Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació per a entitats culturals

722 views

Published on

Primera de les dues sessions per a la Taula de Cultura de Badalona.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Comunicació per a entitats culturals

 1. 1. COMUNICACIÓ X A ASSOCIACIONS CULTURALS SESSIÓ PER A LA TAULA DE CULTURA / 17 DE NOVEMBRE DE 2010 1Monday, November 15, 2010
 2. 2. LA CERTESA EN LA INCERTESA La comunicació, avui, es desenvolupa en un marc canviant, en transició, complex. Tanmateix podem dir que: S’ha trencat la relació unidireccional emissor-receptor: nous mitjans, nous referents. Hi ha una necessitat per les informacions presentades de forma immediata, enllaçada i compartible. L’auge de l’oferta es dóna en paral·lel a una percepció (realitat) de saturació de la informació. ‘Triar’ és tan important com ‘dir’. Els vincles entre les persones (a partir d’interessos, causes o problemàtiques) s’enforteixen gràcies a les xarxes socials. 2Monday, November 15, 2010
 3. 3. LA CERTESA EN LA INCERTESA Les noves oportunitats: L’augment dels emissors és una oportunitat perquè diversifica l’agenda informativa. Nous mitjans o plataformes troben amb més facilitat el públic objectiu (especialització). Les xarxes socials esdevenen una eina per la difusió de continguts, però també, i principalment, un instrument de transformació, vertebració i visualització. En definitiva: podem estendre millor els valors pels quals treballem, arribant amb més eficiència al nostre públic. Disposem d’eines per calibrar els nostres impactes i és fàcil ajustar l’estratègia. Tot plegat per un cost molt menor al que era tradicional. 3Monday, November 15, 2010
 4. 4. ... I TANMATEIX, AIXÒ ENS OBLIGA A ALGUNES PREGUNTES... Hem d’estar sempre connectats? Oportunitats i servituds de les xarxes socials. Sí. Explorar la formació d’un comunity manager. Apostar per fórmules amb facilitat d’edició, accessibilitat, indexació, portabilitat i una mobilitat ben resolta. Calendaritzar actualitzacions (compte amb el ‘diferit’!) 4Monday, November 15, 2010
 5. 5. ... I TANMATEIX, AIXÒ ENS OBLIGA A ALGUNES PREGUNTES... Qui diu què? i com? les xarxes socials desafien la manera com ens expressem (registres, complicitat...) i obliguen a reconsiderar els protocols de comunicació interna. També qüestions relacionades amb la intimitat (i  seguretat). És important elaborar un ‘llibre d’estil’ que doni indicacions sobre el to (tu/vostè; interacció directa o no; què és comparteix i com; es mostren exemples personals...). Com s’elabora aquest ‘llibre’, com se’n valora el desenvolupament? Necessitat de crear un grup de comunicació transdisciplinar dins l’estructura. Assessorament en qüestions relacionades amb intimitat i seguretat (google groups per fer correus massius, etc.) 5Monday, November 15, 2010
 6. 6. ... I TANMATEIX, AIXÒ ENS OBLIGA A ALGUNES PREGUNTES... Com evaluem allò que fem? ja no es tracta de tenir moltes visites, sinó de la reputació de la nostra feina. Del criteri quantitatiu al qualitatiu. Algunes eines: Google Analytics, Klout... 6Monday, November 15, 2010
 7. 7. ... I TANMATEIX, AIXÒ ENS OBLIGA A ALGUNES PREGUNTES... I principalment: com escoltem? (és a dir) com aprenem? la incorporació de noves veus en la comunicació fa que, avui, l’escolta activa sigui clau no només per poder reaccionar davant d’una incidència, demanda o confusió... sinó per la capacitat de detectar i incorporar talent a la nostra feina. Estratègia de comunitat a Twitter i FB. Explorar l’ús d’eines avançades com hootsuite o per compartir continguts i generar participació a través d’eines wiki o de Google Docs. 7Monday, November 15, 2010
 8. 8. EL PLA DE COMUNICACIÓ Què? Quin és l’objecte del pla de comunicació? Comunicació d’activitats? Posicionament? Comunicació interna? Generació de debat? Participació? Venda/oferta de serveis? Quins són els missatges clau del pla? Quins indicadors faré servir? Qui? A qui l’adreço? Socis, simpatitzants, públic potencial? Com? De quines eines i protocols disposo. Qui són els impulsors del pla: personal tècnic i polític. Quins fluxes segueix la informació: comandament. Quines eines faig servir? ELSINGREDIENTS 8Monday, November 15, 2010
 9. 9. EL PLA DE COMUNICACIÓ MISSATGE + INSTRUMENTS + INDICADORS ENSÍNTESI 9Monday, November 15, 2010
 10. 10. EL PLA DE COMUNICACIÓ MISSATGE + INSTRUMENTS + INDICADORS ENSÍNTESI el que fas + el que representes de quines eines i de quines mans disposes com t’assegures que tot serveix d’alguna cosa 10Monday, November 15, 2010
 11. 11. EL PLA DE COMUNICACIÓ MISSATGE + INSTRUMENTS + INDICADORS ENSÍNTESI el que fas + el que representes de quines eines i de quines mans disposes com t’assegures que tot serveix d’alguna cosa ‣ Missió + valors ‣ Objectius ‣ Públic potencial ‣ Pla d’impactes: activitats previstes, declaracions, propostes... ‣ Durada ‣ Organigrama ‣ Protocol de decisons ‣ Eines ‣ Revisió del pla ‣ Indicadors previstos. 11Monday, November 15, 2010
 12. 12. AQUESTS SÓN ELS INGREDIENTS Pàgina web: prioritzar solucions flexibles, modulables, amb RSS... codi obert. Blogs: t'ajuda a construir la comunitat (en especial a través de comentaris), estableix el to i els continguts principals. Eina de contingut. Eina 'port'. Linkedin: xarxa professional. Una bona eina per a articular xarxes d'experts, participants en congressos. Youtube/vimeo: publicació de vídeo, facilitats per fer embed als propis blogs o webs. Flickr: publicació de fotos. Picasa pot ser interessant (és menys social). Twitter: intercanvi d'informació, difusió de continguts, comunitat. Facebook: eina 'hub'. Comunitat. Delicious: eina per compartir enllaços. Aplicacions de geolocalització: foursquare, eines de google. Trobar (i oferir) informació? Aplicacions per a Iphone, Ipad, Android... PLADECOMUNICACIÓ 12Monday, November 15, 2010
 13. 13. AQUESTS SÓN ELS INGREDIENTS Pàgina web: prioritzar solucions flexibles, modulables, amb RSS... codi obert. Blogs: t'ajuda a construir la comunitat (en especial a través de comentaris), estableix el to i els continguts principals. Eina de contingut. Eina 'port'. Linkedin: xarxa professional. Una bona eina per a articular xarxes d'experts, participants en congressos. Youtube/vimeo: publicació de vídeo, facilitats per fer embed als propis blogs o webs. Flickr: publicació de fotos. Picasa pot ser interessant (és menys social). Twitter: intercanvi d'informació, difusió de continguts, comunitat. Facebook: eina 'hub'. Comunitat. Delicious: eina per compartir enllaços. Aplicacions de geolocalització: foursquare, eines de google. Trobar (i oferir) informació? Aplicacions per a Iphone, Ipad, Android... Ah! i també tenim la nota de premsa! PLADECOMUNICACIÓ 13Monday, November 15, 2010
 14. 14. INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ 14Monday, November 15, 2010
 15. 15. QUÈ VOLEM DIR, DE QUÈ DISPOSEM, A QUI ENS ADRECEM? 15Monday, November 15, 2010
 16. 16. QUÈ VOLEM DIR, DE QUÈ DISPOSEM, A QUI ENS ADRECEM? 16Monday, November 15, 2010
 17. 17. COM ES PRENEN LES DECISIONS? 17Monday, November 15, 2010
 18. 18. ALGUNS EXEMPLES 18Monday, November 15, 2010
 19. 19. Espai intern de treball Òmnium Badalona 19Monday, November 15, 2010
 20. 20. elsgenis.org 20Monday, November 15, 2010
 21. 21. http://www.pontdelpetroli.blogspot.com/ 21Monday, November 15, 2010
 22. 22. la sargantana.org 22Monday, November 15, 2010
 23. 23. bluesiritmes.cat 23Monday, November 15, 2010
 24. 24. badalonatransparent.org 24Monday, November 15, 2010
 25. 25. ALGUNS EXEMPLES 25Monday, November 15, 2010
 26. 26. LES NOVES MANERES D’EXPLICAR: LIVING STORIES 26Monday, November 15, 2010
 27. 27. NOVES AGENDES PERIODISMO CIUDADANO / CANAL SOLIDARI 27Monday, November 15, 2010
 28. 28. CREACIÓ DE COMUNITAT GREENHORN CONNECT / BOSTON 28Monday, November 15, 2010
 29. 29. ALLÒ QUE VOLS DIR... A LA BUTXACA 29Monday, November 15, 2010
 30. 30. ESTRATÈGIA DE BLOGS THE GUARDIAN 30Monday, November 15, 2010
 31. 31. LOCAL, LOCAL, LOCAL THE WASHINGTON POST 31Monday, November 15, 2010
 32. 32. ÚS DE GEOLOCALITZACIÓ NY TIMES + FOURSQUARE 32Monday, November 15, 2010
 33. 33. EL ‘SUPER’ USUARI RODALIA.INFO 33Monday, November 15, 2010
 34. 34. OBSERVATORI DE MITJANS NEWS TRUST (+ MEDIA.CAT) 34Monday, November 15, 2010
 35. 35. MÀRQUETING VIRAL GREENPEACE KIT KAT 35Monday, November 15, 2010
 36. 36. INFORMACIÓ AL MINUT L’ALTRE RELAT 36Monday, November 15, 2010
 37. 37. NOMÉS MAPES? LES EINES IMPREVISTES 37Monday, November 15, 2010
 38. 38. L’ALTRA PRESENCIALITAT RODES DE PREMSA ONLINE 38Monday, November 15, 2010
 39. 39. INCORPORACIÓ DE VÍDEO TALKING ABOUT 39Monday, November 15, 2010
 40. 40. ELS ALTRES DEBATS COVER IT LIVE 40Monday, November 15, 2010
 41. 41. ELABORACIÓ DE LLISTES 41Monday, November 15, 2010
 42. 42. PARLAMENT 2.0 ELS TWITTER DIPUTATS 42Monday, November 15, 2010
 43. 43. 43Monday, November 15, 2010
 44. 44. TOTA LA INFORMACIÓ A... delicious.com/oriolllado/web2.0 44Monday, November 15, 2010
 45. 45. GRÀCIES! ens llegim a twitter.com/oriolllado! 45Monday, November 15, 2010

×