Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota sains tahun 5

25,640 views

Published on

Sains Tahun 5

Published in: Science
 • Login to see the comments

Nota sains tahun 5

 1. 1. 1.1 memahami mikroorganism adalah sejenis hidupan Tidak halah dilihat dengan mata kasar I I ___ r . ;V : Ly _ I Qçqjwtgwça e l ' ` l T: : l Mewabah "i i ii ' I I I orang busuk/ buruk 53"? " Dah mengemnang I ditumbuhi Iculat han"
 2. 2. 1.1 Ntemahalni sebahagian mikroorganism merbahaya dan sebahagianniya membawa abaikan Sebahagian mikroorganism merbahaya Dan sebahagiannya membawa kebaikan fine m basu h tangan Kebaikan _ jug? " Minum air masak Membuat roti, "vi-s . , _ . Boleh P k. T Q _ tapeutempieibaia meme abkan* enya lt utup mulut u. hidung bila batuk dan bersin F` Sakit perut Campakfbatuk ' i p Penyaizit Keracunan Gigi reput ' »I ` g -k * . . v 3- I m: ana” emg' Konjuntivmsibeguk *i* ' i 'HV Makanan reput rosek
 3. 3. .' / As! " FBUGG" C"3~: n &time-va Scratch-cenah 4.# I / -f V . . ? A z , - 4x ' v - ` . (h . g n` ` _1 °V` _ ' . ñ . - . " - . I g; - "ugm ___ c . A; . f _- 'ne-farr- . Je u-. ce--- H. ? ~~: ') I r- 'gw-N' ' m D” , ~ . itu `Q'. "a- ~'*`1 _ f', __ _ d. o. . 'a `l ya& o ; $1 o : h: a * -1 - ' ^ ». - . - . f o. 'Ma " g' . k - se- to. - L . gse . a . ' Kemandirian -f ' **W ' “g I . a SDESIES . ' ~ M L» ' , - _ '. tumbuhan -{ ° °'“"' -, "”`, ._ - : asngneh g . ' . letupan ~ ' - IG'- ; Ms Ntah; 0 u' - : aan : :cas-n 'c. ,.' -f : ten: :o: tren-u; Haw/ an - . ras 121%; - &mutu "-' - sama 12:51 o *Juga memzuwgr BEJ a ; atas ? umax /5 - : amung: :: ngan - H' 'm2
 4. 4. mmm m m magma” Us. *r . I `* a 2.1 s". lo haiwan l _. . . x llllill IOIIIIO g 1.. .& s 5 Kemandirian spesies (Muthahari menjga Telutdatv anaknya lvugkdatlabch-Aabmikmwar. .I 'I*IIIIIOCICO; IIOIOOIIIIUIIIIII ? Kenapa hinaan Inet-njaga ; ilmuan anaknya Manustilrmk : lol: atau: onoInoIoIuouonoIn-nclnln W 5” s
 5. 5. 3.1 Rantai makanan V` tut Peng: 'ass 'n hsñv: 1 - . V-: m b' *ps r: 'm' : wdznmecenew . a . . hera-vo', u: : -n ro'. cmn-eo' men. : wew Hu& v: -: Hu' an* yrg -la- ? In wn- 'ya-g -fu- t. -:. `-n- _ T--': -. n- dr "iwa- Si-(I ` Yrgñ- 51': * cz'. c-'nwu-'zrgfu-c g(. -. ng. ..” '. *in -Iu-r bh I' 31-:3. ñiuri: : tid; -. ao. - U n-n' sc: n[n Ee o'- -r-'xn -cu-r "yl 2-"72- . I'[[. 'I II"2V' 'h 'III' 'yl-j -Iu~ 'a ral- Yrgñ" : -; -rV-nnargn SC'<. I' 14': * 714.1:- 'Jl u~n- *r V). Hn-'zr. ; -:~. 'I° ' f. I: 71-31* - u : -bu- 'ñnñrn *- *Li in-Esti 'ou-n' ru-: -nr Ta' 'dio-r 'za-u n c__, ,=, 01-31- : -c-nlr Hlwl' '{I'| -uu- L-: s 'i' SI' 'n un' 31'; 'n ' 'Jn I- -rñ -nh-r gp
 6. 6. .. . proses pembentukan ( Rantai makanan kepada ) gratan rrakaV , _____ L. - aan aru Siratan makanan "'93 ”k” “mk” Kepada sesetengah Dalam habitat m' "mbah" 'bbm Spesies han/ van jka “me” Populasihahvanlpada , saya maha ”m ini; ”Seunssh ham” hiakanan saha'a Pgmggngn ; gag-gga Hah-van a I: : 1 n: Sap' ? apa as? nina-gw : azan Yassir: tesnna`~len Rambah team lepas: 59335,' 'll 5011021' 04233111113 1:'1 Marang-Ita: :
 7. 7. -Untukmduwn a ` , a p , -Bqkannxdupan - - - rvanjyanann I untu-; aerreraia . _ -orosas : :m : K ' °d_ ~; ._1 . D e " . .. ' v' oergerskgoarnafas erapa tena°a m "m" en dq y = =` diperlukan -Sumb-rtenaga utama -Hasihan hatta dan tenaga -Behan vanghasiiêzan tenaga daripada tenaga kimia
 8. 8. M ENYIASAT TENAGA DAN DAYA _. -` T W. r mn * J a a h I k s. a a . . u r. .. . u a . ,. D. .. . : . c a n m m m m. 1 E H ku b H . k f. a a a m a S. .. m a. m. H. + . . I- n a U 9 m m u. .. . e m n . . . . w . m E. e u. . 9 A. . 3 a n o. . _ . .a . k. . U I. a. L v v . r. a 5 Y k. . . .. s . m a n . 2 . I a u. .. C C r a V: m. . . .. a a . a u. . d k I . aa um u. .. n o& D . x n k % a. . E a . % n u . J t T t D: W E o& d. . b . Un m u n E W u rm r. w a m m . m m E b D. B am a k U t n e . D 31:52 : zaza: 1.2 Ten tenaga -: 'w-`: -) tenaga ha`aa+ tenaga tanya tenaga `-: 'r7a-> tenaga 'I-: Herf-z h unt. .k o w k k . D . a / .. I 3 J. .. . .W . n .1 u. .m . . a . k, , . .a m. 0.0, »I m w: : I 31331531
 9. 9. M ENYIASAT TENAGA DAN DAYA Sun-ter - -, ._ Eng: yan; :Weh °“""'" - 4 'as asi" Dgantcseiepas Erna& 9” d; ` : Igunaun a? , ' ` `- F' “i'm” : rang atu s: 'ar. angin Tenaga bnleh diperbeheru 1.3 tenaga yang boleh Diperbaharui dan tidak Boleh di erbaharui . enepa gunakan tenaga dengan bijaksana Sesatengah tenaga Tia): tcieh içer» Eahamlselepas “L"5"5333" d-ksuna, ,, pencemaran *utu; su5te1:~ *utuçsçslarrpu . '1s', 'en_7"o: a tdak Ik: menlng-. Vuzn ` E713:
 10. 10. [angka h-[a ngF-: ah Hasma rn alan . ,_yA [ELEKTRIK la» Sumbm/ J. - ; Eem atian eleh-ctrik 13"* ma” Kejutanelvelctrik Langkamanaaar- simbomanknmvvnen keselamatan bila I menggunakan ' [I alatan elektrik . -~ 4934-'. J! . HSEHTIJHEEITIEEILZJ* n. H. r. la' aka” #mangu basri lagi ? ramai-Wrati L pertigaan v ' criztfr-zs-cni"
 11. 11. “t” %%% j , alay Ah $51-- Bergerakizlalam satu garis ' lurus . RE 'a, Hha j 1 ' I a : -Imani ; I * ~ ' ' P. - Cñ "HW W WE memancar pada ebjek dan dipantulkan sem UII a da n kelihatan pada mata kita Bagaimana bayang- ~ i: : t b nt k “ ayang Er E u kaleidnskep Bilaeahaya atau seba hagianea haya cermin UiHEIIHFEIgDIEH g ebjek Iegap »' g 3: Q 5173-” v ^ *n-e. .! *NH T Clhlfi
 12. 12. d a hiiarg Kesan haba pada n. a 0 r. U . uh u u. . n E m a P a m a u. . . a B bahan gan teknik n. .. 8 membaca Suhud yang betul dan tepat H U a. . nl a h. m E U: .. nl 8 m
 13. 13. udara. 1.1 bahan terdiri daripada papajal, nauair dan gas &Hat-sifat gas Menu punyai l berat _ . . Bentuk Isipadu tidak tetap Bule h. di mam patkan tidak tetap &Hat-sifat pepejal Sifat-sifat ~be~bair ~ . A Bentuktetap e. u titlaktetap imunfmwmwtafil
 14. 14. 1.2 PERUBAHAN KEADAAN BAHAN l: pepejal -ocecair { peleburan l pe nyejatan Cecair-o gas '02712521 a' : 5:21; 1 621 an; paus 'caci' mengena" tanpa! pa: : an. : u' -. 'aefuu pa: : acar: 15 san. : d gas -ocecair 7- I kondensasi I l" 'r' : y cecaswpepejen pendidihan " ! I M . 9 . .
 15. 15. L3 hlemahami kita: : air _ _ Membentuk awan Kepentingan Blf dan hujan Pergerakan air di persekitaran Bahan berubah bentuk Dalam proses kitar air i- Gas 9 cecair (kondensasi) 5-# Cecair_'__, ga5 I I u Tntisan air menjadi (penyejatan) T__ semakin besar - terlalu berat-) hujan ____1__
 16. 16. mengelak hidupan akuatik daripada Musnah dan kepupusan Mengelak jangkitan penyakit Alasansumber air bersihmestilah Untuk perubahan dalam membentuk awan dan hujan Memastikan sumber Airyang bersih 1.4 Menghargai kepentingan sumber air Cara-cara menjadikan 1 hialafvisi __ sumberair bersih - -* ` Membersih sungai Kempen kebersihan air
 17. 17. j 2.1 Sifat-sifat asid, alkali dan neutral Menemukan bahan asid, alkali dan neutral melalui Kertas litmus Menemukan rasa bagi bahan Berasid dan beralkali ? alibi-m kami kesimpulan tentang bahan Berasid, beralkali dan Tari: o 4 bahan ketus litmus
 18. 18. ~». , . . r' epentinvan . ... Menentukan a ) ll . /' ' “ . t buruj fTlUSlm l l Menunjuk arah l I , V" i( 1.1 n*en*ahan*i Buruj / I ( Apakah buruj ; uerbmpuan t stan; yan; k l-lerrtetui: ::raktertertu " T* ”ii *ang dapat : What : - lanapX K' ' ' Laya; 12,71;
 19. 19. /"/ "~”"~ BUNILBULAN DAN j Bumiberputar lvlATAHARL-D) Dadapaksilwa Bumi berputar dan Bulan berputar pada paksinya »H " Bulanberputar dan “ pada masa sama bergerak mengelilingi 2.1 dalammasayang d ? xnrh , _ an a a an , Pergerakan Bumi, Bulan sama befdaf _ 4, ' D M t h _ mengelilingi 4 , 711,- w a" a a a" ` Matahari f; _. -, f, $ Perubahan panjang dan kedudukan bayang- bayang berlaku setiap masa Bulan dan Bumi j Bergerak mengelilingi Matahari dalam Masa yang sama Bumi berputar dari Barat keTimur
 20. 20. Ma lam han' Siang X _ hari ' Matahari Bm , , _t i Waktu malam hari adalah * Waktu slang ha" adalah apabila bahagian bumi apabila bahagian bumi i ' yang tidak 'nengadap menghadap matahari 2A/ z' - 1x Matahari , Kejadian siang dan malam Kejadiansiang dan malam berlaku . ::l Apabila bumi berputar di atas pa ksinya mm*
 21. 21. 2.3 Fasa-fasa Bulan [perbatasan bentuk-bentukbulan yan; damn daripada Bumi) i Penerangan fasa-fasa bulan Bulan tidak bercahaya Bulan kelihatan cerah kerana pantulan cahaya matahari . ~ ~ 1- anak bulan, 2- bulan sabit. h @j: ' 3- bulan separa, 5- bulan penuh
 22. 22. 1.1 Struktur bentuk-bentuk objek Bentuk-bentuk objek Kenalpasti bentuk-bentuk struktur 1 J, hemisfera _ J j' j] Silinder L , / * , Kiub Kuboia Slliraer I f' , H ` L A _ w- V 7 A t `i"x i 5 . *- r ~ . r' Kubold Siera Sfera Piramid Kun
 23. 23. Lg Kestabilan bentuk objek kestabilan (kiub, kun. silinder) Kekuatan dan Kestabilan bahan Luastapak (lebih besar luas tapak, l ebih stabil) kekuatan berat (lebih berat. lebih kuat)

×