Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ     РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Втори трудов договор при майчинство след 135 ден

2,049 views

Published on

След изтичане на 135 ден от майчинството, майка може да сключи втори трудов договор, при което запазва обезщетението за майчинство

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Втори трудов договор при майчинство след 135 ден

 1. 1. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” ПЛОВДИВ Пк 4000 ул.”Любен Каравелов”№7 тел 032/60 86 01 факс 64 8740 e-mail: Plovdiv@nssi.bgИзх. № ............. До………....2011г. Атанас Цветановгр. Пловдив Господин Цветанов, Във връзка с Ваше запитване Вх.№ЕП-650/21.07.2011г. Виуведомяваме, че измененията в Кодекса за социално осигуряване относноправото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджетана държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), ев сила от 01.01.2010 г. Създаде се нова ал. 3 на чл. 46, съгласно която “паричнотообезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не сеизплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание заосигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които саиздадени актове от здравните органи”. Във Вашият случай, майката е назначена по трудов договор, ползваотпуск поради бременност и раждане по чл.163, ал.1 от КТ и в същото време отдруга фирма и предлагат работа на трудов договор. Следователно, когато в деняна настъпване на риска и в деня преди него лицето е осигурено само на еднооснование, по което ползва отпуск за бременност и раждане с право на паричнообезщетение, започне да упражнява трудов дейност, като осигурено за общозаболяване и майчинство по друго /други/ правоотношение, то има право даполучава обезщетението само за времето на отпуска след 135-ия ден в пъленразмер. По време на отпуска до 135-ия то няма право на парично обезщетение. Началник сектор “ПОВН”...................... / Йордан Геренов /

×