Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Өрнийн Философи Философи сэтгэлгээ сонгодог утгаараа хөгжсөн орон бол Грек, Ром юм. Сургуулийн шинжтэй Байгаль ертөнци...
Сократаас        өмнөх үе мэө 6-          5 зуунЭртний өрнийн  Сонгодог үе философи    мэө 4 зуун...
Милетийн сургуулийнхан-Фалес,Анаксимадр,Анаксимен
Фалес мэө 624-547Ертөнц хэнээс бус юунаас  •Он цаг тооллыг анх гаргасанүүдсэн бэ?         •Зарим од нээж, жилий...
Анаксимандр мэө 610-546        Апейрон
Анаксимен мэө 585-525Агаар
Пифагор мэө 580-500Идеалист   •Тооны ухааныг юмсын уг        чанар
Гераклит мэө 6-5 зуунГрекийн урсгал диалектик  •Бүх юм хвьсан өөрчлөгдөнөсургаалийг үндэслэгч    •Гал
Элейн сургууль-Парменид,Зенон,Ксенофан МЭӨ 6-5 зуунд өмнөд Италийн Элей хотод үүссэн Үндэслэгчид нь Парменид, Ксенофан
Парменид мэө 540 он орчимтөржээАхуй гэдэгфилософийн катогорийганх хэрэглэсэнЕртөнцөд хоосон оронзай гэж үгүйЕртөнцөд хо...
Зенон мэө 580-530•Парменидийнсургаалийгдэлгэрэнгүйсдалжнотлохыгоролджээ.
Ксенофан мэө 6 зууны үед амьдарчбайжээ.Их үлгэрч, дуучбайжээШашингүйн үзэлтэнбайжээ.
Эмподокл Мэө 5-р зууны үедтөржээ.Сицилийн эрэгдээр Акрагант хотодтөржээ.Философич, улстөрийн зүтгэлтэн,зохион бүтээгч , ...
Демокрит мэө 460-370        Атом•Материалист  1. Үл хувирашгүй        2. Хэлбэр, хэмжээ 2         ...
Сократ мэө 460-399 Философи бол хүн хэрхэн  Ухаарч ойлгоогүйамьдрах тухай сургааль юм              амьдрал...
Платон мэө 427-347 Объектив идеалист   Хөдлөшгчгүй хөдөлгөөн,             зогсошгүй тайван гэж       ...
Аристотель мэө 384-322 Эртний Грекийн бүх талын  •Нийт 150 орчим бүтээл туурвижээ.мэдлэгт нэвтэрхий эрдэмтэн  •Логи кий...
Эпикур мэө 341-270 Грекийн Материалистфилософич       Атом- жингээрээ өөр өөр
Лукреций Кар мэө 1-р зуун ЭртнийРомын нэртяруу найрагч Эпикурынатомынүзлийгтайлбарласан. Атейст
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
эртний өрнийн философи
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

эртний өрнийн философи

6,821 views

Published on

эртний өрнийн философи

 1. 1. Өрнийн Философи Философи сэтгэлгээ сонгодог утгаараа хөгжсөн орон бол Грек, Ром юм. Сургуулийн шинжтэй Байгаль ертөнцийг бүхэлд нь ойлгох гнсэн тэмүүлэлтэй
 2. 2. Сократаас өмнөх үе мэө 6- 5 зуунЭртний өрнийн Сонгодог үе философи мэө 4 зуун Сонгодог үеийн дараах үе
 3. 3. Милетийн сургуулийнхан-Фалес,Анаксимадр,Анаксимен
 4. 4. Фалес мэө 624-547Ертөнц хэнээс бус юунаас •Он цаг тооллыг анх гаргасанүүдсэн бэ? •Зарим од нээж, жилийг 365Материалист хоногт хуваасан
 5. 5. Анаксимандр мэө 610-546 Апейрон
 6. 6. Анаксимен мэө 585-525Агаар
 7. 7. Пифагор мэө 580-500Идеалист •Тооны ухааныг юмсын уг чанар
 8. 8. Гераклит мэө 6-5 зуунГрекийн урсгал диалектик •Бүх юм хвьсан өөрчлөгдөнөсургаалийг үндэслэгч •Гал
 9. 9. Элейн сургууль-Парменид,Зенон,Ксенофан МЭӨ 6-5 зуунд өмнөд Италийн Элей хотод үүссэн Үндэслэгчид нь Парменид, Ксенофан
 10. 10. Парменид мэө 540 он орчимтөржээАхуй гэдэгфилософийн катогорийганх хэрэглэсэнЕртөнцөд хоосон оронзай гэж үгүйЕртөнцөд хоосонолонлог гэж байхгүйЕртөнцөд ямарваахөдөлгөөн, хувирал гэжбайхгүйҮнэн мэдлэг буюусэтгэхүйн мэдлэгМагадлалт мэдлэгбуюу сэтгэхүйн мэдлэг
 11. 11. Зенон мэө 580-530•Парменидийнсургаалийгдэлгэрэнгүйсдалжнотлохыгоролджээ.
 12. 12. Ксенофан мэө 6 зууны үед амьдарчбайжээ.Их үлгэрч, дуучбайжээШашингүйн үзэлтэнбайжээ.
 13. 13. Эмподокл Мэө 5-р зууны үедтөржээ.Сицилийн эрэгдээр Акрагант хотодтөржээ.Философич, улстөрийн зүтгэлтэн,зохион бүтээгч , эмчхүн байжээ.oГал , ус, хий, шороо4 махбодь нь язгуур.oЕртөнцөд юмсынолонлог бодьтойбайна.
 14. 14. Демокрит мэө 460-370 Атом•Материалист 1. Үл хувирашгүй 2. Хэлбэр, хэмжээ 2 хязгааргүй 3. Бүхний үндэс
 15. 15. Сократ мэө 460-399 Философи бол хүн хэрхэн Ухаарч ойлгоогүйамьдрах тухай сургааль юм амьдралийг туулж өнгөрүүлэх нь утгагүй Үнэн гэдэг бол бид бүгд өөрт байдаг Саруул сэтгэлгээг сургахад багш нар тус болно Сайхан амьдрахад оюун сэтгэлгээ, үйл ажиллагааг удирдлага болгох нь чухал
 16. 16. Платон мэө 427-347 Объектив идеалист  Хөдлөшгчгүй хөдөлгөөн, зогсошгүй тайван гэж үгүй 1. Хөдөлгөөн 2. Тайван 3. Ахуй 4. Адил 5. өөр
 17. 17. Аристотель мэө 384-322 Эртний Грекийн бүх талын •Нийт 150 орчим бүтээл туурвижээ.мэдлэгт нэвтэрхий эрдэмтэн •Логи кийг үндэслэжээ. Бүх юм Хэлбэр- Матери-и идэвх дэвхгүй
 18. 18. Эпикур мэө 341-270 Грекийн Материалистфилософич Атом- жингээрээ өөр өөр
 19. 19. Лукреций Кар мэө 1-р зуун ЭртнийРомын нэртяруу найрагч Эпикурынатомынүзлийгтайлбарласан. Атейст

×