Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal itibar yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kurumsal itibar yönetimi

 1. 1. Kurumsal İtibar Yönetimi Orhan Samast İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı 29 Nisan 2013, Ankara
 2. 2. İtibar Yönetimi • İtibar Nedir? • Neden Önemlidir • İlişkili Konular • Nasıl Oluşur • Örnekler…
 3. 3. İtibar Nedir? • Saygınlık • Güvenilir olma • Kredi Şan, Şöhret, Ün
 4. 4. İtibar Nedir? - Deyimler • itibar etmek • itibar görmek • itibara almak • itibardan düşmek • itibarın sağ olsun • saygı göstermek, değer vermek • aranmak, istenmek • göz önünde tutmak, hesaba katmak • saygınlığını yitirmek • güven duyulan kişiye söylenen söz (özellikle alışverişlerde)
 5. 5. İtibar Nedir? - Birleşik Sözler • itibar mektubu • Kredi açılması için yazılan mektup • iadeiitibar • Saygınlığın yeniden elde edilmesi • nazarıitibar • İlgi, dikkat
 6. 6. İtibar Nedir? Fikirlerin, varsayımların toplamıdır. Net Duygusal tepkileri ifade eder. • iyi - kötü • zayıf - güçlü gibi… Geçmiş davranışlara bağlı olarak oluşur Geleceğine ilişkin davranış Olasılıkların ifadesidir.
 7. 7. İtibar Nedir? Değerin göstergesi Diğerleri sizi nasıl görüyor? Nasıl Algılıyor? Uyandırılan olumlu yargılar, düşünceler toplamı Güven Duygusudur.
 8. 8. İtibar Nedir? En değerli varlık olarak karşımıza çıkmaktadır Uzun vadeli duyguları, değerleri, düşünceleri içine alan bir kavramdır. Tüm paydaşların gözündeki imajının toplamı Topluma ne kadar çekici geldiği
 9. 9. İtibar Nedir? Bilgiye dayalı ve Duygusal öğeleri kapsayan bir olgu Kompleks bir kavram Disiplinler arası bir kavramdır. Sosyoloji, Psikoloji, Din, Ekonomi, Siyaset, Kamu Yönetimi, Teknoloji…. Bilinmeyenleri fazladır.
 10. 10. İtibar Nedir?
 11. 11. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Faaliyetlerde oluşan İZLENİMLERDEN
 12. 12. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Kaynağından EDİNİLEN bilgilerden
 13. 13. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Medyadan
 14. 14. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Elektronik Ortamlardan
 15. 15. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Güçlü bir itibar kazanmak için; İyi yapılandırılmış - Güçlü ilişkiler gerekir
 16. 16. Nasıl Oluşur? Neler Yapmak Gerekir Topluma yönelik eylemleri, davranışları sürekli olarak GÖZDEN GEÇİRMEK ve ÖLÇÜMLEMEK gerekir.
 17. 17. Önemi / Faydaları • Stratejik Yönetim • İnsan Kaynakları • Pazarlama • Finansal Performans
 18. 18. Önemi / Faydaları Kaynaklara kolay ve hızlı ulaşabilmede stratejik üstünlük sağlar.
 19. 19. Önemi / Faydaları Yatırımcıları, Müşterileri, Nitelikli çalışanları çeker. İşletmelerin faaliyet süresini uzatır
 20. 20. Önemi / Faydaları Zor durumlarda sosyal destek ve hoşgörü oluşmasını sağlar. Krizlerde kalkan görevi üstlenir.
 21. 21. Önemi / Faydaları Sadakati artırmaktadır. Yüksek fiyata rağmen tercih sebebi olur
 22. 22. Önemi / Faydaları İtibar önemli bir varlıktır ve gelirleri artırmaktadır. • Operasyonel maliyetleri düşürür. • Pazarlık şansı yaratır. • Satın almalarda maliyet avantajı sağlar.
 23. 23. Kurumsal İtibarın İlişkili Olduğu Kavramlar • Kurumsal Meşruiyet Kavramı • İzlenim (Etki) Yönetimi • Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Risk Yönetimi - İtibar Riski - Kriz Yönetimi
 24. 24. Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar • Kimlik • İmaj • Kurum Kültürü • Kurumsal Dizayn - Kurumsal İsim - Semboller - Tipografi ve Yazı Türü - Renkler - Sloganlar, Müzikler • Kurumsal İletişim • Kurumsal Davranış
 25. 25. Sonuç İtibar yönetilmesi gereken çok değerli bir varlıktır. İtibarlı kurumlar topluma her zaman daha faydalı olur
 26. 26. Sonuç İtibar stratejisi oluşturmak ve uygulamak Ya da Krizlere hazır olmak…
 27. 27. Teşekkürler… www.iye.org.tr orhan.samast@iye.org.tr

×