Apoloniusz Z Tiany 2

3,754 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apoloniusz Z Tiany 2

  1. 1. DW O -DO •5! flT P •O od 7 P rJ DJ — r; ooĄ rroo rr rOWrr/o !9° po pO znpr p; toj zsmJ( 1 IW Os9 pod yrri WXJOO{ t rDJ u -od np rpy od tru ru rui nr: nr i ;rirro: Xjunjqz Xq od —(uoXd wn !zp! . Orz jri [brzoJpOd xi orr rjr pDy r.:rjr 8rod zI7p OrUlUrOJ 111 „1oD rr” Tr?Jr!U % r po p n;rJP „lx ow nwo qzns 1 zod E•oo no .o to upo oo o8o oznooL N.oTOTri 011.1 1TDTOT”/U OTO TlI TICTOT ?TTIOOJ Tur un zsnozjd r rwrrd T zooujXn. uoznp z(pd ooru •n os roni.: -no TTu r:ru oXzsnn Z .00 Toro oTJ7 •• oo oo o 0 Xzoo ITr: roon ord orzo Xp uio:oinod Z Dor opQ oT n po rn A/ o n ro oo -0!S PO :rrzZzJphi; no nno. zoo oAJpw Z AZSJpT.UnUr 1 orsrc ody rnozpzod 04z •dzjnooo odo ooTTf T o:zOrrT op O OTTJ4 9.Ff Lnp ZD )IS 1: u Azzo.pzztIA z?r )zOJ :wnp z zoo qn srnjAH :zZJ Z 1 nsrdnu WOTTOT700 ł Trop) 01 P°d Ap ozoizo 0 TII0 0Ą (zp;II 1 iA O)r1 PtS (Xqz ! rnz Ęos o$zos IC{flJ 2XZz -!U77 T A7io.4 DzpUrz wrr 7N J) ?FO AW7 i F-Ix z nods tod wo zz z: tzP1A%I DWNz!JU flU1)d pU T DOj rurOFJ:oTnr ur:)J!q TruIz!ITddITTtf() O;z OrzUTOIdC) !V 1ONOI4V flDIO DW 0100 Wop op tpinod (p ozozo tuooq z ołzXqo ZSQT1 zzjn:o TOT np OTpW TzSTZpXzJL XH op TJiOp urTunr onurzru er no rrzn n:OĘZ ro OTD 701 TrZTWT(j 0ZĄZJT10O Apn 7zT zoz 7O? OTTO OWJ kH 7SAjzJj o7orTruro: 001040 00001 DIW 1T trudop —• zpnuz oAq Ilu orup w)noq wo!uozpzzz n.oop toro „-Ix -SZ0ZTT PflT 10 OrpOu!0f)f .(uooię ĘnJ0101rZ u;1Wnp Z TI2O .5ioR o znzZr:oTrp
  2. 2. XXXIX iLi (LO i]S >1 F0li4d ( li L I Iti fIL) isufl iOWi zi[ iOofldI”V LO Oc- ao um „ 014 uL 10 L0 1 i/i iI ( Ui )O iilo). ipy ta [kto kj. OK L LW O 11. rŁ I)z 1 od I s ha adfl) L, bo u” rocia bo L „„„.l t LOk Il J I cki p )JflbL - rowncz i tak li XL 1 pod ro ic k u li ctiach Ioua opik. raazisz sc boo -- )V kK o puii ic i c. żt” o, razw dyh sc I Vu110Ii uzoi flpodobay s oo słowa, spy tał Lo I O siO”. Ifl Itl O i O IW. ak4 ra”u ę ma r1)tr,yaL. W łzia I m „ I LO d 4 dk tudu”ie]as • g udau; i iw wahasz nt har ii V.V1dzę, ic się L L li III PiaO .111 sOI .1 iiĘ muitts,i o LO I L ;LsWlO W4 K,L OL „0, li”Jl I d,ł(ic !y 5111 tak d1ato dJ. 3 r Oto, oo iti, iłowiok xioap 1 LOt iOS?O k I d, s 1, „l1a Viit LO -V „ O, ŁI fintO i ziommę, w kIL rc ltzał ukry 1 i” ił d 11” fił1 L iw 0101 i ( o 1 1” ul fliki la nut oiio;Ls” źc4Ocm O O Hi flit Ii iiiiiiał Poimmmi przy okizm sadcmmia „IIL 1 01h 401. lWIC. h 1 ta mi mim, LV, wyk pano skr,y mikę połoa złota VI Ii O. VV hi „okl rci - sprzcdiwca mtmn.i 1) „L li W7lL I L 1 11010 I ii., o 1 surb o. ki lu mt,c flit zus do kup a hZdyl przeciec oJ 1L1PŁĄ II. li twmcrdził kuiri Wit 0,1 CIII 5404V LVI lubi i ) i autt1,pLlaro 1- ° t „ftifll I flit ęił, 4 1 ndsm ,dybl h ł wmedzsał, r oos tak dhń 131 moimi „:dat,c”. V iOmrul:a .o „ Lo L-o „io V5 „ V/15 ta -L t o.i s •ou ahyoa zus tuikz mol. i ia. ZOL fLO .i, I I 0 V VVJ II, L OL L.. 11 L Ł Dainis” to as ok o, k iwiek m zHopł (ma kin grunime o”szc.r znakzc. VI aEVai „ Wsk L I 111041 fltg”llO 105111 LILIVL L,1 L aiipolI 114, s to to oba umo 1 a, alt p zci ioi itdłhs it, mu durnia, gdyb) xn to zŁ .011 ILtO, - I I „isl,Id Ki: 100! eOli sS/V O „ Ii OO L I O L II 10 ko d, kr 1-, 5,0 0 b Ii Lit; do; mi; L zęst łoił „. I W iLO flOflOi mIeL] poIma [i FLL,s ;ti w laWa ulu ;a ig asik Ii zy illOiLiI / os OL Linii Liso P3LLO, 131t I 30 to mu 011151 .C ioaj ludzie 4 Ojit- 1. Ii 1tii 54 fla y 1 tdct 15 5, O LOI 111 L -1 I V KiCi3 tLi 1 1 r iati i. o ii wia 1 Ł ki, um su torua OC O iloma Toteu a;p1 iiI, IV IV S 3 .551 W IiI LV Li IV) 3V Li ViI V VI 0.,HtI 1, CL i-i „ L-sto „„b, wsos cmdsj oi,aI i parnmęii, oo 131 li li I ci naiml I POhOWC miaprz I i L ai iii y I L 1 muStym i iii Ii ii li iliomuliuic lid Otl”L”L ib iOuO p”cifl skicV p1 4 00 „t,si3iI,1 Lun li Lil, 1 tak Lo 1110 iL 5V „i, * L W V LVI V V L ł L li ta ił i .g i[ 00” laimitIt 11,1/ Lc AtL1VasmLklIiVI to-s 1 bdo „ . lIC uli to Os;mi. 4 M.iuj O 10 1iOl ol.; V „„ VILI V I iIi3,i4VLVLW 0,0 LO 5fLW kokc „ 1in .LO, Lit w;tn, W .1100 1 15W ta I J - cki Kit 1 iLitil „u - o L L OWt I 5 r” O JźCn „o flV” u, mk o”y s pagon. a .tk,cin 1 1 „ .„WiOŹ „4 01,0. LVL O „OO I V .si; tu mol K IiI iii li Iii st..aJi siO nik< ieoimokam Omoz W) ia”e LO J „LWILIO11IJO LI,”t Nm 1 flIVL.LVL VV,_. V 0 J Vi Ol! no „oę, krab. L tato i O 1351 ll- L k Itl iyii” i fJi;, L 014 do1acuuc ub cu „ I LIII, palto. makio LO iii sali s 1)an. oo „l, L W I Li -kl rŁ by zlItwioow i;mo QW5Ji.I Q3,VPiV,V*V _ VVO:V,I V i,V VL”Oa”i/L Ii „ 1. - L I Li_1 L/LO) L OL yb nie Jais b.a. .iaois,i 1 ii L l[ 01 I itL kitl łILILO Lv u I i ssał „koti ho L L LI O i L id iib W 11, łowi 0; I IL CILV LO /3VV JVLK [ilu I i bOLI S ttLL1Klt I „ LO u I oo Wił Ico (5 L I Oai lin I iL 110 LILIO -h IVVL1IV V V I I „LIV isOl. 0 :.„„ VV5 10 L L kps.LiOL 1, 3 I 110 t um, t 1; oo ki s I L „L lISIO IVOII Li ia u i ŻL i on un kLILVSVO 3 /10110 IW CiJ1 tfl 1 *00 uLi 1F 1 iLiiiOsiS OC/itl” as ,il 1 „Li LO I ko a, - L .111 L 1V LO.VV*VV Vi:LV - 11 V, - L
  3. 3. ic k kkc;c a raczej aaacza iimi duzr ciałx tak in spiowadzaj4 one „b hdy pow aral z Ich zywccin pochłonDa z „noa ii sama un, pa eii ani jiawdiiwy, ani naturalny. leci albo bai dzo głęboki jakby półminrć n e Nadal orozy on w Atijce sprowadza ą sny na I 4 alI o tc krc iki i pły tki zin4cony iidziadłaini, jakkokink hywa nawet moir ki losu Iakiisi lidii i i kapłani na jcdnii ic bi ci 4 4 czyoinnia na iyie r 1 czy n i h%ha łalwo in zgodził, o ile nin praninz kłomi raczn dni woia afy cl di ze 1 kKoił ciaw 10 limy zyz z inc i asnc ly i i żt ej di iku ji La lo moi wipołbieiadnn widzą rzeczy inin;4cn ja czi GdyF y mas przeciwnic wino było cl in a K i D midiI nylIi, K itnicjace nici iuicq ch za ani nin npiu, ni nn. 4 mają p Ni8oy tez Ania araos ci szy sikim zmycia ąc yoi ci i a ic poi ępossac c,c. nin aidywano ich nastroju frywolnym ani ospały ii, ani rozwnelo p la dno i nie i napc hi ar sobie trunkieni i inc as ai ku n.e pc tel11 irch na I i n.ow ą iniarę owiznm zawsze panują nad oh4, pełni Są roziąd ono c io F do iwiątyni Mnę tez wynoci i sic i. y c ni słaci ci a ly nadci4a wie zor i [rankiem], 8 apora zapelnia się ludimi, nie uci dy nyc i ak iii c Heik nów, jaki harhaizyncc 1 cl I i znuaci k O e dnznniki, i aort jesli do pozna o nocy inien yo nie pracują Bo sen łan cc 4cy a lic nap wypowiala iłowa ci ta eiUaui cia ic K dem c nino przeoio nie. ak Icipot> cmy pan. co niewolnikowi uci mitr n c sina, lak cii c pan n. wszy sikici i ą a i cc i anicie, in ka [001 czą ka K ujarzmiony oinni: oni zawsze wydają się wolni wyprosto icOci cis aza za t isic ich haik co jucha Nioil Kc a ca iani a zasypia 4( pizy;mują sen czyiią duszą, tolez ani nie zzywaj się z łoza y się h cl an ii i al I janynii lizl c ą ontun.”u, F Ją bobU iwa, ali nie zęsą cię mn strachu przed jakiins Lyciowym niepowo main ani ciiączysz rIo lcpc kcroisołi ()h J zł unę li Jji. ocm D is,c takich ludzi. zaosze irzczwc zachOwują równą miarę w obu tic wy lal cii, py szałK cni os aon podclar i cl ar i wy c y cl r auiitin ji iac I nie uinpając zadnnj z nich, sypiają Oni zatem najsiliacznin; o ala fil n.ofia w Kimi spraw ają im ci laki c K al )1n4 joli F rii nn. wiZĄ, 3 o to bezsenns, „ wunaiaiiniy akt ci „tc”uciehie ten je nak 4i I Jl,iniu Ft iz I ta łoocinyiai poty niem i ilalfcc I SCO lup F I ław n.k,cni 15 ol ir poruzcj z oinu jaki li huc jii a1y ci li c xxxv” F cm wc I wct „W 3) ytan4 4 all/li ual K i I iicwjj lIc ci ii ci wrc cum ze inow sztuka chyba najbardziej bobki spośrod lii K li ruaicjytnosci jest znacznie latwiejsic. pdy dusza nie uiepła zamrocze xxxv” I przez wino, In z swobodnie inoze skupi sw ją uwapę, W rzeczy Sanie ci, 1 ci y a o i a się ihiunac leniem inow, a ktory cl poeci zwą *swykładaczainpa, G tak tom nawiali na ił miso m Ft ni ctouiad m, ic i yslępują ki wyjasniania widzen sennyrh nie zapytawszy pierwej )lIc i i oz iwiadam, c Kmol ma awc 1 F cci ą Ku e cianie f oscl 10 sniącnpo I as jamnu je p13041 Jcsli na przykład cii zcnie nastąpiło o pierwszym mc 9 dz kl „1 k”n. pwn. y K ił i in izn. je za zdra 54 wyrc mim, duszy ho działanie na iz I ha iii L za jr c Ił L as zmiano ic i W m ul ci c 1114 ia c ci iakic lici i wyklucz inc Gdy r mak 1 J n.ci I iii c 10 luc mc on, icd,” cal li c in la Ka lIc człowiek spi pierwszym ci im r D ohio ci ociy ci plęł akr yrzez win utiając jesz ze dur ha ci ki 1 Krc pil ia uj twoja uiiądic ic, I cliii t li aIcl jazie in riapc j oj k łaaan L jako lidzie inadrzy, odmawiają tłu c ia iK inc. j K oiyi cl ci ja S c lic, I ci a ci idz „n, a c iaK cpn iiinicrnania sa m im z opowie, skoro opłasza ni Ka i In jr li i dci z I Ii i e yuui araz jasn i wykazy Kc li s I Gick w penie i s cizi ck i nicnucnu Aiaifiaraa cl r u „ iii ci ca! in k ki M as ucz chi ha Oiklcic o om yn kr
  4. 4. „„Y •i... i”,.,, c”c 34 k 3 tSar basU) ją ko L SS Y iUniek j4 -y OOIU Oli L Li. % Yą0 milO, Ł n 4 Li a unku dla pokri na Luk arzczhy r edutz” ja „Nie noidiku f „OSZĘ li a jitim luC 4 SfOjOl CL 31 311 L li Sil Ofl 3011W • „JL 4LLS,SIIL ŁLLd, tIK li/i,4,/4 i”.,L 1, 1014 51 Gaaes Z OT tamts; I. O iW i0 03,01010 ton i aom mi bida ti go n ka) I i an a nełni wz )L Y ni ()ccazo, „4”L. d; OL SIĘ tKI [3w uj k,a kto L Iz it 10 I H k cs Id) aoFo o nura n aao y Kazdzio zaoR, to. t a k Ja t się, za t o jus Oli gI it (adtLi Ii I ki K o u o pt iywa go y gotĘ, iahy na diii, 1 in st gil az u 1 Lii mon. w aklL Jidnyai Iji rio O.o.. 54 oli puc i •.i bi L liIL -- 3 Y 101. J IHŁY d Dlaicga nit t na a n trany zł lYyicka kl O F n onego n ti ŁkL kto oo Li mbn podiom In. ak a I Lagos. 35:. Chzał XXX IV Y Zza ak” Y.ti”tC: Łi”YLi, LOlit leci: LiYi LO Li”IYCŁII a,, O . L -. L - J -„„Y, „a -141, „J.,O,,,,, Lia O Y) I mll”F Sil lIl laLę iYIliLgll.4f Ol cikiolan „j H alt lica XXX I YLLY”L •L”tLa”al/lo 10 LLY,LaY;,. LO 1440; „lI i L4,il, ai o Ol 115 sks,” Iii H tł Wi tY L 11 Lii 15,2 iaot ta) Dainisa L J I J.i 11W Yl0 li fl W. t” ojoo „: kici alto. z k di laml Lit nic drw0 „aLi L,”- niani dii Yi nLl”n,a „ n nic Ligii in o dL I I. ił F n oLli — O 1 r4 ł .„ • .L,ILL taK KJL, Yii „LYKLIILIiCn aa n zadnich LLIiL ;lnYjJl iII” jo I 441013. !o s. iii/Y 314” 114) LII kosa na kim”, n in,L u z haimo Ci,. /10 4K li 10 LILII. YLYi)J1l1}ailCgl -„I •jt3 Lit I ka s ił I YiCliIał F 01i1 flLIYiY „„ -l LO akYin 4 ist IIi .11 Z 1 i a in •łlai.i „„:I, ao -lO” 110 1iL1”CłLz” dYL O }LlYY4”L4a „ta, lO-m. t”,m;it ‚„ „ „ Y i,3,alI2 YLnL. s”s SanY L XXX X 1 p a-bloni iro IŁ „a ni, I ItY „Lii 14 L O II i l410 5 L nLLnYln- Lic ;t li I I LI 10 pia 1111 „I )t”iaia”4 L;hi YL1O”a 0LŁW1)”Y F o ni ołiliocias mk K,tlo jaz SLY tY L Yn,n C Li 4 lL soila ki_L Y 05,10015 illit Y Landzie .lłklLni al L 4 II „ I 540.3 L os „„u-,l -c a k, 1,1.4 nI i,o noojnaj .„PLlIOiidYZ joint „„ iaol SLO Ilil”OYK, amt „zdnak a 0 żL I IL „I lOulil,Cifl „4 L OL Li 0• 405 a.Y/Cpi t4tliia łOILI I 515 lin! Lafli il:rLclcusm ks li ił Li S Y Yzę”.linaslro;ILn” I ara”linic;io I ii 0101 .łli I 10 5ZI I nn 4 YLL1 L L° Lir gadzi lut/Y” YtSIĘbLL malin li „II. W iL L lła na iaw t. „i L a. 1, •„„YL.YY oI 1.50,0 St a 1 LLILL,.”4 Y,L2JŁ,, 1, lit ąi nyI, .LiYtlm4,” Hal LL,Otzin 10ul” ob, lin, noidY flIICIILIIL Y - Ł t IlI LI OL 114a51 L a 51001 fialO/t Irkkinm ak i 1 II al 1001 Y L 4 143 n u Y „la z ilęły tli 4 O I Ia k I i 4 lItY t L L, Ii lIn UIY I ia lin lOLki ApIL „i ni: Il,ta Li 5 -„ o „V ISK, iL i40tZ” JaliLt Li Y” „. •„L • •„ LLY LL 3; OLi 15. - „a- „ tal_bil -:1 .0 O _„3, - „osst L,J.LL.LL0L1O.LlJt,L1”._ „1, 1 i ho Y L 5 YLL 4 I_LOb OL l f LI aloz; ioliit zbłąkani w „a Li „L O1ląiSJ4i4j / L L LI i”YYini0O Y” L „.„a,a,L,,,,L,YL ;Ka”zea;concgt; L lIKa j/LIk” Y ItLiL Li” iw ta. nikt tu K LI Y S l10L linIOna 5)”” „ . Li. K.L I L,Lill”nLLzciLanaLnIcaslii ali, „n” lit 1111) IL llLtYpLti alI iOlatL L 3 YY.ILYI4OL1CY Li i i Y Y 4)4.8k O Y „ 41 i44I oUonmz 1 ; LII Liii skł 1 t g I. ihiia pil/tu/t 41” 00 Y 514 315 „ IL ali ali 5 . 41,,”,,,”: LI-Y, 4]Yl,.lL_Lli IUmLLOliLL”IILI.LJLS.Y I lI 5,LLC 1” I 10 L Li” I L L I I L 4 CL • - „ L” • • „ ji O II

×