Advies jong rotterdam sport wijs boekje

1,757 views

Published on

Voor u ligt het advies ‘Jong Rotterdam SportWijs’, uitgebracht door de Rotterdamse Jongerenraad. De Rotterdamse Jongerenraad vertolkt de stem van de jongeren op een beleidsmatige wijze. Hierdoor kunnen wij verschillende instanties die zich be- zighouden met jongeren vertellen ‘hoe de jongeren over bepaalde zaken denken’.

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Advies jong rotterdam sport wijs boekje

 1. 1. De Rotterdamse Jongeren Raad De Rotterdamse Jongerenraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente Rotterdam op het gebied van jeugdbeleid. Hierdoor kunnen wij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Rotterdamse college van burgermeester en wethouders. Samen met de aangesloten lidorganisaties geven wij een stem aan de jongeren in Rotterdam. Dit doen wij door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen, maar ook door het organiseren van activiteiten waarmee we onder andere jongeren bij de politiek betrekken en andersom. Colofon De RJR wil graag de volgende mensen willen bedanken voor hun medewerking aan dit advies: Mohammed Akkai, Remco van Gorcum (Rotterdam Sportsupport), Auteurs Hugo van den Berg (coördinator SchoolSportVereniging Beverwaard), Timothy John Busropan Marco Lansbergen (Ambition Sportburo), Arnoud van Amersfoort (Sport & Recreatie Rotterdam), Giulia de Goede, Mitchell Lieveld, Elson Lopes Ramos Claire Verhage, Dwight Krolis, Harvey Bijnaar, Marije Vermeulen (Wolfert van Borselen), Rotterdam TopSport, Beppie Hagenaars- Beleidsondersteuning Baldee (CDA Rotterdam), Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam), Arno Laura Kroes Bonte (GroenLinks Rotterdam), Liesbeth Hoogenboom (SP Rotterdam), Wilco de Bel (ChristenUnie-SGP Rotterdam), Rogier van Veen (VVD), Maurits Hekking(D66) Commissie Sportadvies Timothy Busropan Grafisch Ontwerp Marl Point Elson Lopes Ramos Stephan Haksteeg (CDJA) © Rotterdamse Jongeren Raad 2010 Marlou van Vianen (Radio Stanvaste) Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, Jurgen Valies (Radio Stanvaste) opgeslagen, gekopieerd op welke wijze dan ook. Theo Koppe (vrijwilliger) Voorwaarde is correcte bronvermelding.2
 2. 2. VoorwoordBeste lezer,Voor u ligt het advies ‘Jong Rotterdam SportWijs’, uitgebracht door de RotterdamseJongerenraad. De Rotterdamse Jongerenraad vertolkt de stem van de jongeren opeen beleidsmatige wijze. Hierdoor kunnen wij verschillende instanties die zich be-zighouden met jongeren vertellen ‘hoe de jongeren over bepaalde zaken denken’.De Rotterdamse jongerenraad gaat met dit ad- Dit zijn vragen waar we allemaal over na moe-vies vooral in op het gebied sport. Sport is ja- ten denken en samen actie op moeten onderne-renlang een punt dat aan bod komt op het ver- men. De Rotterdamse jongerenraad doelt er metkiezingsprogramma van verschillende politieke dit advies op een voorzetje te geven vanuit hetpartijen en staat daardoor hoog op de politieke perspectief van de jongeren.agenda. Alom wordt sport geprezen als eenzeer krachtig instrument om de hedendaagse Rotterdam is een sportstad met grote sporteve-problematiek met jeugd aan banden te leggen, nementen, topsporters, breedtesporters, talen-dit wordt echter niet of nauwelijks opgepakt. ten, sportverengingen en sportvoorzieningenDe hoofdreden om een advies over sport uit en diensten. Het is tijd dat al deze organisatiesbrengen is dat wij denken dat veel meer jonge- gaan samenwerken om de jeugd weer aan hetren moeten en kunnen sporten. Doordat ze spor- sporten te krijgen.ten creëren ze een sportmentaliteit. Maar hoezetten we sport in, wat is het bereik van sport enhoe gaan we het vormgeven?Bestuurslid AdviezenTimothy Busropan Elson Lopes Ramos 3
 3. 3. 4
 4. 4. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 6 Inleiding 7 Afbakening 8 Hoofdstuk 1: Effecten van sport op het individu 12 Hoofdstuk 2: Effecten van sport op de samenleving 18 Hoofdstuk 3: Sportinfrastructuur 30 Hoofdstuk 4: Enquêtes 32 Hoofdstuk 5: Conclusies & aanbevelingen 34 Politieke partijen 41 Bijlage: Enquête 42 Bronvermelding 5
 5. 5. Inleiding We weten allemaal dat sporten goed voor je is. Sporten zorgt voor meer energie, het helpt je lichaamsgewicht onder controle te houden en het helpt ziekten, zoals hart- en vaatziekten, te voorkomen en/of te bestrijden. Vaak sporten mensen omdat ze een mooier lichaam willen, een vitaler lichaam willen of gewoon omdat ze het leuk vinden. Wat veel mensen niet weten is dat sporten óók goed is voor de geest. Het kan je stemming verbeteren, het geeft je een gevoel van welbehagen en zorgt ervoor dat je beter slaapt. In het eerste deel van het advies zullen we de effecten van sport op het individu uiteenzetten. Hierbij zullen de psychologische en biologische effecten aan bod komen. Het tweede deel van het advies ligt in het verlengde van het eerste deel: de effecten van sport op de samenleving. Sport heeft namelijk een effect op het individu en dat individu beïnvloedt op zijn beurt de samenleving. Ver- volgens zullen we de sportinfrastructuur onder de loep nemen; wat bestaat er al, wat gaat er komen en nog belangrijker: wat zou er moeten komen? De RJR heeft voor dit advies expliciet de mening van 300 Rotterdamse middelbare scholieren gevraagd door middel van een enquête. De uitkomsten en analyses van deze enquête staan in het vierde hoofdstuk beschreven. Tot slot beschrijven wij in hoofdstuk vijf de conclusies en aanbevelingen.6
 6. 6. AfbakeningHet advies informeert beroepskrachten over de doelgroep 12 tot en met 18 jaar. Ditzijn jongeren die vaak nog op het voortgezet onderwijs zitten. De reden om ons toete spitsen op deze doelgroep is, dat onder deze jongeren nauwelijks of helemaal nietwordt gesport.De jongeren in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar, die op een basisschool zitten,zijn goed enthousiast te maken om te gaan sporten. Dit is één van de redenen dat pro-gramma’s als: OverschieSportGratis, Lekker fit! en schoolsportverenigingen aanslaan.Van jongeren ouder dan 18 jaar wordt verwacht dat zij volwassen genoeg zijn om zelfte beslissen of ze wel of niet sporten. 7
 7. 7. Hoofdstuk 1 Effecten van sport op het individu Algemeen welbevinden op de erop volgende cognitieve leerprestaties? De tijd dat men de psyche loskoppelde van het (2) is er een relatie tussen langdurige activiteits- lichamelijke ligt ver achter ons. Er wordt vaak programma’s en de cognitieve leerprestaties, gezegd: als je je goed voelt, zie je dat ook. c.q. tussen het motorische en het cognitieve pres- Andersom geldt het ook: als je er goed uitziet, tatievermogen? voel je je vaak ook beter. Iedere sporter kan je Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag vertellen dat een groot gedeelte van de prestatie luidt in de regel bevestigend. Fysieke activiteit afhangt van hoe men mentaal in elkaar zit die leidt – bij een adequate belastingsdosering – tot dag. Ook het mannelijke hormoon testosteron een toename van de doorbloeding in verschil- wordt aangemaakt tijdens een sportieve inspan- lende gebieden van de hersenen, wat leidt tot ning. Testosteron versterkt spieren en vergroot een vergrote ‘leerbereidheid’: er wordt beter de spierkracht en het geeft de geest het signaal opgelet en de concentratie neemt toe. Ook ten ‘om je goed te voelen’. Door het lichaam te trai- aanzien van de tweede onderzoeksvraag zijn nen wordt het zowel mentaal als fysiek sterker. de bevindingen (voorzichtig) positief. Onbewust manipuleert men ook de geest door Meerdere studies laten zien dat de schoolpresta- lichamelijke training. Sport kan in veel gevallen ties van leerlingen die meer tijd aan lichamelijke helpen het zelfvertrouwen te vergroten. Wan- opvoeding besteden (ten koste van de lestijd neer men merkt dat de lichamelijke weerstand voor andere vakken) gelijk bleven of verbeter- en kracht groter wordt, heeft dit vaak een posi- den. In andere studies, waarbij sportief actieve tief effect op de geest. Ook wordt, als je sport, groepen met niet-sportief actieve groepen wer- in rust de hartslag lager en is het gunstig voor den vergeleken, kon worden aangetoond dat het de bloeddruk. Kortom, allerlei factoren die ertoe cognitieve functioneren positief werd beïnvloed. bijdragen dat je je beter gaat voelen. Er zijn aanwijzingen dat door fysieke activiteit de instelling tot leren, de algemene prestatiemo- Leervermogen tivatie positief wordt beïnvloed. Algemeen wordt aangenomen dat fysieke activi- teit bij jongere kinderen de (cognitieve) ontwik- keling stimuleert. Het bewegen is voor het jonge Sociaal vermogen kind bij uitstek de brug naar de ander. Er is veel Via sport komen ook andere aspecten zoals wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de tolerantie/respect, moreel redeneren en verant- verhouding tussen sport en leervermogen. De woordelijkheidsgevoel naar boven bij de mens. vraagstellingen zijn in grote lijnen de volgende: Tijdens het sporten, vooral in teamverband, leert (1) hebben fysieke activiteiten een direct effect men omgaan met teamgenoten, maar ook8
 8. 8. tegenstanders. Zo worden waarden zoals tole- Psychisch welbevindenrantie bijgebracht. Verantwoordelijkheidsgevoel Er is met name duidelijke evidentie voor de gun-via sport verwijst naar bijvoorbeeld het besef stige effecten van fysieke activiteit op depressie.dat men deelneemt aan een spel met allerlei re- Fysieke activiteit vermindert de depressie, zowelgels of het besef dat men lid is van een team bij patiënten als bij niet-klinische populaties. Hetof vereniging en daarvoor verantwoordelijkheid lijkt erop dat duurtrainingsactiviteiten het meestdraagt. effectief zijn. Ook is er een negatieve samen- hang tussen fysieke activiteit en angst en depres-Voorkomen van ziekten sie. Ook bij jongeren is het van groot belangBewegen kan niet alleen ziekten voorkomen, uit fysieke activiteit als bijkomend middel in deonderzoek blijkt dat mensen die actief zijn een opvoeding en de eventuele behandeling op tekleinere kans hebben om vroegtijdig te overlij- nemen. Valois et al. (2004) geven aan dat er bijden dan mensen die inactief zijn. De kans om tieners een significante relatie bestaat tussen fy-eerder te overlijden is voor inactieve mensen on- sieke activiteit en angst en depressie en relatiesgeveer 30 tot 40% groter dan actieve mensen. met ouders.Ook is volgens onderzoek duidelijk dat je doorte weinig bewegen een grotere kans hebt ombijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes tekrijgen. 9
 9. 9. Column 1 Giulia de Goede Ik ben Giulia de Goede en ben 14 jaar. Ik doe aan Veel mensen zien ballet als iets anders dan een ballet en zit nu op de School voor Jong Talent, het sport. Vroeger werd ik daar op de basisschool Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik ben erg mee geconfronteerd, bijna iedereen lachte je begonnen op m’n zevende bij Dance Point Fitness uit en deden je raar na als je zei dat je op ballet Center en mocht meteen meedoen met de selec- zat. Veel mensen hebben niet door dat ballet een tiegroep. M’n juf had m’n moeder voorgesteld om echte topsport is, het is hard werken en je hebt auditie te doen op het Koninklijk Conservatorium er veel doorzettingsvermogen en uithoudingsver- en op m’n achtste had ik het waargemaakt, maar mogen voor nodig. Ook moet je elegant kunnen ik moest eerst wel een jaar wachten omdat ik nog bewegen en uitstraling hebben. En je moet maar te jong was, maar was wel al door. net geluk hebben met je fysieke mogelijkheden. Eerst begon ik met twee jaar oriëntatielessen en Mijn school is anders dan meeste scholen. Zo ik moest dan op elke zaterdag vroeg naar Den zitten bijvoorbeeld de basisschool, middelbare Haag voor de balletles. Toen die twee jaar voor- school en het hbo in hetzelfde gebouw. Hierdoor bij waren moest ik meedoen aan de slotauditie kan er veel contact ontstaan tussen alle leerlingen om daar op school te komen. Die auditie heb ik van alle niveaus, waardoor ik mij meer thuis voel. ook gehaald en ik kon op de basisschool in groep De kantine aan de andere kant verschilt niet veel zeven meedoen. Nu zit ik in de tweede klas en van meeste schoolkantines, want ondanks dat we doe gymnasium. Ik heb vijf dagen per week dans moeten oppassen met wat we eten, hoeven de van anderhalf uur en op sommige dagen zelfs muziekleerlingen en beeldendekunstleerlingen drie uur. De danslessen zijn balletlessen, modern dat niet, waardoor er alsnog veel snacks worden en caractere (volksdans op toneel). verkocht, wat soms bij de balletleerlingen tot frus- tratie kan leiden. Omdat ik in Rotterdam woon moet ik elke dag on- geveer een uur reizen om naar school te komen. Omdat ik meer tijd besteed aan mijn school en Ik sta om ongeveer zes uur op en moet om zeven ballet in Den Haag ben ik niet vaak in Rotterdam, uur vertrekken om de bus te halen en dan met de maar wat ik wel merk van de relatie tussen ballet metro zodat ik de Randstadrail kan nemen die en Rotterdam, is dat er nauwelijks klassiek ballet me dan ongeveer voor m’n school afzet. Maar is, het is meer gericht op modern. Ook zijn de je kunt net zo goed de trein nemen. Ook heb ik meeste klassiekballetvoorstellingen eerder in Den vrijdag pianoles, omdat je als balletleerling een Haag en Amsterdam te vinden. Dit kan wellicht instrument moet kunnen spelen en krijg je privéles, een kwestie van smaak zijn. waarvan je mag kiezen tussen drie instrumenten: piano, gitaar of blokfluit. Ook heb ik elk jaar een Als ik me zou moeten voorstellen dat ik nooit aan beoordeling/auditie om op het conservatorium ballet was begonnen dan denk ik dat ik best lui te blijven. zou zijn en niet al te slank. Ook door ballet heb ik geleerd wat discipline is en ik heb geleerd hoe10
 10. 10. ik moet omgaan met emotionele gebeurtenissen. Ook al zijn er wel altijd ups en downs, ik zou m’nIk ben erg zelfstandig geworden. En ik ben altijd leven zonder ballet niet kunnen voorstellen. En ditnon-stop bezig met ballet, niet omdat ik het moet heb ik uiteindelijk allemaal te danken aan lerarendoen, maar ook gewoon omdat ik het zelf wil. die mijn talent en potentie voor ballet zagen. “We’re goin g to turn th team around is 360 degrees - Jaso .” n Kidd (NBA -spele Column 2 r) - Claire VerhageTopsport en studeren. De vraag komt vaak naar is als training en van een dag achter je compu-voren of de twee wel te combineren zijn. Uit ei- ter studeren gaat niemand beter presteren.gen ervaring kan ik op die vraag volmondig JAantwoorden. Ik hockey bij HCR, het Nederlands Het is daarom van belang dat topsporters we-elftal en doe een master Psychologie aan de ten waar zij aan beginnen voordat zij zich in-Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast ben schrijven bij een instelling. Zij zouden eigenlijkik ook nog lid geweest van een studentenvereni- een gesprek moeten hebben met een topsport-ging. Een succesvolle combinatie is gewoon een decaan die met hen een planning maakt voorkwestie van planning en prioriteiten stellen. alle studiejaren. Zo kan de topsporter van te voren een afweging maken bij het kiezen vanAfgelopen jaar heeft zich dat voor mij eindelijk een studie of instelling en komen zij niet vooruitbetaald in een prestatie waar ik persoonlijk verrassingen te staan. Als ik namelijk had ge-erg trots op ben: het behalen van mijn bachelor. weten wat voor problemen er allemaal op mijnNet als bij topsport krijg je er op zo’n moment pad waren gekomen, had ik niet dezelfde keusdan eindelijk wat voor terug. Daarvoor het ik gemaakt als vijf jaar geleden. Het heeft mij ergoneindig veel gemaild en gesproken met de stu- veel energie gekost om bij de EUR alles volgensdieadviseurs, topsportdecanen en coördinato- de regels uit te voeren. Een hogeschool specifiekren. Het kost namelijk erg veel moeite om alles voor topsporters is dan een veel betere uitkomst,rond je sport te plannen. In mijn geval heb ik omdat daar meer rekening gehouden wordt meterg veel problemen om aan de aanwezigheids- je topsport. Op die manier gaat het halen vanplicht te voldoen. De dagen waarop ik werk- een papiertje ook een stuk makkelijker. De be-groepen heb, komen overeen met trainings- langrijkheid van een diploma moet niet wordendagen en geen van beide kan ik verschuiven. onderschat. Er komt namelijk een periode datHierdoor moet ik inhaalopdrachten maken die de topsport voorbij is en wat ga je dan doenzo veel tijd kosten dat het direct inspeelt op mijn met je leven? Dus stay in school dan voorkom jeprivéleven. Een vrije zaterdag zit er dan niet in. uitspraken zoals die van Jason Kidd.Dit soort situaties zijn behoorlijk demotiverenden komen je sport ook zeker niet ten goede. Claire VerhageIedere topsporter weet dat rust net zo belangrijk 11
 11. 11. Hoofdstuk 2 Effecten van sport op de samenleving Zoals beschreven in hoofdstuk 1 heeft sport een positief effect op de psychische en fysieke gesteldheid van het individu. Waarom weten wij dat? Omdat er namelijk voldoende onderzoeken naar zijn ge- daan. Effecten van sport op de samenleving is moeilijk meetbaar, de onderzoeken zijn vaak langdurig en grootschalig opgezet. Hieronder trachten wij uiteen te zetten wat wij hebben kunnen vinden over wat de effecten van sport zijn op de samenleving. Gezondheid De laatste jaren zijn mensen meer gaan eten en Overgewicht is een probleem voor de samen- minder gaan bewegen. Dit is te herleiden uit het leving, omdat er bewezen is dat mensen met feit dat er meer mensen met overgewicht zijn dan overgewicht eerder een minder positief zelfbeeld in de jaren ’80. In Nederland leidt 51% van de hebben en eerder kans hebben op depressiviteit. mannen en 42% van de vrouwen aan overge- Overgewicht en andere gezondheidsproblemen wicht. Bij de jeugd is dit 16% bij de jongens en zijn tegen te gaan door middel van bewegen. Er 16% bij de meisjes. Kortom, overgewicht en obe- is bewezen dat sporters een positiever zelfbeeld sitas behoren tot de grote volksgezondheidspro- hebben en positiever in het leven staan dan niet- blemen. In Rotterdam blijkt uit onderzoek van de sporters. GGD dat ongeveer 1 op de 4 á 5 leerlingen uit de brugklas en derde klas van het voortgezet on- Onderwijs derwijs overgewicht heeft. Vooral bij meisjes in De vraag die in dit stuk centraal staat is duidelijk. de brugklas wijken de cijfers in Rotterdam sterk Stijgen de schoolprestaties op het moment dat er af van het landelijke beeld: 27% heeft overge- structureel gesport wordt? De Nederlandse onder- wicht tegenover 16% landelijk. Bij jongens in de zoeken hiernaar zijn schaars. Voor wetenschap- derde klas van de middelbare school is dezelfde pelijke antwoorden raadplegen wij onderzoeken verhouding te zien: 22% met overgewicht in Rot- uit Groot-Brittannië: ”Sport leidt bij een adequate terdam tegen 16% landelijk. belastingsdosering tot een toename van de door- bloeding in verschillende gebieden van de herse- Als je kijkt naar hoe de maatschappij zich in jaren nen, wat leidt tot een vergrote ‘leerbereidheid’: ontwikkeld heeft is het niet raar. De automatisering en er wordt beter opgelet en de concentratie neemt individualisering van de samenleving heeft teweeg toe” (bijv. Dordel & Breithecker, 2003; Metzler, gebracht dat mensen luier zijn gaan worden. Alles z.j.; Hollmann & Strüder,2003; Raviv). Kortom, is te bestellen via internet. Kinderen zijn niet weg te het is goed mogelijk dat de leerlingen beter op- halen bij computerspelletjes. De prijzenoorlog bij de letten en langer geconcentreerd zijn wanneer zij supermarkten heeft ervoor gezorgd dat ongezond sporten. Dat betekent dat wanneer sport centraal goedkoop eten nog goedkoper is geworden. staat in het onderwijs de schoolprestaties12
 12. 12. omhoog gaan en uiteindelijk meer mensen een teren op internationale toernooien. Het is niethoger niveau zouden kunnen halen. In de maat- alleen het wij-gevoel wanneer het Nederlandsschappij versterkt dit onze economie, waar wij elftal speelt, maar het wij-gevoel treedt ook ophet in Nederland van moet hebben. bij een niet al te populaire sport zoals waterpolo. Nederland ging massaal achter de televisie zit-Integratie ten om Barry van Galen en zijn team in de finaleIn een samenleving waarin verschillende nationa- te steunen. Niemand had dit verwacht.liteiten naast elkaar moeten wonen is er constantspanning. Dit komt doordat de verschillende na- De Knop (2006) concludeert in zijn onderzoektionaliteiten elkaar niet kennen en elkaars gebrui- dat sport en topsport inderdaad kunnen bijdra-ken niet kennen. Nederland is een multiculturele gen aan een groter gemeenschapsgevoel. Daar-samenleving en ondergaat dit probleem. Het po- naast blijkt uit het onderzoek dat 83% van delitieke debat over integratie is aan orde van de Nederlandse bevolking trots op Nederland isdag en wordt heftig gevoerd. vanwege de prestaties die de topsporters neer- zetten. Daarmee zijn sportprestaties de belang-Een oplossing om de verschillende nationaliteiten rijkste reden waarom mensen trots zijn op Ne-dichter bij elkaar te brengen en elkaars cultuur derland.beter te leren kennen is sport. 1Sport heeft vaakde eigenschap om verschillen tussen burgers in Economischopleiding, religie, politieke voorkeur, klasse, sek- Sporten bij een vereniging verplicht je tot eensuele geaardheid of kleur te overbruggen. bijdrage. Hierdoor is er al sprake van een eco- nomisch aspect van sport. Tegenwoordig hoefDoor te sporten komen mensen uit verschillende je als professionele topsporter niet meer eenculturen en uit verschillenden steden met elkaar extra baan te zoeken, want de salarissen zijnin contact. Hierdoor breiden zij hun sociale net- zo hoog dat sommige topsporters na hun 30stewerk uit. Het brengt met zich mee dat mensen die nooit meer hoeven te werken zoals Real Madrid-zich voorheen niet geaccepteerd voelden, dat nu ster Christiano Ronaldo.wel voelen doordat ze zijn gaan sporten. Kleine en grote bedrijven profiteren van sport.Het gemeenschapsgevoel dat sport teweeg kan Een winkelbedrijf dat sportspullen verkoopt isbrengen heeft een positief effect op de samenle- een simpel voorbeeld. Tegenwoordig hebbenving. Het maakt dat iedereen trots is op de sport- bedrijven die in eerste instantie niets met sport teprestaties van onze topsporters die goed pres- maken hebben de grootste profijt hiervan in de vorm van sponsorschap.1 Ministerie van WVS Den haag, tijd voor sport 2005 13
 13. 13. Onze nationale sporthelden zijn wandelende hangen op straat, vanwege verveling. Ouders reclameborden geworden, het is moeilijk deze brengen hun kinderen normen en waarden bij bedrijven over het hoofd te zien als zij hun naam tijdens hun opvoeding. Sport zou in dat opzicht op de shirts, schoenen, petten, trainingjacks, een ondersteuning kunnen zijn. Sportverenigin- boardings en op de sporttassen hebben staan. gen vormen een extra opvoedkader, iedereen Zelfs bedrijven die geen sportartikelen verkopen spreekt elkaar aan op hun gedrag en een kind of sponsor zijn, profiteren van een in de nabij- krijgt te maken met verschillende ouders en een heid gelegen grote sportaccommodatie. trainer die hem op zijn gedrag kunnen wijzen. Gemeentes investeren in sportbeleid en bouwen Het kind leert omgaan met winnen en verlie- sportknooppunten. De bouw zelf al zorgt voor zen en met discipline en verantwoordelijkheid. werkgelegenheid. Vervolgens, als het af is, zorgt Hoe jonger een kind dit aanleert door middel het ook voor werkgelegenheid en een gunstige van sport, des te meer profijt hij of zij ervan zal ligging voor het bedrijfsleven. Het gebied kent hebben later. De maatschappij kan mee profite- een pullfactor. ren, bijvoorbeeld in de vorm van actief burger- schap. Op het moment dat de bevolking massaal zal gaan sporten, betekent dit dat de bevolking ge- Media zonder en fitter zal zijn en de kans op gezond- Dagelijks worden wij met zijn allen beïnvloed heidsproblemen zal teruglopen. door de media. De kracht van de media is zeer Economisch gezien zal er minder geld uitgege- groot en kan zowel positief als negatief uitpak- ven worden aan welzijns- en gezondheidskos- ken. Het betreft een informerende en amuseren- ten. Ook gezondere, fittere en positieve mensen de functie. kunnen meer plezier hebben in een hun werk, omdat ze zich goed voelen. Gevolg is dat de Sport en de media hebben elkaar nodig. Sport arbeidsproductiviteit omhoog zal gaan, heeft de media nodig om beelden uit te zenden, waardoor er sprake is van minder werkloosheid want anders kunnen we onze topsporters waar en arbeidsongeschikten. we trots op zijn niet volgen. De media hebben de sport nodig, want bij grote sportevenemen- Gedrag ten en goede prestatie van nationale topsporters Iedere sport kent zijn eigen spelregels. Net als volgt iedereen het via een mediakanaal en is het in de samenleving wordt bij het overtreden van aantrekkelijk om via een mediakanaal te adver- spelregels de een zwaarder bestraft dan de an- teren. Het levert aan beiden kanten veel geld der. Dit werkt bij sporters door in de samenle- op. Kortom, media en sport zijn constant met ving, zij zouden minder overtredingen begaan elkaar in wisselwerking. dan een niet-sporter. Weinig onderzoeken kun- nen dit onderbouwen. De strekking ervan is dat Media kunnen een informerende functie vertol- de criminaliteit verminderd zou kunnen worden ken. Snoepreclames worden tegenwoordig be- door sport. Jongeren die hangen en misschien vochten met de ‘eet gezond’-reclames. Met bij- voor overlast zorgen, kunnen verveling verdrij- voorbeeld het ik kies bewust-logo ondersteunt de ven door te sporten. Zo zullen minder jongeren overheid het creëren van een sportcultuur waar14
 14. 14. in sport en gezond eten de normaalste zaak van inspireren en stimuleren de jongeren om te gaande wereld is. De bevolking wordt geprikkeld om sporten.gezond te gaan eten, het levert gezondere men-sen op daarmee minder gezondheidskosten. Kortom, de media kunnen het effect van sport op een grootschalige wijze beïnvloeden met recla-Bekende topsporters worden overal op de voet mes voor gezond eten en met het uitzenden vangevolgd door de media en de gewone burger topsportevenementen. En het verheffen van top-wil graag alles weten over zijn held. Topsporters sporters tot volkshelden die een inspiratiebrondie internationaal topprestaties hebben geleverd zijn voor de jeugd.zijn rolmodellen voor de jeugd in eigen land. Zij 15
 15. 15. Column 3 Dwight Krolis Mijn naam is Dwight Krolis en ik ben met de RJR in aan, mede doordat wij de steun hebben weten contact gekomen door o.a. mijn werkzaamheden te verkrijgen van een aantal sponsors. Hierdoor voor YOUR WORLD (project Dynamic Duo’s). Ook hebben we ruim 70 jonge voetballiefhebbers in tijdens mijn werkzaamheden voor Stichting Young de leeftijd van 10 t/m 19 jaar een gratis, maar UP kwam ik contact met een aantal van deze in- vooral bijzondere voetbalervaring kunnen bieden. spirerende jongeren. De jongeren van de RJR heb Zij hebben namelijk “The Arsenal Way” kunnen ik ervaren als jongeren die zich één voor één met trainen en hebben daarnaast het officiële tenue hart en ziel voor de stad inzetten. van de Arsenal Soccer School Rotterdam ontvan- gen. Doordat we ook met jonge trainers in de leef- Zelf ben ik een geboren en getogen Rotterdam- tijd van 20 t/m 25 jaar werken, bieden we deze mer, die helemaal gek is op sporten en dan met jongeren op jonge leeftijd ook nog eens een waar- name voetballen. Ik acteer wekelijks in de zater- devolle praktijkervaring aan. Op beide groepen dag hoofdklasse A bij v.v. Katwijk, maar vind het proberen we met de Arsenal SS Rotterdam dan ook ontzettend leuk om me bezig te houden met ook sport te gebruiken als positieve stimulans op jeugdige voetballers. Zo organiseer ik al vier jaar het leven van jeugdige Rotterdammers, net zoals het voetbalproject Vriendschap Rotterdam (‘sport dit bij ons altijd het geval is geweest. verbroedert’) en ben ik vorig jaar de Arsenal Soc- cer School Rotterdam gestart. Met deze projecten Rotterdam is met inwoners van allerlei verschillen- proberen we de Rotterdamse jongeren exclusieve de culturele achtergronden een van de kleurrijkste voetbalervaringen aan te bieden. Doordat ik van steden in het land en ik geloof erin dat sport een kleins af aan gesport heb, heb ik mezelf een ge- van de middelen is om mensen bij elkaar te bren- zonde levensstijl aangemeten en heb ik ontzettend gen. Net als muziek, theater en dans, heeft sport veel mensen leren kennen. Sporten heeft echter een verbindend effect door de passie die men hier- ook een concrete bijdrage geleverd aan mijn voor deelt. Ook stimuleert het je om het beste uit maatschappelijke ontwikkeling. Ik moest immers jezelf te halen. Het mooie is ook dat iedereen voor leren samenwerken, kwam in aanraking met diver- zichzelf kan bepalen wat dat precies is. Waar de se disciplinaire elementen (op tijd komen, luisteren één kiest om koste wat kost het hoogste niveau te naar je medespelers e.d.), maar heb ook geleerd halen, doet de ander het slechts voor wat (extra) hoe ik teleurstellingen en successen moet verwer- beweging. Vaak kom je ook nog eens in contact ken. Mijn voetbaljaren zijn dus meer dan alleen met mensen die je (sport)passie op dezelfde ma- een hobby, maar hebben juist een grote bijdrage nier beleven en dat heeft bij mij in ieder geval geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. geleid tot nieuwe en bijzondere vriendschappen. Sport is namelijk universeel en hierbij maakt het Mede doordat sport een positieve invloed op mijn niet uit waar je vandaan komt, wie je bent of wat leven heeft gehad ben ik vorig jaar de Arsenal je achtergrond is. Voor mij bestaat er geen betere Soccer School Rotterdam gestart. Met deze voet- manier om plezier, verbroedering, respect en en- balschool bieden wij gratis (trainings)programma’s thousiasme te combineren.16
 16. 16. Street Chal lenge is in 20 opgericht do 06 or ex-Topat leet Harvey Bijna Column 4 ar Harvey BijnaarAls voormalig topsprinter en finalist van kampi- alle buurtbewoners en biedt hiermee een platformoenschappen ben ik degene die Street Challenge om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten. Ditheeft bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Street zijn belangrijkere stappen binnen het integratie-Challenge staat voor verbinding, plezier, bewe- proces. Ofwel de verbindende factor van sport!gen & gezondheid, bottom up, en stapje voorstapje met een vleugje muziek, dans en entertai- Mijn kijk op sport in Nederlandners. Het wordt op straat georganiseerd en is in Sport is een belangrijk item binnen de heden-elke wijk toepasbaar; ook worden alle buurtbewo- daagse maatschappij waar kinderen en jongerenners uitgenodigd om deel te nemen. Street Chal- steeds minder buiten actief zijn en voor passievelenge werd de afgelopen 3 jaar georganiseerd activiteiten kiezen. Kinderen, jongeren maar ookin verschillende steden in Nederland (Rotterdam, ouderen zouden meer in beweging moeten zijn.Amsterdam en Zaandam). Daarnaast gaat Street In de nota van sport (VWS) vindt men dat ook.Challenge verder en is er afgelopen jaar een pi- Maar hoe bereik je dat? Een van de speerpuntenlotproject met succes in Suriname opgezet. Voor is meer leden werven voor de sportverenigingen,2010 zullen er wederom Street Challenge in Ne- want immers infrastructuur (voorzieningen & ver-derland en Suriname worden georganiseerd. enigingen) is al aanwezig. Een logische stap lijkt het. Maar zo eenvoudig is het niet om meer ledenVerbindende factor van sport naar verenigingen te krijgen. De belangrijksteAls voormalig topsprinter en veelvuldig finalist vraag is: zijn de verenigingen daarop toegerust?van vele kampioenschappen ben ik degene die Hebben zij voldoende kader om de stroom (als dieStreet Challenge heeft bedacht, ontwikkeld en ge- er überhaupt is) aan nieuwe leden op te vangen?realiseerd. Als atleet zocht ik altijd de tegenstand en ander punt van aandacht is, hoe krijgt men devan de internationale topsprinters op. Zo trainde mensen zover om structureel te gaan sporten?ik ondermeer met wereld- en Olympisch kampioe-nen zoals Kim Collins, Bernard Williams en Usian Mijn advies naar de overheid en overige partijenBolt. Hierdoor heb ik een uitgebreid netwerk aan luidt: maak de duidelijke keuze om mensen eerstsporters, organisatoren en sponsors overgehou- en vooral eerst enthousiast te maken voor sport.den. Dat sport verbindt, heb tijdens mijn sport- Zorg voor een toestroom van toeschouwers naarcarrière ervaren. Sport speelt een belangrijke ver- de wedstrijden en/of activiteiten van verenigin-bindende factor omdat het boven alle culturele, gen. Hoe meer enthousiaste toeschouwers hoereligieuze en sociale categorieën uitstijgt. Sport meer leden en vrijwilligers, is mijn mening enbrengt mensen op een eenvoudige manier met el- ervaring. Deze stappen dienen kwalitatief enkaar in contact. Street Challenge is een uniek pro- structureel goed te worden uitgevoerd. Hierdoorject dat zich richt op het bevorderen van buurtpar- ontvangt men meer steun vanuit de bevolkingticipatie en het versterken van de relaties tussen en komt het realiseren van de Olympisch Spelende buurtbewoners. Het project gebruikt sport als 2024 of 2028 ook een stap dichterbij. Wachtmiddel om een ontmoetingsplek te realiseren met niet tot morgen maar begin nu! 17
 17. 17. Hoofdstuk 3 Sportinfrastructuur In het hoofdstuk sportinfrastructuur benoemen wij een aantal door de gemeente ingevoerde programma´s en voorzieningen op het terrein van sport in Rotterdam. Daarnaast beschrijven wij de situatie van de fysieke sportinfrastructuur per deelgemeente in Rotterdam. Aan bod komen de bestaande programma´s: Rotterdam sportstad, sportverenigingen, Lekker fit!-scho- len, schoolsportverenigingen en OverschieSportGratis. Een beschrijving van de fysieke infrastructuur volgt, waarna wij een blik werpen op de toekomst en de komst van het stadionpark bespreken, net als de kandidatuur van Rotterdam voor de Olympische Spelen van 2028. Rotterdam Sportstad topsportevenementen binnengehaald, zoals Rotterdam heeft sinds 2001 een ‘echt’ sport- Champions Trophy 2008 (hockey), WK Judo beleid. Dit beleid is een voorstel voor de ko- 2009, WK Turnen 2010, Tour de France 2010, mende 10 jaar, opgesteld door de drie grote WK Tafeltennis 2011, EK Dressuur 2011 en EK Rotterdamse sportorganisaties, namelijk: Sport Handbal 2012. Daarnaast hebben we natuur- en Recreatie, Rotterdam Topsport en Rotterdam lijk de jaarlijkse marathon en zaalkorfbalfinale Sportsupport. Deze sportorganisaties zijn ermee in Ahoy. Rotterdam heeft na 2005 de doelstel- aan de slag gegaan en doordat er meer daden lingen van het beleid ‘Rotterdam Sportstad’ aan- werden verricht dan dat er woorden werden ge- gepast en verwerkt in het “Tienpuntenplan Rot- sproken, zijn ze op weg om de doelstellingen te terdam Sportstad” om Rotterdam de komende behalen. Het hoogtepunt van de eerste 5 jaar jaren een nog betere sportstad te maken. van het sportbeleid is de benoeming van Rotter- dam tot ‘European Capital of Sports’, zodoende Sportverenigingen werd Rotterdam Sportjaar 2005 georganiseerd. Rotterdam is rijk aan sportverenigingen, maar Het jaar daarop is Rotterdam verkozen tot sport- desondanks loopt het ledenaantal fors terug. gemeente van 2006. Niettemin staat in Rotter- Clubs hebben moeite om nieuwe leden aan dam-Lombardijen de sportiefste basisschool van te trekken en vast te houden. Er zijn hiervoor Nederland, namelijk de Catamaran. De RJR ziet verschillende redenen te noemen vanuit het per- deze ontwikkeling als zeer positief, omdat het spectief van de clubs, maar zeker ook vanuit inhoudt dat buitenstaanders en deskundigen het het oogpunt van de jongeren. Clubs wijzen de Rotterdams sportbeleid opgemerkt hebben en volgende redenen aan: jongeren gaan steeds dat er daadwerkelijk actie ondernomen wordt eerder roken en alcohol gebruiken en houden om de jongeren meer aan het sporten te krijgen. er een ongezonde leefstijl aan over, de nieuwe Rotterdam Sportstad heeft tevens de doelstelling belevingswereld van computerspelletjes, minder om grote topsportevenementen met allure bin- ouderbetrokkenheid, het financiële aspect en nen te halen. Op dit gebied doet Rotterdam het transport. Daarnaast speelt dat, met het lage vrij- goed; er zijn veel nationale en internationale willigersbestand, het voor clubs moeilijk is om18
 18. 18. nieuwe leden aan te trekken en te behouden. het uiteindelijk in hun eigen voordeel werken.Vanuit het oogpunt van de jongeren is een sport- De kinderen krijgen 3 gymlessen in de week invereniging een verplichting. De vaste trainings- plaats van 2. Daarnaast krijgen de kinderen lestijden brenent discipline met zich mee, wat een in het gezonde leven. Het bewegingsonderwijspositief effect kan hebben op de jongeren, maar wordt gegeven door een vakleerkracht ‘nieuwetegelijk worden zij hierdoor minder flexibel in stijl’. Dit houdt in dat de kinderen les krijgen vanhet indelen van hun tijd. Daarnaast brengt het een iemand die op de HALO is afgestudeerd.met zich mee dat jongeren niet kunnen sporten Zij krijgen tijdens hun studie niet alleen te makenwanneer ze willen, waar ze wellicht wel zouden met sport en bewegen, maar ook met voeding,willen sporten. De sportverenigingen zijn hecht, communicatie en mental coaching. Ook doelten als nieuw lid ben je al snel een buitenbeentje. het programma Lekker fit! erop om sportclubs te-Dit ervaren de meeste jongeren als eng en een rug in de wijken te brengen. Door ruimtegebrekreden om niet lid te worden. Afstand speelt ook zijn de meeste sportverenigingen verhuisd naareen rol. In bepaalde wijken bevinden zich geen de rand van de stad. Weinig sportverenigin-sportclubs, waardoor de afstand die overbrugd gen zitten nog in de wijken. De RJR ziet dit alsmoet worden, wordt ervaren als te groot. een belemmering voor potentiële jonge leden, van wie de ouders geen auto hebben om hunLekker fit scholen kind naar de rand van de stad te brengen. HetActieprogramma Lekker fit! is een initiatief van tweede element is voeding. De kinderen krijgende GGD, Sport & Recreatie en de Dienst stede- lessen over gezond leven en over het maken vanlijk onderwijs om overgewicht en bewegingsar- gezonde keuzes. Naast meer bewegen voor hetmoede tegen te gaan. In Rotterdam lijdt één op plezier en lessen over gezond leven worden dede vier jongeren aan overgewicht. kinderen serieus getest op hun fitheid met de Eurofittest, hierdoor wordt er bijgehouden ofLekker fit! is een programma, gericht op het ba- kinderen conditioneel vooruitgang hebben ge-sisonderwijs. Het wordt zowel ingezet tijdens en boekt. Wordt er bij een kind geen vooruitgangna schooltijd. Het programma valt uiteen in twee geboekt en de BMI (Body Mass Index) wijst opelementen: het is eerste element is bewegen en overgewicht, dan wordt er doorverwezen naarhet tweede element is voeding. De RJR ziet deze de schooldiëtist om met de ouders en het kind dittwee elementen onlosmakelijk met elkaar ver- probleem te verhelpen.bonden om overgewicht en bewegingsarmoedetegen te gaan. Op middelbare scholen Op 15 van de 25 scholen voor voortgezet on-Het eerste element is bewegen. Doordat de jon- derwijs wordt er een zelfde soort project als Lek-geren bewegen zullen ze fitter worden en zal ker fit! gegeven, alleen heet het dan Super fit. 19
 19. 19. Ook hier bestaat het programma uit bewegen, schillende sporten. De leerlingen kunnen zich conditie en voeding. verdiepen in een sport die ze leuk vinden door clinics te volgen. De leerlingen die verder willen De leerlingen maken kennis met verschillende gaan met de sport kunnen doorstromen bij een soorten sporten tijdens de les, vervolgens kun- sportvereniging. Ieder nieuw lid die zich bij een nen zij na schooltijd de gekozen sport beoefe- sportvereniging in Overschie inschrijft via Over- nen en zich in het schoolteam spelen. Met het schieSportGratis hoeft zijn eigen contributie niet schoolteam doen de leerlingen mee aan de te betalen. De deelgemeente betaalt de contri- schoolteamcompetitie. butie van alle jongeren tussen 4 en 18 jaar oud. Voordat de contributie betaald wordt, moeten De leerlingen op de vo-scholen ondergaan net de ouders een overeenkomst tekenen dat ze het als de leerlingen van de basisschool tweemaal goed vinden dat hun kind bij een sportvereni- per jaar een sport-medische test. Hieruit moet ging gaat sporten en dat ze bereid zijn ook thuis blijken dat een leerling conditioneel vooruitgang hun kind te stimuleren. Wil een kind vervolgens heeft geboekt. Naast de extra sportlessen en de niet meer sporten, dan moeten zijn ouders als- conditietesten, volgen de leerlingen lessen over nog de helft van de contributie betalen. gezond leven en gezond eten, bijvoorbeeld: de schoolkantine verkoopt gezonde maaltijden tij- In het sportbeleid van Overschie staan de ver- dens de pauzes. enigingen centraal. Veel sportverenigingen kam- pen de laatste jaren met een te lage aanwas van OverschieSportGratis nieuwe leden. Bijvoorbeeld: een tennisvereni- Het programma OverschieSportGratis is een ini- ging in Overschie die normaal genoegen moet tiatief van de deelgemeente Overschie. De co- nemen met twee nieuwe leden per jaar, heeft alitie van Overschie ziet sport als een geschikt door OverschieSportGratis 99 nieuwe leden instrument om proactief te handelen. Sporten in anderhalf jaar tijd ingeschreven. Dit houdt moet helpen om de kinderen in Overschie fitter in dat de verenigingen weer toekomst hebben. te krijgen, maar ook om overgewicht, verveling Nieuwe leden betekent ook meer werk voor de en wangedrag tegen te gaan. Bovendien brengt vrijwilligers die nu al werk verrichten voor de het de mensen in de wijk dichter bij elkaar. sportvereniging. In het beleid van de deelge- meente is er ook gedacht aan de ondersteuning De insteek van deelgemeente Overschie is dat voor de vereniging in zaken als vervoer, bestuur, ieder kind zou moeten kunnen sporten ongeacht vrijwilligers en clubhuis. Tot nu toe heeft Over- de achtergrond. Het is wel een grote stimulans schieSportGratis ervoor gezorgd dat 25% van voor de groep jongeren, waarvan de ouders de alle jongeren uit Overschie een lidmaatschap contributie van de sportverenigingen niet kun- hebben en dus gratis sporten bij een sportver- nen opbrengen. eniging in Overschie. Vorig jaar lag dit percen- tage rond de 40%, bij de leeftijdscategorie 6-13 Gratis sporten is de vorm die deelgemeente jaar. Nu ligt het lager, omdat het sinds 1 januari Overschie heeft gekozen om sportparticipatie in 2009 gratis is voor jongeren tussen de 4 en 18 Overschie naar een hoger niveau te brengen. jaar oud. Op school maken de leerlingen kennis met ver-20
 20. 20. Schoolsportvereniging vereniging. Het zorgt voor nieuwe leden enDe schoolsportvereniging is een initiatief van Rot- nieuwe vrijwilligers voor de sportverenigingen.terdam Sportsupport om overgewicht bij de jeugd Door ouders goed in te lichten en de kinderenaan te pakken en tegelijkertijd de teruglopende via school in aanraking te laten komen met an-ledenaantallen in Rotterdam tegen te gaan. dere leden van een sportvereniging hebben de kinderen een bekend gezicht op het moment datDe schoolsportvereniging is een sportvereniging het kind gaat trainen bij de vereniging in plaatsin de buurt van een school en dus gevestigd in van de bij de SSV.de wijk. De scholen in de wijk kunnen zich aan-melden bij een schoolsportvereniging. Een doel Aantal sportverenigingenvan een SSV is om de sportvereniging terug te per deelgemeentebrengen in de wijken, waar weinig sportvereni- De RJR vraagt zich af of er verbanden zijn te leg-gingen zitten. gen tussen de woonplaats, het aantal mensen en het aantal sportverenigingen in de woonplaats.Kinderen wordt op de basisschool gevraagd wel-ke sporten zij leuk vinden, vervolgens worden Hypothetisch gezien kun je je afvragen of alser proeflessen gegeven van de vier populairste er minder sportverenigingen in deelgemeentesporten. De proeflessen worden gegeven door aanwezig zijn er minder sporters uit diezelfdesportverenigingen in de buurt die aangesloten deelgemeente komen. Wanneer dit geconclu-zijn bij de SSV. Na de proeflessen kunnen de deerd kan worden kan er een gericht plan vankinderen zich binden aan een sportvereniging aanpak worden gemaakt om de mensen uit eendie de proeflessen heeft gegeven. De kinderen deelgemeente meer aan het sporten te krijgen.hoeven dan niet naar de sportvereniging toe, de Dit kan van stadbrede aanpak overvloeien intraining wordt in de wijk na schooltijd gegeven deelgemeenteniveau tot zelfs wijkniveau.door een trainer van de sportvereniging. Op hetmoment dat de kinderen de basistechnieken be-heersen kunnen ze deelnemen aan de regulierecompetitie van de vereniging.Heel belangrijk is dat de ouders erbij betrokkenworden. Ouders zien het niet aankomen dat zevoor vervoer moeten zorgen, shirtjes moetenwassen of achter de bar moeten staan om de zo-veel weken als kun kind bij een sportverenigingzit. De coördinator van de schoolsportverenigingin de wijk organiseert op de school speciale ou-derbijeenkomsten, waar ouders wordt verteldhoe het verenigingsleven eruit ziet en wat er vanze verwacht wordt als ouders. Verenigingen diete kampen hebben met teruglopend ledenaantalkunnen optimaal profiteren van de schoolsport- 21
 21. 21. Hieronder een overzicht van de fysieke gesteldheid van de sportinfrastructuur per deelgemeente. Deelgemeente Prins Alexander Centrum Charlois Inwoners (2008) 89225 30071 62292 % zegt niet te sporten 25% 24% 41% % leden 14.63% 45.71% 19.64% Aantal verenigingen 48 29 46 Aantal in ver. % van totaal 13% 7.80% 12.4 Aantal inw. % totaal 15.30% 5.20% 10.70% Gem. clubs per inwoner 1859 1036.931 1354.174 Gemiddeld aantal leden 272 474 266 Leden totaal 13056 13746 12236 Bijzonderheid Rolstoelsport, Geen voetbal Veel clubs, honkbal/ schaats en ski American Football Deelgemeente Delfshaven Feijenoord Hillegersberg-Schiebroek Inwoners (2008) 69903 68914 40845 % zegt niet te sporten 40% 42% 37% % leden 4.89% 3.06% 46.22% Aantal verenigingen 13 10 40 Aantal in ver. % van totaal 3.50% 2.70% 10.80% Aantal inw. % totaal 12% 11.80% 7% Gem. clubs per inwoner 5377.154 6891 1021 Gemiddeld aantal leden 263 211 472 Leden totaal 3419 2110 18880 Bijzonderheid Weinig voorzieningen, Geen voetbal/ Veel tennis wel 7 speeltuinver. turnvereniging Deelgemeente Hoek van Holland Hoogvliet IJsselmonde Inwoners (2008) 9401 34910 57986 % zegt niet te sporten Onbekend Onbekend 40% % leden Onbekend Onbekend 19.77% Aantal verenigingen 6 7 39 Aantal in ver. % van totaal 1.60% 1.90% 10.50% Aantal inw. % totaal 1.60% 6% 9.90% Gem. clubs per inwoner 1566.833 4987.143 1486.821 Gemiddeld aantal leden Onbekend Onbekend 294 Leden totaal Onbekend Onbekend 11466 Bijzonderheid 2x voetbal/tennis/ Weinig 10 x voetbalver. 2x jeu de bouls/turnen voorzieningen, 3 tafeltennis, handbal, 2 turnver. 2x voetbal22
 22. 22. Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Noord OverschieInwoners (2008) 49216 49429 15768% zegt niet te sporten 31% 33% 32%% leden 54.19% 18.18% 46.52%Aantal verenigingen 70 28 28Aantal in ver. % van totaal 18.90% 7.60% 7.60%Aantal inw. % totaal 8.40% 8.50% 2.70%Gem. clubs per inwoner 746 1767 536Gemiddeld aantal leden 381 321 262Leden totaal 26670 8988 7336Bijzonderheid Veel ver. Kanovaren, 7 Lekker Fit!-scholen 3 speeltuinver. klimmen, atletiek cricket, boksenDeelgemeente Pernis TOTAAL RotterdamInwoners (2008) 4737 582949% zegt niet te sporten 37% 31.80%% leden 30.27% 27.60%Aantal verenigingen 6 370Aantal in ver. % van totaal 1.60% 19.94%Aantal inw. % totaal 0.80% 100%Gem. clubs per inwoner 798 2675Gemiddeld aantal leden 239 314Leden totaal 1434 116213Bijzonderheid Ruiter, jeu de boules, Zie advies GymnastiekConclusies:• Te weinig clubs in Delfshaven en Feijenoord.• Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde hebben te veel niet-sporters. 23
 23. 23. Inwoners vs Clubs % Aantal inwoners % Rotterdam Aantal clubs % totaal 20.00% 18.00% 14.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prins Centrum Charlois Delfshaven Feijenoord Hillergersb/ Hoek van Hoogvliet IJssel- Kralingen/ Noord Overschie Pernis Alexander Schiebroek Holland monde Crooswijk Niet Sporters vs Aantal Leden Aantal niet sporters Totaal aantal leden clubs (gem) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prins Centrum Charlois Delfshaven Feijenoord Hillergersb/ IJssel- Kralingen/ Noord Overschie Pernis Alexander Schiebroek monde Crooswijk24
 24. 24. Aantal inwoners per club Aantal inwoners per club 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prins Centrum Charlois Delfshaven Feijenoord Hillergersb/ Hoek van Hoogvliet IJssel- Kralingen/ Noord Overschie Pernis Alexander Schiebroek Holland monde CrooswijkDeelgemeente Inwo- % zegt Inwoners % leden Aantal Aantal Aantal Gem. Gemid- Leden ners niet te die niet Ver. in ver. inw. % Clubs deld totaal (2008) sporten sporten % van totaal per in- aantal totaal woner leden1 Prins Alexander 89225 25% 22306 14.63% 48 12.97% 15.31% 1859 272 130562 Centrum 30071 24% 7217 45.71% 29 7.84% 5.16% 1037 474 137463 Charlois 62292 41% 25540 19.64% 46 12.43% 10.69% 1354 266 122364 Delfshaven 69903 40% 27961 4.89% 13 3.51% 11.99% 5377 263 34195 Feijenoord 68914 42% 28944 3.06% 10 2.70% 11.82% 6891 211 21106 H.Berg/Schriebroek 40845 37% 15113 46.22% 40 10.81% 7.01% 1021 472 188807 Hoek van Holland 9401 ONB ONB 0% 6 1.62% 1.61% 1567 ONB ?8 Hoogvliet 34910 ONB ONB 0% 7 1.89% 5.99% 4987 ONB ?9 IJsselmonde 57986 40% 23194 19.77% 39 10.54% 9.95% 1487 294 1146610 Kralingen/Crooswijk 49216 31% 12304 54.19% 70 18.92% 8.44% 746 381 2667011 Noord 49429 33% 16312 18.18% 28 7.57% 8.48% 1767 321 898812 Overschie 15768 32% 5046 46.52% 28 7.57% 2.70% 536 262 733613 Pernis 4737 37% 1753 30.27% 6 1.62% 0.81% 798 239 1434TOTAAL 582949 31.83% 145737 27.56% 370 1 100% 2675 314.091(+ buitengebieden)De RJR concludeert dat er te weinig sportverenigingen zijn in de deelgemeenten Delfshaven en Feijenoord.De deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJselmonde hebben het grootste aantal niet-sporters. De RJRheeft met verzamelde gegevens hierin geen onderscheid kunnen maken in leeftijdsgroepen en herkomst. 25
 25. 25. Stadionpark Rotterdammers zijn trotse mensen en zeker op de uitstraling van hun stad. Het Stadionpark moet Rotterdam straks nog meer op de kaart gaan zetten. Het moet een knooppunt worden van sport, bedrijven, onderwijs en wonen. De bouw van Stadionpark gaat plaatsvinden op Rotterdam-Zuid in het gebied rond de Kuip. Het gebied moet met de voorzieningen die er gebouwd worden de gewenste sportcultuur van de Rotterdamse gemeente ondersteunen. Niet alleen topsporters moeten profiteren van het gebied, maar ook breedtesporter en mensen die van sport genieten. Er komt een 400-meter kunstijsbaan en voor sportclubs en de profvoetballers van Feyenoord worden moderne velden aangelegd. Een eyecatcher wordt de nieuwe Kuip, die een prominente plek krijgt aan de Maas en goed bereikbaar zal zijn dankzij een nieuw ov-knooppunt. Op de sportcampus moeten verschillende sporten te beoefenen zijn door de schoolgaande jeugd en topsporters. Ook het bedrijfsleven moet optimaal profiteren van de komst van het stadionpark.26
 26. 26. Olympische SpelenNederland is van plan het grootste sportevene-ment van de wereld binnen te halen door zichkandidaat te stellen voor de Olympische Spelen-van 2028. NOC NSF presenteert in het Olym-pische Plan 2028 acht ambities. Die betreffende topsport, de breedtesport, de sociaal-maat-schappelijke effecten, welzijn, economie, ruimte- Rotterdam is een sportstad en probeert dit ver-lijke ordening, de organisatie van evenementen der te ontwikkelen. Het beleid heeft opgeleverden de media-aandacht. dat meer jongeren zijn gaan sporten en dat na- tionale en internationale sportevenementen bin-De laatste keer dat Nederland de Olympische nen worden gehaald. Bovendien is Rotterdamspelen organiseerde, was in 1928 in Amster- een uitstekende plek voor atleten om zich voordam. De Nederlandse sporters eindigden zesde te bereiden op de Olympische Spelen 2012 inin het eindklassement met 6 gouden, 9 zilveren Londen. Rotterdam heeft hiervoor het projecten 4 bronzen medailles. Toen was de gouden ‘Gateway to the games’ opgezet. Naast dezemedaille van Bep van Klaveren de mooiste pres- ontwikkelingen moet ook het Stadionpark gere-tatie voor Rotterdam. aliseerd wordenNa een eeuw wil Amsterdam als hoofdstad van De Olympische Spelen brengen veel internatio-Nederland de organisatie van het Olympische nale aandacht met zich mee. Gedurende dezeSpelen op zich nemen. Deze strijd moeten zij periode staan het land en de stad vol in de spot-vervolgens aangaan met Rotterdam. Afgelopen lights. Voorafgaand aan de Olympische SpelenOlympische Spelen in Beijing was Rotterdam kunnen het bedrijfsleven, sportverenigingen,goed vertegenwoordigd en behaalde zelfs 4 media, onderwijs, infrastructuur en velen anderemedailles, waaronder twee bronzen medailles zaken optimaal profiteren.voor judokadames Edith Bosch en Elisabeth Wil-leboordse, één zilveren medaille voor judokaDeborah Gravenstijn en een gouden plak voorhockeydame Fatima Moreira de Melo. 27
 27. 27. Column 5 Mitchell Lieveld Introductie maakt om zo hoog mogelijk te spelen en dat kost Ik ben Mitchell Lieveld en ben 19 jaar. Ik beoefen wat. De discipline die dat vraagt zie je terug in mijn de sport basketbal. Dit doe ik sinds enkele jaren leven, naast het sporten. Ik studeer bedrijfskunde op landelijk niveau. Ik begon op 10-jarige leeftijd aan de universiteit van Rotterdam, inmiddels zit ik bij de club Alexandria’66 met basketballen. Deze in mijn derde jaar en hoop dit jaar mijn bachelor te sport had met name mijn interesse gewekt na het behalen. Daarnaast topsport beoefenen vraagt heel zien spelen van mijn neef in het eerste team van wat van mij. Naast het studeren moet ik letten op Rotterdam Basketbal (het enige eredivisieteam van mijn voeding, rust, en energieverbruik. Dit is onmo- Rotterdam). Op 13-jarige leeftijd kwam ik in het re- gelijk als je geen discipline hebt. Deze discipline is gioteam van Rotterdam. Dat is een selectie van de het resultaat van het jarenlang functioneren in een beste jongens onder de veertien jaar uit de regio teamsport. In een team heeft namelijk elk individu Rotterdam. Een jaar later kwam ik in het rayonteam, zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het team is een selectie van de beste jongens onder de vijftien zo sterk als de zwakste schakel. Van kleins af aan uit de regio Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Na is dit aan mij geleerd. Daarom is het belangrijk dat vijf jaar gespeeld te hebben bij Alexandria’66 was ik geleerd heb om met verantwoordelijkheid om te de tijd rijp voor een stap omhoog. De keuze viel gaan. Deze verantwoordelijkheid neem ik ook in op Rotterdam Basketbal. Ik kon daar vijf keer in de keuzes die ik maak naast het sporten. Omdat de week trainen en op het hoogste niveau spelen. je in een team speelt en samen een doel nastreeft, Met dit team wonnen wij het rayonkampioenschap ontstaat er een band tussen de teamleden. Je gaat en behaalden de 2e plaats op het Nederlands voor elkaar door het vuur als het moet. Dus naast kampioenschap. Het seizoen daarop ging ik naar discipline en verantwoordelijkheid naar jezelf en CBV Binnenland, de club waar ik nog steeds actief anderen toe, heeft het sporten mij ook geleerd er ben. In mijn eerste jaar in het u18 team verloren wij te zijn voor anderen. Als een teamgenoot een min- de rayonfinale van Den Haag. In mijn 2e seizoen dere dag heeft, moeten er anderen opstaan die werd ik als 2e jaar onder18- speler doorgeschoven het team weer sterk maken. Het mooie van sporten naar het onder20-team. Met dat team eindigden is dat het verbroedert. Dat klinkt misschien cliché, we twee jaar achter elkaar in de middenmoot van maar dat is het zeker niet. Vanaf kleins af aan, toen de competitie. Hoogtepunt was het bereiken van ik nog voetbalde, speelde ik samen met jongens en de halve finale van de beker en mijn debuut in het meisjes uit verschillende culturen en dit heeft nog eerste team van CBV Binnenland. Dit jaar hebben nooit tot enig conflict geleid. In een team streef je wij wederom de halve finale van de beker bereikt namelijk hetzelfde doel na en dat maakt je kleuren- en doen we mee om een goede eindklassering in blind. Sport is de rode draad in mijn leven en heeft de competitie. mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Sport Rotterdam Sport gaat voor mij verder dan een beetje bewe- Voor mij zijn sport en de stad Rotterdam onafschei- gen. Sporten is een levensstijl. Ik heb de keuze ge- delijk van elkaar. Naast basketballiefhebber ben28
 28. 28. ik vooral een sportliefhebber. Voor de jeugd is het er maar een beetje op los. Het is een enorme boostvan groot belang dat de stad grote evenementen voor de stad dat de Tour de France begint in Rot-blijft organiseren. Het is namelijk zo dat bij succes terdam. Het WK of de Olympische Spelen in Rotter-van een georganiseerd evenement in de stad het dam zou nog mooier zijn. Het is daarom goed datledenaantal van de desbetreffende sport stijgt. Als in al deze plannen de stad Rotterdam een grote rolje jongeren aan het sporten krijgt, dan krijgen ze van betekenis speelt. Het is daarom goed dat men-een bepaalde regelmaat in hun leven. Dat is vaak sen zich hard maken om deze grote evenementenwat ontbreekt in het leven van jongeren. Ze leven naar de stad te halen. “Weg met d e eenmalige opgezette ev groots enementen!” Column 6 Soufiane TouzaniKijkend naar de afgelopen drie jaar: voor mij is het worden hier op de school niet beoordeeld op hunnaast heel veel mooie momenten vaak ook teleur- kwaliteit, maar op de ontwikkeling. Hierdoor trai-stellend … Het wordt de laatste tijd al vaak geroe- nen kinderen op hun eigen niveau en is de inten-pen, maar het is toch echt hoog tijd dat de meeste siviteit en beleving net zo groot als bijvoorbeeldgroots opgezette evenementen, die grotendeels ge- profvoetballers. De profs willen kampioen van Ne-financierd worden vanuit de gemeente, niet meer derland worden, maar zijn ook regelmatig in hetgeorganiseerd gaan worden. hele land te zien. De straatvoetballers blijven in de stad Rotterdam en strijden op hun manier ookWij als Rotterdam zijn ten opzichte van de rest voor een mooi kampioenschap. De profvoetballersvan Nederland een goed voorbeeld als het gaat komen op de landelijke tv, terwijl de straatvoetbal-om creativiteit met betrekking tot nieuwe producten lers zichzelf terug kunnen zien op de Akkademy-tvconcepten etc. Nu wordt het tijd om creatief om te op www.akkademy.nl. Profs worden geïnterviewdgaan met onze budgetten. Nu doel ik op het feit door onder andere Hugo Borst (waar ik liefhebberdat de komende jaren flink bezuinigd gaat worden van ben) en de kids van de Akkademy door stu-en vind ik het noodzaak om hier mijn mening over denten. Voor de jongeren maakt het niet uit dooruit te spreken. Zelf ben ik iemand die graag jon- wie ze geïnterviewd worden, want ze vinden hetgeren helpt en alles bekijkt vanuit the point of view al mooi op zich dat hun mening gevraagd wordt.van de kids. Het belangrijkste is dat we structureleprojecten opzetten, waarin resultaten van jongeren Mijn advies naar de gemeente toe is om alle bud-naar boven komen. Nu heb ik het over resultaten getten te stoppen in structurele projecten waarvanwaar jongeren zelf trots op worden en op die ma- al bewezen is dat er resultaat uit wordt gehaald.nier vinden dat ze erkend worden als een gewaar- Met resultaat heb ik het over jongeren die regelma-deerde persoon in zijn/haar omgeving. tig naar een plek gaan en sporten of bijvoorbeeld dansen en het project als een thuisbasis zien …Straatvoetbalschool “Akkademie” is een goedvoorbeeld van beleving en zelfrespect. Jongeren Soufiane Touzani 29
 29. 29. Hoofdstuk 4 Enquêtes De Rotterdamse Jongerenraad is heeft ten doel de stem van de Rotterdamse jongeren te laten horen binnen de Rotterdamse politiek. Voor dit advies hebben wij expliciet de mening van de Rotterdamse jongeren gevraagd door middel van afname van enquêtes. In totaal zijn er 320 middelbare scholieren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar ondervraagd. Deze 320 jongeren zijn leerlingen van verschillende middelbare scholen in Rotterdam, waaronder het Erasmiaans Gymnasium, Ibn Ghaldoun en het Gra- fisch Lyceum, en zijn woonachtig in verschillende deelgemeentes, van Prins-Alexander tot Hoogvliet. We hebben op deze manier veel jongeren met verschillende achtergronden weten te bereiken. De jongeren reageerden vaak enthousiast bij het horen van het onderwerp sport. Veel jongeren gaven, voor de enquête gelezen te hebben, al aan dat de gemeente het sporten meer moet stimuleren. De belangrijkste gegevens van de enquête staan hieronder beschreven. Allereerst geeft 66% van de ondervraagde jon- geren aan dat zij al sporten. Dit is op zich al po- Zo ja, sport je bij een sitief. De meerderheid van de jongeren sport al. vereniging en/of sportschool? Sport je? 34% 48% 52% 66% Ja Nee Ja Nee Wanneer we echter doorvragen blijkt bijna de Natuurlijk vinden wij van de Rotterdamse Jon- helft van de jongeren niet bij een sportschool gerenraad dat alle sporters goed bezig zijn, en/of vereniging te sporten. Deze jongeren be- maar willen benadrukken dat de meeste posi- oefenen hun sport dus buiten en/of op eigen tieve effecten van sport op het individu en maat- gelegenheid, zoals skaters of joggers. schappij, zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 2, vooral komen door teamsport en andere sporten in groepsverband.30
 30. 30. Teamgevoel door sporten. Wat vind jij van gratis sporten bij een vereniging? ik zou zeker 22% gaan sporten 27.27% ik zou erover 39.86% na gaan denken 78% ik zou alsnog 32.87% niet gaan Ja Nee sportenDat sporten kan leiden tot meer sociale cohesie Van de jongeren die aangeven dat zij niet spor-is duidelijk geworden in hoofdstuk 1 en 2. Ook ten zou een ruime meerderheid positief reagerende ondervraagde jongeren erkennen dit. Maar op ‘gratis sporten bij sportvereniging’. Slechtsliefst 78% van de jongeren vindt dat sporten leidt 27% van de jongeren zegt niet te gaan sportentot een groter‘teamgevoel’. Daarnaast vindt ruim bij een sportvereniging als het gratis zou zijn.90% van de jongeren dat sport leidt tot een ge-zondere leefstijl. Dat sporten goed is voor hetlichaam is dus alom bekend bij jongeren. Wat Wat is de reden dat jongerenminder bekend is onder de jongeren, is dat spor- niet sporten bij een vereniging?ten ook goed is voor de geest en schoolprestaties. Andere redenSlechts 38% van de jongeren denkt dat sporten 10%leidt tot betere schoolprestaties. Wij van de Rot- 19% Geen tijdterdamse Jongerenraad vinden dat dit beter kan. Geen voorkeurMeer jongeren zouden moeten weten dat sporten 22% voor een sportkan leiden tot betere schoolprestaties. Als meer Geen zin in dejongeren dit zouden weten, zouden zij misschien 34% verplichtingeneerder geneigd zijn te gaan sporten. 15% tot trainen Mag niet van mijn oudersBetere cijfers op schooldoor sporten. De RJR heeft de ondervraagde jongeren ge- vraagd naar de redenen waarom zij niet spor- ten bij een sportverening. Jongeren geven aan 38% verschillende redenen te hebben. Als reden voor het niet sporten bij een vereniging geeft 34% 62% van de ondervraagde jongeren aan dat zij hier geen tijd voor hebben en 22% geeft aan geen zin in de verplichtingen tot trainen te hebben. Ja Nee Een koppeling tussen school en sportvereniging zou hier wellicht een oplossing voor zijn. 31
 31. 31. Conclusies & aanbevelingen Conclusies • Het Rotterdamse sportbeleid is er niet alleen op gericht meer mensen aan het sporten te krijgen, maar ook internationale bekendheid en meer bedrijvigheid in de stad te creëren. • De jongeren in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar, die op de basisschool zitten, zijn goed enthousiast te maken om te gaan sporten. Dit is een van de redenen dat programma’s als: OverschieSportGratis, Lekker fit! en schoolsportverenigingen aanslaan. • Wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van sport op de maatschappij uit Nederland zijn er niet. Er moet gebruik worden gemaakt van Britse onderzoeken. • Het betrekken van ouders bij het sporten gebeurt nog veel te weinig. • Sportverenigingen houden de hedendaagse ontwikkeling niet meer bij. • Sport zorgt voor binding in de samenleving. Trotse burgers leveren een gemeenschapsgevoel op, dit kan gebeuren op lokaal en internationaal niveau. • Een schooldiëtist heb je nodig om overgewicht en obesitas onder de jongeren goed aan te pakken. Het programma Lekker fit! werkt met schooldiëtisten. • Rotterdam heeft ter ondersteuning van het sportbeleid de komst van de Stadionpark nodig. • Uit enquêtes blijkt 66% van de ondervraagde jongeren sport, maar als je doorvraagt of ze bij een sportvereniging of een sportschool zitten dan zegt 52% nee en 48% ja van de ondervraagde jongeren. Jongeren sporten wel, maar doen dit dus op eigen gelegenheid en wanneer het hun uitkomt. • Uit enquêtes blijkt dat 39,86% van de ondervraagde jongeren bij een sportvereniging zou sporten als het gratis is. 32,87% zou hierover na gaan denken. En 27,27% van de ondervraagde jongeren zou alsnog niet gaan sporten bij een sportvereniging. • Uit enquêtes blijkt dat 34% van de ondervraagde jongeren geen tijd heeft om een bij een sport- verenging te sporten en 22% geeft aan geen zin in de verplichtingen tot trainen te hebben. • Veel jongeren weten niet wat het nut is van sporten bij een sportvereniging.32
 32. 32. Aanbevelingen• De RJR voorziet dat er een nieuwe tijd aanbreekt voor sportverenigingen, waarbij zij in kunnen spelen op datgene waardoor jongeren wel willen sporten bij een vereniging. Sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld onderling een samenwerkingsverband aangaan met verschillende sportdisciplines. Niettemin kan het onderwijs de sportvereniging helpen om aan nieuwe leden te komen. Sportbonden kunnen samenwerking aangaan met het onderwijs om een ‘schoolcompetitie’ tot stand te brengen.• Ga jongeren meer bewust maken van het psychologisch effect van sport. Dit kan jongeren prikkelen om te gaan sporten bij een sportvereniging.• Jongeren moeten bewust worden gemaakt van wat het nut is van sporten bij een sportvereniging. Dat houdt niet alleen regelmatig sporten in, maar ook gekozen worden voor een districtteam of regioteam. Veel jonge kinderen denken alleen bij een voetbalclub hogerop te kunnen komen en later hun beroep er van te maken, dit is niet waar. Om het nut van het lid zijn van een sport- vereniging die aangesloten is bij een nationale sportbond te tonen aan de jongeren, vindt de RJR dat Rotterdam zich kandidaat moet stellen om Jeugd Olympische Spelen te organiseren. Bovendien is dit een test om goed voorbereid te zijn op de Olympische Spelen.• Zorg dat bij de komst van het Stadionpark een onafhankelijk bureau de balans van topsport en breedtesport in de gaten houdt.• Rotterdam moet zich kandidaat stellen voor Olympische Spelen van 2028. Dit zal Rotterdam veel internationale, nationale, en economische profijt opleveren. Het zal de Rotterdammers onderling een stukje dichter bij elkaar brengen.• Zorg dat alle basisscholen Lekker fit!-scholen worden. Breng de sportverenigingen terug in de wijk met de schoolsportvereniging. Ieder deelgemeente hoort minimaal 2 schoolsportverenigingen te hebben.• Richt schoolsportverenigingen op het voortgezet onderwijs op in Rotterdam, daarbij aansluitend de schoolcompetitie. Programma Super fit moet hierbij betrokken worden.• Het programma Lekker fit! werkt met schooldiëtisten. De RJR ziet dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de schooldiëtisten. Zij moeten niet alleen letten op overgewicht en conditie, maar ook op de geestelijke gesteldheid van een leerling en moeten een vertrouwenspersoon worden voor de leerlingen.• Jongeren tussen 12 en 18 jaar stoppen eerder met sporten, omdat ze bijvoorbeeld willen werken. Om ze dan toch hierin tegemoet te komen, moeten jongeren die bij een sportvereniging zitten worden ingezet om als trainer of coach de schoolteams te trainen onder toezicht van een vakleerkracht. Hetzelfde kun je doen met studenten die sporten om trainer of coach te worden van een schoolteam op het voortgezet onderwijs. Dit levert een peer to peer education op die aantrekkelijk is voor jongeren.• Zorg dat sport gratis is voor de jongeren, van wie de ouders het niet kunnen betalen.• Ga meer ouderbijeenkomsten organiseren, via scholen. Dit zorgt ervoor dat ouders goed ingelicht worden, maar ook dat zij elkaar beter leren kennen; zo breng je openheid in de wijk. De ouderbij- eenkomsten hoeven niet alleen gebruikt te worden voor het inlichten over het verenigingsleven. Maar juist over alles wat een ouder moet weten. Het zorgt voor meer ouderbetrokkenheid. 33
 33. 33. Politieke Partijen Als officiële adviesorgaan van de gemeente Rotterdam ben je altijd benieuwd naar de visie van de politieke fracties op een bepaald onderwerp. In het kader van ons advies hebben de fracties 3 stellingen voorgelegd waar wij graag hun mening over horen. De stellingen zijn: Stelling 1: “Om sport te stimuleren moet het tot 18 jaar voor alle jongeren gratis worden gemaakt” Stelling 2: “Grootschalige sportevenementen dragen niet tot nauwelijks bij aan meer sportparticipatie onder jongeren” Stelling 3: “Actieve sportstimulering door de gemeente draagt bij aan verminderen van maatschappelijke problemen zoals: jeugdcriminaliteit, schoolverzuim en integratieproblematiek”34
 34. 34. Beppie Hagenaars-Baldee CDA Rotterdam Voor jongeren voor wie het anders onbetaalbaar wordt te sporten kan dit nodig zijn, maar we1 hebben hiervoor ook de bijzondere bijstand en het jeugdsportfonds. Er zijn genoeg jongeren die het wel kunnen betalen en toch niet sporten. Volgens mij is het belangrijker je af te vragen hoe dat komt. De CDA-fractie vindt het belangrijk te zorgen dat jongeren en volwassenen dichtbij huis kun- nen sporten en dat de verenigingen goed functioneren. Voor dat laatste hebben we Sportsupport, die overigens ook betrokken is bij het oprichten van schoolsportverenigingen e.d. Grootschalige sportevenementen zijn op zich voor iedereen leuk om mee te maken en kunnen ook2 stimulerend werken om zelf te gaan sporten. Dat zie je bijvoorbeeld bij de marathon en straks bij alle activiteiten rond de start van de Tour de France in Rotterdam. Niet alleen kijken, maar ook kun- nen meedoen is belangrijk. De voorbeeldfunctie van bekende topsporters is volgens ons ook een reden om topsportevenementen te organiseren. Het is motiverend te zien dat als je ergens goed in bent, je dat ook mag laten zien. Wel vinden we het belangrijk dat topsporters ook in de stad door bijvoorbeeld clinics en bezoeken aan scholen en sportverenigingen van dichtbij hun inspiratie en talent kunnen laten zien en jongeren daardoor motiveren zelf weer te gaan sporten. Sportstimulering op zich levert nog niets op, het werkt pas als dat ertoe leidt dat meer mensen gaan3 sporten. Daarmee worden jongeren zowel fysiek als geestelijk sterker, ze leren samen te werken en zich aan spelregels te houden. Daardoor hebben ze een positieve en actieve tijdbesteding, die volgens ons zeker een positief effect heeft op hun gedrag nu en kansen voor hun toekomst. 35
 35. 35. Ronald Buijt Leefbaar Rotterdam Hiervan willen wij eerst de resultaten afwachten van de projecten die nu lopen met gratis sporten.1 Er zitten voordelen aan, maar ook nadelen. Voordeel is dat geld nooit meer een reden kan zijn om niet te sporten Nadeel is dat je het risico loopt dat mensen makkelijk halverwege afhaken (“Het is toch gratis”), ouders niet of minder betrokken zijn. Daarom kunnen we hier geen eensluidend antwoord op geven. Grootschalige evenementen dragen niet bij aan sportparticipatie.2 Niet mee eens. Goed voorbeeld doet volgen. Topsporters hebben bij veel jeugd een voorbeeld- functie. We moeten als Rotterdam trots en zuinig zijn op grote evenementen als de marathon, het ABN/AMRO-tennistoernooi, de Tour de France en het WK judo en turnen. Dat wil niet zeggen dat er hierdoor minder aandacht moet zijn voor breedtesport. Het is voor Leefbaar Rotterdam geen of/ of maar en/en. Sportstimulering draagt bij aan vermindering van maatschappelijke problemen.3 Helemaal mee eens. Ben zelf jeugdvoetbaltrainer geweest van jongens in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Bij teamsport leer je samenwerken, discipline en regelmaat. Daarnaast is het een groot wapen in het almaar toenemende aantal kinderen met overgewicht. Wel zijn we geen voorstander van mono-etnische clubs. We zien wel het liefst dat alle Rotterdammers samen sporten en niet eigen clubs voor bij voorbeeld Turkse Rotterdammers. Het feit dat er momenteel op heel veel basisscholen in Rotterdam iedere dag aan sport wordt ge- daan (Lekker fit!) is een heel goede zaak. Leefbaar Rotterdam wil dit project het liefst op alle basis- scholen ingevoerd zien.(Lekker Fit) is een hele goede zaak. Leefbaar Rotterdam wil dit project het liefst op alle basisscholen ingevoerd zien.36
 36. 36. Arno Bonte GroenLinks Rotterdam Deels mee eens. GroenLinks wil alle jongeren tot 18 jaar laten sporten. We willen het aantal school-1 sportverenigingen verdubbelen en (gratis toegankelijke) sportcompetities in de wijken organiseren. Voor kinderen van ouders met een laag inkomen willen we dat de gemeente de contributie van de sportclub betaalt. Mee eens. De gemeente geeft in verhouding veel geld uit aan topsportevenementen. GroenLinks wil2 dat de uitgaven voor topsport en breedtesport meer in evenwicht worden gebracht. We willen dat de gemeente meer geld investeert in het aanleggen van sportveldjes, het opknappen van gymzalen en het verruimen van openingstijden van sportvoorzieningen. Mee eens. Sport is niet alleen leuk, maar vergroot ook de sociale vaardigheden van jongeren, levert3 een bijdrage in persoonlijkheidsontwikkeling en zorgt voor een sterke gezondheid. GroenLinks kiest er daarom voor om te bezuinigen op cameratoezicht, mosquito’s en preventief fouilleren en in de komende vier jaar 20 miljoen extra uit te trekken voor sportvoorzieningen voor jongeren. 37
 37. 37. Liesbeth Hoogenboom SP Rotterdam Voor alle kinderen en jongeren moet sporten en lidmaatschap van een vereniging bereikbaar zijn.1 Financiële drempels mogen nooit verhinderen dat kinderen en jongeren georganiseerd of ongeor- ganiseerd meedoen aan sport. De SP is er daarom voorstander van om de kosten van sporten voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen te vergoeden. Ook zijn wij voor experimenten om het lidmaatschap van een sportvereniging gratis te maken in wijken waar de sportparticipatie erg laag is. Als blijkt dat aanmerkelijk meer kinderen en jongeren daardoor gaan sporten, kan overwogen worden om dit voor alle Rotterdamse jongeren en kinderen in te voeren.2 De SP is vooral voor versterking van de breedtesport, sterke sportverenigingen en voldoende sport- accommodaties in de buurten en wijken. Daar ligt onze prioriteit. Grootschalige sportevenementen kunnen wel bijdragen aan sportparticipatie van jongeren, maar mogen niet alle aandacht en mid- delen van de gemeente opeisen.3 Eens. Stimuleren van sport onder jongeren en sport in de wijken is een belangrijk middel in het bieden van perspectief en sociale samenhang.38
 38. 38. Rogier van Veen VVD Niet eens; voor bepaalde groepen kan het gratis maken van sport bijdragen aan het stimuleren van1 sportactiviteiten, maar er zijn ook genoeg groepen die het zelf (of hun ouders) kunnen betalen. Niet eens; bekende sporters die meedoen aan grootschalige sportevenementen kunnen als rolmo-2 dellen voor de jeugd optreden. Eens; sport is goed voor het goed samenleven van verschillende bevolkingsgroepen, al moeten er3 geen wonderen van worden verwacht; het is een breed, integraal verhaal waarbinnen sport een belangrijke plek inneemt. 39
 39. 39. Maurits Hekking D66 Oneens, D66 zet zich in voor het stimuleren van georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefe-1 ning, zeker door jongeren. Wat D66 betreft moeten basisscholen dagelijks aandacht besteden aan sport, ook na schooltijd. Ook moet de gemeente inzetten en investeren in sport in wijken, waar wat D66 betreft ook urban sports als BMX, streetrun, skaten en streetdance bij horen. Dit houdt volgens D66 echter niet in dat alle sportbeoefening voor jongeren tot 18 jaar gratis moet zijn. Oneens, grootschalige evenementen lenen zich juist voor stimulering van grotere participatie. De2 Tour de France is een mooi voorbeeld. Door projecten rondom dit evenement op lokaal niveau te organiseren, creëer je hele waardevolle spin-off, waardoor meer mensen de fiets pakken. Het is volgens D66 dan ook essentieel dat bij alle grootschalige sportevenementen wordt nagedacht hoe ze kunnen bijdragen aan sportparticipatie in de stad. Eens; sport is een heel effectief middel om allerlei problemen die spelen bij jongeren aan te pak-3 ken. Volgens D66 is sport daarom een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid. D66 is voorstan- der van het inzetten van de Kuip als ‘klaslokaal’. In Groot-Brittannië is deze methodiek erg succes- vol, doordat de speciale omgeving leidt tot veel betere leerprestaties bij achterstandsleerlingen. Als het aan D66 ligt, gebeurt dit in Rotterdam ook.40
 40. 40. Bijlage enquête1. Geslacht 8. Zou je langer op mogen blijven van je ouders om te sporten? Jongen Meisje Ja Nee2. Leeftijd 9. Wat is de reden dat je niet sport 12-14 15-18 18+ bij een vereniging?3. Studie Geen tijd voor Geen zin in de verplichting tot trainen Mavo Havo Vwo/Atheneum/ Geen voorkeur voor een sport Gymnasium Mag niet van mijn ouders Andere reden, namelijk4. In welke deelgemeente woon je? Centrum Charlois Delfshaven Feijenoord Hillegersberg-Schiebroek Hoek van Holland Hoogvliet IJsselmonde Kralingen-Crooswijk Noord Overschie Pernis 10. Ken je verenigingen in je buurt? Prins Alexander Ja, één Ja, enkele5. Sport je? Ja, allemaal Nee ken er geen één Ja, ga verder bij vraag 6 11. Hoe zou je het vinden als je gratis Nee, ga verder bij vraag 7 bij een vereniging kon sporten?6. Zo ja, Sport je bij een Ik zou zeker gaan sporten vereniging of sportschool? Ik zou erover na gaan denken om te sporten Ik zou alsnog niet gaan sporten Ja Nee 12. Zou je langer op school blijven7. Denk jij dat je door sporten... om te kunnen sporten?Teamgevoel krijgt? Ja Nee Ja NeeEen gezondere leefstijl krijgt? Ja Nee EINDE Bedankt voor het invullen!Betere cijfers op school haalt? Ja Nee 41

×