Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ins cv lloc_estudi

435 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ins cv lloc_estudi

  1. 1. CONDICIONS PER A LESTUDIExplica quina és la teva situació respecte a: LLOC D’ESTUDI ESTRIS • T’ha de permetre concentrar-te: • Has de procurar que tot el material sense sorolls, distraccions... (llibres, apunts, quaderns, llapis...) • T’ha de permetre treballar estigui endreçat al seu lloc, per poder- còmodament: taula i cadira lo utilitzar quan el necessitis. adequades, llibres i material a l’abast, • Quan t’asseguis a estudiar, has de i bona ventilació, il·luminació i tenir-ho tot preparat, perquè no t’hagis temperatura. d’aixecar a cada moment i no perdis • Ha d’ésser un lloc “teu”: sense que ningú no interfereixi, no et remeni les coses, no te les desordeni... EL LLOC D’ESTUDI El lloc d’estudi hauria de tenir una finestra o un balcó.VENTILACIÓ Si estudies molta estona en un lloc tancat hauries de ventilar-lo cada 2 o 3 hores, per substituir l’anhídric carbònic per oxigen.TEMPERATURA Hauria d’estar entre 18º i 20º. Ni massa fred ni massa calor. Sempre que sigui possible, hauria d’ésser natural.IL·LUMINACIÓ Si has d’estudiar amb llum artificial, no ha d’ésser brillant ni massa potent. La llum, natural o artificial, t’ha de venir del costat esquerre, si ets dretà, i del costat dret, si ets esquerrà. Si no pots disposar d’una habitació per a tu sol, procura no coincidirSILENCI amb d’altres a l’hora d’estudiar. Si estudies amb música ambiental has de tenir present: a) La música amb lletra distreu. b) La música clàssica és relaxant, el rock crea tensió. c) La música lenta ajuda a crear un clima propici per al rendiment intel·lectual. d) El volum ha de ser baix. Una bona postura evita lesions i dolors musculars. Convé canviar dePOSTURA postura de tant en tant. Cal tenir present: a) La cadira no ha de ser tova. Ha de permetre descansar els peus a terra fent angle recte entre la cama i la cuixa. El respatller ha de ser recte. b) La taula ha de ser adequada a la teva alçada. Ha de tenir una amplada suficient per poder estudiar còmodament.Estratègies destudi – Lloc destudi (Montse Talavera) 1
  2. 2. CONDICIONS DEL LLOC D’ESTUDI Respon el següent qüestionari i després completa: SÍ NO ~1 Hi ha pòsters i coses penjades a la paret que et puguin distreure?2 Entra llum a la teva habitació?3 No estàs còmode a la teva habitació perquè fa massa calor?4 Al teu lloc de treball hi ha prou espai?5 No estàs còmode a la teva habitació perquè fa massa fred?6 Tens la cadira adequada?7 Tens un llum damunt la taula?8 Encara que els treballs en equip no són massa freqüents, acostumes a estudiar amb companys i companyes?9 Lhabitació és a prop dalguna font de soroll, carrer, patí de veïns, aparell de televisió, ràdio,...?10 La taula és prou ampla per treballar-hi?11 Acostumes a estar malhumorat, cansat, sense ganes de fer res, preocupat? Condicions del meu lloc Com les puc millorar? d’estudiVentilacióTemperaturaIl·luminacióSilenciPostura Estratègies destudi – Lloc destudi (Montse Talavera) 2
  3. 3. ANÀLISI D’IMATGESEstratègies destudi – Lloc destudi (Montse Talavera) 3
  4. 4. ANÀLISI DE SITUACIONSLlegeix la situació i respon a les preguntes que se’t plantegen.En Marc estudia Tercer d’ESO. Amb el a-Quines són les errades méscanvi de cicle les coses no li van massa alarmants que està cometent enbé. A la primera avaluació ha tret tres Marc en la seva manera d’estudiar.suspensos que l’han sorprès perquè nose’ls esperava.El lloc on estudia en Marc, és a dir, el seupetit racó d’estudi, és d’allò més agradablei atractiu. Allí pots trobar tot tipus dediscos, col·leccions de cotxes, motos,futbolistes, cantants, artistes... és a dir, allòés com un petit museu ple d’afeccions iatraccions, en el qual l’ordinador per ajugar a marcianets o a la lliga de futbol ésl’atracció principal.Estudia generalment estirat al llit, amb latelevisió o la ràdio encesa i, sovint, la seva b-Quines coses haurien d’estarmare l’obliga a baixar el volum perquè presents en el seu « racò d’estudi » imolesta a la seva germana, que està en no hi són ; i quines haurien deuna altra habitació. Si hi ha futbol, aquell desaparèixer d’allí.dia deixa l’estudi per a quan s’acabi elpartit. És a dir, estudia sense un horari fix,quan li ve de gust, que sol ser poquesvegades. Quan està estudiant, s’aixecafreqüentment, de vegades per a veure ambqui està parlant el seu pare a la sala,d’altres, per a fer una visita a la nevera ; detant en tant treu el cap per la finestra per aveure si passa la Susanna, la seva veïna,que torna de la classe de ballet.Però els dies immediatament anteriors ales avaluacions, això sí, es fa un fart depencar. Estratègies destudi – Lloc destudi (Montse Talavera) 4
  5. 5. Es queda despert fins a altes hores de la c-Què li aconsellaries a en Marc perquèmatinada. Matina, es pren algun cafè a la segona avaluació no li passi eld’amagat per no adormir-se. Fa alguna que li va passar a la primera?“xuleta” i fotocopia els apunts de classe adarrera hora, poc abans del control. Nopren apunts a classe i mai no va a lesbiblioteques: diu que fer esquemes isubratllats és perdre el temps…En Marc ha decidit que a la segonaavaluació no li passarà el que li ha passata la primera. Per això desitja que tu i elsteus companys li doneu un cop de mà, fentla següent activitat. AUTOAVALUACIÓAmb quines de les situacions que tens a continuació t’identifiques més?Ë Treus bones notes, però a canvi d’un esforç molt gran.Ë No saps organitzar-te el temps, per això, mai no trobes el moment adequatper estudiar.Ë No pots concentrar-te.Ë Treus notes molt baixes malgrat que t’esforces molt.Ë No estàs atent a classe.Ë Et costa aprendre les coses de memòria.Ë Llegeixes molt a poc a poc.Ë Et costa distingir allò que és important d’allò que no ho és.Explica breument quina és la dificultat més gran que tens quan estudies: Estratègies destudi – Lloc destudi (Montse Talavera) 5

×