1213 Threads [2] Programació concurrent

249 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1213 Threads [2] Programació concurrent

 1. 1. PROGRAMACIÓ CONCURRENT Recursos per la concurrència
 2. 2. PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA LA PROGRAMACIÓ CONCURRENT?(1) Per la utilització completa del processador(2) Paral·lelisme entre laCPU i els dispositius d’E/S
 3. 3. PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA LA PROGRAMACIÓ CONCURRENT?(3) Per poder expressar elparal·lelisme potencial queexisteix per fer que més d’unordinador es pugui utilitzar perresoldre el problema.Per exemple, per trobar la sortidaa un laberint.
 4. 4. PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA LAPROGRAMACIÓ CONCURRENT?
 5. 5. PLATAFORMA D’EXECUCIÓ CONCURRENT
 6. 6. PROGRAMES CONCURRENTS I PROCESSOSUn programa concurrent es concep com un CONJUNT DE THREADS o FILS DE CONTROL.Cada THREAD executa una única activitat seqüencial.Cada THREAD s’executa en el seu propi processador virtual executant independentment accions d’acord amb l’activitat que tingui associada .Els THREADs concurrents intercanvien entre ells missatges amb informació i missatges de sincronisme.
 7. 7. ASPECTES DELS PROCESSOSCada entorn de programació concurrent necessita establir algunes característiques sobre els seus processos:  Naturalesa dels processos.  Jerarquia dels processos.  Mecanismes de inicialització.  Mecanismes de finalització.  Formes de declaració.
 8. 8. NATURALESA DELS PROCESSOSEls processos poden ser:  Estàtics: Són instanciats al començament del programa. El programador es declara explícitament.  Dinàmics: Són creats durant l’execució del programa, en funció de les dades.En funció dels processos que poden existir en un sistema es classifiquen com:  Sistema tancat: S’ha de tenir un coneixement en temps disseny (estàtic) sobre els processos que construeixen en el sistema i la seva activitat.  Sistema obert: El número de processos que constitueixen el sistema varia en el temps de forma que no es pot predir (fase de disseny), per exemple, perquè crea dinàmicament processos.
 9. 9. JERARQUIA DELS PROCESSOSEls processos d’un programa es poden organitzar en:  Estructura plana: Tots els processos són equivalents. Evolucionen i finalitzen independentment (processos UNIX).  Estructura jerarquitzada: Entre els processos existeixen unes relaciones de dependència amb estructura d’arbre. Un procés no finalitza fins que els processos que en depenen no finalitzen.
 10. 10. INCIALITZACIÓ DELS PROCESSOSInicialitzar un procés és transferir-li, després de la seva creació, la informació que requereix per caracteritzar-lo individualment.Existeixen diferents categories:  A UNIX, cada procés és inicialment una rèplica del seu pare.  A JAVA, en la creació s’estableixen uns paràmetres de incialització.  Després de la creació, el fill comunica amb el seu pare i rep la informació de incialització.
 11. 11. FINALITZACIÓ DELS PROCESSOSExisteixen múltiples formes de finalització d’un procés:  Quan la línia de flux de control assoleix el final (amb èxit).  Quan es produeix una excepció no atesa (amb fallida).  Quan un procés executa una sentència “self terminate” (amb fallida).  Quan el procés és avortat per un altre procés (amb fallida).  Quan es dóna una finalització coordinada “terminate” (amb èxit).  O bé, mai..
 12. 12. DECLARACIÓ DE PROCESSOS CONCURRENTSDeclaració per sentències estructurades cobegin procés_1, procés_2, .., procés_n coendDeclaració com a components de bloc procedure Pare; process procés_1, begin .... end; process procés_2, begin .... end; begin ... End;Bifurcació (fork) ...... {if (fork()==0) { ... } // Solament s’executa en el procés fill else { ... } // S’executa solament en el procés pare }Invocació no estructurada
 13. 13. ESTATS D’UN PROCÉS
 14. 14. ESTATS D’UN PROCÉS EN UN ENTORN MULTIPROCÉSDiagrama bàsic d’estats d’un procés en temps real
 15. 15. CLASSES RELACIONADES AMB ELS FILS El llenguatge de programació Java proporciona suport pels fils (un fil és un únic flux d’execució dins d’un procés) mitjançant una interfície i un conjunt de classes. La interfície de Java i les classes que inclouen funcionalitat:  Threads  Runnable  Object Thread
 16. 16. CLASSES RELACIONADES AMB ELS FILS Thread És la classe responsable de produir fils funcionals per altres classes. Per afegir la funcionalitat de fil a una classe, aquesta es deriva de Thread i s’ignora el mètode run. La classe Thread també defineix els mètodes start i stop.
 17. 17. CLASSES RELACIONADES AMB ELS FILS Runnable Java no suporta l’herència múltiple de forma directa. Aquesta interfície proporciona la capacitat d’afegir la funcionalitat d’un fil a una classe implementant la interfície.
 18. 18. CLASSES RELACIONADES AMB ELS FILS Object No es tracta d’una classe de suport als fils. La classe Object proporciona mètodes com wait, notify i notifyAll.
 19. 19. CREACIÓ DEL FILS A Java, la creació de nous fils és molt més ràpida que la creació de nous processos. A Java, en el procés de creació de fils, hi ha dos mecanismes que ens permetran portar-ho a terme:  Estenent la classe Thread.  Implementant la interfície Runnable. En ambdós casos, s’ha de definir un mètode run.
 20. 20. CREACIÓ DEL FILS La classe Threadclass classeConcurrent extends Thread { // .. Mètodes Aquesta és la tasca que serà // .. Atributs CONCURRENT public void run () { // .. Sentències // .. Sentències class ElMeuPrograma { public static void main (String [] args) { classeConcurrent tasca1, tasca2; tasca1=new classeConcurrent (); Declaració i creació tasca2=new classeConcurrent (); d’objectes (NORMAL) // .. Més sentències tasca1.start(); Iniciar tasca1 concurrentment tasca2.start(); // .. Més sentències amb main (). Invocar a tasca1.run() i tornar immediatament.
 21. 21. CREACIÓ DEL FILS La classe Thread - Conclusions Un objecte concurrent pertany a una classe que estén Thread. S’ha de tornar a definir el mètode run () que especifica la tasca concurrent. L’execució de la tasca concurrent es realitza mitjançant el mètode start () (heretat del Thread)
 22. 22. CREACIÓ DEL FILS La classe Thread – Exemple: Filclass Fil extends Thread { La classe de la que els objectes public fil (String str) { han de ser concurrents super (str) // invoquem directament al constructor } public void run () { La tasca que serà concurrent for (int i = 0; i <10; i++) { System.out.println (i+” “+getName()); try { sleep ((long) (Math.random() *1000); Atura l’execució del fil } catch (InterruptedExecution e) {} (“dorm”) } System.out.println (“Fi “+getName ()); } }
 23. 23. CREACIÓ DEL FILS La classe Thread – Exemple: Testpublic class VarisFils { Pas 1: Creo de la classe que llençarà els fils public static void main (String [] args) { fil u, dos; //s’intstancia el Thread u=new fil (“Hobitton”); Pas 2: Invoco a l’operador dos=new fil (“Mordor”); new per crear els fils //Inicia el que tingui el seu mètode run() u.start(); Pas 3: Invoco al mètode start () dos.start(); de cada fil. Aquest mètode System.out.println (“main no fa res”); arrenca el fil e invoca el mètode } run(). }
 24. 24. CREACIÓ DEL FILS La interfície runnable Implementar la interfície Runnable és un altre mètode per construir fils. Presenta algunes variacions: Principalment, en el mètode main. Per incialitzar un objecte derivat d’una classe que implementa la interfície runnable hem de declarar que es crearà un nou fil i que aquest s’ha d’inicialitzar amb el mètode start().
 25. 25. CREACIÓ DEL FILS Thread vs. Runnable Si tots dos mètodes fan el mateix, quan haigd’heretat de Thread i quan haig de implementar Runnable?Si la classe ha de ser derivada d’una altre classe (per exemple, la classe Applet), s’utilitza el mètode runnable. En cas contrari, senzillament, s’hereta de la classe Thread.
 26. 26. CREACIÓ DEL FILS Thread vs. Runnable A Java no hi ha herència múltiple: O heretes de Thread o heretes d’Applet o de qualsevol altre classe. class rellotge extends Applet extends Thread { }class rellotge extends Applet implements Runnable { }• Puc heretar d’Applet• Puc implementar la funcionalitat dels fils
 27. 27. CREACIÓ DEL FILS La interfície Runnable: Implementació Consisteix en declarar una classe que implementi Runnable i sobreescriure el mètode run() public abstract void run() Dins de run() incloem el codi a executar pel nou fil. A continuació, crearem un objecte de la classe Thread dins d’aquesta classe.  Al constructor de Thread li passem com argument l’objecte de la nova classe (instància d’una classe que implementi Runnable): Thread(Runnable objecteFil, String nomFil) Per últim, cridem al métode start() amb l’objecte anterior. Synchronized void start()
 28. 28. CICLE DE VIDA D’UN FILTransició entre estats d’un thread

×