Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мултимедија
Појам мултимедије <ul><li>Мултимедија (енг. Multimedia (Lat. Multum + Medium) ) је медиј који користи више форми за садр...
 
Звук <ul><li>Звук је поремећај у механичкој енергији која се шири кроз ствари као лонгитудални талас и због тога је он мех...
<ul><li>Звук перципирамо путем чула слуха. Људи и многе животиње користе своје уши да би чули звук али јак звук и звук нис...
Примери притиска звука и нивоа звучног притиска
Слика (енг. Image ) <ul><li>У заједничкој употреби слика (у смислу у коме се користи појам image  на енглеском ( из ла...
Анимација <ul><li>Анимација је брзо приказивање низа дводимензионалних слика или позиција модела да би се створила илузија...
 
Видео <ul><li>Видео  је технологија електронског обухвата, бележења, процесуирања, меморисања, преноса, и реконструкције ...
Карактеристике видео стрима <ul><li>1 Број фрејмова у секунди ( fps  ) </li></ul><ul><li>Број слика у јединици времена и ...
<ul><li>2 Преклапање ( Interlacing ) </li></ul><ul><li>3 Видео резолуција ( Video resolution ) </li></ul><ul><li>4 Одно...
Интерактивност <ul><li>Смисао појма интерактивности је предмет дебате информатичара, комуниколога и индустријских дизајне...
Комуникација човек-човек <ul><li>Комуникација између људи је базни пример интерактивне комуникације. Из тих разлога су мн...
Комуникација човек-артефакти <ul><li>У контексту комуникације људи и артефаката (где се мисли пре свега на култоролошке ар...
Категоризација мултимедије <ul><li>Најшира подела је на </li></ul><ul><li>линеарне и </li></ul><ul><li>нелинеарне. </li>...
Карактеристике мултимедије <ul><li>Мултимедијална презентација може да се реализује од стране особе на сцени, може да се п...
Ласерски шоу је мултимедијална презентација уживо
Примена мултимедије <ul><li>Мултимедија се користи у разним областима које укључују, између осталих, и: </li></ul><ul><li>...
Мултимедијална писменост <ul><li>Мултимедијална писменост је нови аспект писмености која је препозната захваљујући чињени...
<ul><li>“ Писменост је способност идентификовања, интерпретирања, креирања, комуницирања и рачунања, коришћењем штампаних ...
Стопа базне писмености у свету
Технолошка писменост <ul><li>Технолошка писменост је способност да схватите и оцените (евалуирате) технологију. Она допуњ...
Нови медији <ul><li>Нови медији су неологизам који се користи када се говори о новим технологијама и методама комуникациј...
Класификација нових медија <ul><li>Шта ћемо сматрати новим медијем зависи од употребљене дефиниције: </li></ul><ul><li>Ви...
 
 
 
 
 
 
 
Ресурси <ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_literacy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Основни појмови о мултимедији

6,157 views

Published on

Презентација за наставу у 7. и 8. разреду

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Основни појмови о мултимедији

 1. 1. Мултимедија
 2. 2. Појам мултимедије <ul><li>Мултимедија (енг. Multimedia (Lat. Multum + Medium) ) је медиј који користи више форми за садржај информација и за обраду информација ( текст, звук, графику, анимацију, видео, интерактивност ) да информише или забави публику. </li></ul><ul><li>Појам мултимедија се односи такође и на употребу (али није ограничен) електронских медија за чување и доживљавање мултимедијалних садржаја. </li></ul><ul><li>Мултимедија је слична традиционалним мешаним медијима у уметности али са ширим опсегом. </li></ul><ul><li>Термин богати медији је синоним за интерактивну мултимедију. Мултимедија значи да информације у рачунару могу да буду представљене путем звука, графике, слике, видеа и анимације као додатак традиционалним медијима (текст и графика). Хипермедиј може да се схвати као једна одвојена мултимедијална апликација. </li></ul>
 3. 4. Звук <ul><li>Звук је поремећај у механичкој енергији која се шири кроз ствари као лонгитудални талас и због тога је он механички талас. </li></ul><ul><li>Звук је окарактерисан својствима звучних таласа и то: учестаност /фреквенција, таласном дужином, периодом, амплитудом и брзином. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Звук перципирамо путем чула слуха. Људи и многе животиње користе своје уши да би чули звук али јак звук и звук ниске учестаности могу да се перципирају путем осећаја додира као вибрације. </li></ul>
 5. 6. Примери притиска звука и нивоа звучног притиска
 6. 7. Слика (енг. Image ) <ul><li>У заједничкој употреби слика (у смислу у коме се користи појам image на енглеском ( из латинског imago ) ) или слика (у смислу појма picture на енглеском) је артефакт који репродукује изглед неког субјекта – најчешће физичког објекта или особе. </li></ul><ul><li>Слике могу да буду дводимензионалне као што су фотографије или тродимензионалне као што су статуе. Оне се типично стварају оптичким уређајима као што су камера, огледала, лупе, телескопи, микроскопи, итд. И уз помоћ природних објеката или феномена као што су очи или површина воде. </li></ul><ul><li>У ширем смислу слика се користи за сваку дводимензионалну фигуру као што је мапа, график, апстрактни цртеж. У овом ширем смислу слике могу да буду произведене ручно (цртањем, сликањем, резбарењем, или рачунарском графичком технологијом или комбинацијом оба начина). </li></ul>
 7. 8. Анимација <ul><li>Анимација је брзо приказивање низа дводимензионалних слика или позиција модела да би се створила илузија покрета. Анимација је оптичка илузија кретања услед феномена трајања визуелног догађаја у нашој свести. </li></ul>
 8. 10. Видео <ul><li>Видео је технологија електронског обухвата, бележења, процесуирања, меморисања, преноса, и реконструкције секвенце слика које представљају сцене у покрету. </li></ul><ul><li>Видео технологија је прво развијена за телевизијске системе али је касније развијен и у многим другим форматима да би омогућила коришћење видео записивања. </li></ul><ul><li>Видео можемо видети на екранима наших рачунара, преко интернета као видео клипове, или као континуални видео приказ ( streaming media ) или стрим клипове. </li></ul>
 9. 11. Карактеристике видео стрима <ul><li>1 Број фрејмова у секунди ( fps ) </li></ul><ul><li>Број слика у јединици времена и варира од 6-8 код механичких камера до 120 или више фрејмова код нових професионалних камера </li></ul><ul><li>PAL ( Европа, Азија, Аустралија, итд.) и и SECAM ( Француска, Русија, део Африке, Јапан, итд.) специфицирају 25 fps, док NTSC ( САД, Канада, Јапан, итд.) специфицирају 29.97 fps. Филмови се приказују са 24fps што компликује у одређеној мери трансфер целулоидних филмова на видео. </li></ul><ul><li>Да би се очувала илузија покрета минималан број фрејмова је око 15 фрејма у секунди. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>2 Преклапање ( Interlacing ) </li></ul><ul><li>3 Видео резолуција ( Video resolution ) </li></ul><ul><li>4 Однос страна ( Aspect ratio ) </li></ul><ul><li>5 Боје и број битова за представљање тачке ( Color space and bits per pixel ) </li></ul><ul><li>6 Квалитете видеа ( Video quality ) </li></ul><ul><li>7 Метод за компресију видеа ( Video compression method ) ( само за дигитални видео) </li></ul><ul><li>8 Bit rate ( само за дигитални видео ) </li></ul><ul><li>9 Стереоскопски ефекат </li></ul>
 11. 13. Интерактивност <ul><li>Смисао појма интерактивности је предмет дебате информатичара, комуниколога и индустријских дизајнера. “Контигентни поглед” на интерактивност уочава три нивоа: </li></ul><ul><li>Неинтерактивност - када је порука неповезана са претходном поруком; </li></ul><ul><li>Реактивни – када је порука у релацији само са претходном поруком, и </li></ul><ul><li>Интерактивни – када је порука повезана са скупом претходних и везама између њих. </li></ul><ul><li>Интерактивност је слична степену реакције и исказује се као комуникациони процес у коме је свака порука у релацији са претходним које су примљене и зависи од релације између њих. </li></ul>
 12. 14. Комуникација човек-човек <ul><li>Комуникација између људи је базни пример интерактивне комуникације. Из тих разлога су многе концептуализације интерактивности базиране на антропоморфним дефиницијама. </li></ul><ul><li>Пример су комплексни системи који детектују и реагују на понашање човека понекад зовемо интерактивним. Из ове перспективе интеракција укључује реаговање на човекове физичке манипулације као што су кретање, говор тела, и/или промене психолошког стања. </li></ul>
 13. 15. Комуникација човек-артефакти <ul><li>У контексту комуникације људи и артефаката (где се мисли пре свега на култоролошке артефакте) интерактивност се односи на интерактивно понашање артефакта које је производ човековог искуства. Ово је другачије од других аспеката артефаката као што је визуелна појава, интерно функционисање артефакта, и знаковно значење које може да посредује. </li></ul><ul><li>Пример је интерактивност вокмена која није у изгледу и боји (то је дизајн), или његовој способности да емитује музику, или његовом капацитету за меморисање података, већ у понашању његовог корисничког интерфејса које има корисник . Ово укључује начин на који померамо прсте на управљачкој конзоли, начин на који нам омогућује да изаберемо песму по жељи и начин на који подешавамо звук или друге карактеристике. </li></ul><ul><li>Интерактивност артефакта се најбоље перципира његовом употребом . Гледалац може да замисли гледајући друге како то изгледа али само стварним коришћењем може да доживи пуно искуство и да је “осети”. То је иста разлика као када гледамо некога да вози и стварно возити ауто. Само вожњом аутомобила можете да искусите и “осетите” разлику у вожњи између разних аутомобила. </li></ul>
 14. 16. Категоризација мултимедије <ul><li>Најшира подела је на </li></ul><ul><li>линеарне и </li></ul><ul><li>нелинеарне. </li></ul><ul><li>Линеарна мултимедија омогућава напредовање активног садржаја без било какве навигационе контроле гледаоца као што је у примеру филмске презентације. </li></ul><ul><li>Нелинеарни садржаји нуде кориснику интерактивност да контролише напредак као што је то случај са рачунарском игром или у неком саморегулисаном компјутерски базираном тренингу. Нелинеарни садржаји су такође познати и као хипермедијални садржаји. </li></ul><ul><li>Мултимедијална презентација може да буде уживо или забележена. </li></ul><ul><li>Забележена мултимедијална презентација обезбеђује интерактивност преко навигационог система. </li></ul><ul><li>Мултимедијална презентација уживо дозвољава интерактивност путем интеракције са презентером или извођачем. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 15. 17. Карактеристике мултимедије <ul><li>Мултимедијална презентација може да се реализује од стране особе на сцени, може да се пројектује, трансмитује или да се реализује локално коришћењем медија плејера. </li></ul><ul><li>Емитовање може да буде уживо или забележена мултимедијална презентација. Емитовање и бележење може да буде аналогна или дигитална електронска медијална технологија. Дигитална онлине мултимедија може да буде доунлоадована или стримована. Стримована мултимедија може да буде уживо или на захтев. </li></ul>
 16. 18. Ласерски шоу је мултимедијална презентација уживо
 17. 19. Примена мултимедије <ul><li>Мултимедија се користи у разним областима које укључују, између осталих, и: </li></ul><ul><li>рекламу </li></ul><ul><li>уметност </li></ul><ul><li>образовање </li></ul><ul><li>забаву </li></ul><ul><li>инжењеринг </li></ul><ul><li>медицину </li></ul><ul><li>математику </li></ul><ul><li>бизнис </li></ul><ul><li>научна истраживања </li></ul><ul><li>итд. </li></ul>
 18. 20. Мултимедијална писменост <ul><li>Мултимедијална писменост је нови аспект писмености која је препозната захваљујући чињеници да технологија шири начине на који људи комуницирају. </li></ul><ul><li>Концепт писмености је еволуирао од основног да значи способност читања и писања. У модерном контексту писменост значи читање и писање на нивоу адекватном за писану комуникацију. </li></ul><ul><li>Знатно дубље значење је потребно данас да би се савладала сва сложеност бројних медија у употреби, вероватно у смислу описивања нечије способности да успешно функционише на одређеном нивоу друштва. </li></ul><ul><li>Мултимедија је коришћење више форми медија за испоручивање информација. Неки од њих су већ део главног тока глобалних комуникација (текст, аудио, графика, анимација, видео, и интерактивност). Други медији као што су виртуелна реалност, рачунарско програмирање, роботика су вероватни кандидати за будуће укључење. Широка распрострањеност рачунара намеће да се базна писменост и “читање” и “писање” углавном врше уз помоћ рачунара што је основа за увођење виших нивоа мултимедијалне писмености. </li></ul>
 19. 21. <ul><li>“ Писменост је способност идентификовања, интерпретирања, креирања, комуницирања и рачунања, коришћењем штампаних и писаних материјала придружених различитим контекстима. Писменост укључује континум учења да оспособи појединца да постигне своје циљеве, да развије своје знање и потенцијале и да у потпуности партиципира у широј заједници .&quot; </li></ul><ul><li>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) </li></ul>
 20. 22. Стопа базне писмености у свету
 21. 23. Технолошка писменост <ul><li>Технолошка писменост је способност да схватите и оцените (евалуирате) технологију. Она допуњује технолошку компетентност која се схвата као способност да креирате, обновите или да користите специфичну технологију, најчешће рачунар. </li></ul><ul><li>Према William Wulf -у , председнику the US National Academy of Engineering “ Постоји битна разлика између технолошке писмености и технолошке компетентности. Писменост је оно што свакоме треба. Компетентност је оно што је потребно мањем броју људи да уради посао или заради за живот. Нама је потребно и једно и друго .&quot; (2002) </li></ul><ul><li>Јасна разлика између писмености и компетентности је у неопходном степену специјализације. Технолошка писменост је критична мисаона вештина базирана на разумевању општих шаблона на којима специфична технологија функционише и она је применљива од стране већине чланова заједнице ако не и за све. Технолошка компетентност захтева детаљно разумевање специфичне технологије, на пример рачунарског програма или поправке аутомобила или пројектовање робота за истраживање других планета. </li></ul><ul><li>Особа може да буде технолошки писмена али нико не може бити компетентан за све технологије због брзог технолошког развоја у многим областима и са пуно детаља. . </li></ul>
 22. 24. Нови медији <ul><li>Нови медији су неологизам који се користи када се говори о новим технологијама и методама комуникације у контексту њихових ефеката на успостављене маинстрим медије. </li></ul><ul><li>Пошто долазеће технологије имају тенденцију да буду базиране на Интернету нови медији могу да се схвате као надскуп Веб2.0 Мада дефиниције термина варирају оне имају две битне карактеристике: - Јединствено индивидуализоване информације могу да се симултано испоруче или прикажу потенцијално бесконачном броју људи. - Сви укључени играчи (продуценти, емитери, потрошачи) деле исту или реципрочну контролу над садржајем. </li></ul>
 23. 25. Класификација нових медија <ul><li>Шта ћемо сматрати новим медијем зависи од употребљене дефиниције: </li></ul><ul><li>Видео игре или виртуална реалност </li></ul><ul><li>Мултимедијални CD-ROM </li></ul><ul><li>Софтвер </li></ul><ul><li>Веб сајтови укључујући блогове и викије ( wiki ) </li></ul><ul><li>Е-маил са прилозима </li></ul><ul><li>Електронски киосци </li></ul><ul><li>Интерактивна телевизија </li></ul><ul><li>Мобилни уређаји </li></ul><ul><li>Подкастинг </li></ul><ul><li>Хипертекстуална литература </li></ul>
 24. 33. Ресурси <ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_literacy </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_literacy </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Image </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Animation </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Video </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Interactivity </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Fine_art </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/New_media </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_artifact </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_literacy </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Transliteracy </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_literacy </li></ul><ul><li>http ://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media </li></ul>

×