Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Megye Oros

773 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Megye Oros

 1. 1. Együtt a változó világban A megyei hálózati munka a Somogyi-könyvtárban 2009. december 10.
 2. 2. Csongrád megye Magyarország délkeleti részén található. Északról Jász-Nagykun-Szolnok megye, keletről Békés megye, délről Románia és Szerbia, nyugatról Bács-Kiskun megye határolja. A Tisza szeli ketté, székhelye Szeged.
 3. 3. A megyei hálózat története Csongrád megye mai területe az 1950-es megyerendezéskor alakult ki. A megye székhelyét ekkor helyezték Szentesről Hódmezővásárhelyre, majd 1962-ben Szegedre. 1973. január 1. határkő a Somogyi-könyvtár történetében: ekkor kapta meg az intézet a megyei könyvtár szerepkörét. Hálózati központja lett Csongrád megye tanácsi közművelődési könyvtárainak.
 4. 4. "A szervezeti kiépítéssel kapcsolatban az előterjesztés megállapította, hogy megyénk közművelődési könyvtári hálózata szervezetileg teljes. A 10000 lakosra jutó 9,7 intézménnyel meghaladjuk az országos átlagot, mely 8,9. A múlt év végén [1971-ben] 310 tanácsi fenntartású könyvtár működött Csongrád megyében. Ebből egy megyei, (Szegeddel együtt) 4 városi, 1 járási és 61 községi fenntartású volt. 248 egység letéti ellátásban részesült. Ezek túlnyomó része tanyai iskolákban működik és néhány száz kötetes állománya van. Az iskolai körzetesítések és a tanyákból való elvándorlás miatt az utóbbi 3 évben 27 letéti könyvtárat kellett megszüntetni. A tárgyi feltételeket illetően megállapította az előterjesztés, hogy az intézmények nagy részének elhelyezése nem megfelelő. Alapterületben elmaradnak a javasolt normáktól és a tanácsoknak a korszerűsítés érdekében tett erőfeszítései sem kielégítőek, jelentős a zsúfoltság. Az utóbbi években egyetlen könyvtár épült csak, a makói József Attila Könyvtár." Dömötör János : Közművelődési könyvtárak a Csongrád megyei Tanács V. B. előtt. CSMK 1972. június, 3—8.
 5. 5. A megye könyvtári hálózata
 6. 6. A jelen <ul><li>7 kistérség </li></ul><ul><li>60 település (2 megyei jogú város, 8 város) </li></ul><ul><li>155 könyvtár </li></ul><ul><li>48 könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén </li></ul><ul><li>45 könyvtár a hálózat tagja </li></ul><ul><li>Különleges feladataink: </li></ul><ul><li>Szegedi Fegyház és Börtön Könyvtára </li></ul><ul><li>Nemzetiségi Könyvtár </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Központ: Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár </li></ul><ul><li>Szeged, Dóm tér 1-4. </li></ul><ul><li>3 fő munkatárs </li></ul><ul><li>Oros Sándor könyvtáros    tel.: 62/630-634/143, 20/563-6835    Bajusz Jánosné képzési, oktatási felelős    tel.: 62/630-634/102, 20/563-6835    Fodor Mónika rendezvényfelelős    tel.: 62/630-634/102, 20/563-6835    </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Magamról néhány szóban </li></ul><ul><li>Munkahely: </li></ul><ul><li>2000- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged olvasószolgálati könyvtáros (adminisztráció, központi kölcsönző) </li></ul><ul><li>csoportvezető (2005-2009) </li></ul><ul><li>Iskoláim: </li></ul><ul><li>1998 – 2002 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, informatikus könyvtáros </li></ul><ul><li>1996 – 2000 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, magyar szakos tanár és könyvtáros </li></ul><ul><li>Gyakorlatok: </li></ul><ul><li>2000. 06. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Könyvtára, Budapest </li></ul><ul><li>2000. 07. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest </li></ul><ul><li>2003. 07. Károly Egyetem Magyar Tanszék könyvtára, Prága </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Egyéb: Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesület, elnök 2006- </li></ul><ul><li>Leonardo da Vinci VETPRO project 2009 </li></ul><ul><li>E-tanácsadó (2008) </li></ul><ul><li>A kommunikációs tevékenység helye és szerepe a könyvtárban (2007) </li></ul><ul><li>ECDL Start Számítógép-használói jogosítvány (2005)  </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Középfokú angol nyelvvizsga (2003) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Feladataink 1. <ul><li>A Somogyi-könyvtár az 1997. évi CXL. törvény értelmében segíti Csongrád megyében a könyvtárak közötti együttműködést. Szakmai tanácsadás Szakmai, pályázati, jogi, számítástechnikai információkat és helyszíni segítséget nyújt a megye könyvtárosainak napi feladataik szakszerű ellátásához. Rendezvények szervezése Szervezi és koordinálja a könyves ünnepekhez és országos kezdeményezésekhez kapcsolódó gyermek és felnőtt irodalmi rendezvényeket, eseményeket, tudományos, ismeretterjesztő előadásokat a megyében. Mindezeket a könyvtárak összefogásával, közös pályázatok írásával, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötésével valósítja meg. Kapcsolattartás a fenntartókkal, könyvtárakkal A megye könyvtárainak fenntartóit tájékoztatja a jogszabályok változásairól, pályázati lehetőségekről. Felkérésre részt vesz a személyi pályázatok elbírálásában, ajánlások elkészítésében. A könyvtárak közötti info-kommunikációs kapcsolattartás érdekében megyei levelező listát működtet. </li></ul>
 10. 10. Feladataink 2. <ul><li>Statisztika Évente elvégzi a megye nyilvános könyvtárai statisztikai jelentéseinek ellenőrzését és az összesített megyei statisztika elkészítését. Szakmai képzés Szervezi az emelt szintű szakmai végzettséget adó segédkönyvtáros képzést, szakmai konferenciákat, munkaközösségi összejöveteleket és kiscsoportos továbbképzéseket rendez könyvtárosoknak. Dokumentumellátási tevékenység A hátrányos helyzetű könyvtárak számára a könyvtárral és fenntartójával kötött együttműködés alapján letéti állomány kihelyezését biztosítja, melyhez felhasználja az országos pályázati lehetőségeket is. Állományvédelmi tevékenység A települési könyvtárak állományának megóvása érdekében szervezi a kötészeti alapismeretek elsajátítását, és pályázati lehetőségek kihasználásával térítésmentes kötési lehetőségeket teremt. </li></ul>
 11. 11. Hálózaton belüli kommunikációnk <ul><li>Megyei levelezőlista </li></ul><ul><li>Telefon </li></ul><ul><li>Email </li></ul><ul><li>Hagyományos postai út </li></ul><ul><li>Személyes találkozások </li></ul>
 12. 12. Kommunikációnk kifelé <ul><li>Honlapunk ( http://www.sk-szeged.hu/megyei-halozat/megyei-halozat.html ) </li></ul>
 13. 13. Kommunikációnk kifelé <ul><li>CSMKE blogja, mint kommunikációs eszköz </li></ul><ul><li>http://csmke.klog.hu </li></ul>
 14. 14. Kommunikációnk kifelé <ul><li>Csongrád Megyei Könyvtáros c. folyóirat elektronikus publikálása </li></ul><ul><li>( http://www.sk-szeged.hu/dokumentumtar/cat_view/42-csongrad-megyei-koenyvtaros.html) </li></ul>
 15. 15. Tervek <ul><li>Az eddigi munka folytatása </li></ul><ul><li>A törvényben meghatározott feladatok legmegfelelőbb végrehajtása </li></ul><ul><li>Szorosabb együttműködés kialakítása a megye könyvtáraival </li></ul><ul><li>A külső és belső kommunikáció jobbá tétele </li></ul><ul><li>Kiadványok megjelentetése és szerkesztése </li></ul><ul><li>Publikálás, valamint publikációs lehetőség biztosítása </li></ul><ul><li>Megfelelő dokumentálás rendezvényeinken, programjainkon </li></ul><ul><li>Kapcsolatok építése </li></ul>
 16. 16. Szorosabb együttműködés Történtek már lépések, de… <ul><li>Gyakoribb személyes találkozás szükséges </li></ul><ul><li>Távlati tervek, nagyobb pályázatok előtt egyeztetés az adott könyvtárak között </li></ul><ul><li>Nem csak a Somogyi-könyvtár és a megye könyvtárai között szükséges ez, de feladatunk a kapcsolatok, együttműködések elősegítése is </li></ul><ul><li>A másik könyvtár munkájának megismerése </li></ul>
 17. 17. Szorosabb együttműködés Történtek már lépések, de… <ul><li>Az együttműködéshez elengedhetetlen a szegmentáció </li></ul><ul><li>Másra van szüksége a különböző típusú könyvtáraknak </li></ul><ul><li>Jobban meg kell ismernünk az eltérő igényeket, terveket </li></ul><ul><li>Az információ eljuttatása a cél, rendezvények lokálissá tétele </li></ul><ul><li>Segítségnyújtás a Somogyi-könyvtár szellemi és technikai erejével (kiállítások, előadások szervezése) </li></ul>
 18. 18. Külső és belső kommunikáció A jó kapcsolat alapja a jó kommunikáció! <ul><li>Tudnunk kell, hogy a megyében ki mit tervez, ezzel segíthetjük is egymás munkáját </li></ul><ul><li>Tudnunk kell, hogy a megyében ki mit csinált, ebből tanulhatunk </li></ul><ul><li>Ismernünk kell az igényeket </li></ul><ul><li>Ha kérés/kérdés érkezik, a lehető leggyorsabban s legjobban kell megválaszolni </li></ul>
 19. 19. Külső és belső kommunikáció A jó kapcsolat alapja a jó kommunikáció! <ul><ul><ul><li>A kommunikáció kétirányú folyamat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meg kell ismernünk egymást </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Beszéljünk” a munkánkról, eredményeinkről </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Kiadványok és publikálás avagy A kommunikációnak megjelenési formája is van <ul><li>A külső kommunikációban is fontos a számítástechnikai eszközök segítsége </li></ul><ul><li>Új felület a blog, a webes megjelenés segíti a publikálást, a könyvtárak bemutatását </li></ul><ul><li>Készül az új honlap </li></ul><ul><li>A CSMK elektronikus periodikává vált, így naprakészebb lesz </li></ul><ul><li>A módszertani útmutatók felélesztése elektronikus formában </li></ul>
 21. 21. Kiadványok és publikálás <ul><li>Az egymás közti kommunikáció csatornái megfelelőek, használatát szükséges serkenteni </li></ul><ul><li>A telekommunikációs eszközök adta lehetőségek jobb kiaknázása </li></ul><ul><li>A jelenlegi informatikai alkalmazások nagy része interaktív </li></ul><ul><li>Ehhez igény szerint segítséget nyújtunk (továbbképzések, helyszíni vagy távoktatás, technikai segítség) </li></ul>
 22. 22. Dokumentálás <ul><li>A megyei rendezvények dokumentálása, az események rögzítése </li></ul><ul><li>Beszámolók, valamint fotók készítése </li></ul><ul><li>A (helyismereti) dokumentumok megfelelő tárolása, rendszerezése, visszakereshetővé tétele </li></ul>
 23. 23. Kapcsolatok <ul><li>Fenntartónk a Megyei Önkormányzat </li></ul><ul><li>A városi/községi könyvtárak fenntartói az önkormányzatok </li></ul><ul><li>Megyei könyvtárak </li></ul><ul><li>Határainkon túli (magyar nyelvű) könyvtárak </li></ul><ul><li>Civil szervezetek (CSMKE) </li></ul>
 24. 24. Hiszek <ul><li>abban, hogy közösek a céljaink: </li></ul><ul><ul><ul><li>megfelelni a kor kihívásainak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a könyvtárhasználókért dolgozni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a (könyves)kultúráért dolgozni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a változó világban utat mutatni </li></ul></ul></ul><ul><li>abban, hogy közösek a vágyaink: </li></ul><ul><ul><ul><li>a lehető legjobban dolgozni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>az új utakat keresni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a világgal együtt haladni </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Hiszek <ul><li>abban is, hogy ezeket a vágyainkat, terveinket csak közösen érhetjük el. </li></ul><ul><li>Együtt gondolkodva, </li></ul><ul><li>az ötleteket megosztva egymással, </li></ul><ul><li>kompromisszumokat keresve, </li></ul><ul><li>állandóan segítve a partnert. </li></ul>
 26. 26. Köszönöm a figyelmüket! [email_address]

×