judul.3. Masukkan kenyataan buku tersebut ke dalam rekod perolehan yang mengandungi butiran seperti berikut; 3.1 Tarikh 3.2 No. perolehanFAIL KUASA SMKSTTA Page 70
 71. 71. 3.3 Pengarang 3.4 Judul Buku dan Edisi 3.5 Penerbit 3.6 Tahun 3.7 Harga 3.8 Catatan4. Slip Kerja Katalog Isikan butir-butir buku ke dalam slip kerja. Slip kerja ini boleh digunakan sebagai Kad Senarai Rak.FAIL KUASA SMKSTTA Page 71
 72. 72. 5. Kocek Buku dan Slip Tanda Pulangan. Butiran yang perlu ada pada poket buku ialah: 5.1 No. Panggilan 5.2 No. Perolehan6. Cara melekat Poket Buku. 6.1 Lekatkan poket buku di sebelah dalam kulit depan buku. Masukkan Kad Buku ke dalam poket buku. , 6.2 Lekatkan slip tarikh pulang pada muka surat bertentangan dengan poket buku.(Rajah 3) Rajah 3 .6. 3.Jika kulit hadapan (dalam) bergambar ada muka surat judul bertentangan dengan kulit hadapan, sediakan dua helaian kosong yang sama dengan ukuran buku itu clan lekatkan helaian itu di antara kulit hadapan dan muka surat judul dan lekatkan poket buku dan slip tarikh pulang. (Rajah 4).FAIL KUASA SMKSTTA Page 72
 73. 73. Cara Menulis di Poket Buku i. Tuliskan No. Perolehan di sudut kiri sebelah atas. ii. Tuliskan No, Panggilan di sudut kanan sebelah atas. iii. Nama buku dan Pengarang ditulis di bahagian tengah. iv. Cop tanda hak milik di sudut kiri sebelah bawah.7. Slip pulangan i. Letakkan poket di sebelah belakang buku. ii. Masukkan Kad Pinjaman ke dalam poket. iii Lekatkan slip tarikh pulangan di sebelah muka surat belakang berhadapan dengan poket buku. Poket dan slip pulangan ditampal mengikut ukuran yang ditentukan iaitu 1.5 cm. iv Helaian tambahan (fly leaf) perlu dibuat/diadakan untuk menampal slip pulangan tersebut jika kedua-dua muka surat itu terdapat grafik/gambar dan judul buku. Fail Kuasa PSSFAIL KUASA SMKSTTA Page 73
 74. 74. MAJALAH AKHBAR RISALAH Cara MemprosesPENTADBIRAN MAJALAH, AKHBAR DAN RISALAHFAIL KUASA SMKSTTA Page 74
 75. 75. Majalah1. Catatkan penerirnaan majalah dalam Buku Rekod Perolehan. Majalah vang dilanggan perlu direkod dalam ruang yang tertentu supaya scnang dapat ditentukan sama ada tiap-tiap keluaran majalah itu diterima dengan betul.2. Keluaran yang diterima hendaklah dicop dengan Cop Hak Milik Pusat Sumber di muka surat yang ditentukan ( 5 atau 15)3. Ketentuan berapa lamakah keluaran yang telah lalu itu disimpan bergantunglah kepada luas tempat menyimpan dan ketentuan masa yang dibuat oleh guru pusat sumber.Akhbar-akhbar 1. Rekodkan penerimaannya. Copkan dengan cop Pusat Sumber di atas muka surat pertama.Risalah-risalah.1. Failkan setiap penerimaannya.2. Dikelas dan dikatalogkan seperti sebuah buku.3. Kabinet fail dan kotak-kotak tempat menyimpan risalah hcndaklah dilabelkan supaya mudah dikesan.4. Apabila risalah diterima, ianya dicop dengan cop hak milik PSS dan ditcntukan perkara isinya dan difailkan.5. Buat sekeping kad untuk tiap-tiap satu tajuk perkara yang digunakan dan dimasukkan ke dalam katalog.FAIL KUASA SMKSTTA Page 75
 76. 76. CARTA Cara Memproses Carta9.4.9 MEMPROSES CARTADefinisi: Carta merupakan sejenis bahan legap yang menunjukkan maklumat dalam bentuk grafik. Carta biasa disediakan pada kepingan-kepingan kadbod, kertas tebal atau kad manila, kain clan plastik(PVC).Tujuan menggunakan carta:FAIL KUASA SMKSTTA Page 76

×