Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juramantul cavalerilor zamolxieni

797 views

Published on

Despre Ordinul Cavalerilor Zamolxieni (OCZ)

O frăţie tainică de persoane (bărbaţi şi femei), fără să aibă un organism instituţional centralizat, Ordinul Cavalerilor Zamolxieni (OCZ), al cărui conducător nevăzut este Cavalerul trac, reprezintă o cale a luminii sufletului. Iniţierea sau autoiniţierea unui cavaler zamolxian se face la focul sacru dacic, focul viu, cu Jurământul Cavalerilor Zamolxieni.
Ei vor dăinui în vecii vecilor şi nu au nevoie de recunoştinţa şi onorurile nimănui. Mulţi dintre aceşti cavaleri nu se vor cunoaşte nici între ei, datoria lor fiind să slujească dreptatea şi adevărul. Domnul Dumnezeu şi Cavalerul trac vor şti faptele acestor cutezători şi nemuritori.
De-a lungul istoriei neamului românesc, cavalerii zamolxieni au fost războinicii sacri, luptătorii luminii, eroii nemuritori. Unii s-au asociat doi câte doi sau în grupuri, iar alţii au rămas singuratici necunoscuţi de vreun om de pe pământ. Faptele lor măreţe sunt cunoscute în Cartea Vie a lui Dumnezeu. Şi toţi marii conducători ai neamului românesc au fost cavaleri zamolxieni la vremea lor.

  • Be the first to comment

Juramantul cavalerilor zamolxieni

  1. 1. Jurământul Cavalerilor Zamolxieni
  2. 2. Jur pe toiagul înţelepciuniiLui Zamolxe, pe Cavalerultrac din Varanha, să slujesc dreptatea şi adevărul.
  3. 3. Jur ca în luptă să fiu puternic ca şoimul în zbor, ca apele învolburate să răstorn stâncavrăjmaşilor, ca vântul năpraznic să nimicesc pe cei răi.
  4. 4. Jur pe inima Lui Zamolxe, neamului meu să-i fiucredincios, pe asupritor să-l pun în genunchi, şi pe cel umilit să-l ridic.
  5. 5. Jur pe focul sacru dacic, să ţin vie flacăra iubirii de oameni, să aduc la lumină oamenii lumii. Focul Viu al Lui Dumnezeu să mă însoţească.
  6. 6. Zău! Zău! Zău!

×