‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬                ‫סקירת ידע‬    ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬          ‫שתי שאלות המחקר‬    ‫שאלת מ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬           ‫הטענה הבסיסית‬    ‫בהתיי...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬               ‫טענה שנייה‬     ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬       ‫שיטות המחקר – שלושה חלקים‬     ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫על מה אתם מדברים כאשר אתם מדברים על -‬     ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫גני כושר ציבוריים בערים בישראל‬      ‫‪Outd...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬       ‫סביבות עירוניות פעילות:‬‫איפה? ) מאפ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫סביבות עירוניות פעילות – המשך‬
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫מדיניות ערים בריאות ‪Healthy Cities Policy‬‬  ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬   ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬  ‫חיפה...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬   ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬   ‫ירו...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬    ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬‫- מנותק...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל" בשלוש הערים:‬  ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬     ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל"‬    ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬       ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל"‬  ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫הצצה קצרה לממצאים הכמותניים – "נגישות לכל",‬   ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫הצצה קצרה לניתוח - "נגישות לכל", האמנם?‬ ‫ב. דוגמ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫נסכם בתובנה מרכזית על גבי שני צירים‬   ‫ניתוח ...
‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬    ‫תודה רבה על ההקשבה‬utdoor gyms are a new ...
Healthy Body and Healthy City - Planning Outdoor Gyms to Promote Physical Activity in Urban Places
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Healthy Body and Healthy City - Planning Outdoor Gyms to Promote Physical Activity in Urban Places

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Healthy Body and Healthy City - Planning Outdoor Gyms to Promote Physical Activity in Urban Places

 1. 1. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫סקירת ידע‬ ‫עולם‬ ‫השלטון המקומי –‬ ‫מגמות ותהליכים‬ ‫איכות‬ ‫החיים‬ ‫העירונית‬ ‫תכנון ועיצוב‬ ‫עירוני‬‫לקידום אורח חיים‬ ‫בריאות הציבור‬ ‫בריא )"ערים‬ ‫ועיסוק בפעילות‬ ‫בריאות"(‬ ‫גופנית‬
 2. 2. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫שתי שאלות המחקר‬ ‫שאלת מדיניות מקומית‬ ‫.1‬ ‫מהם מאפייני תהליך קבלת ההחלטות‬ ‫בכל הנוגע לפיתוח גני כושר?‬ ‫2. שאלה גיאוגרפית - תכנונית‬ ‫היכן ממוקמים גני הכושר?‬‫מהם הגורמים ) היצע וביקוש( המסבירים את‬ ‫דפוסי המיקום שלהם?‬
 3. 3. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫הטענה הבסיסית‬ ‫בהתייחס לשאלת המדיניות,‬‫פיתוח גני הכושר הציבוריים אינו תוצר של החלטות‬ ‫טכניות,‬‫המתקבלות ע"י דרג פקידותי באגפים המקצועיים‬ ‫אלא של מדיניות רחבה יותר לפיתוח בריאות‬ ‫ואימוץ חזון עירוני ותפיסה כוללנית, אסטרטגית:‬ ‫"בריאות לכל"‬ ‫ביוזמת קובעי המדיניות מהדרג הנבחר -‬ ‫ראש העיר וחברי מועצה‬ ‫המחויבים לה פוליטית‬
 4. 4. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫טענה שנייה‬ ‫בהתייחס לשאלה הגיאוגרפית,‬ ‫הפריסה המרחבית של גני הכושר תשאף לשקף את‬‫המדיניות העירונית המוצהרת - מדיניות "ערים בריאות",‬ ‫על עקרונותיה‬ ‫עיקרון מרכזי = "נגישות לכל"‬‫פריסה שווה של שירותי הספורט במרחב העירוני‬ ‫סביר כי פריסה זו תהא מושפעת‬ ‫מגורמי היצע המתייחסים למאפיינים פיזיים מקומיים מחד‬ ‫גיסא,‬‫ומגורמי ביקוש המתייחסים למאפייני האוכלוסייה המקומית‬ ‫מקרי בוחן:: ירושלים,, חיפה,, תל אביב‬ ‫מקרי בוחן ירושלים חיפה תל אביב‬ ‫מאידך גיסא‬
 5. 5. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫שיטות המחקר – שלושה חלקים‬ ‫א. שיטת מחקר איכותנית‬ ‫ראיונות עומק ועיבוד מידע רלוונטי ממסמכים ופרוטוקולים פנימיים‬ ‫‪‬‬ ‫ב. שיטת מחקר כמותנית‬ ‫המשתנה המוסבר = המרחק לגן הכושר הקצר ביותר )="נגישות מרחבית"(:‬‫ניתוח מרחבי: מיפוי של גני הכושר ושימוש בכלים בתוכנת‪ GIS‬למציאת‬ ‫המרחק הקצר ביותר לגן הכושר, מכל אחד "ממרכזי הכובד" הגיאוגרפיים בעיר*‬ ‫‪Point-Distance Tool ‬‬ ‫‪Closest - facility analysis ‬‬ ‫ניתוח סטטיסטי:‬ ‫‪ ‬הפער בנגישות לגני הכושר בכל עיר )בין 0 ל- 1(‬ ‫‪" ‬גורמי איתור" - משתנים דמוגרפיים וסוציואקונומיים העשויים להסביר‬‫את המשתנה המוסבר - מרחקי הנגישות )גודל אוכל, קשישים, מגזר דתי‬ ‫ועוד(‬ ‫ג. תצפיות בשטח‬‫" גורמי מיקום " - ביקורים ותצפיות בגני הכושר על מנת להפיק תובנות על‬ ‫‪‬‬‫מאפייני המיקום ואופן השימוש בהם )גודל השטח הפתוח, שיפוע,‬ ‫סמיכות למתקני ספורט‬
 6. 6. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫על מה אתם מדברים כאשר אתם מדברים על -‬ ‫"גני כושר ציבוריים"?‬ ‫השבועון הוירטואלי‬‫נצרת עילית/ 321/ דצמבר 8002‬
 7. 7. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫גני כושר ציבוריים בערים בישראל‬ ‫‪Outdoor Gyms in Israel‬‬ ‫פעילות הגופנית יומיומית - הדרך לחיים‬ ‫‪‬‬ ‫בריאים‬ ‫מהיכן הרעיון?‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח סיני והמשחקים האולימפיים‬ ‫פריסה ברמה גלובלית – מזרח ומערב‬ ‫‪‬‬ ‫ועוד) בישראל )‬ ‫"‬ ‫"‪Greenfield‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם כך‬ ‫איפה כדאי לפתח? למי...?‬
 8. 8. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫סביבות עירוניות פעילות:‬‫איפה? ) מאפיינים פיזיים(? למי ) מאפייני אוכלוסייה(?‬
 9. 9. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫סביבות עירוניות פעילות – המשך‬
 10. 10. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫מדיניות ערים בריאות ‪Healthy Cities Policy‬‬ ‫על מה מתבסס רעיון "העיר הבריאה"?‬ ‫1. מהווה במה ציבורית מוניציפאלית לקידום איכות חיים‬ ‫בריאים‬ ‫2. התנהלות בתפיסה מערכתית אסטרטגית, משתפת,‬ ‫הוליסטית, מובנית‬ ‫3. מחויבות פוליטית של ראש העיר כתנאי להתנעת תהליך‬ ‫המדיניות‬‫)מינוי "מתאם בריאות", הקמת וועדת היגוי(: "הצהרת בריאות לכל"‬ ‫4. צמצום אי שווין בבריאות - בין אזורים ובין קבוצות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫5. יצירת סביבה פיזית ובנויה מאפשרת, תומכת ומעודדות‬ ‫פעילות גופנית במרחב העירוני‬ ‫עיקרון מנחה מוביל מדיניות:‬ ‫"בריאות לכל" !‬
 11. 11. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬ ‫חיפה כיום מובילה בהטמעת מדיניות "עיר בריאה"‬ ‫) ופעילה(‬ ‫"נהיה לראש ולא לזנב" - מחויבות פוליטית לאורך כל‬ ‫הדרך‬ ‫‪‬‬ ‫מדיניות מקומית "לפי הספר" מובנית, לפי צעדים,‬ ‫‪‬‬ ‫פורמאלית‬ ‫אימוץ תפיסה הוליסטית, אסטרטגית, שיתוף תלת מגזרי‬ ‫‪‬‬ ‫יוצא דופן, להטמעת "עיר בריאה" )בפיקוד היח לתכנון‬ ‫אסטרטגי(‬ ‫מטרה מרכזית לעצב ולתכנן סביבה פיזית ובנויה‬ ‫‪‬‬ ‫מאפשרת, תומכת ומעודדות פעילות גופנית במרחב העירוני,‬ ‫בכלל זה: גני הכושר הציבוריים כחלק מהתכנית )פיתוח‬ ‫אמנם "הצגה מרשימה" ושיתופי הפעולה יפים, יחד עם זאת מגלים כי‬ ‫מתווה במערך שיקולים תכנונים "טהורים", פיזיים‬‫‪ ‬ראש העיר והמילה האחרונה - הפיתוח מנותב למיקומים מסוימים "מהראש", דרג מקצועי‬ ‫וחברתיים(‬ ‫‪‬חלש, תכנית פריסה של ראשבמקור המימון )"קרן חיפה", טוטו ווינר( ונתון ללחצים מלמטה.‬ ‫החלטות תלויות בעיקר העיר – " לכל שכונה גן כושר"‬‫‪ ‬מדיניות מקומית ופיתוח מקומי מובהק? גם כאן הממשל המרכזי שחקן מרכזי מעורב‬ ‫)יהב, 8002(‬‫בתהליך המדיניות )משרד הבריאות – תכנית פיילוט ממשלתית( ובפיתוח עצמו )משרד הגמלאים‬ ‫ומנהל הספורט – קובעים קריטריונים ברורים לפיתוח!(‬ ‫‪ ‬סופו של יום אחריות הביצוע של אגף שפ"ע ) רשות הספורט מסירים אחריות!(‬‫ראש העיר יוצא דופן במעורבותו בחיי התושבים, על פניו מקדם תכניות‬ ‫מרשימות אם כי‬ ‫המנוע העיקרי בהחלטות פיתוח בפועל, כנראה פחות כרוך בשיקולים תכנוניים‬
 12. 12. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬ ‫ירושלים - מדיניות "עיר בריאה" חלקית מאוד, תהליך‬ ‫בחיתוליו‬ ‫‪ ‬בשלבים הראשונים, ההתנהלות פסיבית )עמירם רותם( בכל הנוגע לאימוץ המדיניות )סדר‬ ‫עדיפות?(‬‫‪ ‬ראש העיר ברקת "שרוף" על ספורט, אם כי לא פעיל לקידום התהליך הפורמאלי "עיר בריאה"‬ ‫רדום מעט )העדפה לפרויקטים גדולים בעיקר, האזרח הקטן נותר לבד(‬ ‫‪ ‬אין תכנית אסטרטגית לעיר בריאה, אם כי קיימת תכנית אב לספורט -תפיסה‬ ‫אסטרטגית כוללנית קיימת במסגרת הכנת תכנית אב לספורט ומתקנים, אם התפיסה צרה, לא‬ ‫כוללנית כפי שמתווה זאת העיר הבריאה באופן פורמאלי‬ ‫ולמרות זאת,‬ ‫קיימות אסטרטגיות פעולה אחרות בתחומים, כמו חינוך לבריאות, קיום אירועי‬ ‫‪‬‬ ‫ספורט רבים )מרתון ירושלים( וקידום פרויקטים נוספים בתחום קידום פעילות ספורט ופנאי‬ ‫)עדיפויות(‬ ‫‪ ‬מדיניות מקומית ופיתוח מקומי מובהק? הממשל המרכזי אינו תומך פורמאלית בירושלים‬‫לקידום תהליך "עיר בריאה" , אם כי מהווה שחקן מרכזי בפיתוח המקומי של גני הכושר, לפחות‬ ‫בראשית הדרך בדומה לחיפה‬ ‫‪ ‬טוטו וינר – גורם מימון מרכזי בפיתוח‬‫‪ ‬סופו של יום ההחלטה על גבו של הדרג מקצועי* - פיתוח גני הכושר מנותב בעיקר לאזורים‬‫מרכזיים )גן סאקר(, ונע בין קו מתח גבוהה פנים אירגוני בין ראש צוות אשכנזי ל-ספרדי בתוך רשות‬ ‫הספורט העירונית באיזו שכונה למקם –מעמד בינוני או גבוה. איפה למקם? למי? )שפ"ע מסיר‬ ‫אחריות!(‬
 13. 13. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאי מדיניות ותהליך קבלת ההחלטות‬‫- מנותקת ממדיניות "עיר בריאה", לא זקוקה‬ ‫ת"א‬ ‫לסיסמאות‬ ‫‪ ‬לא זקוקה ל"סיסמאות" תובעניות, להכרה פורמאלית‬ ‫‪ ‬אין מחויבות פוליטית - ראש העיר חולדאי אינו פעיל בתהליך. מתאם הבריאות רדום‬‫‪ ‬תפיסה אסטרטגית כוללנית קיימת במסגרת הכנת תכנית אב לספורט ומתקנים, סקרים וכו אם‬ ‫כי בתפיסה צרה, לא כוללנית כפי שמתווה זאת העיר הבריאה באופן פורמאלי‬ ‫ככל הנראה, ת"א בוחרת בדרך משלה לעיצוב המדיניות והחזון תל אביבי‬ ‫‪ ‬מגבשות תכניות אסטרטגיות רבות )צירים ירוקים, התחדשות מרכז העיר(,‬ ‫כמו גם הכנת תכניות אב לספורט ומתקנים, מאלה נגזרות תכניות עבודה )מדיניות וחזון העיר(‬‫‪ ‬מדיניות מקומית ופיתוח מקומי מובהק? הממשל המרכזי אינו תומך פורמאלית בת"א לקידום‬‫תהליך "עיר בריאה" )איננה נכנסה לתוכנית פיילוט(, אם כי גם כאן מהווה שחקן מרכזי בפיתוח‬‫המקומי של גני הכושר, בראשית הדרך )משרד הגימלאים(. אך ככלל מעורב באופן מינימאלי,‬ ‫בהשוואה לחיפה וירושלים‬‫‪ ‬סופו של יום ההחלטה בידי הדרג המקצוע החזק - פיתוח גני הכושר מנותב באופן "חופשי"‬‫ורחב, נתון לשיקולים מקצועיים תכנוניים "טהורים" בעיקר )פיזיים וחברתיים( לכלל האזורים בעיר,‬ ‫ובעיקר צפון ודרום, תוך התווית הפיתוח לכיוון דרום – יפו, על פי מדיניות ראש העיר.‬‫איפה הכסף? יכולת כלכלית אדירה לפיתוח )38 גנים( ושילוב של מקורות מימון‬ ‫רבים, ושיתופי‬
 14. 14. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל" בשלוש הערים:‬ ‫גני הכושר בחיפה, 3102‬ ‫היקף‬ ‫הפיתוח = 91 מידת הנגישות אל גני הכושר* = 6.0‬ ‫גני הכושר של גני הכושר‬ ‫תפרוסת המרחבית‬‫רמת הנגישות לגני הכושר מאזורי מגורים בעיר‬ ‫*ערכים נעים בין 0 )=גבוהה( ל- 1 )=נמוכה(‬
 15. 15. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל"‬ ‫היקף הפיתוח =גני הכושר בירושלים, 3102‬ ‫מידת הנגישות אל גני הכושר* = 8.0‬‫01 גני הכושר‬‫רמת הנגישות לגני הכושר מאזורי מגורים בעיר‬ ‫התפרוסת המרחבית של גני הכושר‬ ‫ל- 1 )=נמוכה(‬ ‫*בין 0 )=גבוהה(‬
 16. 16. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫ממצאים כמותניים – "נגישות לכל"‬ ‫היקף הפיתוח גני הכושר בתל אביב, 3102‬ ‫מידת הנגישות אל גני הכושר* = 5.0‬ ‫= 28 גני‬‫רמת הנגישות לגני הכושר מאזורי מגורים בעיר‬ ‫הכושר‬ ‫התפרוסת המרחבית של גני הכושר‬ ‫ל- 1 )=נמוכה(‬ ‫*בין 0 )=גבוהה(‬
 17. 17. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫הצצה קצרה לממצאים הכמותניים – "נגישות לכל",‬ ‫האמנם?‬ ‫א. תיאור המשתנה המוסבר במדדי פיזור‬ ‫ת"א‬ ‫חיפה‬ ‫ירושלים‬ ‫)571 =‪(N‬‬ ‫)851 =‪(N= 94) (N‬‬ ‫‪ N‬תצפיות‬ ‫044 מ‬ ‫437 מ‬ ‫0261 מ‬ ‫‪Mean‬‬ ‫(44;‬ ‫(831;‬ ‫(301;‬ ‫‪Range( mi‬‬ ‫2311)‬ ‫8022)‬ ‫0029 )‬ ‫‪(n. max‬‬ ‫4.722‬ ‫044‬ ‫7631‬ ‫.‪S‬‬ ‫‪deviation‬‬
 18. 18. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫הצצה קצרה לניתוח - "נגישות לכל", האמנם?‬ ‫ב. דוגמא לניתוח גורמי ביקוש –מבט חברתי מעניין על החלוקה‬ ‫לקבוצות אוכלוסייה במרחב – יהודי כללי, חרדי, ערבי‬ ‫ת"א‬ ‫חיפה‬ ‫ירושלים‬ ‫‪Mean‬‬ ‫144‬ ‫627‬ ‫0031‬ ‫יהודי כללי‬ ‫903‬ ‫094‬ ‫0009‬ ‫חרדי‬ ‫433‬ ‫219‬ ‫0691‬ ‫ערבי‬
 19. 19. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬‫נסכם בתובנה מרכזית על גבי שני צירים‬ ‫ניתוח תכנוןמרכזייםגני הכושר‬ ‫ופיתוח‬‫לאור ההירתמות הפוליטית ל"עיר הבריאה"‬
 20. 20. ‫" גוף בריא בעיר בריאה" תכנון ופיתוח גני כושר ציבוריים בסביבות עירוניות‬ ‫תודה רבה על ההקשבה‬utdoor gyms are a new way to look "… …”at health and fitness (Bismark M nsah, O utdo o r Gym Pe e r A e ctivato r, N Camde n A HS nnual Public He alth Re po rt (A PHR) 20 0 9 /1 0 . N Camde n A HS PHR)

×