Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badania Ewaluacyjne 3

2,992 views

Published on

Prezentacja przygotowana w programie PowerPoint na zajęcia "Ewaluacja projektów" prowadzone w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Badania Ewaluacyjne 3

 1. 1. Badania ewaluacyjne GROMADZENIE DANYCH 3 ZAJĘCIA 3.11.2008 R.
 2. 2. Zadania: <ul><li>Jak pozyskać dobrych ewaluatorów </li></ul><ul><li>Jak pozyskać wsparcie ocenianej instytucji </li></ul><ul><li>Jakie są etyczne wymiary ewaluacji </li></ul>
 3. 3. Zespół ds. ewaluacji
 4. 4. Zespół ds. ewaluacji <ul><li>Wsparcie w procesie projektowania i realizacji </li></ul><ul><li>Udzielanie porad </li></ul><ul><li>Rozwiązywanie problemów </li></ul><ul><li>Wspieranie procesu raportowania, wniosków i rekomendacji </li></ul>
 5. 6. Zespół na wstępie wspólnie określa: <ul><li>Co jest celem (powodzeniem) ewaluacji </li></ul><ul><li>Jak rozumiemy dany projekt (jego działania, beneficjentów, rezultaty itd.) </li></ul><ul><li>Oczekiwania klientów i ewaluatorów </li></ul><ul><li>Produkty ewaluacji </li></ul><ul><li>Wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Zespół w trakcie badania spotyka się w celu podsumowania dokonanych działań ewaluacyjnych, zaś na koniec dokonuje podsumowania, interpretacji zgromadzonych danych, rekomendacji itd. </li></ul>
 7. 8. Wsparcie instytucjonalne <ul><li>Wsparcie personelu zarządzającego </li></ul><ul><li>Wsparcie pozostałego personelu </li></ul><ul><li>Atmosfera zaufania </li></ul><ul><li>Wsparcie techniczne </li></ul>
 8. 9. Jak wzmocnić wsparcie instytucjonalne? <ul><li>Niech wszyscy wiedzą o ewaluacji </li></ul><ul><li>Podkreślaj korzyści z Twojej pracy dla instytucji, którą badasz </li></ul><ul><li>Wskaż na związki pomiędzy Twoimi badaniami a innymi funkcjami instytucji </li></ul><ul><li>Nadaj ewaluacji wymiar edukacyjny </li></ul><ul><li>Wyraź precyzyjnie cel ewaluacji i jej pożyteczność </li></ul>
 9. 10. Warunki gromadzenia danych <ul><li>Zapewnienie dostępności do danych </li></ul><ul><li>Uwzględnienie potrzeb i uwrażliwienie badanych </li></ul><ul><li>Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia osób zbierających informacje w celu zapewnienia obiektywności </li></ul><ul><li>Zminimalizowanie zamieszania spowodowanego badaniem </li></ul>
 10. 11. Dostęp do danych <ul><li>Ustalenie zasad dostępności do danych </li></ul><ul><li>Ustalenie zasad przechowywania danych </li></ul><ul><li>Uświadomienie prowadzącym badania zasad dostępności i przechowywania danych </li></ul>
 11. 13. Uwzględnienie potrzeb i uwrażliwienie badanych <ul><li>Można zaoferować uczestnikom badania dostęp do jego rezultatów </li></ul><ul><li>Należy zapewnić badanych, w jakim celu są zbierane dane i w jaki sposób będziemy je wykorzystywali </li></ul><ul><li>W większości przypadków możemy zapewnić, że badanym zapewniamy anonimowość </li></ul>
 12. 15. <ul><li>W badaniach ewaluacyjnych szczególnie ważne jest pozyskania sympatii, zaangażowania i kooperacji uczestników badania </li></ul>
 13. 16. Kiedy trudno zapewnić anonimowość? <ul><li>W przypadku badań prowadzonych na małych grupach osób </li></ul><ul><li>W badaniach typu anonimowy klient </li></ul><ul><li>W badaniach jakościowych </li></ul>
 14. 17. Przeszkolenie prowadzących badanie <ul><li>Szkolenie powinno obejmować zasady etyczne zbierania danych, jak i technikę gromadzenia informacji </li></ul><ul><li>Prowadzący powinni zachowywać się w zestandaryzowany sposób </li></ul>
 15. 19. Co na szkoleniu? <ul><li>Informacje o badaniu </li></ul><ul><li>Kwestie etyczne i techniczne </li></ul><ul><li>Zasady prowadzenia wywiadu </li></ul><ul><li>Zasady prowadzenia obserwacji </li></ul><ul><li>Zasady prowadzenia wywiadu, rozmowy </li></ul><ul><li>Porównywanie obserwacji tego samego zachowania przez różnych obserwatorów </li></ul>
 16. 20. Wpływ prowadzących badania <ul><li>Niebezpieczeństwo „uczenia się” respondentów w przypadku badań powtarzalnych </li></ul><ul><li>Umiejętność identyfikowania własnych błędów i ich wpływu na wyniki </li></ul><ul><li>Niebezpieczeństwo „badaczy-wolontariuszy” </li></ul>
 17. 22. Jeszcze o pozyskiwaniu badanych <ul><li>Wartość badania zależy nie tylko od doboru próby, ale również od stopnia jej realizacji </li></ul><ul><li>Umownie przyjmowanym „wskaźnikiem powodzenia” jest objęcie badaniem 80% wyselekcjonowanych do badania </li></ul><ul><li>Należy próbować odkryć, czym charakteryzują się odmawiający </li></ul>
 18. 23. Minimalizowanie zamieszania <ul><li>Badania ewaluacyjne nie powinny zakłócać codziennego harmonogramu pracy </li></ul><ul><li>Wiele informacji ewaluator może pozyskać samodzielnie, bez angażowania respondentów </li></ul>
 19. 25. Etyczny wymiar badań – praktyczne wskazówki <ul><li>Minimalizuj konflikt lub zbieżność interesów pomiędzy ewaluatorem a badaną instytucją </li></ul><ul><li>Zapewnij o swoim zaangażowaniu i kompetencjach w zakresie ewaluacji </li></ul><ul><li>Antycypuj niedociągnięcia, proś o wsparcie w celu ich likwidacji </li></ul>
 20. 26. Etyczny wymiar badań – praktyczne wskazówki <ul><li>Bądź wrażliwy na zagrożenia, które może nieść ze sobą ewaluacja dla poszczególnych klientów </li></ul><ul><li>Uważaj, aby Twoje osobiste opinie nie wpływały na proces ewaluacji </li></ul><ul><li>Bądź otwarty na negocjacje i zmiany pod wpływem argumentów osób zaangażowanych w badanie </li></ul>
 21. 27. <ul><li>Bądź obiektywny i dokładny w raportowaniu wyników badań, wskazuj na ograniczenia ewaluacji, jak również rekomendacji </li></ul>Etyczny wymiar badań – praktyczne wskazówki

×