Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotterdams Uitgaansadvies van de Rotterdamse Jongeren Raad

1,992 views

Published on

Er heerste reeds geruime tijd onvrede onder de jongeren van 18-27 jaar over het uitgaansleven in Rotterdam.

Genoeg reden voor de RJR om dit eens flink onder de loep te nemen.

Één van de bevindingen die sterk naar voren kwam tijdens het jongerendebat is het missen van goede kwaliteit in het uitgaansleven. Voor de totstandkoming van het advies heeft de RJR onder andere interviews afgenomen bij verschillende belanghebbenden uit de uitgaanswereld waar onder andere DJ’s, horecaondernemers, studenten en feestorganisatoren.

In dit boekje lees je het resultaat.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rotterdams Uitgaansadvies van de Rotterdamse Jongeren Raad

 1. 1. RJR UITGAANSADVIES:THE ROTTERDAMPARTYSCENE IS...
 2. 2. INFO VOORWOORD De Rotterdamse Jongerenraad (RJR) is hét officiële adviesorgaan voor het jongerenbeleid van de gemeente Rotterdam en geven gevraagd, maar vooral Beste lezer, ongevraagd advies! Met onze officiële status hebben wij inspraak in het jeugd en jongerenbeleid van de gemeente Rotterdam. De stem van onze Rotterdamse Vol trots presenteren wij u het eerste advies van 2011 van de Rotterdamse Jongerenraad: ‘The Rotterdam Partyscene is...’ jongeren laten wij horen richting de politiek, beleidsmakers en geïnteresseerden. en tijd dan Daarnaast organiseren wij een aantal activiteiten/kleinschalige evenementen De RJR heeft een roerige periode achter de rug. Wij hebben de afgelop ter ondersteuning van ons advies. Met deze activiteiten betrekken wij niet alleen ook met bloed, zweet en letterlijk tranen aan ons advies gewerkt. Ondanks het talent jongeren bij de politiek, maar geven de politiek ook inzicht in hun (belevings)wereld harde werken was er ook veel lol, plezier en inspiratie. Er is namelijk zoveel en vice versa. Wij willen jongeren bewust maken van hun rechten, mogelijkheden en potentie in Rotterdam, waar in mijn ogen nog te weinig uit wordt gehaald. Ik . en talenten in onze stad. geloof echt in de kracht van jong Rotterdam, ook in de uitgaanssector Kortom, wij streven naar (waar nodig) verandering te brengen in het n uit met jongerenbeleid, deuren te openen die voor jongeren als onmogelijk worden gezien Op papier is de stad bruisend, tot diep in de nacht gaat iederee grootstedelijke allure. Rotterdam, ‘the place to be’ wordt ook wel gezegd. Of je nu en vooral kansen te creëren en talentontwikkeling te stimuleren! favoriete van Dance, Pop, RnB of Salsa houdt, er is altijd wel een plek met jouw LIDORGANISATIES muziek te vinden. bekend. Wij Daar is in de praktijk het niet iedereen mee eens, maar dat was al eerder hebben geprobeerd in kaart te brengen wat jongeren van 18-27 jaar missen in de Christen Democratisch Evangelische Beweging Kinder en het huidige uitgaansscene (nachtcafés,clubs en poppodia) van Rotterdam. Wat is Jongeren Appèl Youth for Christ Jongerenrechtswinkel aanbod en wat kan beter? Hoe geven we de nieuwe generatie feestorganisatoren met de Jonge Socialisten Radio Stanvaste Islam & Dialoog Jong een kans? Moeten er nieuwe plekken komen of moeten we meer doen Jongerenorg. Vrijheid en Apollo St. Young Up bestaande panden? Dit soort vragen beantwoorden wij in ons advies. Wat we een stem Democratie St. Eenheid is kracht S.F.V. Cedo Nulli vooral belangrijk vonden was dat we zo veel mogelijk belanghebbenden Jonge Democraten RADAR St. Reflex konden geven. DWARS (Groen Links) kleine (re) Hiervoor hebben wij een expertmeeting georganiseerd voor grote en die hier affiniteit mee hebben in samenwerking met St. COLOFON organisatoren en degene interviews YOUNG UP, het jongerendebat gehouden in YOUR Space en hebben wij afgenomen bij veel personen uit de uitgaanssector. Auteurs Ruben Arnhem Vormgeving tijdperk. Dennis Boose Marlou van Vianen Oscar Langerak Ik hoop dan ook stiekem dat dit advies slechts het begin is van een nieuw Een tijdperk waarin we met z’n allen (gemeente, jongeren, organisatoren, Cecilia Adriaanse Odair Inocentio al op de clubeigenaren) kunnen samenwerken om ONS ROTTERDAM weer helema Marilyn Esseboom Alex Soares Silva Foto & Video kaart te zetten! Theo Koppe Lamri Adjis Ondersteuning Brenda Stoter LET’S DO THIS..!! Jared Hiwat Nando Houthof Drukwerk Diandra Munz Ruben Arnhem Copynet Breda Alen Mujagic Damoon Foroutanian © Rotterdamse Jongerenraad 2011 Jared Hiwat Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, gekopieerd op Voorzitter RJR welke wijze dan ook. Voorwaarde is correcte bronvermelding.1 2
 3. 3. INLEIDING OPZET EN AFBAKENING De adviescommissie bepaalde de eerste richting van het onderzoek, de expertmeeting is daarna opgezet voor het bepalen van een gerichte focus en verdere afbakening voor ons onderzoek. Voor het schrijven van het uitgaansadvies hebben wij na de uitkomsten van de brainstormsessie uit de expertmeeting ons onderzoek definitief afgebakend tot de (uitgaans)faciliteiten en (uitgaans)sfeer in Rotterdam. Dit heeft gezorgd voor een stevige bodem en richting voor de voortgang van ons uitgaansadvies! Daarna neemt het bestuur en de adviescommissie interviews af bij diverse doelgroepen met als doel om oplossingen en aanbevelingen aangedragen te krijgen. Als laatst bevestigt of ontkent het jongerendebat hoe breed het draagvlak is onder jongeren wat is voortgekomen uit de voorgaande resultaten. VOLLEDIG ADVIES In deze uitgave richten wij ons op de kernpunten uit ons advies. De RJR heeft bewust ‘ROTTERDAM SUKKELT IN SLAAP: MEPPEL AAN DE MAAS!: luidt een opvallende gekozen voor het houden van een kwalitatief onderzoek. Zij heeft namelijk haar kop in de Trouw op december 2010. Dit terwijl Rotterdam bekend staat als focus gelegd op de belevingswereld van haar doelgroepen en het verkrijgen van groot festivalstad. Met jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Ortel diepgaande informatie over het Rotterdams uitgaansleven. Kwalitatief onderzoek Zomercarnaval, North Sea Jazz festival, Dunya festival en Museumnacht, trekt geeft namelijk een goed beeld weer over de wensen, ervaringen, meningen en/of Rotterdam altijd tienduizenden bezoekers vanuit alle hoeken uit het land. behoeften! Voor de volledige versie verwijzen wij door naar onze website Ondanks deze grensoverschrijdende feestelijke gebeurtenissen waarvan wij http://www.rjr.nl/RJR/AdviesUitgaan.html apetrots zijn dat deze in de stad plaatsvinden signaleert de RJR onvrede onder Hierop vindt u het complete uitgaansadvies inhoudende: jongeren over het uitgaansaanbod in onze stad. Waar komt het geklaag vandaan, wat mist Rotterdam en bovenal hoe fleurt het Rotterdams uitgaansleven weer op? • Rotterdamse Jongerenraad • Relevantie Voor het onderzoek stelt de RJR daarom de onderstaande vraag centraal: • Informatie • Economische relevantie • Lidorganisaties • Culturele relevantie ‘Hoe komt het dat Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie • Colofon • Onderzoeksmethoden 18 tot en met 27 jaar ontevreden zijn over het uitgaansleven in Rotterdam?‘ • Voorwoord • Bevindingen • Inhoudsopgave • Aanbevelingen Voor het schrijven van het uitgaansadvies is een adviescommissie opgesteld. Deze • Inleiding • Conclusie bestaat uit de volgende personen: Marlou van Vianen, Famke Houthoff, Nando • Afbakening • Dankwoord Houthoff, Theo Koppe, Maaike Hoedemakers, Odair Innocencio, Alex Soares , Fouad • Literatuurlijst Dadda, Pim Miroux, Brenda Stoter, Ruben Arnhem en Dennis Boose. In het uitgaansadvies benadrukken wij het belang van het hebben van goede uitgaansmogelijkheden. Als eerst beschrijven we de opzet, afbakening en het verloop van ons onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten trekken wij hier onze conclusies uit. Daarna worden de bevindingen in een samenvatting weergegeven. Tot slot eindigt ons advies met drie concrete aanbevelingen.3 4
 4. 4. BEVINDINGEN BEHOEFTE AAN DOELHORECA Tussen de winkelsluitingstijden openingstijden van diverse nachtclubs is en ontbreekt of is niet voldoende aanwezig. Zoals een bekend gezegde luidt: stilstand is achteruitgang! ‘In je vrije tijd hoef je je als jongere nooit te vervelen... De stad is constant in beweging een interactiedal in de levendigheid van en is bovendien dé evenementenstad van Nederland! Het uitgaansleven staat bekend om de binnenstad. Juist daar waar vraag en VICIEUZE CIRKEL VAN SUBSIDIES zijn diversiteit. Het sfeervolle Stadhuisplein, de gezellige studentenkroegen aan de Oude behoefte naar is verdwijnt steeds meer Aan steeds dezelfde organisatoren worden Haven, de hippe clubs aan de Kruiskade, de eet-, muziek-, en danscafé’s rond de Nieuwe en meer…Doelhoreca! Hierbij kan gedacht subsidies verstrekt. Het is belangrijk dat Binnenweg. Voor ieder wat wils! Kort gezegd: Rotterdam bruist..! of toch niet..?!‘ worden aan loungeplekken, biljartcafés, mogelijkheden worden gecreëerd voor de bowlingbanen en arcade- en gamehallen. nieuwe generatie. Op het moment dat de Uit het onderzoeksrapport van het Jong RRKC (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur: Dit zorgt voor meer beweging en sociale subsidies worden verspreid, wordt de kans 2010. Dance en clubsector Rotterdam) is geconstateerd dat 28% onder de Rotterdammers cohesie op verschillende plekken in de stad. op succes vergroot. Bovendien creëert dit in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 40 jaar dat uitgaan als één van de belangrijkste vernieuwing in het aanbod. activiteiten in het weekend beschouwd. Uitgaan in danceclubs en discotheken is het meest OVERSCHOT AAN LEEGSTAANDE PANDEN populair onder de Rotterdamse jongeren van 16 t/m 25 jaar en de hoger opgeleide jongeren Het aantal leegstaande panden is hoog in KLEINE ORGANISATOREN gaan voornamelijk naar (grand)cafés en kroegen. Rotterdam. In de uitgaansscene zijn dit ONDERGESNEEUWD onder andere: de Baja Beach Club, American Kleinschalige feesten hebben op dit Het onderzoek leidt ons naar een verhelderend en inspirerend inzicht. Sommige spreken Dream Café en de Catwalk. Daarnaast moment geen groot bereik, omdat zij geen wellicht voor zich, maar andere deden ons totaal versteld staan. Hieronder volgt een staan diverse oude (kantoor)panden op de promobudget hebben. PR wordt vaak alleen samenvatting van hetgeen wij hebben achterhaald uit de expertmeeting, interviews en het Willem Ruyslaan, rond het Centraal Station, onder vrienden en via Facebook, Twitter jongerendebat: boven het Stadhuisplein en het voormalig en andere social media instrumenten recreatieoord Tropicana leeg. verspreid. ROTTERDAMMERS HOUDEN VAN UITGAAN BEREIKBAARHEID VAN OPENBAAR VERVOER GEEN CONTINUÏTEIT IN HET KWALITATIEF HOOGWAARDIG, GROOT Wij feesten het hardst van het land! De bereikbaarheid van het openbaar UITGAANSAANBOD POPPODIUM vervoer naar het centrum en vice versa is Het ene moment is er té veel te doen, het Er is behoefte aan een kwalitatief hoog- ROTTERDAMMERS LOVE TO SPEND THEIR niet optimaal voor jongeren die niet bij een andere moment gaan jongeren op zoek waardig, groot poppodium waar artiesten EUROS! bekend(e) station/halte wonen. Ook rijden naar een speld in de hooiberg. Hoogtijdagen zich kunnen ontplooien. Op landelijk niveau geven Rotterdammers de nachtbussen rijden minder vaak dan zijn vooral tijdens evenementen zoals de het meest uit per uitgaansavond: gemiddeld voorheen en een enkele rit kost 4,50 euro Museumnacht en het International Film FEESTEN MET IDENTITEIT zo’n 43 euro! Echter gaan zij minder vaak uit per persoon. Festival Rotterdam, maar de continuïteit Jongeren zijn op zoek naar feesten en dan het landelijk gemiddelde. in de tussenliggende periodes laat af en locaties met een eigen identiteit. Zij hebben bron: NL10, november 2010 UITGAANSROUTING ONDUIDELIJK toe te wensen over. Kleinschalige, intieme vaak het idee dat organisatoren feesten Voor jongeren die minder of onbekend feesten kunnen dit goed aanvoelen en de organiseren om geld te verdienen, niet om PRIJS-/KWALITEITVERHOUDING zijn in onze stad spreekt de Rotterdamse tussenliggende open ruimtes opvullen. het publiek te amuseren. UITGAANSSECTOR AF EN TOE VER TE uitgaansroute niet voor zich. Zij moeten ZOEKEN iemand kennen die bekend is in de stad om ORGANISATOREN ZIJN VOORSPELBAAR JONGEREN WILLEN MEER INVLOED OP HET Jongeren ondervinden dat uitgaan steeds hen naar de juiste hotspots te brengen. Dit Het aanbod in de Rotterdamse UITGAANSAANBOD duurder wordt. Zij vinden de entree- en komt mede, doordat de uitgaansgebieden uitgaansscene is mainstream. Dezelfde Jongeren willen gehoord worden en meer drankprijzen erg hoog. Op de bewuste te ver van elkaar afliggen, zij zijn namelijk terugkerende thema’s door dezelfde invloed hebben op het aanbod van de clubs avond is er een dj en een club, maar verder niet met elkaar verbonden. Daarbij zijn organisatoren. In Rotterdam is er behoefte en feesten in Rotterdam. niets speciaals voor het bedrag dat wordt op de routing geen duidelijke licht/ aan vernieuwing, open minded thinking en gevraagd. Volgens hen is het voornamelijk herkenningspunten aangegeven, waardoor creativiteit! Organisatoren mogen meer out DUIDELIJKHEID VANUIT DE GEMEENTE te commercieel gericht, oftewel het de plekken lastig te vinden zijn. Daarom of the box denken en meer moeite doen om Vergunningenbeleid is lastig voor starters. ‘binnenhalen’. De verwachtingen van het is er behoefte aan tussenlocaties om de hun publiek te vermaken. Nu wordt er nog te Zij hebben behoefte aan transparantie uitgaansleven in Rotterdam sluiten niet verschillende ‘eilanden’ zoals de Oude veel op safe gespeeld. Dit heeft als gevolg en duidelijkheid in het doorlopen van het (meer voldoende) aan bij de beleving en zij Haven, Binnenweg, Witte de Withstraat en dat het uitgaansavond vast blijft steken als vergunningsproces. geven vaak aan, geen waar te krijgen voor Stadhuisplein met elkaar te verbinden. een hangende grammofoonplaat. Diversiteit hun geld.5 6
 5. 5. AANBEVELING #1 Culturele Hotspot: Samenwerken, Mixen & Doorgroeimogelijkheden Samenwerken, het mixen van verschillende groepen jongeren en het bieden van doorgroeimogelijkheden! Dit waren alsmaar terugkerende adviezen. Concreter: Zorg voor een centrale ruime locatie waar altijd wat anders te beleven is, voor ieder wat wils. Dat kan in twee vormen: • Elke avond een ander thema • Meerdere thema’s per avond De organisatie van deze avonden wordt overgelaten aan een stuurgroep, bestaande uit feestorganisatoren, horecaondernemers, artiesten en DJ’s en programmeurs van verschillende poppodia. Zij selecteren talenten die voldoende kwaliteit bezitten om betrokken te raken bij een feest van groter formaat. Dankzij deze vorm van samenwerking wordt een mix van publiek bewerkstelligd en krijgen jonge talenten de kans zich te ontplooien. CULTURELE HOTSPOT7 8
 6. 6. AANBEVELING #2 Rotterdam bruist niet tussen het begin van de winkelsluitingstijd en openingstijd van de uitgaansgelegenheden. Het centrum is ineens Tussenlocaties: uitgestorven. Waar zijn alle jongeren? Overbruggen dood punt Het ontbreekt in en rond het centrum aan ontmoetingsplaatsen: bv. doelhoreca waar jongeren kunnen floreren, voordat zij naar hun plek van bestemming gaan. Dit zorgt voor levendigheid, interactie en inkomsten voor de stad. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het realiseren van bowlingbanen, pool- en biljartcentra, arcade- en gamehallen, maar ook simpele loungeruimtes met een huiskamergevoel waar jongeren gezamenlijk een drankje doen, voordat zij gaan stappen. Dit laatste kan gerealiseerd worden in tijdelijk leegstaande panden (waar trouwens meerdere mogelijkheden voor zijn zoals bijvoorbeeld tijdelijke slaapplaatsen, oefenruimtes voor dansers en studio’s voor fotografen/modeshows). Tussen 18.00 en 00.00 uur = Saai! overdag tot 18.00 uur = Levendig! And last but not least: een uitnodigende hotspot! Het Schouwburgplein en de Binnerotte zijn twee parels in de dop van Rotterdam. Wij adviseren om deze plekken op te fleuren! Na 00.00 uur = Levendig!9 10
 7. 7. AANBEVELING #3 OVERIGE AANBEVELINGEN e normen ontbreken, Veel feestlocaties hebben geen eigen identiteit. De culturele en artistiek Vergunningenbeleid: waardoor het publiek geen gemeenschappelijke normen met elkaar deelt. Dit kan leiden tot botsingen binnen het publiek en onderlinge agressie opwekken. Zodra een club een eigen Kansen bieden identiteit ontwikkeld, trekt het slechts één bepaalde doelgroep. Deze mensen voelen zich met elkaar verbonden en zorgen met elkaar voor een prettige en feestelij ke sfeer. Het vergunningenbeleid is een grote drempel voor potentiële organisatoren. De Dit kan deels opgelost Zorg dat de sfeer op straat ‘s avonds gezelliger en levendiger wordt. wegen die bewandeld moeten worden zijn lang, moeilijk en demotiverend. Er worden door tussenlo caties. Ook sfeerverlichting en muziek op straat door speakers st zou het een kunnen maanden voorbij gaan vanaf het begin van het idee tot aan de uitvoering kan dit oplossen. De weg naar het feest moet al een feest zijn! Daarnaa daarvan. goed idee zijn om op termijn meer (studenten-/starters)woningen in het centrum te van een woonstad. plaatsen. Momenteel is Rotterdam te veel een werkstad in plaats Oplossing: rt vernieuwing van Breng differentiatie aan in het verstrekken van subsidies. Dit stimulee Zorg voor een stappenplan, zodat het overzichtelijk en transparant Floppende feesten moeten niet constant gesubsidieerd worden. Spreidt de het aanbod. wordt voor starters welke stappen zij moeten doorlopen. Nog kansen: liever tien organisaties die een ton krijgen dan één organisatie die een miljoen mooier zou zijn om de stappen te vereenvoudigen om het proces ontvangt. te versnellen. Daarnaast spreekt het idee van een strippenkaart ek hoeft niet slechts organisatoren aan. Als een organisator heeft bewezen een feest Maak frequenter gebruik van de bestaande locaties. Een grote discothe te kunnen geven waar ook publiek op af komt, biedt hem dan de op vrijdag- en zaterdag nacht geopend te zijn. Er kunnen ook doordeweeks en overdag twikkeling zoals mogelijkheid om zijn of haar initiatief een X aantal keer voort te activiteiten worden georganiseerd. Maak het toegankelijker voor talenton dans, zang, fotografie en mode. kunnen zetten door middel van een strippenkaart, zonder telkens opnieuw dezelfde bureaucratische gang te moeten doorlopen. Wees omen op een locatie. Momenteel raken veel jongeren gefrustreerd wanneer zij niet binnenk vooral mild tegenover kleinschalige feesten. Het is daar gemakkelijker Schep duidelijkheid over de eisen die worden gesteld aan de deur. Zorg dat het deurbeleid de orde te handhaven dan op een grootschalig evenement. Daardoor ook zichtbaar is. zorgen deze nauwelijks voor problemen. Leg de verantwoordelijkheid grote. De kleinere bij de organisator. Zorg voor meer kleine locaties voor kleinere feesten en slechts enkele kans om door feesten zijn de voedingsbodem voor grotere feesten. Bovendien krijgt talent te groeien.11 12
 8. 8. CONCLUSIE DANKWOORD Rotterdamse jongeren gaan niet vaak uit, maar wanneer zij gaan, dan zijn het ook Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het bijdragen en leveren van echte partygangers! Elk moment is voor hen een ultieme beleving en het is aan alle input vanaf de eerste brainstormsessie tot en met fysieke vorming van het belanghebbenden om hiervoor zorg te dragen. Elke herinnering of verwachting die eindresultaat van ons uitgaansadvies. niet waargemaakt kan worden, veroorzaakt niet alleen schade bij de organisator, maar ook aan het imago van onze stad. Martin Scheijgrond (Popunie), Pim Bottema (Off Corso), Stichting Young Up, Jong Democraten, DWARS, Youth for Christ, E-beweging, Stanvaste, alle Rotterdam is de enige met zoveel verschillende nationaliteiten in één stad en commissieleden adviezen, vrijwilligers en enthousiaste jongeren, Mario Martinez ook nog de jongste! Maak gebruik van deze USP’s, maar houdt het dicht bij jezelf, (Herr Zimmerman), Aziz Yagoub (Perron), Ted Langenbach, Jetti Steffers en zowel dichtbij de identiteit van de stad als die van de organisator. Hetgeen moet Kristian de Leeuw (Maatschappij voor Volksgeluk), Charissa Kerk (XXY), Marc elkaar aanvullen en stimuleren op een positieve manier. Wanneer een fysieke Oudshof (Stadspodium), Manuele Goncalves Tavares (Manu-events), Remco plek aanwezig is waar een ieder tezamen kan komen, ontstaat er een prachtige Beeskow (FART), Jeffrey Ghazi (Passie, Crazy Sexy Cool), Gyz la Rivière, Reinier kruisbestuiving en kan deze doorontwikkelen. Van deze sterke krachten mag Weers (Rotterdam Festivals), Tom van ’t Hof (WeOwnRotterdam), Germaine én moet (de) Rotterdam(se) uitgaansscene het maximale uithalen, want het Cooman (party promotie), Marianne van de Velde en Reinier Gerritsen (Jong ontbreekt op dit moment nog aan creativiteit in het uitgaansaanbod. RRKC), Hans Mosselman en Frank Mosselman (Cultuurbrigade), Peter van der Stelt, Theo Hensen, Pascal Blinker (RADAR), Liesbeth de Koning (oud-voorzitter In de jongste stad van Nederland is het ideale beeld dat jongeren zich hier RJR), Rianne van Loon (beleidsadviseur KVK), Appie voor ’t Gemakkie, Jessica vanzelfsprekend thuis voelen. Door verschillende doelhorecagelegenheden fysiek Bouwman (oud-medewerker RJR). vorm te geven, creëer je als stad een open huiskamer waarop jongeren zullen zeggen: ‘Dit is MIJN stad!’ De één houdt van loungen, de ander van biljart. Door Wij hopen dat u het met veel plezier gelezen heeft! het inzetten hiervan ontstaan er zowel tussenlocaties als levendigheid, beweging en interactie in de daluren van Rotterdam (voornamelijk tussen 18.00 uur – 00.00 Mocht u naar aanleiding van ons advies nog vragen hebben uur). Rotterdam heeft potentie, geen enkele stad heeft zoveel leegstand in het dan kunt u deze stellen aan: Cecilia Adriaanse, centrum. bestuurslid Adviezen RJR: ceciel@rjr.nl Rotterdam staat bekend als beste evenementen en festivalstad. Dat vraagt nogal Wellicht tot gauw! wat van ons. Op dit moment zijn er zeker hoogtijdagen tijdens grote evenementen en festivals, maar de continuïteit laat af en toe te wensen over. Kleinschalige, Met vriendelijke groet, intieme feesten kunnen dit goed aanvoelen en de tussenliggende open ruimtes opvullen. Betreft het vergunningenbeleid hebben organisatoren het gevoel dat de gemeente Rotterdam nog te bureaucratisch is met betrekking tot het afgeven en routing van Jared Hiwat Marilyn Esseboom Alen Mujagic vergunningen(beleid). Wanneer hierin transparantie geschept wordt door en voor Voorzitter Secretaris Penningmeester alle partijen bespaart dit geld, tijd en frustratie. Al met al kan geconcludeerd worden dat het uitgaansleven niet weerspiegelt wat de stad te bieden heeft. Maar de stad potentie heeft om te bruisen als nooit Cecilia Adriaanse Dennis Boose Diandra Munz tevoren. Bestuurslid Adviezen Bestuurslid Adviezen Bestuurslid Communicatie ‘Wat Rotterdam overdag biedt, is hetgeen men ’s nachts niet ziet.’ Het Bestuur van de Rotterdamse Jongerenraad13 14
 9. 9. RJR CONCLUSIE:ROTTERDAMSE JONGERENHOU JE NIET TEGEN!

×