Tuutorina toimiminen osa 3

385 views

Published on

3. osa perustuutorikoulutuksesta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuutorina toimiminen osa 3

 1. 1. Tuutorina t oiminen Oa mkissa osa 3 Oulun seud un ammattik opiskelijaku orkeakoulu nta OSAKO n
 2. 2. Pienryhmä0 Monia määritelmiä0 Yleiset tunnuspiirteet 0 Kolme tai useampi henkilö 0 Keskinäinen vuorovaikutus 0 Ryhmään kuulumisen tunne 0 Tunnistetaan ryhmän jäsenet 0 Yhteinen tavoite
 3. 3. Tuutoriryhmä0 Tuutoriryhmän tavoite: 0 Asiatavoite  Omaksua tietoa opiskelusta 0 Tunnetavoite  Ryhmäytyminen ja tutustuminen0 Tuutorin on tärkeintä oppia tuntemaan ryhmä, jonka tuutorina toimii!  Ryhmän toiminnan ymmärtäminen
 4. 4. Ryhmädynamiikka0 Ryhmässä on aina näkymättömiä jännitteitä, jotka vaikuttavat siihen kuinka ryhmä toimii0 Tuutorin tulee tuntea nämä taustavoimat, jotta hän voi työskennellä ryhmän kanssa tehokkaasti0 Jäävuori-ilmiö0 Ryhmädynamiikkaa voi havainnoida: 0 Ryhmän ilmapiiri 0 Ryhmän jäsenten asennot 0 Ryhmän huumorintaju 0 Ryhmän istumajärjestys 0 Ketkä ryhmässä puhuvat ja miten puhutaan
 5. 5. Tuutorin tavoitteet ryhmän suhteen0 Turvallisen ilmapiirin aikaansaaminen 0 Rentoa yhdessäoloa0 Jännityksen/pelokkuuden vähentäminen 0 Tutustumisleikit0 Luottamuksen aikaansaaminen 0 YhteishenkiRYHMÄYTTÄMINEN
 6. 6. Ryhmäytyminen0 Etenee vaiheissa 0 Aloitusvaihe 0 Toimintavaihe 0 Itsenäistymisvaihe0 Välissä voi olla taantumia ja ristiriitoja Tuutorin tehtävä on auttaa ryhmää eteenpäin0 Ristiriitatilanteissa on tärkeää muistaa 0 Älä lähde riitoihin mukaan, ole puolueeton 0 Kysy neuvoa ryhmältä itseltään 0 Pohtikaa ryhmän kanssa ristiriidan syy
 7. 7. Aloitusvaihe0 Ryhmän piirteet: 0 Tuutorin toiminta: 0 Alkukankeus 0 Ensimmäinen 0 Turvallisuuden tunteen tapaaminen on tärkeä, tärkeys suunnittele se hyvin 0 Vapautuneen ilmapiirin luominen 0 Luo mahdollisuuksia tutustumiseen 0 Leikit 0 Vapaa-ajantoiminta
 8. 8. Toimintavaihe0 Ryhmän piirteet: 0 Tuutorin toiminta: 0 Ryhmähenki (me) 0 Tehtävien delegointi 0 Vapautunut ilmapiiri 0 Vastuun jakaminen 0 Yhteinen toiminta toiminnasta ryhmälle 0 Roolit muodostuu 0 Huomioi kaikki roolit, myös hiljaiset
 9. 9. Itsenäistymisvaihe0 Ryhmän piirteet: 0 Tuutorin toiminta: 0 Ryhmä toimii 0 Ilmoita ryhmälle, että itsenäisesti olet edelleen käytettävissä 0 Jättäydy taka-alalle
 10. 10. Hyvä ryhmänohjaaja0 Tiedostaa oman roolinsa sekä oman toimintansa vaikutuksen muihin0 Antaa ja vastaanottaa palautetta ja kritiikkiä0 Kannustaa riskinottoon ilman nolatuksi tulemisen riskiä0 Käsittelee omia ja muiden tunteita0 Puuttuu ongelmiin ja mahdollisuuksiin tarvittaessa0 Suunnittelee ja toteuttaa selkeitä esityksiä0 Suhtautuu ryhmän tarpeisiin joustavasti ja sopeutuvasti0 Pystyy arvioimaan ryhmän toimintaa ja kehitystasoa0 On kärsivällinen ja kykenee rytmittämään omaa toimintaa ryhmän kehitystason mukaan0 Omaa hyvät viestintätaidot

×