Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

семінар методистів

123

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

семінар методистів

 1. 1. План засідання 1.Презентація методичних рекомендацій та планування роботи з дітьми (Перспективне,щоденне планування,планування роботи гуртків). 2.Інноваційні освітні технології як засіб та умова реалізаціії програми ,,Дитина,,. Перегляд практичних заходів з дітьми. 3.Висновки.Пропозиції.Методичні рекомендації.
 2. 2. Пріорітетні завдання на новий навчальний рік 1.Активне використання інноваційних технологій, які сприяють розумовому, емоційному і моральному розвитку дошкільників. 2.Підвищення професійної майстерності вихователів під час впровадження програми розвитку навчання і виховання дітей від 2-7 років.
 3. 3. Впровадженя ідей С.Ф.Русової в навчально- виховний процес С.Ф.Русова Лизогуб О.М. Імпровізоване музикування: розкриття музичних талантів через імпровізацію у музиці і русі Клязника Ю.Б. Каленіченко О.І. “Пізнати світ розумом і серцем” В.О.Сухомлинсь кий Демченко Л.Г. Ткаченко І.М. «Ігровий сендплей».Засн овник К. Юнг. Ільченко Н.В. Дьомнкіна В.М. «Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання».Л. Шульга Хорт С.В. Гуліцка С.Г. Технологія «Ранкові зустрічі» Бодько О.М. Методика навчання раннього читання дітей дошкільного віку.Глен Доман Ведмеденко М.А. Психолого- педагогічне проектування Шибко Ю.В. Кольчуріна Н.І. “Робота з казкою з використанням методів і прийомів ТРВЗ”Л.Б.Фесю кова Харченко С.В. Колосова Ю.В. Теорія розв’язання винахідницьких завданьГ.Альтш уллер Заулічна О.В. Банк даних використання інноваційних технологій у дошкільному навчальному закладі №27
 4. 4. Розклад занять на 2014-2015 н.р. № понеділок вівторок середа четвер п'ятниця 7 Віконечко в природу 9.00 Музична скарбничка 9.30 Зростаємо дужими 9.05 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 9.30 Математична скарбничка, сенсорика 9. 00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.20 Зростаємо дужими 9.05 Мова рідна, слово рідне 9.30 Дитина у довкіллі 9.00 Музична скарбничка 9.30 8 Мова рідна, слово рідне 9.00 Зростаємо дужими 9.20 Математична скарбничка, сенсорика 9.00 Музична скарбничка 9.50 Дитина у довкіллі 9.00 Зростаємо дужими 9.20 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.00 Музична скарбничка 9.50 Віконечко в природу 9. 00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 9.20 4 Зростаємо дужими 9.05 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 9.30 Віконечко в природу 9.00 Музична скарбничка 9.30 Зростаємо дужими 9.05 Дитина у довкіллі 9.30 Математична скарбничка, сенсорика 9.00 Музична скарбничка 9.30 Мова рідна, слово рідне 9. 00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)9.20 10 Музична скарбничка 9.05 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) 9.20 Психолог 9.40 Математична скарбничка (1-логіка, 2-констр.) 9.00 Зростаємо дужими 9.20 Музична скарбничка 9.05 Дитина у довкіллі (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) 9.25 Мова рідна, слово рідне9.00 Зростаємо дужими 9.20 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.45 Віконечко в природу) (1-природа, 2-екологія 3-космос, 4-досліди) 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація 9.20 Психолог 10.00 5 Віконечко в природу (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) 9.00 Психолог 9.20 Дитина у довкіллі 9.00 (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) Зростаємо дужими 9.40 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 10.00 Мова рідна, слово рідне 9.00 Музична скарбничка 9.30 Психолог 10.00 Математична скарбничка 9.00 (1-логіка, 2-констр. Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.20 Зростаємо дужими 9.40 Музична скарбничка 9.05 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) 9.30 1 Дитина у довкіллі (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) 9.00 Музична скарбничка9.20 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)9.00 Мова рідна, слово рідне 9.25 Психолог 9.50 Математична скарбничка (1-логіка, 2-констр. 9.00 Музична скарбничка9.20 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 9.20 Зростаємо дужими 9.40 Віконечко в природу 9.00 (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) Психолог 10.20 Музична скарбничка 2 Віконечко в природу (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.40 Психолог 10.00 Математична скарбничка 9.00 (1-логіка, 2-констр. Психолог 9.20 Музична скарбничка 10.10 Мова рідна, слово рідне 9.00 Зростаємо дужими 9.55 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 9.20 Музична скарбничка10.10 Дитина у довкіллі 9.00 (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) Зростаємо дужими 9.30 3 Дитина у довкіллі (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка)Мова рідна, слово рідне 9.00 Зростаємо дужими 9.35 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 10.00 Віконечко в природу 9.00 (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) Мова рідна, слово рідне (Грамота) 10.20 Психолог 10.20 Зростаємо дужими 9.00 (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.25 Музична скарбничка 9.55 Математична скарбничка (1-логіка, 2-констр.) 9.00 Психолог 9.30 Зростаємо дужими 10.00 Мова рідна, слово рідне 9.00 Музична скарбничка 9.50 10 Мова рідна, слово рідне 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація)9.25 Музична скарбничка 9.50 Математична скарбничка 9.00 (1-логіка, 2-констр Зростаємо дужими 10.00 Зростаємо дужими 10.30 (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) Грамота 9.00 Психолог 9.00 Музична скарбничка 10.30 Віконечко в природу 9.00 (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.25 Музична скарбничка 10.45 Дитина у довкіллі 9.00 (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) Психолог 9.40 Зростаємо дужими 10.00 6 Мова рідна, слово рідне (звуковимова) 9.00 Віконечко в природу (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) 9.30 Зростаємо дужими 10.05 Психолог 10.30 Мова рідна, слово рідне (звуковимова) 9.00 Математична скарбничка (1-логіка, 2-констр) 9.30 Музична скарбничка 10.45 Мова рідна, слово рідне (грамота) 9.00 Дитина у довкіллі (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) 9.30 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 10.00 Зростаємо дужими 10.20 Мова рідна, слово рідне (звуковимова) 9.00 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія) 9.30 Психолог 10.30 Мова рідна, слово рідне 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.35 Музична скарбничка 10.30
 5. 5. Методичні рекомендації: формуванню колективу, розвитку навичок спілкування, розвитку соціальних навичок; створенню позитивного настрою в групі.
 6. 6. •практично застосовувати набуті знання й навички у взаємодії з дорослими та ровесниками; •реалізовувати своє природне прагнення діяти творчо, активно виявляти своє ставлення до людей і середовища;
 7. 7. - підвищується гнучкість і рухливість нервових процесів; - розвивається дрібна моторика і координація рухів; - знімається фізичне і психічне напруження; - збільшується працездатність; - вдосконалення вольових якостей; - тренування дихання; - подолання бар'єрів у спілкуванні; - поліпшення і активізація виразних засобів спілкування: пластика, міміку, мова; - пробудження фантазії та образного мислення; - звільнення від стереотипів і шаблонів - шлях до творчості; - розвиток психічних процесів; - формування соціальних навичок.
 8. 8. Створити таку психолого-педагогічне середовище, в якій усе зосереджено навколо дитини- людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця.
 9. 9. «Музичний дивограй » програма роботи в групі з пріоритетним музично-естетичним напрямом для дітей дошкільного віку Удосконалювати вміння дітей не лише чути,а й сприймати класичну музику під час реалізації програми.
 10. 10. Мова рідна, слово рідне (звуковимова)9.00 Віконечко в природу (1-природа, 2-екологія, 3-космос, 4-досліди) 9.30 Зростаємо дужими 10.05 Психолог 10.30 Мова рідна, слово рідне (звуковимова) 9.00 Математична скарбничка (1-логіка, 2-констр) 9.30 Музична скарбничка 10.45 Мова рідна, слово рідне (грамота) 9.00 Дитина у довкіллі (1-днс, 2-українознав., 3-мор.-етичне, 4-економіка) 9.30 Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліпка,аплікація) 10.00 Зростаємо дужими 10.20 Мова рідна, слово рідне (звуковимова)9.00 Зростаємо дужими (1,3-ОБЖД, 2,4-валеологія)9.30 Психолог 10.30 Мова рідна, слово рідне 9.00 Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання) 9.35 Музична скарбничка 10.3 Форми взаємодії з батьками Батьківські збори. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В Оформлення тематичних папок "Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку Анкетування батьків "Домашні логопедичні зошити. Спрямовувати роботу логопеда та вихователів для успішного усунення вад мовлення у дітей дошкільного віку
 11. 11. Вокально- хореаграфічний «Веселі краплинки» Клязника Ю. Б. Івакіна-Шкуліпа Г. І Театральний «Казкова мозаїка» Каленіченко О.І. Образотворче мистецтво «Барви веселкові» Хорт С.В. Ейдетика «Гралочка- розвивалочк а» Халімон О.Г. Степ- аеробіка Шапарець Л.І. Екологічний «Чарівний світ природи» Стовпник Л.М. КРАЇНА ФАНТАЗЕРІВ Демченко Л.Г.
 12. 12. Методичні рекомендації: •Збагачувати досвід дітей позитивною, гуманною взаємодією з природою, розширювати екологічно-ціннісні контакти з рослинами, тваринами, об’єктами неживої природи. •Робити висновки про те, як людина може зберегти природу та використовувати набуті знання на практиці. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Жива та нежива природа Тваринний світ Рослинний світ Екологічно- доцільна діяльність у природі
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 орієнтування в деталях конструктора ЛЕГО Вміння конструювати за уявою Вміння конструювати за вказівками2 Методичні рекомендації: 1.Конструювати рухомими механічними моделями за інструкціями. 2.Формувати навички конструювання з дрібних деталей. 3.Ввідавати перевагу завданням,які носять проблемний характер.
 14. 14. Керівник: Демченко Л.Г. 0 10 20 30 40 50 60 70 вміння сприймати твори мистецтва розвиток технічних навичок розвиток фантазії у дітей Методична рекомендації: Удосконалювати зорове сприйняття дітей Розвивати зорово-моторну координацію Формувати плавність, ритмічність і точність рухів
 15. 15. високий р. середній р. низький р. достатній р. Результати діагностування абстрактного мислення у старших дошкільників на початку року. Методичні рекомендації: 1.Завдання для дітей подавати в різних формах:у вигляді моделей,схем,площинного малюнка,усних інструкцій. 2.Використовувати принцип наочності та наростання складноті.
 16. 16. Розвивати творчу уяву, фантазію, вміння бачити незвичайне в плямах, випадкових відбитках, створювати цікаві образи, композиції; Ознайомити з художніми засобами та прийомами малювання,елементи художньої грамоти. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Розвиток фантазії Розвиток творчої уяви Вміння сприймати твори мистецтв
 17. 17. Форми роботи під час вивчення та впровадження програми виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина”  Виступи;  Діагностичне опитування педагогів;  Функціонування консультативного центру на базі ДНЗ для батьків діти яких не відвідують дошкільний заклад;  оформлення інформаційних стендів в куточках для батьків щодо впровадження програми «Дитина»;  Педагогічні читання;  Групові та індивідуальні консультації;  Семінари-практикуми

×