List of occupations_01.06.2011

2,643 views

Published on

Списък на длъжностите в НКПД в сила от 01.06.2011 г.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

List of occupations_01.06.2011

 1. 1. Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.06.2011 г. СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. Код Наименование1 РЪКОВОДИТЕЛИ11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ111 Законодатели и висши представители1111 Законодатели1111 9001 Президент на Република България1111 9002 Вицепрезидент на Република България1111 9003 Председател на Народно събрание1111 9004 Заместник-председател на Народно събрание1111 9005 Председател на комисия, Народно събрание1111 9006 Заместник-председател на комисия, Народно събрание1111 9007 Народен представител1111 9008 Омбудсман1111 9009 Заместник-омбудсман1111 9010 Министър-председател1111 9011 Заместник-министър-председател1111 9012 Министър1111 7013 Заместник-министър1111 7014 Началник на политически кабинет, министър1111 6015 Говорител на Министър-председателя1111 9016 Кмет, община1111 4017 Заместник-кмет, община1111 9018 Кмет, кметство1111 9019 Председател, общински съвет1111 9020 Заместник-председател, общински съвет1111 9021 Общински съветник1111 9022 Кмет, район1111 4023 Заместник-кмет, район1111 3024 Кметски наместник, община1111 7025 Главен прокурор1111 7026 Заместник-главен прокурор1111 7027 Директор, Национална следствена служба1111 7028 Заместник-директор, Национална следствена служба1111 9029 Председател на Конституционен съд1111 7030 Председател, Върховен касационен съд1111 7031 Председател, Върховен административен съд1111 7032 Председател, Апелативен съд1111 7033 Председател, окръжен съд1111 7034 Председател, районен съд1111 7035 Председател на отделение, Върховен касационен съд1111 7036 Председател отделение, Върховен административен съд1111 7037 Председател, градски съд1111 7038 Заместник-председател, Върховен касационен съд1111 7039 Заместник-председател, Върховен административен съд 1
 2. 2. 1111 7040 Заместник-председател, апелативен съд1111 7041 Заместник-председател, градски съд1111 7042 Заместник-председател, окръжен съд1111 7043 Заместник-председател, районен съд1111 7044 Началник на кабинета на заместник министър-председател1111 7045 Началник на кабинета на министър-председателя1112 Висши представители на държавни органи1112 7001 Главен секретар, администрация на Президента1112 7002 Главен секретар, администрация на Народно събрание1112 7003 Директор дирекция, администрация на Народно събрание1112 7004 Секретар, Народно събрание1112 7005 Държавен съветник, Народно събрание/Президентство1112 7006 Началник протокол, Народно събрание/Президентство1112 7007 Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство1112 7008 Главен държавен здравен инспектор1112 7009 Областен управител1112 7010 Заместник-областен управител1112 9011 Управител, Национален осигурителен институт1112 9012 Подуправител, Национален осигурителен институт1112 7013 Председател, Национален статистически институт1112 7014 Заместник-председател, Национален статистически институт1112 9015 Управител, Българска народна банка1112 9016 Подуправител, Българска народна банка1112 9017 Председател, Сметна палата1112 9018 Управител, Национална здравно-осигурителна каса1112 9019 Председател, държавна комисия1112 7020 Заместник-председател, държавна комисия1112 9021 Председател на Икономически и социален съвет1112 9022 Председател, Надзорен съвет на агенция1112 7023 Изпълнителен директор, агенция1112 7024 Заместник-изпълнителен директор, агенция1112 6025 Началник, митническо бюро1112 7026 Главен секретар, администрация1112 7027 Главен секретар, Сметна палата1112 7028 Директор териториална дирекция, агенция1112 7029 Държавен съкровищник, Министерство на финансите1112 7030 Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната1112 7031 Директор, регионална митническа дирекция1112 7032 Заместник-директор, регионална митническа дирекция1112 7033 Началник, митница1112 7034 Заместник-началник, митница1112 7035 Директор, териториално статистическо бюро1112 7036 Началник, регионален инспекторат по образованието1112 7037 Началник регионална дирекция1112 7038 Посланик1112 7039 Временно управляващ посолство1112 7040 Генерален консул1112 7041 Консул1112 7042 Аташе1112 7043 Главен директор, главна дирекция в администрация 2
 3. 3. 1112 7044 Ръководител звено правителствени агенти1112 7045 Главен финансов директор, Българска народна банка1112 7046 Началник кабинет1112 7047 Началник кабинет, председател на Сметна палата1112 7048 Директор, териториално поделение, НОИ1112 7049 Парламентарен секретар1112 7050 Заместник-директор териториална дирекция1112 7051 Заместник главен директор, главна дирекция в администрация1112 7052 Директор териториално поделение1112 7053 Постоянен секретар1112 7054 Политически директор1112 7055 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС1112 7056 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС1112 7057 Пълномощен министър1112 7058 Посланик за специални поръчения1112 7059 Висш дипломатически служител1112 7060 Специален координатор1112 7061 Старши дипломатически служител - I степен1112 7062 Старши дипломатически служител - II степен1112 7063 Съветник в задгранично представителство1112 7064 Първи секретар в задгранично представителство1112 7065 Втори секретар в задгранично представителство1112 7066 Трети секретар в задгранично представителство1112 7067 Дипломатически служител - I степен1112 7068 Дипломатически служител - II степен1112 7069 Дипломатически служител - III степен1112 7070 Дипломатически служител - IV степен1112 7071 Аташе в задгранично представителство1112 7072 Генерален директор, администрация1112 7073 Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА1112 7074 Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА1112 7075 Член на Акредитационен съвет, НАОА1112 7076 Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията1112 7077 Секретар, ЦКБППМН1112 6078 Началник, митнически пункт1112 5079 Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване1112 6080 Генерален комисар, МВР1112 6081 Директор на дирекция, полиция1112 9082 Председател, комисия1112 6083 Секретар, община1112 6084 Секретар, район1112 7085 Секретар на Столична община1112 6086 Началник, общинска служба по земеделие1112 6087 Заместник-началник, общинска служба по земеделие1112 6088 Секретар на кметство1112 7089 Главен директор, главна дирекция в Столична община1112 6090 Главен ревизор по безопасността на транспорта1112 6091 Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта1112 7092 Председател, държавна агенция1112 7093 Заместник-председател, държавна агенция 3
 4. 4. 1112 5094 Главен, старши и правителствен процесуален агент1112 5095 Говорител на МВнР1112 5096 Стажант-аташе1112 5097 Директор, Районна здравноосигурителна каса1112 5098 Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса1112 5099 Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса1112 5100 Заместник-председател, Селскостопанска академия1112 5101 Председател, Селскостопанска академия1112 7102 Главен секретар, администрация на МС1112 9103 Заместник-председател, Сметна палата1112 7104 Главен архитект, Столична община1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници1114 Висши представители на организации с нестопанска цел1114 9001 Президент, политическа партия1114 9002 Председател, политическа партия1114 6003 Ръководител, местна организация/политическа партия1114 6004 Ръководител, контролен орган на партия1114 6005 Съветник, политическа партия1114 6006 Главен експерт, политическа партия1114 6007 Експерт, политическа партия1114 9008 Председател, организация на работодатели1114 9009 Ръководител, контролен орган на организация на работодателите1114 9010 Председател, организация на работниците и служителите1114 9011 Президент, организация на работниците и служителите1114 9012 Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите1114 9013 Заместник-председател, организация на работодатели1114 9014 Вицепрезидент, организация на работодатели1114 6015 Главен секретар, организация1114 9016 Председател, браншови и регионални организации1114 9017 Заместник-председател, организация на работниците и служителите1114 9018 Вицепрезидент, организация на работниците и служителите1114 9019 Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите1114 9020 Главен директор, организация на работниците и служителите1114 9021 Директор, организация на работниците и служителите1114 7022 Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 7023 Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9024 Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9025 Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9026 Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9027 Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9028 Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации1114 9029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание1114 9030 Патриарх на Българската православна църква1114 9031 Митрополит1114 9032 Главен мюфтия1114 9033 Епископ на Католическата църква в България1114 9034 Председател на Български олимпийски комитет1114 7035 Председател, обществена организация1114 7036 Заместник-председател, обществена организация1114 4037 Игумен на ставропигиален манастир 4
 5. 5. 1114 5038 Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите1114 5039 Началник кабинет, организация на работниците и служителите1114 5040 Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите1114 5041 Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите1114 5042 Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите1114 5043 Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите1114 6044 Главен секретар на СВ. Синод112 Управляващи и изпълнителни директори1120 Управляващи и изпълнителни директори1120 7001 Генерален директор1120 7002 Изпълнителен директор1120 6003 Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ1120 6004 Ръководител, кооперативно предприятие1120 6005 Директор, организация1120 6006 Директор, предприятие1120 6007 Директор, вестник1120 6008 Директор, радио1120 6009 Директор, телевизия1120 7010 Директор, банка1120 7011 Заместник-директор, банка1120 7012 Заместник-генерален директор1120 6013 Заместник-директор, организация1120 6014 Заместник-директор, предприятие1120 7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие1120 7016 Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество1120 7017 Заместник-изпълнителен директор1120 7018 Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество1120 7019 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество1120 7020 Член, съвет на директорите1120 7021 Член, управителен съвет1120 7022 Прокурист (търговски управител)1120 7023 Управител1120 7024 Управител, застрахователно дружество1120 7025 Член, Надзорен съвет в търговско дружество1120 7026 Главно надзорно лице1120 7027 Заместник-управител1120 9028 Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз1120 9029 Заместник-председател, кооперативен съюз1120 9030 Заместник-председател, кооперация1120 9031 Председател, контролен съвет на кооперативен съюз1120 9032 Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз1120 9033 Председател, кооперативен съюз1120 9034 Председател, кооперация1120 9035 Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз1120 9036 Ректор, висше училище1120 9037 Заместник-ректор, висше училище1120 7038 Помощник-ректор, висше училище1120 9039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция1120 6040 Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване1120 7041 Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение 5
 6. 6. 1120 7042 Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение1120 7043 Ръководител/директор, обособено звено транспорт1120 7044 Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване1120 7045 Регионален мениджър1120 7046 Управител, клон на търговско дружество1120 7047 Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт1120 6048 Директор1120 6049 Ректор на Духовната семинария1120 7050 Директор регионално поделение1120 7051 Програмен директор1120 7052 Главен архитект, община/район1120 7053 Член на Висшия съдебен съвет12 АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности1211 Ръководители на финансови дейности1211 7001 Финансов директор1211 7002 Финансов мениджър1211 6003 Управител, финансови дейности1211 6004 Управител, счетоводни услуги1211 6005 Ръководител, финансов отдел1211 6006 Ръководител, финансов сектор1211 6007 Ръководител, счетоводен отдел1211 6008 Директор за връзки с инвеститорите1211 6009 Корпоративен секретар1212 Ръководители по управление на човешките ресурси1212 6001 Управител, човешки ресурси1212 6002 Директор/Мениджър човешки ресурси1212 6003 Ръководител, отдел човешки ресурси1212 6004 Ръководител, сектор човешки ресурси1212 6005 Ръководител, организация и ефективност на труда1212 6006 Ръководител, набиране на персонал1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране1213 7001 Главен юрист, Българска народна банка1213 7002 Главен касиер, Българска народна банка1213 7003 Главен счетоводител, Българска народна банка1213 9004 Член, Надзорен съвет на агенция1213 9005 Член, Сметна палата1213 9006 Член, държавна комисия1213 7007 Директор дирекция, администрация на Президента1213 7008 Директор дирекция, администрация1213 7009 Директор дирекция, Сметна палата1213 7010 Директор, областна администрация1213 7011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията1213 6012 Директор дирекция, община1213 7013 Директор на дирекция в Столична община1213 7014 Директор дирекция, политики и стратегическо планиране1213 7015 Икономически директор1213 6016 Мениджър, корпоративно планиране1213 7017 Заместник-директор на дирекция, администрация 6
 7. 7. 1213 7018 Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ1213 7019 Началник отдел, Народно събрание1213 7020 Началник отдел, администрация на Президента1213 7021 Началник отдел, Сметна палата1213 7022 Началник отдел, администрация1213 7023 Началник отдел, областна администрация1213 6024 Началник отдел, община/район1213 7025 Началник отдел, Столична община1213 6026 Началник отдел, кметство1213 6027 Началник сектор, администрация Народното събрание1213 6028 Началник сектор, администрация на Президента1213 6029 Началник сектор, администрация1213 6030 Началник сектор, Сметна палата1213 7031 Началник сектор, областна администрация1213 7032 Началник сектор, териториално поделение1213 7033 Началник сектор, териториално звено1213 6034 Началник сектор, община/район1213 6035 Началник сектор, Столична община1213 7036 Ръководител инспекторат, администрация1213 7037 Началник управление, Българска народна банка1213 7038 Главен одитор, Българска народна банка1213 7039 Ръководител, вътрешен одит1213 7040 Ръководител вътрешен одит, Сметна палата1213 7041 Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар1213 7042 Ръководител инспекторат, Столична община1213 7043 Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози1213 7044 Ръководител, стратегическо планиране1213 7045 Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ1213 5046 Ръководител проект1213 5047 Ръководител, технически надзор1213 5048 Директор дирекция, администрация на МС1213 5049 Началник отдел, администрация на МС1213 5050 Началник сектор, администрация на МС1213 6051 Главен инженер, предприятие1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.1219 7001 Директор дирекция, административни дейности1219 6002 Управител, бизнес услуги1219 6003 Управител, чистота1219 5004 Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие1219 5005 Ръководител, направление1219 5006 Фасилити мениджър1219 6007 Ръководител, отдел в бизнес услугите1219 3008 Ръководител, отдел в битовото обслужване1219 3009 Ръководител, отдел в чистотата1219 6010 Ръководител/началник, административен отдел1219 6011 Ръководител звено1219 5012 Ръководител, група1219 5013 Ръководител, клиентски център1219 5014 Главен директор, банка1219 5015 Директор дирекция, банка 7
 8. 8. 1219 5016 Началник управление, банка1219 5017 Ръководител регионално звено1219 5018 Ръководител/Директор/Началник управление1219 6019 Ръководител/Началник сектор1219 6020 Ръководител/Началник служба1219 6021 Ръководител/Началник/Мениджър отдел1219 6022 Директор дирекция1219 7023 Ръководител интегрирана система за управление1219 7024 Началник, административна служба122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност1221 Ръководители по продажби и маркетинг1221 7001 Търговски директор1221 6002 Управител, продажби и маркетинг1221 6003 Мениджър покупки/продажби1221 6004 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг1221 6005 Мениджър проучване на пазари1221 6006 Ръководител, външнотърговска кантора1221 6007 Ръководител, отдел по маркетинг1221 6008 Ръководител, отдел по продажбите1221 6009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността1222 6001 Ръководител звено, връзки с обществеността1222 6002 Ръководител звено, реклама1222 6003 Мениджър, връзки с обществеността1222 6004 Мениджър, реклама1222 6005 Управител, реклама и връзки с обществеността1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност1223 7001 Председател, Българска академия на науките1223 7002 Заместник-председател, Българска академия на науките1223 7003 Директор, институт1223 7004 Заместник-директор, институт1223 7005 Главен научен секретар1223 7006 Ръководител звено, изследване и развитие1223 7007 Ръководител, научна програма1223 7008 Ръководител, научен програмен колектив1223 7009 Ръководител, научна секция1223 7010 Главен конструктор1223 7011 Началник отдел технически и качествен контрол1223 3012 Завеждащ научна лаборатория13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство1311 Ръководители в селското и горското стопанство1311 3001 Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)1311 3002 Ръководител участък, земеделие1311 6003 Ръководител, горско стопанство1311 6004 Ръководител, земеделие1311 6005 Ръководител, животновъдство1311 6006 Главен лесничей1311 5007 Ръководител ловно стопанство1312 Ръководители в риболова и аквакултурите 8
 9. 9. 1312 3001 Ръководител участък, риболов1312 6002 Ръководител, риболов1312 6003 Ръководител, рибовъдство132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията1321 Ръководители в преработващата промишленост1321 3001 Управител, преработваща промишленост1321 7002 Мениджър, производство1321 7003 Главен инженер, преработваща промишленост1321 5004 Началник, цех1321 7005 Началник производство1321 6006 Заместник-ръководител, обособено производство1321 6007 Ръководител, отдел в промишлеността1321 6008 Ръководител, обособено производство1321 6009 Ръководител сектор/звено в промишлеността1321 7010 Ръководител, производствено поделение1321 7011 Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок1321 7012 Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала1321 7013 Главен технолог, ядрен енергиен блок1321 7014 Главен технолог, ядрена централа1321 7015 Главен технолог, преработваща промишленост1321 7016 Главен енергетик1321 7017 Главен механик1321 5018 Ръководител, лаборатория в предприятие1321 5019 Главен корабостроител1321 5020 Директор, производство1321 5021 Технически директор1321 5022 Ръководител, пречиствателна станция1321 5023 Главен метролог1321 5024 Ръководител група, преработваща промишленост1321 5025 Ръководител, инсталация1321 5026 Ръководител, резервоарен парк1321 6027 Директор дирекция, преработваща промишленост1321 6028 Ръководител, инфраструктура и поддръжка1322 Ръководители в добивната промишленост1322 3001 Управител, добивна промишленост1322 7002 Началник, рудник1322 7003 Началник, обогатителна фабрика1322 7004 Главен инженер, добивна промишленост1322 6005 Ръководител група, добивна промишленост1322 6006 Ръководител участък, добивна промишленост1322 3007 Ръководител подземен обект1322 7008 Ръководител минноспасителна служба1322 7009 Директор, обогатителен комплекс1322 7010 Директор, рудодобивен комплекс1323 Ръководители в строителството1323 5001 Управител , проектиране1323 5002 Управител, строителство1323 6003 Главен инженер, строителство1323 3004 Строителен предприемач1323 6005 Инженер, строителен надзор 9
 10. 10. 1323 7006 Началник, строителен обект1323 6007 Началник, строеж1323 6008 Ръководител, отдел в строителството1323 7009 Ръководител, отдел в проектирането1323 7010 Ръководител, група в строителството1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях1324 3001 Мениджър, логистика1324 5002 Директор, закупуване1324 3003 Управител, складово стопанство1324 3004 Управител, транспорт1324 7005 Началник, аерогара1324 7006 Началник, летище1324 7007 Началник, морска гара1324 7008 Началник, речна гара1324 7009 Началник на ремонтно звено, транспорт1324 3010 Началник участък, свръзки и ел. съоръжения1324 3011 Началник участък, осигурителни инсталации1324 3012 Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт1324 3013 Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа1324 3014 Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията1324 3015 Началник, автогара1324 3016 Началник, експлоатационно звено в транспорта1324 3017 Началник, превозна служба1324 5018 Началник, железопътна гара1324 5019 Началник, метростанция1324 3020 Началник, вагонно-ревизорски участък1324 3021 Ръководител, отдел в транспорта1324 5022 Заместник-началник, железопътна гара1324 6023 Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)1324 5024 Ръководител, отдел в складовото стопанство1324 5025 Ръководител група, транспорт1324 5026 Ръководител, транспорт1324 3027 Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено1324 3028 Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта1324 6029 Ръководител отдел, доставки1324 6030 Ръководител отдел, дистрибуция1324 6031 Ръководител отдел, складиране1324 6032 Ръководител, автобаза1324 5033 Летец-пилот, директор на дирекция1324 5034 Ръководител автосервиз1324 5035 Началник пристанищен район1324 6036 Главен пилот, директор дирекция1324 6037 Ръководител на район1324 7038 Главен авиоинженер, директор дирекция1324 7039 Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация1324 7040 Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии1330 6001 Директор, информационни системи 10
 11. 11. 1330 6002 Директор/ Мениджър, информационни технологии1330 3003 Началник, пощенска станция1330 3004 Ръководител, комуникационни технологии1330 6005 Ръководител, информационно обслужване1330 6006 Ръководител, компютърно обслужване1330 6007 Ръководител, компютърни системи: разработка на системи1330 6008 Ръководител, информационни и комуникационни технологии1330 6009 Мениджър, мрежи1330 6010 Мениджър, софтуерни приложения1330 6011 Мениджър, софтуерно развитие1330 6012 Мениджър, обработка на данни1330 3013 Управител, пощи1330 6014 Управител, Интернет доставки1330 5015 Ръководител радио/телевизионни станции1330 5016 Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия1330 5017 Главен редактор, радио/телевизия1330 5018 Директор на дирекция, радио/телевизия1330 5019 Директор, радио/телевизионна програма1330 5020 Ръководител, техническа смяна радио/телевизия1330 5021 Мениджър ИТ център1330 5022 Директор, информационни системи и системи за управление1330 5023 Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление1330 6024 Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции134 Ръководители в областта на професионалните услуги1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца1341 5001 Управител, детско заведение1341 5002 Директор, детска ясла1342 Ръководители в здравеопазването1342 9001 Директор НЕЛК1342 7002 Директор, здравно заведение1342 7003 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение1342 9004 Председател ТЕЛК1342 9005 Председател ДЕЛК1342 5006 Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ1342 7007 Ръководител/Управител, здравно заведение1342 6008 Ръководител, лаборатория1342 6009 Ръководител, служба по трудова медицина1342 7010 Началник клиника1342 7011 Лекар, началник отделение/лаборатория1342 6012 Главна медицинска сестра1342 6013 Старша медицинска сестра1342 6014 Старши рентгенов лаборант1342 6015 Старши медицински лаборант1342 6016 Главна акушерка1342 6017 Старша акушерка1342 6018 Главен рехабилитатор1342 6019 Старши рехабилитатор1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора1343 3001 Управител, дом за стари хора със здравни грижи1343 3002 Управител, дом за стари хора без здравни грижи 11
 12. 12. 1343 3003 Координатор, грижи за възрастни хора в общността1344 Ръководители на социални услуги1344 7001 Директор, социални услуги в общността1344 7002 Директор, специализирана институция1344 7003 Управител, социални услуги в общността1344 3004 Управител, специализирана институция1345 Ръководители в образованието1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета1345 6002 Директор, училище1345 6003 Директор, център за професионално обучение1345 6004 Директор, детска градина1345 9005 Директор, колеж1345 7006 Директор, департамент1345 9007 Заместник директор, колеж1345 9008 Декан1345 7009 Заместник-декан1345 6010 Началник, отдел в образованието1345 6011 Ръководител, сектор в образованието1345 9012 Ръководител, катедра1345 6013 Ръководител, учебно-методичен център1345 5014 Началник, учебен отдел1345 6015 Директор, професионален колеж1345 6016 Директор на център за продължаващо обучение1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции1346 7001 Директор, банков клон1346 7002 Заместник-директор, банков клон1346 7003 Управител, банков клон1346 6004 Управител, клон на застрахователна институция1346 3005 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност1346 7006 Ръководител служба, банка1346 7007 Ръководител, банков салон1346 7008 Ръководител, банково представителство1346 6009 Ръководител екип, банка1346 6010 Ръководител отдел/сектор, банка1346 6011 Ръководител екип, застрахователна институция1346 5012 Мениджър, банка1346 6013 Регионален директор, банка1346 6014 Директор финансов център, банка1346 6015 Ръководител офис, банка1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.1349 7001 Директор, библиотека1349 7002 Директор, музей/галерия1349 7003 Началник, затвор1349 7004 Началник, поправителен дом1349 7005 Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност1349 7006 Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност1349 7007 Заместник-директор, библиотека1349 7008 Заместник-директор, музей/галерия1349 6009 Издател1349 3010 Читалищен секретар 12
 13. 13. 1349 7011 Началник управление, полиция1349 7012 Ръководител, правна служба1349 7013 Директор, дирекция "Правна"1349 7014 Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация1349 7015 Ръководител, отдел в музей/галерия1349 7016 Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване1349 7017 Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване1349 6018 Директор на детска кухня1349 7019 Директор на комплекс за детско хранене14 РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ141 Управители на хотели и ресторанти1411 Управители на хотели1411 3001 Ръководител, отдел в хотел1411 3002 Управител, хотел1411 3003 Управител, мотел1411 3004 Управител, пансион1412 Управители на ресторанти1412 3001 Управител, заведение за обществено хранене1412 3002 Управител, павилион1412 3003 Управител, ресторант на самообслужване1412 3004 Управител, сладкарница/кафене1412 3005 Управител, бар1412 3006 Управител, ресторант1412 3007 Управител, стол1412 3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)1412 3009 Ръководител, отдел в ресторант1412 3010 Гостилничар1412 3011 Съдържател, ресторант142 Ръководители в търговията на едро и дребно1420 Ръководители в търговията на едро и дребно1420 3001 Управител, търговия на едро1420 3002 Управител, външна търговия1420 3003 Управител, търговия на дребно1420 3004 Управител, магазин1420 3005 Управител, супермаркет1420 3006 Управител, универсален магазин1420 5007 Ръководител отдел, складово стопанство1420 5008 Ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти, фармацевт143 Ръководители на други услуги1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове1431 3001 Генерален секретар, спортна организация1431 7002 Главен секретар, Народен театър1431 7003 Главен секретар, спортна организация1431 7004 Директор на културна организация/културен институт1431 7005 Директор, театър1431 3006 Директор, кино1431 7007 Заместник-директор, институт/организация за културни дейности1431 7008 Заместник-председател, спортен клуб1431 7009 Заместник-председател, спортна организация1431 7010 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт 13
 14. 14. 1431 7011 Заместник-директор, театър1431 7012 Председател, спортен клуб1431 7013 Председател, спортна организация1431 7014 Председател, дружество за физкултура и спорт1431 3015 Управител, отдих/ почивна база1431 3016 Управител, спортни дейности1431 3017 Управител, казино1431 3018 Управител, бинго зала1431 3019 Управител, зала игрални автомати1431 3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове1431 6021 Ръководител, отдел в културните дейности1431 6022 Ръководител отдел, отдих1431 6023 Ръководител отдел, спортни дейности1431 6024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"1431 6025 Управител културни дейности1439 Ръководители на други услуги, н.д.1439 3001 Управител, заведение за обслужване на населението1439 3002 Управител, търговски център1439 3003 Управител, къмпинг1439 3004 Управител, туристическа агенция1439 3005 Управител, бюро за услуги1439 3006 Управител, хижа1439 6007 Ръководител, отдел в туристически агенции1439 3008 Ръководител, контактен център1439 3009 Ръководител, конферентен център1439 6010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"1439 5011 Ръководител, техническа поддръжка1439 5012 Ръководител, база1439 6013 Риск мениджър2 СПЕЦИАЛИСТИ21 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята2111 Физици и астрономи2111 6001 Аеродинамик2111 6002 Астроном2111 6003 Астрофизик2111 6004 Радиоастроном2111 6005 Физик2111 6006 Физик, акустик2111 6007 Физик, атомна физика2111 6008 Физик, балистик2111 6009 Физик, електричество и магнетизъм2111 6010 Физик, електроник2111 6011 Физик, механика2111 6012 Физик, молекулярна физика2111 6013 Физик, оптика2111 6014 Физик, теоретична физика2111 6015 Физик, термодинамика2111 6016 Физик, топлофизика2111 6017 Физик, физика на елементарните частици 14
 15. 15. 2111 6018 Физик, физика на полупроводниците2111 6019 Физик, физика на твърдото тяло2111 6020 Физик, хидродинамика2111 5021 Физик, медицинска радиологична физика2111 5022 Физик, медицинска санитарна физика2111 5023 Физик, радиационна хигиена2111 5024 Физик, радиобиология2111 5025 Физик, биофизика2112 Метеоролози2112 6001 Авиометеоролог2112 6002 Експерт, авиометеорологично обслужване2112 6003 Климатолог2112 6004 Метеоролог2112 6005 Прогнозист на време2113 Химици2113 6001 Химик2113 6002 Химик-аналитик2113 6003 Химик, дегергенти2113 6004 Химик, корозия2113 6005 Химик, кристалография2113 6006 Химик, металургичен2113 6007 Химик, молекулярен2113 6008 Химик, неорганична химия2113 6009 Химик, обработка на кожи2113 6010 Химик, обработка на светлочувствителни материали2113 6011 Химик, органична химия2113 6012 Химик, петролен2113 6013 Химик, пластмаса2113 6014 Химик, полимери2113 6015 Химик, производство на бои и лакове2113 6016 Химик, производство на гума и гумени изделия2113 6017 Химик, производство на хранителни продукти и напитки2113 6018 Химик, стъкло2113 6019 Химик, текстил2113 6020 Химик, физикохимия2113 6021 Химик, контрол на качеството2113 6022 Химик, анализ на лекарствените продукти2113 6023 Химик, биохимия2113 6024 Химик, клинична химия2113 6025 Химик, радиационна хигиена2113 6026 Химик, радиобиология2113 6027 Химик, санитарна химия2113 6028 Химик, медицинска химия2113 6029 Химик, токсикология2113 6030 Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство2114 Геолози и геофизици2114 6001 Вулканолог2114 6002 Геолог2114 6003 Геолог, океанография2114 6004 Геолог, палеонтолог 15
 16. 16. 2114 6005 Геолог, стратиграф2114 6006 Геолог, инженерна геология2114 6007 Геолог, микропалеонтолог2114 6008 Геолог, минен2114 6009 Геолог, петрологография и вулканология2114 6010 Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища2114 6011 Геомагнетист2114 6012 Геоморфолог2114 6013 Геофизик2114 6014 Геофизик, вулканолог2114 6015 Геофизик, геомагнетист2114 6016 Геофизик, геоморфолог2114 6017 Геофизик, ледолог (гласиолог)2114 6018 Геофизик, океанограф2114 6019 Геофизик, приложна геофизика2114 6020 Геофизик, хидролог2114 6021 Ледолог (гласиолог)2114 6022 Микропалеонтолог2114 6023 Минералог2114 6024 Океанограф, геолог2114 6025 Океанограф, геофизик2114 6026 Палеонтолог2114 6027 Петролог2114 6028 Сеизмолог2114 6029 Стратиграф2114 6030 Хидроакустик2114 6031 Хидрогеолог2114 6032 Хидролог212 Математици, актюери и статистици2120 Математици, актюери и статистици2120 6001 Актюер2120 6002 Аналитик, изследване на операциите2120 6003 Математик2120 6004 Биометрик2120 6005 Демограф2120 6006 Статистик2120 6007 Статистик, икономическа статистика2120 6008 Статистик, математическа статистика213 Специалисти по естествени науки2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях2131 6001 Бактериолог2131 6002 Бактериолог, селско стопанство2131 6003 Бактериолог, риболов2131 6004 Бактериолог, почви2131 6005 Бактериолог, производствен2131 6006 Биолог2131 6007 Биолог, морски2131 6008 Биолог, питейна вода2131 6009 Ботаник2131 6010 Ботаник, еколог 16
 17. 17. 2131 6011 Ботаник, микролог2131 6012 Ботаник, почва2131 6013 Ботаник, таксономист2131 6014 Ботаник, хистолог2131 6015 Генетик, растения2131 6016 Биолог, ембриология2131 6017 Ентомолог2131 6018 Зоолог2131 6019 Ихтиолог2131 6020 Миколог2131 6021 Орнитолог2131 6022 Риболог2131 6023 Таксономист2131 6024 Фитолог2131 6025 Хидробиолог2131 6026 Хистолог, растения2131 6027 Цитолог, растения2131 7028 Биолог, молекулярен2131 7029 Биолог, генетик2131 7030 Генетик, животни2131 7031 Инженер, генетик2131 7032 Биолог, паразитология2131 7033 Хистолог, животни2131 7034 Цитолог, животни2131 5035 Специалист по мониторинг на клинични изпитвания2131 6036 Биофизик2131 6037 Биохимик2131 6038 Патолог, растения2131 6039 Физиолог2131 6040 Физиолог, растения2131 6041 Биолог, фармакология2131 6042 Фармаколог, токсикология2131 6043 Биолог, биохимия2131 6044 Биолог, биофизика2131 6045 Биолог, вирусология2131 6046 Биолог, клинична химия2131 6047 Биолог, лабораторна имунология2131 6048 Биолог, лечебни растения и билково дело2131 6049 Биолог, медицинска зоология2131 6050 Биолог, микробиология2131 6051 Биолог, радиационна хигиена2131 6052 Биолог, радиобиология2131 6053 Биолог, токсикология2131 6054 Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство2131 6055 Биолог, анатомия, хистология и цитология2131 6056 Биолог, медицинска биология2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство2132 6001 Лесоинженер2132 6002 Агроном2132 6003 Агроном, агроекология 17
 18. 18. 2132 6004 Агроном, агрохимия и почвознание2132 6005 Агроном, лозарство, градинарство и овощарство2132 6006 Агроном, полевъдство2132 6007 Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията2132 6008 Агроном, растителна защита2132 6009 Агроном, селекция и семепроизводство2132 6010 Агроном, технически култури2132 6011 Агроном, тропическо земеделие2132 6012 Агроном, цветопроизводство2132 6013 Зооинженер (зоотехник)2132 6014 Лесничей2132 6015 Озеленител2132 6016 Помолог2132 5017 Специалист ловно стопанство2133 Специалисти по опазване на околната среда2133 6001 Еколог2133 6002 Анализатор, замърсяване на въздуха2133 6003 Експерт, консервация на околната среда2133 6004 Консултант, екология2133 6005 Съветник, екология2133 6006 Одитор, екология2133 6007 Изследовател, екология2133 6008 Научен работник, екология2133 6009 Анализатор, качество на водата214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)2141 Инженери в промишленото производство2141 6001 Инженер, производство2141 6002 Инженер, производствена ефективност2141 6003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие2141 6004 Инженер-технолог, опаковане на продукция2141 7005 Ръководител, производствени технологии2141 7006 Инженер, координатор по заваряване2142 Строителни инженери2142 6001 Инженер, хидролог2142 6002 Инженер, водоснабдяване и канализация2142 6003 Инженер, железопътно строителство2142 6004 Инженер, инвеститорски контрол2142 6005 Инженер, иригации2142 6006 Инженер, конструктор в строителството2142 6007 Инженер, мостово строителство2142 6008 Инженер, пристанищно строителство2142 6009 Инженер, строителство на сгради и съоръжения2142 6010 Инженер, пътно строителство2142 6011 Инженер, санитарно строителство2142 6012 Инженер, строителен2142 6013 Инженер, строителни конструкции2142 6014 Инженер, строителство във вода2142 6015 Инженер, строителство на комини2142 6016 Инженер, строителство на куполи и кули2142 6017 Инженер, технолог в строителството 18
 19. 19. 2142 6018 Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции2142 6019 Инженер, тунелно строителство2142 6020 Инженер, хидроенергийно строителство2142 6021 Инженер, хидромелиоративно строителство2142 6022 Инженер, проектант2143 Инженер-еколози2143 6001 Инженер, контрол по замърсяване на въздуха2143 6002 Инженер, екология2143 6003 Инженер, пречистване на води2143 6004 Специалист, възстановяване на околната среда2144 Машинни инженери2144 7004 Ръководител на експлоатацията, авиация2144 3005 Ръководител участък в метрополитен2144 3006 Ръководител сектор в метрополитен2144 7007 Ръководител участък, транспорт2144 7008 Ръководител на участък, железопътен транспорт2144 5009 Началник служба в метрополитен2144 6010 Дизайнер на автомобили2144 6011 Дизайнер на самолети2144 6012 Инженер, криогеник2144 6013 Инженер, механик2144 6014 Инженер, автоматизация на производството2144 6015 Инженер, газови турбини2144 6016 Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)2144 6017 Инженер, дизелови двигатели2144 6018 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура2144 6019 Инженер, самолетостроене2144 6020 Инженер, водни турбини2144 6021 Инженер, индустриални машини и системи2144 6022 Инженер, инструментална екипировка2144 6023 Инженер, климатични инсталации2144 6024 Експерт, климатични и механични системи2144 6025 Инженер, корабни двигатели2144 6026 Инженер, корабни машини и механизми2144 6027 Инженер, корабостроене и кораборемонт2144 6028 Инженер, локомотивни двигатели2144 6029 Инженер, минни машини2144 6030 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи2144 6031 Инженер, парни и водогрейни котли2144 6032 Инженер, парни турбини2144 6033 Инженер, руднична вентилация и аеродинамика2144 6034 Инженер, самолетни двигатели2144 6035 Инженер, селскостопанско машиностроене2144 6036 Инженер, смазочни системи2144 6037 Инженер, сондажни машини2144 6038 Инженер, хидравлични и пневматични машини2144 6039 Инженер, топлоенергетика2144 6040 Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа2144 6041 Инженер поддръжка2144 6042 Инженер, конструктор 19
 20. 20. 2144 6043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване2144 6044 Инженер, механобезопасност и технически надзор2144 6045 Инженер, железопътен транспорт2144 6046 Конструктор на плавателни съдове2144 6047 Експерт по корабоплаване2144 6048 Авиоинженер2144 6049 Машинен инженер2144 6050 Инженер, поддръжка асансьорна техника2144 6051 Технолог, координатор по заваряване2145 Инженер-химици2145 6001 Инженер, химик2145 6002 Инженер, химик (нефт и природен газ)2145 6003 Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ2145 6004 Инженер, обработка на светлочувствителни материали2145 6005 Инженер, очистване на вода2145 6006 Инженер, технология на боите и лаковете2145 6007 Инженер, технология на горивата2145 6008 Инженер, технология на изкуствените влакна2145 6009 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия2145 6010 Инженер, технология на органичния синтез и полимерите2145 6011 Инженер, технология на пластмасите2145 6012 Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство2145 6013 Инженер, химически процеси2145 6014 Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост2145 6015 Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство2146 Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях2146 6001 Аналитик, металургични процеси2146 6002 Инженер, маркшайдер2146 6003 Инженер, металург2146 6004 Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)2146 6005 Инженер, металург (добив на черни метали)2146 6006 Инженер, металург (радиоактивни материали)2146 6007 Инженер, металург (технология на леенето)2146 6008 Инженер, минен2146 6009 Инженер, минен диспечер2146 6010 Инженер, минен (добив на въглища)2146 6011 Инженер, минен (добив на метални руди)2146 6012 Инженер, минен (технология на минното производство)2146 6013 Инженер, минна електромеханика2146 6014 Инженер, минно строителство2146 6015 Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища2146 6016 Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми2146 6017 Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ2146 6018 Инженер, минен проектант2149 Специалисти по технически науки, н.д.2149 6001 Аналитик, комуникации (без компютърни)2149 6002 Аналитик, системи (без компютърни)2149 6003 Дизайнер, системи (без компютърни)2149 6004 Звукоинженер2149 6005 Стандартизатор 20
 21. 21. 2149 6006 Специалист металограф2149 6007 Технолог по безразрушителен контрол2149 6008 Технолог вибродиагностика2149 6009 Инженер, техническа безопасност2149 6010 Инженер, изследване на труда2149 6011 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други2149 6012 Инженер, патентен2149 6013 Инженер, системи (без компютърни)2149 6014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения2149 6015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника2149 6016 Инженер дефектоскопист2149 6017 Инженер вибродиагностика2149 6018 Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност2149 6019 Инженер-технолог, дървообработване2149 6020 Инженер-технолог, керамично производство2149 6021 Инженер-технолог, кожарско и обувно производство2149 6022 Инженер-технолог, полиграфическо производство2149 6023 Инженер-технолог, стъклопроизводство2149 6024 Инженер-технолог, текстилно производство2149 6025 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост2149 6026 Инженер-технолог, циментово производство2149 6027 Инженер-технолог, шивашко производство2149 6028 Инженер-технолог, електротехнически изделия2149 6029 Инженер, медицинска радиологична физика2149 6030 Инженер, медицинска санитарна физика2149 6031 Инженер, санитарно инженерство2149 6032 Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия2149 6033 Инженер, ядрена енергетика2149 6034 Инженер, оптика2149 6035 Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)2149 6036 Експерт, управление на въздушното движение2149 5037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване2149 5038 Експерт авиационна безопасност2149 6039 Инеженер, клиентска поддръжка2149 6040 Инженер, качество2149 6041 Риск инженер215 Инженери по електротехнологии2151 Електроинженери2151 6001 Инженер, автоматизация2151 6002 Инженер, енергетик2151 6003 Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)2151 6004 Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)2151 6005 Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)2151 6006 Инженер, електрически илюминации и ефекти2151 6007 Инженер, електрически контактни мрежи2151 6008 Инженер, електрически машини и апарати2151 6009 Инженер, електрически подсистеми2151 6010 Инженер, електромеханично оборудване2151 6011 Инженер, електрообзавеждане2151 6012 Инженер, енергиен диспечер 21
 22. 22. 2151 6013 Инженер, осветителна техника2151 6014 Инженер, пренос на електроенергия2151 6015 Инженер, разпределение на електроенергия2151 6016 Инженер, релейна защита2151 6017 Инженер, електрически контрол2151 6018 Инженер осигурителна техника2151 6019 Инженер, електробезопасност2151 5020 Началник, газова/парова централа2151 5021 Авиоинженер, електро и приборно оборудване2151 5022 Авиоинженер, енергетик2152 Инженери по електроника2152 6001 Инженер, хардуер2152 6002 Инженер, електронно-технически архив2152 6003 Инженер, електроник (полупроводникова техника)2152 6004 Инженер, електроник2152 6005 Инженер, електроник (компютърен дизайн)2152 6006 Инженер, електронни инструменти и прибори2152 6007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика2152 6008 Инженер, космическа техника и апаратура2152 6009 Инженер, самолетно оборудване2152 6010 Инженер, самолетоводещи съоръжения2152 6011 Експерт, системи въздушно обслужване2152 6012 Експерт, навигация и метеорологична техника2152 6013 Експерт, метеорологично осигуряване2152 6014 Инженер, роботика2152 5015 Авиоинженер, радиооборудване2152 5016 Експерт, метрологично осигуряване2153 Инженери по телекомуникационни технологии2153 6001 Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"2153 6002 Инженер, радиотелеграфист2153 6003 Инженер, телекомуникация2153 6004 Инженер, телекомуникация (космичен )2153 6005 Инженер, телекомуникация (радарни системи )2153 6006 Инженер, телекомуникация (радио)2153 6007 Инженер, телекомуникация (сигнални системи)2153 6008 Инженер, телекомуникация (телевизия )2153 6009 Инженер, телекомуникация (телеграф)2153 6010 Инженер, телекомуникация (телефон)2153 6011 Инженер, ръководител екип/радио и телевизия2153 6012 Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен2153 6013 Експерт, телекомуникации и мрежи за данни2153 6014 Експерт, комуникации2153 6015 Специалист, телекомуникации и мрежи за данни2153 6016 Специалист, маршрутизаторно оборудване216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери2161 Архитекти2161 7001 Главен архитект2161 7002 Архитект2161 7003 Архитект, интериор2162 Ландшафтни архитекти 22
 23. 23. 2162 7001 Ландшафтен архитект2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти2163 6001 Дизайнер, моден2163 6002 Моделиер2163 6003 Дизайнер, сценични костюми2163 6004 Дизайнер, бижута2163 6005 Промишлен дизайнер2164 Урбанисти2164 6001 Урбанист2164 6002 Специалист, пространствено и градско планиране2165 Картографи и земемери2165 6001 Геодезист2165 6002 Земемер2165 6003 Земеустроител2165 6004 Специалист, кадастър и регулация2165 6005 Картограф2165 6006 Топограф2165 6007 Фотограметрист2165 6008 Хидрограф2166 Графични и мултимедийни дизайнери2166 8001 Компютърен аниматор2166 8002 Художествен оформител2166 6003 Експерт, предпечатна подготовка2166 6004 Специалист, предпечатна подготовка2166 3005 Мултимедиен дизайнер2166 3006 Уеб дизайнер2166 3007 Илюстратор2166 3008 Графичен дизайнер2166 3009 Дизайнер, печатни издания2166 3010 Специалист, дигитални изкуства22 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ221 Лекари2211 Общопрактикуващи лекари2211 7001 Лекар2211 7002 Лекар, специализант по обща медицина2211 7003 Лекар, обща медицина2211 7004 Лекар, вътрешни болести2211 7005 Лекар, педиатрия2211 7006 Лекар, спешна медицина2212 Лекари специалисти2212 7001 Лекар, обща и клинична патология2212 7002 Лекар, токсикология2212 7003 Лекар, акушерство и гинекология2212 7004 Лекар, клинична алергология2212 7005 Лекар, анатомия, хистология и цитология2212 7006 Лекар, анестезиология и интензивно лечение2212 7007 Лекар, биохимия2212 7008 Лекар, вирусология2212 7009 Лекар, гастроентерология2212 7010 Лекар, медицинска генетика 23
 24. 24. 2212 7011 Лекар, гериатрична медицина2212 7012 Лекар, кожни и венерически болести2212 7013 Лекар, ендокринология и болести на обмяната2212 7014 Лекар, епидемиология на инфекциозните болести2212 7015 Лекар, клинична имунология2212 7016 Лекар, инфекциозни болести2212 7017 Лекар, кардиология2212 7018 Лекар, клинична лаборатория2212 7019 Лекар, микробиология2212 7020 Лекар, нервни болести2212 7021 Лекар, неонатология2212 7022 Лекар, нефрология2212 7023 Лекар, медицинска онкология2212 7024 Лекар, ушно-носно-гърлени болести2212 7025 Лекар, очни болести2212 7026 Лекар, медицинска паразитология2212 7027 Лекар, патофизиология2212 7028 Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната2212 7029 Лекар, педиатър – алерголог2212 7030 Лекар, детска кардиология2212 7031 Лекар, детска неврология2212 7032 Лекар, детска нефрология и хемодиализа2212 7033 Лекар, детска клинична хематология и онкология2212 7034 Лекар, детска пневмология и фтизиатрия2212 7035 Лекар, детска психиатрия2212 7036 Лекар, детска ревматология2212 7037 Лекар, детска гастроентерология2212 7038 Лекар, професионални болести2212 7039 Лекар, психиатрия2212 7040 Лекар, пневмология и фтизиатрия2212 7041 Лекар, образна диагностика2212 7042 Лекар, нуклеарна медицина2212 7043 Лекар, радиобиология2212 7044 Лекар, ревматология2212 7045 Лекар, специалист по икономика на здравеопазването2212 7046 Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)2212 7047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт2212 7048 Лекар, спортна медицина2212 7049 Лекар, съдебна психиатрия2212 7050 Лекар, съдебна медицина2212 7051 Лекар, клинична фармакология и терапия2212 7052 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина2212 7053 Лекар, клинична хематология2212 7054 Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК2212 7055 Лекар, хирургия2212 7056 Лекар, гръдна хирургия2212 7057 Лекар, детска хирургия2212 7058 Хирург, естетична (козметична) хирургия2212 7059 Лекар, кардиохирургия2212 7060 Лекар, лицево-челюстна хирургия 24
 25. 25. 2212 7061 Лекар, неврохирургия2212 7062 Лекар, ортопедия и травматология2212 7063 Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия2212 7064 Лекар, съдова хирургия2212 7065 Лекар, урология2212 7066 Лекар, авиационна медицина2212 7067 Лекар, лъчелечение2212 7068 Лекар, трансфузионна хематология2212 7069 Лекар, ангиология2212 7070 Лекар, клинична токсикология2212 7071 Лекар, обща хигиена2212 7072 Лекар, радиационна хигиена2212 7073 Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст2212 7074 Лекар, хранене и диететика2212 7075 Лекар, медицинска биология2212 7076 Лекар, физиология2212 7077 Лекар, военна токсикология2212 7078 Лекар, военномедицинско планиране2212 7079 Лекар, превантивна военна медицина2212 7080 Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия2212 7081 Лекар, специализант2212 7082 Лекар, фармакология222 Медицински сестри и акушерки2221 Медицински сестри2221 5001 Медицинска сестра2221 5002 Медицинска сестра, домашни грижи2221 5003 Медицинска сестра, специализант2221 5004 Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи2221 5005 Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене2221 5006 Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)2221 5007 Медицинска сестра за социални дейности2221 5008 Медицинска сестра, обществено здравеопазване2221 5009 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника2221 5010 Медицинска сестра, психиатрични грижи2221 5011 Медицинска сестра, първични здравни грижи2221 5012 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ2221 5013 Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването2221 5014 Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания2221 5015 Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение2222 Акушерки2222 5001 Акушерка2222 5002 Акушерка, специализант2222 5003 Акушерка, анестезиология и интензивни грижи2222 5004 Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене2222 5005 Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)2222 5006 Акушерка, обществено здравеопазване2222 5007 Акушерка, операционна и превързочна техника2222 5008 Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина 25

×