Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentació Assemblea AMPA Casp. 30 de novembre de 2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

More Related Content

Similar to Presentació Assemblea AMPA Casp. 30 de novembre de 2020 (20)

More from oriolllop (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Presentació Assemblea AMPA Casp. 30 de novembre de 2020

 1. 1. Assemblea AMPA Curs 2020-21
 2. 2. 0.- Qüestions formals Inscripció a l’Assemblea: https://forms.gle/QHS3i9uXiDziegkF7 Total: 205 pax 4rt ESO: 17% 2n Batx: 13,2% 3er PIN: 12,6% Link a la reunió: https://meet.google.com/ueb-eyhx- pyv?hs=122&authuser=3
 3. 3. Ordre del dia: Dilluns, 30 de novembre 0.- Qüestions formals 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Resum memòria d’activitats curs 2019/2020 3. Lectura i aprovació del tancament del pressupost del curs 2019/2020 4. Lectura i aprovació del tancament del Fons d’Orfanesa de l’any 2019/2020 5. Renovació dels membres de la Junta 6. Aspectes d’especial seguiment per part de la Junta curs 2020-21 7. Lectura i aprovació pressupost 2020/2021 8. Informació sobre proposta nou model de gestió del fons d’Orfanesa + debat 9. Activitats de les comissions 10. Calendari de les properes reunions 11. Precs i preguntes 12. Votacions (Objectiu: 21.15h. Final 21.30h).
 4. 4. 0.- Qüestions formals L’actual reglament de l’AMPA Col.legi CASP no estableix cap norma en relació a la possibilitat de cel.lebrar reunions virtuals.
 5. 5. 0.- Qüestions formals Article 40 del RDL 8/2020, 17 de març. Contempla l’adopció d’una mesura legal en matèria d’entitats de dret privat que consisteix en la possibilitat de celebrar reunions dels seus òrgans col·legiats de manera no presencial. Resolucions del PROSICAT on es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública i es continua facultant a les associacions i fundacions perquè, tot i que no estigui previst en els seus estatuts, puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència i altres mitjans telemàtics.
 6. 6. 0.- Qüestions formals CCAPAC: Entitats jurídiques que no tinguin expressament prevista en els estatuts la possibilitat de fer reunions de manera telemàtica: SÍ que poden fer reunions d’aquesta manera fins el 31 de desembre de 2020.
 7. 7. 0.- Qüestions formals Cal disposar de mitjans electrònics que reuneixin aquestes condicions: a. Garantir la identitat dels membres i les persones que els supleixen. b. Garantir el contingut de les manifestacions i el moment en què es produeixen. c. Interactivitat i intercomunicació entre els participants en temps real. d. Disponibilitat durant tota la sessió. e. Sense interferències externes. f. Seguretat de les persones que hi participen. g. Manteniment del quòrum de constitució. h. Llibertat en la participació en els debats i deliberacions. i. Secret d'aquestes deliberacions (si la reunió no és pública)
 8. 8. 0.- Qüestions formals Control de la participació a l’Assemblea Reunió i votació telemàtica
 9. 9. www.ampacasp.blogspot.com 1.- Acta de l’any anterior Aprovació per assentiment
 10. 10. Pre Covid (fins març de 2020) - Reunions amb direcció 04.12.2019 13.01.2020 10.02.2020 21.02.2020 - Disciplina positiva - Conferència expert Lluís Soldevila - Curses solidàries Magic line – Sant Joan de Déu - Xerrada Vicky Bernadet - Reunió DOP - Covid: - Mercat de calaf - Sant Ponç 2.- Memòria d’activitats
 11. 11. Post Covid (març – juliol 2020) - Sopar solidari - Rebuts escola Neguits, problemàtiques, propostes,... en motiu del confinament Rol actiu de delegats de curs i de classe Reunions, feedback i diàleg constants AMPA-escola / escola-AMPA Reunions i posta en comú amb les AMPA de la resta escoles Jesuïtes Educació Reunió dels directors de les escoles, presidents AMPA Actualització de la proposta de l’escola, reducció de quotes i ajuts COVID. 2.- Memòria d’activitats
 12. 12. Iniciatives destacades: -Reutilitzem - Paradeta preCovid -Esports - Reunió equipacions futbol sala - Continuïtat projecte motivació entrenadors - Reunió GPAC/escola – Colònies i campaments -Pastoral - Missa familiar els diumenges - Activa’t amb Jesús -Sostenibilitat - Petició cantonada verda - Proposta jardí vertical i projecte més verd a l’escola - Presentació projecte plaques fotovoltaiques - Manifestació “Prou contaminació” 2.- Memòria d’activitats
 13. 13. 3.- Tancament pressupost 2019-20 Ingressos Pressupost Real Romanent Curs 2018-19 8.447,48 8.447,48 Quota pares 31.320,00 25.142,00 Total 39.767,48 33.589,48
 14. 14. 3.- Tancament pressupost 2019-20 Despeses Pressupost Real Despeses bancàries (gestió de rebuts) 1.000,00 307,71 Publicacions 1.000,00 600,00 Accions socials i solidàries (Migrastudium) 0,00 0,00 Escola de Pares 1.000,00 517,50 Festa de l’Orla i Mopi, final etapa Primària i ESO 1.500,00 300,00 Quota federació FCAPA 550,00 544,40 Despeses de funcionament 500,00 152,71 Mercat de Calaf 1.100,00 1.100,00 Sopar Solidari (aquest any hem repartit la solidaritat amb el Salvador Gavina x no haver-se realitzat Mercat de Calaf i Sant Ponç) 4.500,00 1.900,00 2.600,00 Accions Pastorals 3.000,00 1.800,00 Paraescolars 5.000,00 3.125,00 Complement al DOP 6.800,00 3.000,00 Beques i ajuts alumnes 2.000,00 2.000,00 Ajuts alumnes COVID 5.000,00 Actes 2.500,00 0,00 Formacions específiques (xerrada xarxes socials – Vicki Bernadet) 4.200,00 160,00 Total 34.650,00 23.107,32 Romanent 5.117,48 10.482,16 2.600,00 Santa Anna 3.000,00 F. Gavina
 15. 15. 4.- Tancament Fons d’Orfenesa AMPA 2019-20 Entrades Sortides Suficiència Romanent FO a data 1/09/2019 218.467,82 Quota pares 45.165,60 Interessos 0,00 Prestacions 43.580,20 Total final 220.053,22 Suficiència (Objectiu mínim 3) 5,05 Curs 2019-20 Famílies INFANTIL I EP 1 ESO 6 1r BATX 3 2n BATX 3 Total 13
 16. 16. 5.- Renovació membres de la Junta AMPA Junta de l’AMPA (esquerra a dreta) Reyes Serra (vocal) Natàlia Riera (copresidenta) Oriol Llop (copresident) David Rovira (secretari) Mafalda Sánchez (tresorera) Norma Salas (vocal) Susana Itarte (copresidenta)
 17. 17. 6.- Aspectes d’especial seguiment. Junta curs 2020-21 1. Seguiment temes COVID Informació i seguiment per part de l’escola . Reglaments i protocols Proposta creació nova comissió COVID 2. Fons d’orfenesa. Consulta a totes les famílies 14 desembre Assemblea Extraordinària 3. Recuperar quotes de l’AMPA. Recordatori d’autoritzar pagament. Consentiment de dades 4. Renovació de la Junta de l’AMPA. Nou equip 2021-22 Interessats enviar mail a: ampa.casp@fje.edu
 18. 18. 7.- Proposta de pressupost AMPA 2020 – 21 Ingressos Pressupost 2019-20 Real 2019-20 Proposta 2020-21 Romanent 8.447,48 8.447,48 10.482,18 Quota pares 31.320,00 25.142,00 28.840,00 Total 39.767,48 33.589,48 37.122,16
 19. 19. 7.- Proposta de pressupost AMPA 2020 – 21 Despeses Pressupost 2019-20 Real 2019-20 Proposta 2020-21 Despeses bancàries (gestió de rebuts) 1.000,00 307,71 750,00 Publicacions 1.000,00 600,00 1.000,00 Accions socials i solidàries (Migrastudium) 0,00 0,00 0,00 Escola de Pares 1.000,00 517,50 1.000,00 Festa de l’Orla i Mopi, final etapa Primària i ESO 1.500,00 300,00 1.500,00 Quota federació FCAPA 550,00 544,40 550,00 Despeses de funcionament 500,00 152,71 500,00 Mercat de Calaf 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Sopar Solidari 4.500,00 1.900,00 4.500,00 2.600,00 Accions Pastorals 3.000,00 1.800,00 3.000,00 Paraescolars 5.000,00 3.125,00 3.500,00 Complement al DOP 6.800,00 3.000,00 5.000,00 Beques i ajuts alumnes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ajuts alumnes COVID 5.000,00 5.000,00 Actes i curses 2.500,00 0,00 500,00 Formacions específiques (xerrada xarxes socials – Vicki Bernadet) 4.200,00 160,00 1.500,00 Total 34.650,00 23.107,32 31.400,00
 20. 20. 7.- Proposta de pressupost AMPA 2020 – 21 Ingressos 37.122,16 Despeses 31.400,00 Romanent 5,722,16
 21. 21. 8.- Proposta nova gestió Fons d’Orfenesa AMPA  És un fons que anem dotant els pares a través de quotes anuals i que té per objectiu cobrir el cost d’escolaritat dels alumnes que pateixen la mort d’un pare/mare o tutor.  Aquest fons anualment rep els ingressos dels pares que paguem la quota a través de l’AMPA  I cada any, des d’aquest fons, es paguen les prestacions als alumnes que ho requereixen  El fons està dipositat a un compte corrent titularitat de l’escola 46.712 € Entrada quotes 45.000 € Sortides prestacions 13 Ajuts: 2 INF, EP 7 ESO 4 BTX Quota (es manté): 42,50€ 1 fill 50,50€ 2 fills 60€ >= 3fills 220.053 € Què és el Fons d’Orfanesa?
 22. 22. 8.- Proposta nova gestió Fons d’Orfenesa AMPA • L’escola, a través de la Fundació Jesuïtes, realitza una auditoria anual (amb auditors externs) • A l’auditoria de l’any passat es va demanar a l’escola que traspassés aquest fons als seus titulars, ja que la situació actual no és regular. • L’escola, per tant, ens demana traspassar la titularitat d’aquest compte corrent a l’AMPA, donat que els diners són en realitat de l’AMPA i no de l’escola. Plantejament situació • Per una banda cal realizar aquest canvi de titularitat del compte corrent de l’escola a l’AMPA. Això genera certes dificultats/dubtes • Alhora, ens fa plantejar a la Junta l’idoneïtat de seguir amb aquesta gestió del Fons d’Orfanesa i obrir el debat d’adoptar una solució a través d’una compañía aseguradora • Hi hauria per tant tres possibilitts per al futur:  Seguir com fins ara (Fons d’Orfanesa gestionat per l’AMPA)  Contractar asegurança a través d’una companyia amb la gestió de l’escola  No tenir ni FO ni assegurança Problemàtica de la situació actual?
 23. 23. 8.- Proposta nova gestió Fons d’Orfenesa AMPA Cal estudiar quines implicacions fiscals pot tenir el fet de traspassar un compte corrent amb aprox 200 mil € a l’AMPA. Caldria justificar que aquests imports els ha anat cobrant l’AMPA a través de rebuts anuals. Canvi titularitat compte corrent Les assegurances ofereixen solucions mitjançant una quota anual que cobreix les prestacions de manera molt similar a la solució actual que gestion l’AMPA; però hi ha algunes diferències que cal tenir en compte. Fons d’Orfanesa Assegurança Què cobreix? Mort pare i/o mare (criteri estrictament contractual) Mort o invalidesa pare /mare o tutor (flexibilitat en el criteri) Cobertura per l’alumne Escolaritat a Casp Escolaritat a Casp o altra escola Qui cobreix? Els associats a l’AMPA Tots els alumnes Responsable gestió AMPA Asseguradora Cost anual 42,5€ (1 fill) 50,5€ (2 fills) 60€ (>=3 fills) Aprox 50€(*) per fill 01 02 Migrar a una solució a través d’assegurança ! ! Opcional ! A decidir en Assemblea Extraordinària Accions i decisions a prendre? (*) Possibilitat de dues modalitats, una estándard d’aprox 50€ per alumne, I una altra opció d’assegurança amb participació de beneficis que encareix uns 14€ per alumne I en cas d’haver benefici (ingressos menys prestacions) un percentatge del benefici es queda per a reduïr l’import de les quotes. Obligatori !
 24. 24. 8.- Proposta nova gestió Fons d’Orfenesa AMPA Preguntes freqüents • A qui cobreix? Al pare i mare o tutor legals de l’alumne (sense cap restricció d’edat, professió, enfermetat). • Es obligatòri adherir-s’hi? Sí, ha de ser per a tots els alumnes • Cobreix menjador, paraescolars? Depén del que es contracti (augmentaria el cost) • La precepció de la prestació tributa? Depèn del beneficiari. Si ho és l’escola no tributa. • Els preus varíen anualment? Sí, en funció de la sinistralitat poden variar. • L’assegurança paga als que estàn gaudint de la prestació actualment? No, es cobreix amb el romanent del Fons actual
 25. 25. Convocatòria d’Assemblea Extraordinària pel 14 de desembre 2020 8.- Proposta nova gestió Fons d’Orfenesa AMPA
 26. 26. Reutilització Esports Sostenibilitat Sopar Solidari Pastoral Mercat de Calaf Sant Ponç Comunicació 9.- Recordatori comissions AMPA Comissions per organitzar activitats i fer seguiment de temes de l’escola. Interessats en col.laborar i participar en alguna d’elles o teniu algun dubte, queixa o suggeriment us podeu adreçar al mail de l’Ampa (ampa.casp@fje.edu) o fer-ho a traves del xat.
 27. 27. Pastoral 9.- Recordatori de les comissions AMPA Crida al voluntariat (oscar.fuentes@fje.edu) Atenció infancia Ajuda als immigrants Persones sense llar Cooperació internacional
 28. 28. 10.- Properes reunions AMPA Dilluns, 14 de desembre. Assemblea Extraordinària. Fons d’Orfenesa Dilluns, 25 de gener + Reunió per etapes Dilluns, 22 de febrer. Jornada de formació. Conferència. Dilluns, 22 de març
 29. 29. 11.- Precs i preguntes
 30. 30. Link per a les votacions: https://forms.gle/1dhXzm2WNvjK4H749 - Tancament pressupostos 2019-20 - Tancament Fons d’Orfenesa 2019-20 - Ratificació dels membres de la Junta - Aprovació Pressupostos 2020-21 12.- Votacions
 31. 31. ampa.casp@fje.edu http://ampacasp.blogspot.com ampacasp @ampacasp Contacte @ampacasp
 32. 32. Curs 2020 - 21

Editor's Notes

 • Are your classroom colors different than what you see in this template? That’s OK! Click on Design -> Variants (the down arrow) -> Pick the color scheme that works for you!

  Feel free to change any “You will…” and “I will…” statements to ensure they align with your classroom procedures and rules!
 • Are your classroom colors different than what you see in this template? That’s OK! Click on Design -> Variants (the down arrow) -> Pick the color scheme that works for you!

  Feel free to change any “You will…” and “I will…” statements to ensure they align with your classroom procedures and rules!

×