Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Depenent de l'hàbitat en què habitin aquestes
subespècies es poden reconèixer tres formes bàsiques en
la closca que es rel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Totuga galàpagos

104 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Totuga galàpagos

  1. 1. Depenent de l'hàbitat en què habitin aquestes subespècies es poden reconèixer tres formes bàsiques en la closca que es relacionen amb la manera de vida de les tortugues. Una closca amb forma de cúpula és característica d e l e s t o r t u g u e s g e g a n t s que habiten en ambients humits, com a l'illa Santa Cruz o en alguns volcans de l'illa Isabela. Aquesta forma els permet desplaçar-se entre la densa vegetació s e n s e q u e d a r a t r a p a d e s e n t r e l e s b r a n q u e s . Aquesta tortuga consumeix gran varietat d'aliments, aquests inclouen baies, líquens, f u l l e s , c a c t u s i t o t a m e n a d 'h e r b a . P o t c o n s u m i r f i n s a 80 l l i u r e s d 'a l i m e n t p e r d i a i c o m m e n j a t a n p o c a p o c , p o t d e m o r a r m o l t e s h o r e s p e r NOM CIENTÍFIC: C h e l o n o i d i s n i g r a T A X O N O M I A : R E G N E : M e t a z o a S U B R E G N E : E u m e t a z o a B R A N C A : B i l a t e r i a G R A U : C o e l o m a t a SÈRIE: D e u t e r o s t o m i a P H Y L U M : C h o r d a t a S U B P H Y L U M : G n a t h o s t o m a t a S U P E R C L A S S E : T e t r a p o d a C L A S S E : R e p t i l i a S U B C L A S S E :

×