Jiří Skuhrovec a Jiří Knitl: Rozkrývání zakázek

282 views

Published on

Prezentace Jiřího Skuhrovce a Jiřího Knitla představující investigativní případovou studii Rozkrývání veřejných zakázek. Na projektu nad rozsáhlými daty o dodavatelích veřejných zakázek (vypsaných v ČR od roku 2009 do září 2012).

Prezentace se uskutečnila v rámci workshopu datové žurnalistiky 25. 3. 2013, videozáznam najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=TLLZDsOApgA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jiří Skuhrovec a Jiří Knitl: Rozkrývání zakázek

  1. 1. Rozkrývání veřejných zakázek Případová studie práce s datyJiří Knitl, Fond Otakara MotejlaJiří Skuhrovec, Centrum aplikované ekonomie, o.s.
  2. 2. Proč tento projekt?• posláním Fondu Otakara Motejla je rozvoj demokracie a právního státu• svobodný přístup k informacím nutným předpokladem• zpřístupnění otevřených dat online – nová éra• data = nová ropa – zdroj inovací, podnikatelských příležitostí, pracovních nabídek - využití v dopravě, logistice, zdravotnictví, financích… = nástroj pro kontrolu, zefektivnění a transparentnost veřejné správy = zdroj informací pro novináře – datová žurnalistika na vzestupu
  3. 3. Co bylo cílem?• společný projekt Centra aplikované ekonomie a Nadačního fondu proti korupci, Fondu Otakara Motejla a Hospodářských novin• zadání • rozkrýt vlastnickou strukturu dodavatelů veřejných zakázek vypsaných ministerstvy a kraji ČR od r. 2009 do září 2012 • zvýšit povědomí o neprůhlednosti majetkové struktury těchto firem • podpořit úsilí o zrušení anonymních akcií
  4. 4. Metodika a zdroje• Cíl: Rozkrývání struktur dodavatelů nad 2 mil Kč zakázek (celkem 1638 subjektů) až po: • Fyzického vlastníka • Zahraniční právnickou osobu • Nepodnikatelský subjekt (ministerstvo, o.p.s. Apod)• Jak? • Neexistují „hezká“ data. • Vlastnické vazby – ARES (nespolehlivé), justice.cz a výroční zprávy – nestrukturovaná PDFka • Teoreticky – subjekt uvádí povinně vlastníky nad 20 procent ve výroční zprávě. Praxe .. někdy ano . • Kombinace strojového zpracování a lidské síly
  5. 5. Výstupy a výsledky• Jen 1 % dodavatelů VZ jsou zahraniční firmy. Vlastní jich ale 42 %, dominuje Nizozemí, Rakousko, Francie, Kypr .• 13 % vlastníků nedohledáno• Nejsou zajímavější konkrétní firmy?• Výstup: pro donory, novináře: aplikace k nahlížení na data( demonostrace na http://www.datlab.cz/rozkryvani/authorities.php ) • Běží nad „živou“ databází • Zvažujeme další rozšíření (vzorek zadavatelů) • Přístup k aplikaci dáváme zdarma, po krátkém proškolení
  6. 6. Děkujeme za pozornost!

×