Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Periodo de adaptación

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Periodo de adaptación

  1. 1. Colexio Sagrada Familia.Aldán Educamos xuntos Educación Infantil
  2. 2. Período de adaptación Gardar a calma e á vez manternos firmes no feito de O inicio da escolarización dos nosos fillos/as é un que debe asistir ao colexio.momento crucial.O noso papel como pais é fundamental. Debemos terseguridade e confianza en que a súa escolaridade é positiva. Si o nen@ percibe a posibilidade de non ir,Temos que ser conscientes de que a educación é unha tarefa explotarana ao máximo. Calquera pequena concesiónconxunta da familia e a escola. redundará en conflictos diarios.Os mestr@s de Educación Infantil e o Departamento deOrientación do centro queremos explicar en que consiste operíodo de adaptación e como debemos actuar os pais e nais Actuar segundo as indicacións dos profesores.para facilitarlle o neno/a a integración escolar no centroeducativo: No momento da despedida: Realizar unha boa mentalización: non deben idealizar Seremos afectuosos (sin excesos) ea escola como un lugar onde todo vai a ser marabilloso, pero breves. Podemos darlle un bico e dicirlle:“pásao ben, voume a traballar.tampouco deben ameazar con ela facéndolle pensar que Logo recóllote”. Non podemos pretender que os primeiros días se quedecando vaia ao colexio todo cambiará. contento. Unha pizca de angustia na separación é normal. Deixémoslles ás mestras o labor de consolalo. Realizar os preparativos cos nen@s. Cando saia do colexio ese primeiro día: É mellor que lle fagamos comentarios presupoñendo que se portou ben e remarcando as vantaxes de ter ido ao colexio. Debemos reforzar as conductas adaptativas do nen@ proporcioándolle máis atención cando nos conte actividades positivas do colexio e nos fale Aumentar a AUTONOMÍA PERSOAL E SOCIAL: En da súa mestra e amig@s.relación á alimentación, soño, hixiene, relacións sociais,… O Ignorar frases negativas do colexio como “non quero ir máis ao colexio”.control de esfínteres lógrase cara aos 2-3 anos, é o momento de Se non obtén respostas para elas deixará de emitilas.quitarlle os cueiros. Reforzalo e eloxialo socialmente.

×