SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
YHTEISÖLLISYYS ELÄMÄN
             VOIMAVARANA
            Oskari Niitamo 28.11.2012 ”PITKO”
            Helsingin suomenkielinen työväenopisto
28. marraskuuta 12
OSKARI
        Aikuiskasvatustiede
        Kasvatuspsykologia
      Yhteisöllinen oppiminen
        Kulttuurijärjestöt
         Vapaaehtoistyö
        Yhteisöfasilisointi
        Sosiaalinen media
       Aktiivinen kansalaisuus
       Tee-se-itse -kulttuuri
28. marraskuuta 12
Mitä	
  jos	
  kaikki	
  tuntemasi	
  ihmiset	
  tulisivat	
  samaan	
  
    paikkaan	
  ope+amaan	
  jotakin,	
  mitä	
  he	
  osaisivat?	
  
28. marraskuuta 12
Me	
  kaikki	
  osaamme	
  jotakin,	
  mitä	
  joku	
  toinen	
  
  haluaisi	
  oppia...
28. marraskuuta 12
Kuka	
  tahansa	
  voi	
  ope/aa!28. marraskuuta 12
Teksti
28. marraskuuta 12
pallogrillausta
28. marraskuuta 12
käsitöitä
28. marraskuuta 12
le6tystä
 neulontaa
 piirustusta
28. marraskuuta 12
pihapelejä
           musiikkia
           pyöräpaja
28. marraskuuta 12
28. marraskuuta 12
‣Koulu	
  on	
  2000-­‐luvun	
  hyvän	
  elämän	
  ja	
  
 kansalaistaitojen	
  jalostamo.

 ‣Viisauden	
  fes6vaali.	
  Tee-­‐se-­‐itse-­‐koulu.	
  
 Tekemisen	
  meininkiä.	
  	
  Jokamiestaitojen	
  
 juhlaa.	
  Tiedon	
  ja	
  taitojen	
  siirtämistä.	
        Mitä	
  opimme?
28. marraskuuta 12
VERTAISET	
  OVAT	
  
           ELÄVÄ	
  KIRJASTO
28. marraskuuta 12
28. marraskuuta 12
...kaipaamme	
  ihan	
  tavallisia	
  asioita.

           kohtaamiset
           vuoropuhelu
           ihmissuhteet
           kunnioitus
28. marraskuuta 12
           virkkeisyys
!?
28. marraskuuta 12
”Onni	
  ja	
  mielenrauha	
  syntyvät	
  
           siitä,	
  e/ä	
  ihminen	
  on	
  lähellä	
  
           toista	
  ihmistä	
  ja	
  samalla	
  vapaa	
  
           kehi/ymään.”                      Gerald	
  Hüther
28. marraskuuta 12
28. marraskuuta 12
”Voimakkain	
  meitä	
  
  mo6voiva	
  asia	
  ei	
  ole	
  
  kilpailu,	
  palkinnot	
  tai	
  
  rangaistukset,	
  vaan	
  
  yhteys.”

  ”Joukon	
  ulkopuolelle	
  jääminen	
  
  merkitsee	
  sosiaalista	
  amputaa8ota”

28. marraskuuta 12
Hyvinvoin6	
  on	
  
           osallisuu/a.


28. marraskuuta 12
Maslow’n	
  uusi	
  tulkinta      (Routledge,	
  P.)
      Yhteisöllisyys	
  kaikkia	
  tarpeita	
  väli/ävänä	
  tekijänä.

28. marraskuuta 12
ihminen	
  ei	
  tule	
  
           koskaan	
  valmiiksi
  • Mieli	
  ei	
  ole	
  6etokone,	
  vaan	
  pikemminkin	
  puutarha

  • Parasta	
  lannoite/a	
  on	
  innostus,	
  ilo	
  tai	
  muu	
  tunne

  • Yhteydet	
  rakentuvat	
  ja	
  vahvistuvat	
  kun	
  ihminen	
  kokee	
  
    jotakin,	
  mikä	
  liiku/aa	
  häntä	
  -­‐	
  jotain	
  mikä	
  syty:ää

  • Ihminen	
  tarvitsee	
  ongelmia,	
  virikkeitä	
  ja	
  pyrkimistä

  • Elinympäristöllä	
  ja	
  ihmissuhteillamme	
  suuri	
  vaikutus

28. marraskuuta 12
”Onnellisuusoppi”
                                    (Mar6n	
  Seligman)
  • The	
  pleasant	
  life
    •  Mielihyvä, perustarpeiden ja -halujen tyydytys ja palkinnot ja rangaistukset.


  • The	
  good	
  life
    •  Omien vahvuuksien tunteminen, itsenäisyys, itsetoteutus ja luovuus.


  • The	
  meaningful	
  life
    •  Kokemus itsestä osana suurempaa kokonaisuutta ja oman panoksen tarjoaminen siinä.
28. marraskuuta 12
”Onnellisuusoppi”
                                    (Mar6n	
  Seligman)
  • The	
  pleasant	
  life                            Mukava elämä
    •  Mielihyvä, perustarpeiden ja -halujen tyydytys ja palkinnot ja rangaistukset.


  • The	
  good	
  life                                Hyvä elämä
    •  Omien vahvuuksien tunteminen, itsenäisyys, itsetoteutus ja luovuus.


  • The	
  meaningful	
  life                    Merkityksellinen elämä
    •  Kokemus itsestä osana suurempaa kokonaisuutta ja oman panoksen tarjoaminen siinä.
28. marraskuuta 12
rikastava	
  vuorovaikutus
           Näkökulma ohjaamaan dialogia ja vuorovaikutusta

                                Toivo
                  Unelma           Energia

                                 Ilo
                  Luovuus          Tarkoitus


                               Tunnustus
                Rikastava	
  yhteisö     Kuuluminen

                                Turva

                 Luo/amus          Uupumus
                               Epätoivo


   ”Jos et saavuta näitä perusehtoja, seurauksena on kärsimys ja burnout”
                                (Pekka Himanen)

28. marraskuuta 12
inhmilliset	
  perustarpeet
           Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudetMikä	
  meitä	
  liikuDaa?
  • Itsenäisyys	
  (autonomy)	
  

  • Kyvykkyys	
  (competence)

  • Yhteisöllisyys	
  (relatedness)

  • Osallisuus	
  (contribu6on)
                                 (Deci	
  &	
  Ryan,	
  Eccles)
28. marraskuuta 12
inhmilliset	
  perustarpeet
           Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudetMikä	
  meitä	
  liikuDaa?
  • Itsenäisyys	
  (autonomy)	
           ”päättää omista asioistaan”

  • Kyvykkyys	
  (competence)           ”osaaminen ja kehittyminen”

  • Yhteisöllisyys	
  (relatedness)          ”yhdessä tekeminen”

  • Osallisuus	
  (contribu6on)          ”oman panoksen tarjoaminen”

                                 (Deci	
  &	
  Ryan,	
  Eccles)
28. marraskuuta 12
inhmilliset	
  perustarpeet
           Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudetMikä	
  meitä	
  liikuDaa? MERKITYS
  • Itsenäisyys	
  (autonomy)	
           ”päättää omista asioistaan”

  • Kyvykkyys	
  (competence)           ”osaaminen ja kehittyminen”

  • Yhteisöllisyys	
  (relatedness)          ”yhdessä tekeminen”

  • Osallisuus	
  (contribu6on)          ”oman panoksen tarjoaminen”

                                 (Deci	
  &	
  Ryan,	
  Eccles)
28. marraskuuta 12
Pohdi/avaksi

  • Millaista	
  on	
  hyvä	
  elämä	
  vuonna	
  2013?

  • Minkälaisia	
  aiempia	
  kokemuksia	
  meillä	
  on	
  siitä?

  • Miten	
  aloiDaa?	
  Hyvin	
  läheltä,	
  omasta	
  lähipiiristä.

  • Muu/aaksemme	
  maailmaa,	
  meidän	
  on	
  muute/ava	
  
    itsemme.	
  On	
  tehtävä	
  itsessään	
  muutos,	
  jonka	
  
    haluaisi	
  ympärillään	
  tapahtuvan.
28. marraskuuta 12
Kiitos.


             http://www.kouluschool.org/

            Kiinnostaako      bit.ly/koulu2013
            Koulu-­‐fes6vaali?    *klik*	
  
                         *klik*


28. marraskuuta 12

More Related Content

Similar to Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012

Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Otavan Opisto
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ammattilainen
 
Ideoiden Tuottaminen Final
Ideoiden Tuottaminen FinalIdeoiden Tuottaminen Final
Ideoiden Tuottaminen Final
kacapa
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Anna-Liisa Lämsä
 

Similar to Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012 (20)

Näkyväksi tuleminen
Näkyväksi tuleminen Näkyväksi tuleminen
Näkyväksi tuleminen
 
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
 
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaIlola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
 
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
 
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhönErkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
 
Leiki, pelit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa: ALOITUSLUENTO
Leiki, pelit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa: ALOITUSLUENTOLeiki, pelit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa: ALOITUSLUENTO
Leiki, pelit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa: ALOITUSLUENTO
 
Diakoniaoppitunti riparilla,oma juttu
Diakoniaoppitunti riparilla,oma juttuDiakoniaoppitunti riparilla,oma juttu
Diakoniaoppitunti riparilla,oma juttu
 
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemi
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemiSuomen yliopistokiinteistöt olli niemi
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemi
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
 
Ideoiden Tuottaminen Final
Ideoiden Tuottaminen FinalIdeoiden Tuottaminen Final
Ideoiden Tuottaminen Final
 
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta! Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
 
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjulaLk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
 
Kamikaze asennetta
Kamikaze asennettaKamikaze asennetta
Kamikaze asennetta
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
 
Kestävä elämäntapa: Kohti ihmisen täyttä mittaa
Kestävä elämäntapa: Kohti ihmisen täyttä mittaaKestävä elämäntapa: Kohti ihmisen täyttä mittaa
Kestävä elämäntapa: Kohti ihmisen täyttä mittaa
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
 
Luovaan opettajuuteen-koulutus
Luovaan opettajuuteen-koulutusLuovaan opettajuuteen-koulutus
Luovaan opettajuuteen-koulutus
 
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa Lindström
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa LindströmKestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa Lindström
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa Lindström
 

More from Oskari Niitamo (6)

Koulu festivaali -konsepti
Koulu festivaali -konseptiKoulu festivaali -konsepti
Koulu festivaali -konsepti
 
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto)
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto) Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto)
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto)
 
TYÖPAJA#5: Twitter, Storify ja Sisältojen kuratointi
TYÖPAJA#5: Twitter, Storify ja Sisältojen kuratointiTYÖPAJA#5: Twitter, Storify ja Sisältojen kuratointi
TYÖPAJA#5: Twitter, Storify ja Sisältojen kuratointi
 
Havaijin saaret ... Tyynen valtameren helminauha
Havaijin saaret ... Tyynen valtameren helminauhaHavaijin saaret ... Tyynen valtameren helminauha
Havaijin saaret ... Tyynen valtameren helminauha
 
Mediapolku Aloitustapaaminen 4.11.2010
Mediapolku Aloitustapaaminen 4.11.2010Mediapolku Aloitustapaaminen 4.11.2010
Mediapolku Aloitustapaaminen 4.11.2010
 
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaaVerkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
 

Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012

 • 1. YHTEISÖLLISYYS ELÄMÄN VOIMAVARANA Oskari Niitamo 28.11.2012 ”PITKO” Helsingin suomenkielinen työväenopisto 28. marraskuuta 12
 • 2. OSKARI Aikuiskasvatustiede Kasvatuspsykologia Yhteisöllinen oppiminen Kulttuurijärjestöt Vapaaehtoistyö Yhteisöfasilisointi Sosiaalinen media Aktiivinen kansalaisuus Tee-se-itse -kulttuuri 28. marraskuuta 12
 • 3. Mitä  jos  kaikki  tuntemasi  ihmiset  tulisivat  samaan   paikkaan  ope+amaan  jotakin,  mitä  he  osaisivat?   28. marraskuuta 12
 • 4. Me  kaikki  osaamme  jotakin,  mitä  joku  toinen   haluaisi  oppia... 28. marraskuuta 12
 • 5. Kuka  tahansa  voi  ope/aa! 28. marraskuuta 12
 • 10. pihapelejä musiikkia pyöräpaja 28. marraskuuta 12
 • 12. ‣Koulu  on  2000-­‐luvun  hyvän  elämän  ja   kansalaistaitojen  jalostamo. ‣Viisauden  fes6vaali.  Tee-­‐se-­‐itse-­‐koulu.   Tekemisen  meininkiä.    Jokamiestaitojen   juhlaa.  Tiedon  ja  taitojen  siirtämistä.   Mitä  opimme? 28. marraskuuta 12
 • 13. VERTAISET  OVAT   ELÄVÄ  KIRJASTO 28. marraskuuta 12
 • 15. ...kaipaamme  ihan  tavallisia  asioita. kohtaamiset vuoropuhelu ihmissuhteet kunnioitus 28. marraskuuta 12 virkkeisyys
 • 17. ”Onni  ja  mielenrauha  syntyvät   siitä,  e/ä  ihminen  on  lähellä   toista  ihmistä  ja  samalla  vapaa   kehi/ymään.” Gerald  Hüther 28. marraskuuta 12
 • 19. ”Voimakkain  meitä   mo6voiva  asia  ei  ole   kilpailu,  palkinnot  tai   rangaistukset,  vaan   yhteys.” ”Joukon  ulkopuolelle  jääminen   merkitsee  sosiaalista  amputaa8ota” 28. marraskuuta 12
 • 20. Hyvinvoin6  on   osallisuu/a. 28. marraskuuta 12
 • 21. Maslow’n  uusi  tulkinta (Routledge,  P.) Yhteisöllisyys  kaikkia  tarpeita  väli/ävänä  tekijänä. 28. marraskuuta 12
 • 22. ihminen  ei  tule   koskaan  valmiiksi • Mieli  ei  ole  6etokone,  vaan  pikemminkin  puutarha • Parasta  lannoite/a  on  innostus,  ilo  tai  muu  tunne • Yhteydet  rakentuvat  ja  vahvistuvat  kun  ihminen  kokee   jotakin,  mikä  liiku/aa  häntä  -­‐  jotain  mikä  syty:ää • Ihminen  tarvitsee  ongelmia,  virikkeitä  ja  pyrkimistä • Elinympäristöllä  ja  ihmissuhteillamme  suuri  vaikutus 28. marraskuuta 12
 • 23. ”Onnellisuusoppi” (Mar6n  Seligman) • The  pleasant  life • Mielihyvä, perustarpeiden ja -halujen tyydytys ja palkinnot ja rangaistukset. • The  good  life • Omien vahvuuksien tunteminen, itsenäisyys, itsetoteutus ja luovuus. • The  meaningful  life • Kokemus itsestä osana suurempaa kokonaisuutta ja oman panoksen tarjoaminen siinä. 28. marraskuuta 12
 • 24. ”Onnellisuusoppi” (Mar6n  Seligman) • The  pleasant  life Mukava elämä • Mielihyvä, perustarpeiden ja -halujen tyydytys ja palkinnot ja rangaistukset. • The  good  life Hyvä elämä • Omien vahvuuksien tunteminen, itsenäisyys, itsetoteutus ja luovuus. • The  meaningful  life Merkityksellinen elämä • Kokemus itsestä osana suurempaa kokonaisuutta ja oman panoksen tarjoaminen siinä. 28. marraskuuta 12
 • 25. rikastava  vuorovaikutus Näkökulma ohjaamaan dialogia ja vuorovaikutusta Toivo Unelma Energia Ilo Luovuus Tarkoitus Tunnustus Rikastava  yhteisö Kuuluminen Turva Luo/amus Uupumus Epätoivo ”Jos et saavuta näitä perusehtoja, seurauksena on kärsimys ja burnout” (Pekka Himanen) 28. marraskuuta 12
 • 26. inhmilliset  perustarpeet Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudet Mikä  meitä  liikuDaa? • Itsenäisyys  (autonomy)   • Kyvykkyys  (competence) • Yhteisöllisyys  (relatedness) • Osallisuus  (contribu6on) (Deci  &  Ryan,  Eccles) 28. marraskuuta 12
 • 27. inhmilliset  perustarpeet Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudet Mikä  meitä  liikuDaa? • Itsenäisyys  (autonomy)   ”päättää omista asioistaan” • Kyvykkyys  (competence) ”osaaminen ja kehittyminen” • Yhteisöllisyys  (relatedness) ”yhdessä tekeminen” • Osallisuus  (contribu6on) ”oman panoksen tarjoaminen” (Deci  &  Ryan,  Eccles) 28. marraskuuta 12
 • 28. inhmilliset  perustarpeet Rikastavan elinympäristön psykologiset ulottuvuudet Mikä  meitä  liikuDaa? MERKITYS • Itsenäisyys  (autonomy)   ”päättää omista asioistaan” • Kyvykkyys  (competence) ”osaaminen ja kehittyminen” • Yhteisöllisyys  (relatedness) ”yhdessä tekeminen” • Osallisuus  (contribu6on) ”oman panoksen tarjoaminen” (Deci  &  Ryan,  Eccles) 28. marraskuuta 12
 • 29. Pohdi/avaksi • Millaista  on  hyvä  elämä  vuonna  2013? • Minkälaisia  aiempia  kokemuksia  meillä  on  siitä? • Miten  aloiDaa?  Hyvin  läheltä,  omasta  lähipiiristä. • Muu/aaksemme  maailmaa,  meidän  on  muute/ava   itsemme.  On  tehtävä  itsessään  muutos,  jonka   haluaisi  ympärillään  tapahtuvan. 28. marraskuuta 12
 • 30. Kiitos. http://www.kouluschool.org/ Kiinnostaako bit.ly/koulu2013 Koulu-­‐fes6vaali? *klik*   *klik* 28. marraskuuta 12